Giáo Dục

Bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1>


 • Bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:


 • Bài 23 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Chứng minh rằng:


 • Bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức


 • Bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;


 • Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:


 • Bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.


 • Bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức


 • Bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:


 • Bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới


 • Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai sai ?


 • Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.


 • Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là các số tùy ý).


 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.


 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tính [a + (-b)]2 (với a, b là các số tùy ý).


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Với a và b là hai số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).

Xem thêm :  Soạn bài lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga


Giải bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button