Giáo Dục

Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1

bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 44 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bạn muốn giải bài 44 trang 20 SGK Toán 8 tập 1? Đừng bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 8 bài 7 để tự tin giải tốt các bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức khác.

Đề bài 44 trang 20 SGK Toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \({x^3} + \dfrac{1}{27}\)

b) \({\left( {a + b} \right)^3} – {\left( {a – b} \right)^3}\)

c) \({\left( {a + b} \right)^3} + {\left( {a – b} \right)^3}\)

d) \(8{x^3} + 12{x^2}y + 6x{y^2} + {y^3}\)

e) \(- {x^3} + 9{x^2} – 27x + 27.\)

» Bài tập trước: Bài 43 trang 20 sgk Toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 20 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a ) Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ: Tổng hai lập phương.

b) Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ: Hiệu hai lập phương, bình phương một tổng, bình phương một hiệu, hiệu hai bình phương.

c) Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ: Tổng hai lập phương, bình phương một tổng, bình phương một hiệu, hiệu hai bình phương.

d) Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ: Lập phương một tổng.

Xem thêm :  Phân tích hai khổ thơ cuối bài tràng giang

e) Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ: Lập phương một hiệu.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 44 trang 20 SGK Toán 8 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

\(\begin{array}{l} \,{x^3} + \dfrac{1}{{27}} = {x^3} + {\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^3}\\ = \left( {x + \dfrac{1}{3}} \right)\left[ {{x^2} – \dfrac{1}{3}x + {{\left( {\dfrac{1}{3}} \right)}^2}} \right]\\ = \left( {x + \dfrac{1}{3}} \right)\left( {{x^2} – \dfrac{1}{3}x + \dfrac{1}{9}} \right) \end{array}\)

b) \((a+b)^3 – (a-b)^3\)

\(= [(a+b) – (a-b)] \left[ (a+b)^2 +(a+b) (a-b)+(a-b)^2 \right]\)

\(= (a+b – a+b) \left( a^2 +2ab +b^2 + a^2 – b^ + a^2 -2ab +b^2 \right) \)

\(=2b(3a^2+b2)\)

c) \((a+b)^3 + (a-b)^3\)

\(=[(a+b) + (a-b)] \left[ (a+b)^2 – (a+b)(a-b) + (a-b)^2\right]\)

\(=(a+b+a-b) \left(a^2 +2ab+b^2-a^2+b^2+a^2-2ab +b^2\right)\)

\(=2a (a^2+3b^2)\)

d)

\(\,8{x^3} + 12{{\rm{x}}^2}y + 6{\rm{x}}{y^2} + {y^3}\\ = {\left( {2{\rm{x}}} \right)^3} + 3.{\left( {2{\rm{x}}} \right)^2}.y + 3.2{\rm{x}}.{y^2} + {y^3}\\ = {\left( {2{\rm{x}} + y} \right)^3}\)

e)

\(\begin{array}{l} – {x^3} + 9{x^2} – 27x + 27 \\= 27 – 27x + 9{x^2} – {x^3}\\ = {3^3} – {3.3^2}.x + 3.3.{x^2} – {x^3}\\ = {\left( {3 – x} \right)^3}. \end{array}\)

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.


Giải bài 44 trang 20 SGK toán 8 tập 1


Giải bài 44 trang 20 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai44trang20sgktoan8tap1c43a4725.html
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) {x^3} + \\dfrac{1}{27} ;
b) {\\left( {a + b} \\right)^3} {\\left( {a b} \\right)^3} ;
c) {\\left( {a + b} \\right)^3} + {\\left( {a b} \\right)^3} ;
d) 8{x^3} + 12{x^2}y + 6x{y^2} + {y^3}
e) {x^3} + 9{x^2} 27x + 27.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button