Tổng Hợp

Bản kiểm điểm học sinh (8 mẫu)

Bạn đang xem: bản kiểm điểm học sinh (8 mẫu) Tại Website vuongquocdongu.com

Bản kiểm điểm học sinh gồm 8 mẫu, giúp các em học sinh tham khảo để viết bản tự kiểm điểm khi có những hành động vi phạm nội quy của trường, lớp. Sau đó, nộp cho giáo viên chủ nhiệm để nhận lỗi của mình.

Bản kiểm điểm học sinh 2022 bao gồm bản kiểm điểm học sinh nói chuyện riêng trong lớp, bản kiểm điểm đi học muộn, bản kiểm điểm không thuộc bài, bản kiểm điểm không đội mũ bảo hiểm… Chi tiết mời các em cùng theo dõi 8 mẫu bản tự kiểm điểm học sinh và cách viết bản kiểm điểm trong bài viết dưới đây:

Bản kiểm điểm học sinh – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm học sinh (8 Mẫu)

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường: ………………………………………………………..

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: …………………………………………….

Tên em là ……………………………………………….. Là học sinh lớp……………..

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…………, ngày … tháng … năm

Chữ ký học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi : (1) …………………………………. ………………………………………………………..

Họ và tên học sinh: …………………………. ………………………………………………………..

Lớp ………………….. Năm học:…………….. ………………………………………………………..

Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ………………………………………………………..

Hiện đang trú tại:………………………………. ………………………………………………………..

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):…… ………………………………………………………..

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

(2) …………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3) ………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

…….., ngày…. tháng ………năm….

Người viết
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Một trong các: Trường, Khoa, GVCN, GV bộ môn

(2) Nêu thời gian, nguyên nhân, diễn biến vụ việc, tác hại, phân tích đúng sai, ảnh hưởng của vụ việc do mình gây ra. Nêu thái độ suy nghĩ hối lỗi, hứa sửa chữa khuyết điểm, nguyện vọng và cam kết của bản thân sau vụ việc)

(3) Nếu đến mức xử lý kỷ luật thì ghi một trong các hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, Đình chỉ học tập hay Buộc thôi học.

Bản kiểm điểm học sinh – Mẫu 3

Sở GD&ĐT………………………………..

Xem thêm :  Chia sẻ 9 cách nấu chè đậu xanh ngọt thơm thanh mát cho ngày hè

Trường…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………..
– Giáo viên chủ nhiệm lớp………….

Em tên là:………………………………………….. …………….. Học sinh lớp:………………………..

Nơi ở:……………………………………………….. …………………………………………………………

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ): ………………………………………………………….

Họ tên cha:……………………………………………………….. Số điện thoại:…………………………..

Họ tên mẹ:……………………………………………………….. Số điện thoại:…………………………..

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):…………………………………

Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ:…………………………………

Nội dung vi phạm:……………………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

thuộc điều……………………………….. của trường……………………………………………………..

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

……………., ngày…..tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp …………………………..

Em tên là:……………………………………….. ………………………………………………………..

Học sinh lớp ……………………………….. Trường…………………………………………………….

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào:………………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Học tập:…………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Vấn đề khác:…………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi phạm
Số lần

Vắng có phép, xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5) Không phù hiệu Không đồng phục Bị quản sinh phê bình Mất TT Bị phê bình ghi SĐB Đánh nhau Vô lễ với GV

Vi phạm khác:………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………. ………………………………………………………..

* Ý kiến cá nhân:………………………………. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

…………………, ngày …… tháng …… năm 20……

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh – Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o———

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ….… (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp: ………………………………………………………..

Em tên là:………………………………………… ………………………………………………………..

Học sinh lớp Trường THPT:……………….. ………………………………………………………..

Trong học kì …… (năm học 20..…. – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm cũng như khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:………………………………….. ………………………………………………………..

Hoạt động phong trào:………………………. ………………………………………………………..

Học tập:………………………………………….. ………………………………………………………..

Vấn đề khác:…………………………………… ………………………………………………………..

– Khuyết điểm: Trong học kì một vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi Phạm

Vắng có phép, xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Xem thêm :  6 bài mẫu lập dàn ý tả người thân trong gia đình em, top 150 bài văn tả người thân lớp 5

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Đánh nhau

Vô lễ với giáo viên

Số lần

Vi phạm khác:…………………………………… ………………………………………………………..

* Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………….. ………………………………………………………..

* Ý kiến cá nhân:……………………………….. ………………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm về cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm khá cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì tới . Em xin cảm ơn!

……., ngày…tháng…năm….

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp…..cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn

Tên em là:……………………………………….. sinh ngày:…………………………………………..

Hiện là học sinh lớp ………………………… – Trường……………………………………………..

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Vào ngày …………, trong giờ học môn ……….. do thầy ……….. phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy giáo.

Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới lớp và làm thầy, cô phiền lòng.

Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!

……., ngày…tháng…năm….

Ý kiến của phụ huynh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh nghỉ học không phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:………………………………………… ………………………………………………………..

Họ và tên học sinh:…………………………… ………………………………………………………..

Lớp……………… Năm học:………………….. ………………………………………………………..

Sinh ngày:………… tháng………….. năm………………………………..

Hiện đang trú tại:………………………………. ………………………………………………………..

Họ, tên bố (mẹ):……………………………….. ………………………………………………………..

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

Ngày………………………….. do bị ốm (ghi lý do thuyết phục để thầy cô tin tưởng) nên em đã nghỉ học mà quên xin phép, thầy cô.

Với lỗi vi phạm này, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức kỷ luật như sau:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……., ngày…tháng…năm….

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh không đội mũ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi :

– Ban giám hiệu Trường THCS…………………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…………………………

Em tên là:…………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………….

Học sinh lớp:………………………………………………………………………………………

Trường:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………..

Nội dung vi phạm: Vào ngày…/…/……., trên đường từ nhà tới trường, em có tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp điện. Do em không đội mũ bảo hiểm nên đã được các chú cảnh sát giao thông lập biên bản và yêu cầu phải viết bản kiểm điểm nhận lỗi vi phạm có sự xác nhận của nhà trường.

Xem thêm :  SIEM REAP TRAVEL GUIDE with Budget Itinerary

Em nhận thấy hành vi vi phạm luật giao thông của em là sai trái và đáng bị lên án. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của nhà trường.

Kính mong Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm tha thứ cho em và xác nhận vào bản kiểm điểm này cho em.

Em xin trân trọng cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm …….

Xác nhận của Ban giám hiệu

Xác nhận của GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm học sinh

Quốc hiệu: Cần ghi bằng chữ in hoa và được trình bày ra giữa trang giấy:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Ghi rõ ngày tháng lập biên bản

– Tiêu ngữ: Cần phải ghi rõ bản kiểm điểm về việc gì, viết chữ in hoa và trình bày ra giữa trang giấy.

Ví dụ:

BẢN KIỂM ĐIỂM
V/v: Đi học quên vở bài tập toán hình

– Phần “Kính gửi”: cần nêu rõ gửi ai và cũng được trình bày ra giữa trang giấy.

Ví dụ:

Kính gửi: cô giáo chủ nhiệm lớp 6B

– Tiếp theo cần nêu rõ thông tin người viết bản kiểm điểm, học sinh lớp nào

Ví dụ:

Em tên là: Nguyễn Văn B, học sinh lớp: 6B

– Tiếp theo là thời gian vi phạm, cũng như lý do viết bản kiểm điểm.

– Lời hứa của bản thân về việc vi phạm

Ví dụ: Em biết việc làm sai trái trên của em là chưa tốt, chưa chấp hành nghiêm túc nội quy học tập của nhà trường. Em rất ân hận về việc này.

Em xin hứa sẽ từ lần sau trở đi em sẽ mang vở bài tập đầy đủ.

– Cuối cùng là chữ ký của người lập kiểm điểm, tùy vào từng lý do để cần cả chữ ký của phụ huynh học sinh.

Một số mẫu đơn khác dành cho Học sinh

  • Đơn xin nghỉ học
  • Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục


Hướng dẫn viết bản kiểm điểm (dùng trong các trường học năm 2021)


Ở trường học, rất nhiều học sinh bị cô giáo, thầy giáo phạt bắt viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh đến do rất nhiều nguyên nhân như nói chuyện, không học bài cũ, mất trật tự trong lớp học.
Không giống đơn xin phép, trong bảng kiểm điểm chúng ta phải trình bày sự việc, cho nên ai cũng phải biết cách viết bản kiểm điểm như thế nào.
Video này mình hướng dẫn viết bản kiểm điểm đơn giản, dễ hiểu, đọc chậm cho bạn chép theo.
Đây là video giáo dục nghiêm túc, chứ không phải video hài hước như đại ca lớp 12a, rhym
Anh em like và đăng ký kênh nếu nội dung hữu ích nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button