Giáo Dục

Cách dùng a an the trong tiếng anh chi tiết và đẩy đủ nhất

Dạo này deactivate facebook rồi nên lúc rảnh hay lên blog chơi hơn. Paper vừa rồi của mình liên quan đến việc sử dụng mạo từ trong tiếng Anh và sau khi làm paper này xong mình thấy hiểu sâu hơn chút về cách sử dụng mạo từ. Sâu hơn chút thôi chứ không dám nhận là hoàn toàn nhé. Sau bao năm học tiếng Anh mình thấy articles vẫn là một nguyên nhân gây rất nhiều lỗi sai kể cả với người có trình độ tiếng Anh cao và đặc biệt là với người học đến từ các ngôn ngữ không có hệ thống article tương tự. Với paper vừa rồi, mình dành tương đối thời gian lên thư viện đọc sách nên cũng vỡ ra ít nhiều, giáo sư chấm bài cũng khen phần theory mình viết tốt thế nên mình lại lảm nhảm một tí về phần này.

Tầm quan trọng của Articles trong tiếng Anh

Các nghiên cứu chỉ ra mạo từ THE là từ phổ biến nhất trong tiếng anh và A/AN nằm trong top 5 từ phổ biến nhất (Master 2002: 32) tuy nhiên người học tiếng Anh lại gặp vấn đề lớn trong việc sử dụng mạo từ (Berry 1991: 252, Han et al. 2004: 1, Barret & Cheng 2011: 1). Chúng ta có thể chia các ngôn ngữ ra làm 2 loại: có mạo từ ([+ART] languages) và không có mạo từ ([-ART] languages).

Tính xác định (Definiteness) và tính cụ thể (Specificity)

Các ngôn ngữ có mạo từ [+ART] languages lại được chia ra làm 2 loại dựa vào đặc trưng mạo từ của ngôn ngữ đó. Hiểu nôm na là trong nguyên tắc Giới hạn Lựa chọn Mạo từ (Article Choice Parameter), có 2 hình thức chính là Definiteness và Specificity (Ionin et al. 2004: 3). Definiteness liên quan đến phần kiến thức chung của cả người nói và người nghe trong khi Specificity chỉ liên quan đến kiến thức của người nói. Tức là:

 • Trong ngữ cảnh definiteness: mạo từ xác định được dùng để chỉ một người/sự vật/sự việc mà cả người nói và người nghe đều biết
 • Trong ngữ cảnh specificity: mạo từ xác định dùng để chỉ một người/sự vật/sự việc mà người nói cho rằng điều được ám chỉ có một số tính chất đặc biệt

Tính definiteness được thể hiện dạng hình thái trong tiếng Anh qua mạo từ THE – có xác định [+def] và mạo từ A – không xác định [-def]. Tiếng Anh chuẩn không có hình thái từ thể hiện specificity nhưng tiếng Anh nói (spoken English) có determiner THIS thể hiện tính specificity. Mình không nói thêm về phần này vì sẽ rất dài. Hiểu đơn giản là tiếng Anh thuộc Definiteness setting trong các ngôn ngữ [+ART].

Phân loại mạo từ trong tiếng Anh

Hầu hết người học tiếng Anh đều hiểu mạo từ là gì và biết cách dùng mạo từ cơ bản. Các sách EFL (English as a Foreign Language) thường nói có 2 mạo từ: THE và A/AN. Đấy là khi học ngôn ngữ (language) nói thể để đơn giản nhưng khi tìm hiểu trên khía cạnh ngôn ngữ học (linguistic) thì hóa ra có 3 loại mạo từ: THE, A/AN và ZERO và mạo từ ZERO là mạo từ phổ biến nhất trong hệ thống mạo từ tiếng Anh (Master 1997: 221)*. Mình sẽ nói chi tiết hơn về mạo từ Zero và THE.

Xem thêm :  Bài tập modal verb (động từ khuyết thiếu)

Zero article

Palmer (1939) cho rằng có 2 loại zero article và Chestman (1991) gọi 2 loại này là Zero và Null.

                              Most indefinite                                                           Most definite

Zero article (Ø1) –> Some –> A/An –> The –> Null (Ø2)

                   Continuum between zero and null article adopted by Chestman (1991: 168)

Theo continuum trên thì Zero là loại ít xác định nhất còn Null là loại xác định nhất (hơn cả THE). Cách dùng cụ thể của 2 loại này được miêu tả bởi Master (2003) như sau:

 • Zero article:

Dùng cho mass nouns: The boys ate chicken

Abstract nouns: My brother is in bed

Không rõ ràng có mục đích: Animals in underground caves are often blind and colourless

Dùng cho danh từ được dùng như tính từ: He was man (“manly) enough to accept his fate

 • Null article:

Đất đai có biên giới (đất nước, thành phố,…): Germany is beautiful

Cấp bậc, vị trí: She was appointed chairman/secretary

Tính thân thuộc: (thời gian) After dinner,…; (địa điểm) I left it at home, I go to school; (Cụm danh từ nối bằng AND) brother and sister…, husband and wife… 

Mạo từ The

Mạo từ The được dùng cho danh từ ở 2 nhóm chính: Generic (dùng để chỉ một nhóm người, một cộng đồng như The poor, The rich) và Non-Generic. Hawkins (1978) đã phân loại 8 cách sử dụng mạo từ The ở mặt non-generic:

 1. Anaphoric use: HE dùng với cụm danh từ (Noun phrase NP) được nhắc đến lần thứ 2 (I write a book. The book is in English)
 2. Visible situation use: NP nhắc đến lần đầu nhưng cả người nói và người nghe đều nhìn thấy được (Peter, can you open the door?)
 3. Immediate situation use: NP được nhắc đến lần đầu, cả người nói và người nghe đều biết nhưng có thể ở thời điểm nói họ không nhìn thấy (Don’t go there. The dog will bite you)
 4. Larger situation use, depending on specific knowledge about the referent: NP được nhắc đến lần đầu nhưng được cộng đồng biết đến nhiều (the President, the Prime Minister)
 5. Larger situation use, depending on general knowledge: NP được nhắc đến lần đầu nhưng được cả nước hoặc cả thế giới biết đến (the Pope)
 6. Associative anaphoric use: NP được nhắc đến lần đầu nhưng có liên quan đến một NP được nhắc đến trước đó (I can’t go in my room. I’ve lost the key)
 7. Unfamiliar use in NPs with explanatory modifiers: NP được nhắc đến lần đầu và có một mệnh đề làm modifier ( I like the girl who is wearing a pink skirt)
 8. Unfamiliar use in NPs with nonexplanatory modifiers: tương tự như loại 7 nhưng mệnh đề modifier không mang tính giải thích (we have the same problem)

Liu và Gleason (2002) cho rằng cách phân loại này quá phức tạp nên đã chia lại thành 4 loại dựa vào 4 ngữ cảnh:

 1. Situational context: NP được nhắc đến lần đầu có thể được cảm nhận trực tiếp hoặc gián tiếp (“The teacher was lecturing in a hot room and asked his student, “Could you open the door?” – như cách 2 và cách 3 của Hawkins)
 2. Textual context: NP được nhắc đến lần thứ 2 (như cách 1 và 6 của Hawkins)
 3. Structural context: NP có mệnh đề modifier (như cách 7 của Hawkins)
 4. Cultural context: NP được cộng đồng biết đến
Xem thêm :  Từ đồng âm là gì? ví dụ về từ đồng âm

Paper vừa rồi mình nghiên cứu về cách sử dụng mạo từ của học sinh Trung Quốc và Nhật Bản dựa trên các essays của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy các lỗi sai về mạo từ đa phần đều liên quan đến Cultural context. Có 2 đặc điểm trong cách dùng THE ở cultural context. Thứ nhất, người/vật được nhắc đến được 1 cộng đồng biết đến chứ không phải tất cả. Thứ 2, phần lớn cách dùng là do thói quen chứ không theo quy tắc cụ thể. Ví dụ, tên bệnh tật thường không dùng THE trừ một số loại “the mumps”, “the measels”, “the creeps”. Tương tự, một số danh từ chỉ địa lý bắt buộc dùng THE như “the North Pole”, “the East”, “the Great Lakes”.  Cách dùng liên quan đến loại này chỉ có thể tra từ điển, học thuộc và ghi nhớ thôi:)

Ngoài ra, hiểu được tính xác định của NP cũng rất khó. Ví dụ: “Customers are embarrased and it is troublesome for all shops. The shops have to employ people who speak English.” Trong câu trên việc dùng THE được coi là thừa mặc dù nó dùng cho NP được nhắc đến lần thứ 2. Lý do là bởi danh từ Shops ở trong cả 2 câu đều không ám chỉ một dãy shops cụ thể mà nói chung chung nên sẽ không dùng THE. Tương tự, “It is difficult for the parents who teach their kids by themselves”, trong trường hợp này NP có modifier nhưng parents nhắc đến chung chung chứ không phải một nhóm người cụ thể nên cũng không dùng THE:)

Tóm lại là cách dùng mạo từ thật phức tạp, vẫn còn phải quan sát và đọc nhiều hơn mới thấm được phần này. Mình có mấy câu bài tập về mạo từ trong sách Grammar của bọn mình mà mình thấy rất hay (khó nên hay:))) Mình kèm đáp án phía dưới nhé:

Chọn các phương án phù hợp. Một câu có thể có nhiều hơn 1 đáp án:

 1. Can you use chopsticks or would you like to eat with…? 

a knife and fork

¨a knife and a fork

knife and fork

 1. I didn’t realise that Alex and Sam are…. 

¨a husband and a wife

husband and wife

¨a husband and wife

 1. Which expression(s) is/are correct? *

Rome is lovely in spring

Rome is lovely in the spring

The spring I spent in Rome was lovely

 1. Which expression(s) is/are correct? *

I shake him by the hand

¨I shake him by his hand

I shake his hand

 1. Which expression(s) is/are correct? *

¨They appointed her the Defense Minister

Who is the Defense Minister in the new government?

 1. Which expression(s) is/are correct? *

She has written a book on African butterflies

She has written a book on the butterflies of Africa

¨She has written a book on the African butterflies

¨She has written a book on butterflies of the Africa

7.Anna is standing in a flower garden. She said: *

“The flowers are beautiful”

¨ “Flowers are beautiful”

 1. Which expression(s) is/are correct? *

¨My sister goes to theater every Sunday morning

My sister goes to the theater every Sunday morning

 1. Which expression(s) is/are correct? *

¨I lent Bill a book but when it was returned, pages were torn

I lent Bill a book but when it was returned, the pages were torn

 1. Which expression(s) is/are correct? *

¨She studied at the Oxford University

He’s doing a course at the Exerter School of English

¨I’ll be arriving at the Birmingham Airport

 1. Which expression(s) is/are correct? *
Xem thêm :  Unit 1 lớp 8: getting started

¨They have a same hobby

They have the same hobby

 1. Which expression(s) is/are correct? *

I left school when I was sixteen

¨I left the school when I was sixteen

¨I left school by the entrance so no one would see me

I left the school by the entrance so no one would see me

 

Đáp án:

 1. a knife and fork; knife and fork
 2. husband and wife
 3. Cả 3 đều đúng
 4. I shake him by the hand; shake his hand
 5. Who is the Defense Minister in the new government?
 6. She has written a book on African butterflies, She has written a book on the butterflies of Africa
 7. “The flowers are beautiful”
 8. My sister goes to the theater every Sunday morning
 9. I lent Bill a book but when it was returned, the pages were torn
 10. He’s doing a course at the Exerter School of English
 11. They have the same hobby
 12. I left school when I was sixteen; I left the school by the entrance so no one would see me

* Lưu ý: THE là từ phổ biến nhất nhưng Zero là mạo từ phổ biến nhất trong hệ thống mạo từ của tiếng Anh

Tham khảo:

Chesterman, Andrew. (1991). On definiteness: A study with special reference to English and Finnish. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Hawkins, John (1991). “On (In)definite Articles: Implicatures and (Un)grammaticality Prediction.” Journal of Linguistics 27(2): 405-442.

Ionin, Tania, Heejeong Ko and Kenneth Wexler (2004). “Article Semantics in L2 Acquisition: The Role of Specificity.” Language Acquisition 12(1): 3-69.

Liu, Dilin and Johanna Gleason (2002). “Acquisition of the article THE by nonnative speakers of English: An analysis of four non-generic use.” SSLA (24): 1-26.

Master, Peter (1997). “The English article system: Acquisition, Function and Pedagogy.” System 25(2): 215-232.

Master, Peter (2003). “Acquisition of the Zero and Null Articles in English.” Applied Linguistics 14(1): 3-20.

Share this:

Like this:

Like

Loading…


Mạo từ tiếng Anh – Bí kíp tuyệt mật siêu dễ hiểu [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Các loại từ #14.]


• Bí quyết học tiếng Anh hiệu quả tại nhà cho người mới bắt đầu, tìm hiểu ngay tại: https://bit.ly/3BpCtQ0
• Tổng hợp toàn bộ bí kíp tự học không thể bỏ qua Tìm hiểu ngay bộ sách tự học Elight dày công biên soạn: https://bit.ly/EBmaotu
• Lớp học cho người mất gốc tại Hà Nội: http://tienganh.elight.edu.vn/
Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề
1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Mỗi ngày xem 35 video học tiếng anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
Tuyển tập tài liệu về ngữ pháp cơ bản cho người mất gốc
https://youtu.be/Xa7DqJ8uNuw?list=PLnwkiTgOYjUwgWrM8OsRUPewlGHZq4GDC

Subscribe để nhận thông báo video mới
Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, subscribe Elight ngay tại link này nhé: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

Mạo từ tiếng Anh Bí kíp tuyệt mật siêu dễ hiểu
https://youtu.be/Z4AhZLylP5o
Trong video này, cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các mạo từ \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button