Giáo Dục

Ngữ pháp tiếng anh: rút gọn mệnh đề quan hệ

Cùng học thêm về mệnh đề quan hệ.

Chúng ta đều biết Mệnh đề quan hệ là một dạng bài rất hay gặp ở các kỳ thi tiếng Anh, đặc biệt là kỳ thi TOEIC. Ở bài trước, chúng ta đã được học những kiến thức căn bản về mệnh đề quan hệ. Trong bài lần này, trung tâm ngoại ngữ Oxford English UK Vietnam sẽ giới thiệu thêm cho các bạn biết về cách rút gọn và lược bỏ mệnh đề quan hệ khi làm bài:

I.LƯỢC BỎ ĐẠI TỪ QUAN HỆ

Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…
– Khi nó làm tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ (whose không được bỏ)
Ví dụ:
+Here is the laptop which I bought.= Here is the laptop I bought
+This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
+This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc . +This is the man who lives near my house. Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .

II. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN: 

Ta sử dụng những cách sau

1) Dùng cụm Ving :

Dùng cho các mệnh đề chủ động
The girl who is sitting next to you is my sister =  The girl sitting to you is my sister

2) Dùng cụm Phân từ hai :

Dùng cho các mệnh đề bị động .
The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh  
(dạng 1 và 2 là 2 dạng vô cùng phổ biến)

3) Dùng cụm động từ nguyên mẫu (to Vinf)

Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như :ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND…
He is the last man who left the ship = He is the last man to leave the ship.

Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…- Khi nó(whose không được bỏ)Ví dụ:+Here is the laptop which I bought.= Here is the laptop I bought+This is my book , which I bought 2 years ago.Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .+This is the house in which I live .Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc . +This is the man who lives near my house. Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .Ta sử dụng những cách sauDùng cho các mệnh đề chủ độngThe girlis my sister = The girlyou is my sisterDùng cho các mệnh đề bị động .The housenow belongs to Mr. John = The housenow belongs to Mr. Jonh(dạng 1 và 2 là 2 dạng vô cùng phổ biến)Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như :ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND…He is the last manthe ship = He is the last manthe ship.

Xem thêm :  Có bao nhiêu từ chỉ số lượng trong tiếng anh?

-Động từ là HAVE/HAD
He had something that he could/ had to do = He had something to do 

-Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)
There are six letters which have to be written today.
There are six letters to be written today.
GHI NHỚ :
Trong phần to inf này các bạn cần nhớ 2 điều sau:
– Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf.
We have some picture books that children can read.
We have some picture books for children to read.
Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone…. thì có thể không cần ghi ra.
Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.
Studying abroad is the wonderful (for us ) to think about.
– Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất).
We have a peg on which we can hang our coat.
We have a peg to hang our coat on.

4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ )

Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng:
S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ
Cách làm:
-bỏ who ,which và be
Football, which is a popular sport, is very good for health.
Football, a popular sport, is very good for health.
We visited Barcelona, which is a city in northern Spain = We visited Barcelona, a city in northern Spain.

III.PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN:

Khi học thì ta học từ dễ đến khó nhưng khi làm bài thì ngược lại phải suy luận từ khó đến dễ.
Bước 1:
– Tìm xem mệnh đề tính từ nằm chổ nào
Bước này cũng dễ vì mệnh đề tính từ thường bắt đầu bằng WHO,WHICH,THAT…
Bước 2 :
Bước này chủ yếu là giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, tuy nhiên cách suy luận cũng phải theo thứ tự nếu không sẽ làm sai.
Ví dụ:
This is the first man who was arrested by police yesterday.
Mới nhìn ta thấy đây là câu bị động ,nếu vội vàng thì sẽ dễ dàng biến nó thành :
This is the first man arrested by police yesterday sai
Nhưng đáp án đúng phải là :
This is the first man to be arrested by police yesterday đúng
Vậy thì cách thức nào để không bị sai ?
Các bạn hãy lần lượt làm theo các bước sau:
1. Nhìn xem mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không ? Nếu có áp dụng công thức 4 .
2. Nếu không có công thức đó thì xem tiếp trước who which… có các dấu hiệu first ,only…v..v không ,nếu có thì áp dụng công thức 3 (to inf. ) lưu ý thêm xem 2 chủ từ có khác nhau không ( để dùng for sb )
3 .Nếu không có 2 trường hợp trên mới xét xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng VING hay P.P.
 

Xem thêm :  Top 10 truyện cười dân gian châm biếm vui nhộn hay nhất

-Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)There are six letters which have to be written today.There are six letters to be written today.Trong phần to inf này các bạn cần nhớ 2 điều sau:- Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf.We have some picture books that children can read.We have some picture books for children to read.Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone…. thì có thể không cần ghi ra.Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.Studying abroad is the wonderful (for us ) to think about.- Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất).We have a peg on which we can hang our coat.We have a peg to hang our coat on.Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng:S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪCách làm:-bỏ who ,which và beFootball, which is a popular sport, is very good for health.Football, a popular sport, is very good for health.We visited Barcelona,a city in northern Spain = We visited Barcelona, a city in northern Spain.Khi học thì ta học từ dễ đến khó nhưng khi làm bài thì ngược lại phải suy luận từ khó đến dễ.- Tìm xem mệnh đề tính từ nằm chổ nàoBước này cũng dễ vì mệnh đề tính từ thường bắt đầu bằng WHO,WHICH,THAT…Bước này chủ yếu là giảm từ mệnh đề xuống cụm từ, tuy nhiên cách suy luận cũng phải theo thứ tự nếu không sẽ làm sai.Ví dụ:This is the first man who was arrested by police yesterday.Mới nhìn ta thấy đây là câu bị động ,nếu vội vàng thì sẽ dễ dàng biến nó thành :This is the first man arrested by police yesterday saiNhưng đáp án đúng phải là :This is the first man to be arrested by police yesterday đúngVậy thì cách thức nào để không bị sai ?1. Nhìn xem mệnh đề có công thức S + BE + CỤM DANH TỪ không ? Nếu có áp dụng công thức 4 .2. Nếu không có công thức đó thì xem tiếp trước who which… có các dấu hiệu first ,only…v..v không ,nếu có thì áp dụng công thức 3 (to inf. ) lưu ý thêm xem 2 chủ từ có khác nhau không ( để dùng for sb )3 .Nếu không có 2 trường hợp trên mới xét xem câu đó chủ động hay bị động mà dùng VING hay P.P.

Xem thêm :  In term of là gì và cấu trúc của cụm từ in term of trong tiếng anh

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn – Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: Số 83 ,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa ,Cầu Giấy , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
​Email: customerservice@oxford.edu.vn

 

 


Bài 4 – Rút gọn mệnh đề quan hệ – Giải đề minh họa


1. The forethought and planning at each step of writing a proposal will have a direct impact on the chances of its acceptance.
A. invest
B. invested
C. investor
D. investing
2. The library at the KaneClark Institute contains numerous items
the history of the renowned philanthropic organization
A. document
B. documents
C. documentary
D. documenting
3. Rei Takahashi is one of the three people for overseeing the Research Department at OmiTech Solutions
A. responsible
B. responsibly
C. responsibility
D. responsibilities
4. In addition to fine dining, the elegant Ipswich Inn provides every amenity for small or large business meetings.
A. necessity
B. necessitate
C. necessary
D. necessarily

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button