Giáo Dục

Câu trần thuật đơn có từ là có mấy kiểu câu?

Ngày đăng: 02/09/2016, 16:49

Chủ đề câu trần thuật đơn môn ngữ văn lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực Năng lực sử dụng kiến thức: Sử dụng thành thạo câu trần thuật đơn Năng lực giải quyết vấn đề : Phát hiện được cấu trúc cú pháp của từng kiểu câu trần thuật đơn. Năng lực tư duy sáng tạo: đặt câu theo cấc kiểu câu được học có sử dụng hình ảnh sinh động, hấp dẫn. Năng lực hợp tác: biết tương tác nhóm trong khi phân tích ngôn ngữ, tìm hiểu về câu trần thuật đơn. Năng lực tổng hợp: Tổng hợp kiến thức về câu, từ loại, cụm từ. TIẾT 109,110,111 CHỦ ĐỀ : CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN I Mục tiêu: Kiến thức : – Nắm đặc điểm ngữ pháp câu trần thuật đơn, câu trần thuật đơn có từ câu trần thuật đơn từ – Biết tác dụng câu trần thuật đơn – Biết kiểu câu trần thuật đơn có từ câu trần thuật đơn từ Kĩ năng: – Nhận diện câu trần thuật đơn, câu trần thuật đơn có từ câu trần thuật đơn từ – Xác định cấu tạo câu trần thuật đơn có từ câu trần thuật đơn từ – Xác định chủ ngữ vị ngữ câu trần thuật đơn – Đặt câu trần thuật đơn có từ câu trần thuật đơn từ 3.Thái độ: – Yêu thích tiếng mẹ đẻ – Có ý thức việc sử dụng từ, đặt câu giữ gìn sáng tiếng Việt Định hướng lực cần hình thành : – Năng lực sử dụng kiến thức: Sử dụng thành thạo câu trần thuật đơn – Năng lực giải vấn đề : Phát cấu trúc cú pháp kiểu câu trần thuật đơn – Năng lực tư sáng tạo: đặt câu theo cấc kiểu câu học có sử dụng hình ảnh sinh động, hấp dẫn – Năng lực hợp tác: biết tương tác nhóm phân tích ngôn ngữ, tìm hiểu câu trần thuật đơn – Năng lực tổng hợp: Tổng hợp kiến thức câu, từ loại, cụm từ II Hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học: 1.Hình thức : Tổ chức hoạt động học tập cặp đôi, nhóm, hoạt động cá nhân 2.Phương pháp : Phân tích mẫu, quy nạp, gợi tìm, nêu vấn đề giải vấn đề… 3.Kĩ thuật dạy học : Động não, thảo luận nhóm, hỏi chuyên gia, trình bày phút III Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị GV : – Sách giáo khoa, sách giáo viên, chuẩn kiến thức kĩ – Bảng phụ Chuẩn bị HS: – Ôn tập thành phần câu – Đọc soạn theo hệ thống câu hỏi SGK IV.Tiến trình Tổ chức : Kiểm tra cũ: Nêu đặc điểm vị ngữ, chủ ngữ câu? Làm tập 2/ T94 Bài Hoạt động 1: Khởi động : GV tổ chức cho HS thi đặt câu giới thiệu bạn( phút đặt nhiều câu thắng) từ rút cho HS biết câu trần thuật đơn Hoạt động 2: Hình thành kiến thức : A Tìm hiểu câu trần thuật đơn I Câu trần thuật đơn Câu trần thuật đơn gì? B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc ngữ liệu SGK T101 a Các câu cho dùng để làm gì? b Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu trần thuật vừa tìm c Xếp câu trần thuật thành loại: – Câu cặp chủ ngữ – vị ngữ tạo thành – Câu nhiều cụm C-V sóng đôi tạo thành B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): a Phân loại kiểu câu Câu 1, 2, 6,9: Kể, tả, nêu ý kiến => Câu trần thuật Câu 4: hỏi => câu nghi vấn Câu 3, 5,8: bộc lộ cảm xúc => Câu cảm thán Câu 7: cầu khiến => câu cầu khiến b Cấu tạo câu trần thuật C1: Tôi/ hếch lên, xì rõ dài C V1 V2 C2: Tôi / mắng C V C6: Chú mày / hôi cú mèo này,/ ta chịu C V C9: Tôi / về, không chút bận tâm C V c Phân nhóm: TN C V Câu 1,2,9: cặp C-V tạo thành => Câu trần thuật đơn Câu 6: Do cặp C_V sóng đôi tạo thành => câu trần thuật ghép Gv chốt khái niệm ( Ghi nhớ SGK T 101) Bài tập: B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc tập (tr101) B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): Bài 1: ( T101) Các câu trần thuật đơn công dụng C1: tả giới thiệu C2: nêu ý kiến nhận xét III Câu trần thuật đơn có từ Là Đặc điểm câu trần thuật đơn có từ Là B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc ngữ liệu SGK T114 a b c B2 Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu cho Vị ngữ câu từ cụm từ loại tạo thành Chọn từ phủ định thích hợp điền trước vị ngữ HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): Câu Chủ ngữ Bà đỡ Trần Truyền thuyết Ngày thứ năm đảo Cô Tô Dế Mèn trêu chị Cốc Vị ngữ ( không phải) người huyện Đông Triều cụm danh từ ( không phải) loại truyện dân gian kì ảo cụm danh từ ( không phải) ngày trẻo, sáng sủa cụm danh từ ( không phải) dại TT Gv chốt đặc điểm ( Ghi nhớ SGK T114) Các kiểu câu trần thuật đơn có từ Là B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc lại ngữ liệu SGK T114 Vị ngữ trình bày cách hiểu SVHT nêu chủ ngữ? Vị ngữ câu có tác dụng giới thiệu SVHT khái niệm nói CN VN miêu tả đặc điểm, trạng thái SVHT khái niệm nói CN VN thể đánh giá SVHT khái niệm nói CN B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): Câu 1: câu giới thiệu Câu 2: câu định nghĩa Câu 3: câu miêu tả, giới thiệu Câu 4: câu đánh giá Gv chốt số kiểu câu TTđơn có từ ( Ghi nhớ SGK T115) Bài tập B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc tập 1,2 T 115,116; B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): Bài ( T115, 116): Các câu TT đơn có từ Là: câu a, c, d, e Bài tập ( T116): Ví dụ Chủ ngữ Vị ngữ Kiểu câu a Hoán dụ gọi tên Định nghĩa c tre cánh tay Miêu tả nguồn vui d e Bồ bác Chim ri dì Sáo sậu cậu khóc nhục rên hèn ( ẩn từ là) van yếu đuối( ẩn từ là) Giới thiệu Đánh giá III Câu trần thuật đơn từ Đặc điểm câu trần thuật đơn từ Là B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc lại ngữ liệu ( SGK T 118,119) a.Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu cho b.Vị ngữ câu từ cụm từ loại tạo thành c.Chọn từ phủ định thích hợp điền trước vị ngữ B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): Câu Chủ ngữ Phú ông Vị ngữ ( không , chưa) mừng Cụm tính từ Chúng ( không , chưa ) tụ họp góc sân cụm động từ Gv chốt đặc điểm câu TT đơn từ ( Ghi nhớ SGK T119) Câu miêu tả câu tồn B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc ngữ liệu ( SGK T119) a.Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu cho b Chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống Giải thích lí chọn câu B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): a Xác định CN, VN Câu 1: Đằng cuối bãi, hai cậu bé /tiến lại TN CN VN Câu 2: Đằng cuối bãi, tiến lại / hai cậu bé TN VN CN b Điền vào chỗ trống: chọn câu b Lí do: hai cậu bé lần đầu xuất đoạn trích, chưa biết trước Nếu đưa lên đầu có nghĩa nhân vật biết trước  Câu 1: câu miêu tả  Câu 2: Câu tồn Gv chốt câu miêu tả câu tồn ( Ghi nhớ SGK T119) Bài tập: B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc tập T120 B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): Bài tập (T120) Ví dụ Chủ ngữ Vị ngữ Kiểu câu a b Bóng tre trùm lên Miêu tả mái đình cổ kính thấp thoáng Tồn ta gìn giữ Miêu tả Cái hang Dế Choắt Có Tồn Là tên Miêu tả Tua tủa Tồn Trồi lên nhọn hoắt Miêu tả Dế Choắt c Những mầm măng Măng IV So sánh câu trần thuật đơn có từ “là” với câu trần thuật đơn từ “là” B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: Tìm điểm giống khác câu trần thuật đơn có từ “là” câu trần thuật đơn từ “là”? B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo B4 : Đánh giá (GV chốt): – Giống nhau: + Cùng câu trần thuật đơn (chỉ có CN, VN) + Khi biểu thị ý phủ định, VN thường kết hợp với từ có ý phủ định (không, chưa, không phải, chưa phải ) – Khác nhau: + Câu trần thuật đơn có từ là: VN thường từ “là” kết hợp với danh từ cụm danh từ + Câu trần thuật đơn từ là: VN thường động từ, cụm động từ, tính từ, cụm tính từ tạo thành Hoạt động 3: Luyện tập B1 GV chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc tập lại SGK Thực yêu cầu nêu tập giao B2 HS thực (Hình thức nhóm hai bàn) B3 HS báo cáo Bài 2( T102): Câu a, b, c: Câu TT đơn dùng để giới thiệu nhân vật Bài (T 102): Giới thiệu n/v phụ trước từ việc làm n/v phụ giới thiệu n/v Bài ( T103) : Ngoài tác dụng giới thiệu n/v câu miêu tả hoạt động nhân vật Hoạt động 4: Vận dụng.( Hoạt động cá nhân) Bài 1: Viết đoạn văn từ năm đến bảy câu tả người bạn em có câu TT đơn có từ Nêu tác dụng câu TT đơn có từ Bài 2: Viết câu tồn chuyển sang câu miêu tả Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng Câu 1: (2 điểm) Những câu sau đổi vị trí Cn Vn không? Tại sao? a Bạn Nam học sinh lớp 6A b Bạn Nam lớp phó học tập lớp 6A c Ông Lê-nin người nước Nga Câu 2: (3 điểm) Có hai bạn tranh luận với hai câu sau: a Chú Tư người Hà Nội b Chú Tư, người Hà Nội Một bạn cho có câu đầu câu TT đơn có từ Bạn lại cho hai câu câu TT đơn có từ Theo em, đúng, sai? Vì sao? Gợi ý trả lời Câu 1: (2 điểm) a đổi vị trí vị ngữ biểu thị vật mà vật nêu chủ ngữ thuộc vào b Có thể đảo vị trí vị ngữ tên gọi khác vật nêu chủ ngữ c Không thể đổi vị trí vị ngữ biểu thị vật mà vật nêu chủ ngữ thuộc vào Câu 2: (3 điểm) Ý kiến bạn thứ hai hai câu câu giới thiệu câu thứ từ thay dấu phẩy Củng cố: – GV chốt kiến thức câu TT đơn, kiểu câu TT đơn công dụng Dặn dò: – Tập viết đoạn văn câu TT đơn, phân tích công dụng câu – Viết chuyển đổi câu miêu tả câu tồn – Ôn tập nội dung tiếng Việt học

Xem thêm :  Cách làm bún thịt nướng đơn giản nhưng cực kỳ ngon miệng

– Xem thêm –

Xem thêm: Chủ đề câu trần thuật đơn lớp 6, Chủ đề câu trần thuật đơn lớp 6, Chủ đề câu trần thuật đơn lớp 6


MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 | CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN | 8H30 NGÀY 16.05.2020 | HANOITV


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button