Giáo Dục

Cách dùng which | đại từ quan hệ | nên biết

116

SHARES

Share

Tweet

 

Bài này giới thiệu cách dùng WHICH trong mệnh đề quan hệ. Đây là một trong các đại từ quan hệ phổ biến nhất trong tiếng Anh.

Xem thêm cách dùng của các đại từ quan hệ thông dụng khác:  THAT   |   WHO   |   WHOM   |    WHICH   |   WHOSE

 

GIỚI THIỆU

WHICH:

Cách dùng chung:

 • Dùng WHICH để chỉ ngườivật
 • Dùng WHICH trong cả mệnh đề xác địnhkhông xác định

Ví dụ: 

The book which I borrowed from our school library is so interesting. 

Đây là mệnh đề xác định

Đại từ quan hệ chỉ vật 

What are the requirements of the game which you want to buy?

Đây là mệnh đề xác định

Đại từ quan hệ chỉ vật

He won’t have much time to prepare for the meeting, which is this afternoon.

Đây là mệnh đề không xác định

Đại từ quan hệ chỉ vật

 • Luôn dùng WHICH để bắt đâu mệnh đề bổ nghĩa cho cả một câu, hoặc nói chính xác hơn là cho cả một ý được nói ra trước đó, chứ không chỉ là bổ nghia cho một danh từ/cụm danh từ/đại từ cụ thể của mệnh đề đứng trước như cách thông thường. Lưu ý: mặc dù trong câu trên, mệnh đề quan hệ dường như là một phân của câu, nhưng trên thực tế, câu có thể kết thúc trước mệnh đề. Mệnh đề này chỉ là một nhận xét về toàn bộ ý tưởng của ý tưởng đưa ra trước đó.

Ví dụ:

She had to get up and walk all the way to the other side of the room, which isn’t easy with a bad back.

Mệnh đề “which isn’t easy with a bad back” không bổ nghĩa cho một danh từ cụ thể nào, mà bổ nghĩa cho cả ý được nói ra trước đó.

 • Dùng which hoặc that, không dùng what

Ví dụ:

Another activity which/that I have chosen is photography.

Không dùng what: Another activity what I have chosen is photography.

ZOOM IN

Cách dùng cụ thể:

WHICH dùng làm chủ ngữ và tân ngữ

WHICH có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề quan hệ:

Ví dụ:

The new sports complex, which will be built on the site of the old power station, will provide facilities for cricket, soccer, bowls and badminton.

Trong ví dụ trên, which dùng để chỉ the new sports complex và là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ

 It was the same picture which I saw at the National Gallery.

Trong ví dụ trên, which dùng để chỉ the same picture và là tân ngữ của mệnh đề quan hệ

 

WHICH + giới từ

Có thể dùng WHICH làm tân ngữ của giới từ: 

Xem thêm :  Yet là thì gì? các công thức liên quan

Ví dụ:

Early in the Autumn Term there is a reception at which you can meet current staff and students.

Trong ví dụ trên, which dùng để chỉ a reception và là tân ngữ của giới từ at 

Close by, in the churchyard, is the famous Rudston stone, from whichthe village takes its name.

Trong ví dụ trên, which được dùng để chỉ the famous Rudston stone và là bổ ngữ của giới từ from)

Có thể dùng giới từ ở trước đại từ quan hệ (trang trọng) hoặc ở cuối mệnh đề quan hệ (dân dã).

 

So sánh cách dùng WHICH với giới từ

Trang trọng
Dân dã

The title of the poem indicates that the poet knows himself to be separated from the community in which he grew up.
I’ve never felt close to the community which I grew up in.

 

WHICH bổ nghĩa cho cả câu

Luôn dùng WHICH cho mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cả câu đứng trước nó.

Kiểu dùng này thường dùng trong văn nói để đưa ra nhận xét, hoặc đánh giá về nội dung của câu nói trước đó của người đối thoại hoặc của chính mình.

Ví dụ 1:

(Dùng mệnh đề WHICH bổ nghĩa cho cả câu mà chính mình vừa nói. Thường dừng lại một chút trước khi nói mệnh đề WHICH này.)

I think the other thing that was really good about it as well was that everybody worked really hard and helped tidy up at the end, which I hadn’t expected at all.

Tôi nghĩ rằng một điều nữa cũng rất hay là mọi người đều làm việc nhiệt tình và giúp thu dọn đồ đạc lúc kết thúc, đây là điều mà tôi không hề nghĩ tới trước đó.

Trong ví dụ trên: mệnh đề which I hadn’t expected at all dùng để đưa ra nhận xét về mệnh đề trước đó mà mình vừa nói.

Ví dụ 2:

(Dùng mệnh đề WHICH để trả lời về một thông tin mà người đối thoại với mình vừa đưa ra, chủ yếu là nhận xét về thông tin đó.)

A: The meeting will be delayed to after 5 in the afternoon.

B: Which is good. I will have more time preparing the presentation.

Ví dụ 3:

(Dùng mệnh đề WHICH để trả lời một sau khi người đối thoại đã trả lời một thông tin mà mình vừa đưa ra)

A: I have had a backache for five days. My wife asked me to see the doctor.

B: Oh no.

A: Which I did.

GRADED QUIZ

INSTRUCTIONS:

Number of questions: 15

Time limit: No

Earned points: Yes (if you’re logged in). You will earn 8 points to your balance if you PASS   the quiz (answering at least 80% of the questions correctly). You will earn another 2 points if you COMPLETE   the quiz (answering 100% questions correctly).

Have fun!

Time limit:

0

Quiz Summary

0 of 15 questions completed

Questions:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Xem thêm :  Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 9, 10 sách bài tập vật lí 7

Information

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading…

You must sign in or sign up to start the quiz.

You must first complete the following:

Results

Quiz complete. Results are being recorded.

Results

0 of 15 questions answered correctly

Time has elapsed

You have reached 0 of 0 point(s), (0)

Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)

Average score

 

 

Your score

 

 

Categories

 1. Not categorized

  0%

 2. Relative clause

  0%

 • Sorry, but that’s too bad to be bad. Come try again and better luck next time. 

 • Sorry, there is a lot more to do. Come try again and better luck next time.

 • You’ve done part of it, but still not enough.

 • You passed. Congratulations!

 • Well-done! You answered all the questions correctly.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered

 2. Review

 1. Question

  1

  of

  15

  1

  . Question

  Select the correct sentence:

  • The bartender took the day off, which gave her some time to relax.

  • The bartender took the day off, what gave her some time to relax.

  • The bartender took the day off, that gave her some time to relax.

  • The bartender took the day off, gave her some time to relax.

  Correct

  Incorrect

 2. Question

  2

  of

  15

  2

  . Question

  Chose the sentence that contains a non-defining relative clause:

  • They moved to Florida, which they hoped would lead to better job prospects.

  • I watched a dog that was chasing its tail.”

  • The box which I’d returned appeared on my doorstep again.

  • I sit right beneath a light that constantly flickers.

  Correct

  Incorrect

 3. Question

  3

  of

  15

  3

  . Question

  Chose the correct relative pronoun for the blank:

  The pizza, ____ was pepperoni, was left in the oven too long

  • which

  • that

  • what

  • whose

  Correct

  Incorrect

 4. Question

  4

  of

  15

  4

  . Question

  Chose the correct relative pronoun for the blank:

  The male candidate, ____ I hadn’t voted for, won the election anyway.

  • which

  • that

  • who/whom

  • whose

  Correct

  Incorrect

 5. Question

  5

  of

  15

  5

  . Question

  Chose the correct sentence:

  • The Rolls Royce, its door has a big dent, is mine.

  • The Rolls Royce over there, which the door has a big dent, is mine.

  • The Rolls Royce over there, whose door has a big dent, is mine.

  • The Rolls Royce over there, that the door has a big dent, is mine.

  Correct

  Incorrect

 6. Question

  6

  of

  15

  6

  . Question

  Chose all correct choices for the blank:

  The mountain ____ we climbed yesterday was the highest in Britain!

  • which

  • where

  • what

  • (none)

  Correct

  Incorrect

 7. Question

  7

  of

  15

  7

  . Question

  Select the sentence where the relative pronoun can be dropped:

  • The girl who I talked to at the party is one of my colleagues

  • The girl who talked to me at the party is one of my colleagues.

  • The girl who drove me home from the party is one of my colleagues.

  • The girl who gave me a ride after the party is one of my colleagues.

  Correct

  Incorrect

 8. Question

  8

  of

  15

  8

  . Question

  Chose the sentence where the relative pronoun cannot be dropped:

  • Coffee is a drink that keeps you awake.

  • Coffee is a drink that I cannot live without.

  • Coffee is a drink that many people love.

  • Coffee is a drink that babies should not have.

  • Coffee is a drink that the shop is proud of.

  Correct

  Incorrect

 9. Question

  9

  of

  15

  9

  . Question

  Which of the two is wrong?

  • The film that we saw it yesterday was brilliant.

  • The film that we saw yesterday was brilliant.

  Correct

  Incorrect

 10. Question

  10

  of

  15

  10

  . Question

  Which of the two is wrong?

  • She went to the same restaurant I had been to it.

  • She went to the same restaurant I had been to.

  Correct

  Incorrect

 11. Question

  11

  of

  15

  11

  . Question

  Which of the two is wrong?

  • There are some toys here with that the children can play.

  • There are some toys here with which the children can play.

  Correct

  Incorrect

 12. Question

  12

  of

  15

  12

  . Question

  Only one of those sentences is correct. Which is it?

  • She is doing several jobs at the same time, which I think is too much for her.

  • She is doing several jobs at the same time, which I think are too much for her.

  • She is doing several jobs at the same time, what I think are too much for her.

  • She is doing several jobs at the same time, what I think is too much for her.

  Correct

  Incorrect

 13. Question

  13

  of

  15

  13

  . Question

  Which of the two is wrong?

  • That’s the dog that it bit me yesterday.

  • That’s the dog that bit me yesterday.

  Correct

  Incorrect

 14. Question

  14

  of

  15

  14

  . Question

  Which is the correct one?

  • This is Adam, that I have told you about

  • This is Adam, who I have told you about him

  • This is Adam, who I have told you about

  • This is Adam who I have told you about.

  Correct

  Incorrect

 15. Question

  15

  of

  15

  15

  . Question

  Select all correct choices from the ones given below:

  • My teacher, who is an expert in marketing, is going to launch his first startup.

  • My teacher, an expert in marketing, is going to launch his first startup.

  • My teacher, that is an expert in marketing, is going to launch his first startup.

  • My teacher, is an expert in marketing, is going to launch his first startup.

  Correct

  Incorrect

116

SHARES

Share

Tweet


Chương trình chống liệt: đại từ quan hệ


►Đăng Ký theo dõi (Subscribe): https://goo.gl/PGHQeq
► Trang web: http://mrstranganh.edu.vn/

Liên hệ:
► Facebook cô Trang Anh: https://goo.gl/PJXUgE
►Fanpage học Tiếng Anh: https://goo.gl/TQ9hV8
►Cảm ơn đã xem video của tôi.

© Bản quyền thuộc về Trang Anh English
© Copyright by Trang Anh English ☞ Do not Reup

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button