Giáo Dục

Đại từ chỉ định ( demonstrative pronouns là gì, demonstrative pronouns

Đại từ trong Tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong quá trình học Tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn chưa nắm rõ cách dùng các loại đại từ. Hãy cùng IELTS Vietop cùng tìm hiểu về đại từ trong bài viết dưới đây nhé!

Đại từ (Pronouns) trong tiếng Anh là từ dùng thay thế thay thế cho danh từ trong câu, để tránh khỏi lặp những từ ngữ ấy nhiều lần.

Đang xem: demonstrative pronouns là gì“>Demonstrative pronouns là gì

1. Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)

2. Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

3. Indefinite pronouns (Đại từ bất định)

4. Reflexive pronouns (Đại từ phản thân)

5. Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

6. Demonstrative pronouns (Đại từ chỉ định)

7. Interrogative pronouns (Đại từ nghi vấn)

*

Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)

Đại từ nhân xưng là những đại từ dùng để chỉ và đại diện hay thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại không cần thiết các danh từ ấy.

Ví dụ: Tinais an avid reader. Tina has the habit of reading book before going to bed. Tina usually goes to the bookstore everyweek to buy new books.

Trong câu trên, từ Tina được lặp lại 3 lần khiến cho câu nghe có cảm giác khá nhàm chán và rập khuôn. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng đại từ she (cô ấy) để nhắc đến Tina.

Tina is an avid reader. She has the habit of reading book before going to bed. She usually goes to the bookstore everyweek to buy new books.

Chủ ngữ

Tân ngữ

Số ít

ngôi thứ nhấtngôi thứ haingôi thứ ba

I youhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều

ngôi thứ nhấtngôi thứ haingôi thứ ba

weyouthey

usyou them

She is watching a movie with her boyfriendJack and David are friends. They usually go shopping togetherWe will be late if you don’t hurry up.
Ashley gave him a new notebook yesterday.He is looking at us.Peter sang the song to me.She packed them tightly in the suitcase.

*

Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Đại từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu và quan trọng nhất đó là nó thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó nhằm tránh lặp từ.

– Tính từ sở hữu (possessive adjective) cũng để chỉ sự sở hữu, tuy nhiên, chúng luôn được theo sau bởi một danh từ

Ta có thể viết câu này thành “This bag is my bag.”, tuy nhiên đại từ sở hữu “mine” đã thay thế cho “my bag” trong câu trênđể tránh lặp từ

Đại từ nhân xưng

Đại từ sở hữu

Tính từ sở hữu

I

mine

my

you

yours

your

he

his

his

she

hers

her

it

its

its

we

ours

our

they

theirs

their

Minh

Minh’s

Minh’s

My motorbike is gray, and hers is black. (= her motorbike) Our house is number 25, and theirs is just opposite. (= their house)When my neighbor’s washing machine broke, we let them use ours(= our washing machine)

Đại từ bất định được sử dụng khi chúng ta cần nói đến một người hoặc vật không xác định cụ thể chính xác đó là ai hay cái gì

Chúng ta sử dụng đại từ tận cùng bằng -body hoặc -one cho người và đại từ kết thúc bằng -thing cho vật

Xem thêm :  Hướng dẫn cách đổi đơn vị đo độ dài và phương pháp nhớ hiệu quả

SOME-

something

I think there’s something wrong with the phone.

someone/ somebody

Someone is singing in the kitchen

ANY-

anything

I don”t know anything about music.

anyone/ anybody

You may invite anybody you want to your birthday party.

EVERY-

everything,

Maria has succeeded at almost everything she has tried to do.

Everyone/ everybody

Everybody needs air and water to live.

NO-

nothing

We’ve heard nothing from her for weeks.

no one/ nobody

No one in our company works on Saturday.

Everybody enjoyed the concert.I opened the door but there was no one at home.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Tristana Dtcl 4, Cách Chơi Tristana Tốc Chiến

It was a very clear day. We could see everything.
– Khi muốn đề cập ngược lại một đại từ không xác định đã được dùng trước đó, chúng ta thường sử dụng một đại từ số nhiều
Everybody enjoyed the concert. They stood up and clapped.I will tell somebody that dinner is ready. They have been waiting a long time.

*

Reflexive pronouns (Đại từ phản thân)

Đại từ nhân xưng

Đại từ phản thân

Nghĩa

I

myself

chính tôi

you

yourself / yourselves

chính bạn/ chính các bạn

he

himself

chính anh ấy

she

herself

chính cô ấy

it

itself

chíng nó

we

ourselves

chính chúng tôi/ chúng ta

they

themselves

chính họ/ chúng nó

He poured himself a glass of orange juice.We’ve brought ourselves something to eat.I am teaching myself to play the piano
The little girl wrote the letter all by herself.They are both old enough to go to the pool by themselves.
– Dùng đại từ phản thân ở ngay sau chủ ngữ hoặc cuối câu để nhấn mạnh đích thân chủ ngữ là người thực hiện hành động
Someone told me they’d actually seen the accident happen themselves.Why don”t you just do it yourself?It was the president himself who opened the door.

Thông thường, mệnh đề quan hệ được dùng để bổ sung thêm thông tin về một danh từ được đề cập trong câu.

Đại từ quan hệ

Đối tượng sử dụng và chức năng trong câu

Ví dụ

Who

Chỉ người

Chủ ngữ và tân ngữ

The woman who called earlier didn’t leave a message

Whom

Chỉ người

Tân ngữ

The man whom you talked to yesterday was actually a famous actor

Which

Động vật and và đồ vật

Chủ ngữ và tân ngữ

My car , which is nearly twenty years old, still runs well.

Whose

Hình thức sở hữu

(whose + danh từ):

The woman whose son is a doctor is talking to my mother about the accident .

That

Cả người lẫn vật

Chủ ngữ và tân ngữ

All the dogs that got adopted today will be loved

Chú ý: Cần phân biệt rõ các từ where, when, why không phải là đại từ quan hệ mà các từ này được gọi là các trạng từ quan hệ

When =in/on whichWhere = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:

The year in which he was bornThe day on which they arrived

6. Demonstrative pronouns (Đại từ chỉ định)

*

Demonstrative pronouns (Đại từ chỉ định)

Các đại từ chỉ định ám chỉ đến một đối tượng, sự kiện hoặc người liên quan đến người nói. Chúng có thể ám chỉ đến một sự gần gũi về mặt vật lý hoặc tâm lý hay khoảng cách.

Gần

Xa

Số ít

This

That

Số nhiều

These

Those

This và these dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói hoặc người viết. This đi với động từ số ít, còn these đi với động từ số nhiều

Xem thêm :  Cảm nhận 4 khổ đầu bài sóng

Ví dụ:

This is my future husbandThese are my books
That và those dùng để chỉ người hoặc vật ở xa người nói hoặc viết. That đi với danh từ số ít và those đi với danh từ số nhiều

Ví dụ:

That is a birdThose are my neighbors

Lưu ý: Cần phân biệt giữa đại từ chỉ định và tính từ chỉ định. Dù chúng cùng sử dụng các từ giống nhau (this, that, these, those) nhưng tính từ chỉ định sẽ được theo sau bởi danh từ , trong khi đó đại từ chỉ định chỉ đứng một mình

Ví dụ

These are flowers (these là đại từ chỉ định)These flowers are beautiful (these là tính từ quan hệ)This driver is careful (this là tính từ quan hệ)This is a careful driver (this là đại từ quan hệ)​​

7. Interrogative pronouns (Đại từ nghi vấn)

Đại từ nghi vấn là những từ dùng để hỏi. Thông thường các từ này sẽ thường xuất hiện ở ngay đầu câu hỏi và có vai trò diễn tả đối tường mà câu hỏi hướng đến

Đại từ nghi vấn

Nghĩa

Ví dụ

Who

Ai ?

Who will come to the party?

Which

Cái nào?

Which movie do you want to watch?

What

Cái gì?

What do you want to eat today?

Whose

Của ai?

Whose pens are on the table?

Whom

Ai?

Whom did you tell?

* Phân biệt “who” và “whom”
– Whom và who là hai từ rất dễ bị nhầm lẫn và thậm chí người bản xứ đôi khi cũng bị bối rối với hai từ này
Who dùng để thay thế chủ ngữ của một câuWhom thì sẽ thay thế tân ngữ của câu
– Một mẹo để có thể quyết định nên dùng từ nào trong hai từ này đó là các bạn hãy thử thay thế “who” trong câu với một đại từ nhân xưng. Nếu câu vẫn có nghĩa và nghe hợp lí thì ta sẽ dùng who

Ví dụ:

Who will come to the party? (Ai sẽ đi đến bữa tiệc? )I will come to the party (Tôi sẽ đi đến bữa tiệc).

​​​​​– Ta thấy trong câu này, khi thay “who” bằng “I”, câu vẫn có nghĩa. Tuy nhiên, với whom thì ngươc lại, câu sẽ nghe không tự nhiên và hợp lý

Whom did you tell?

I did you tell.

* Phân biệt which và what

– Which và what là 2 trong số các từ dùng để hỏi trong tiếng anh, đều có nghĩa là “cái gì, cái nào”. Sự khác nhau giữa chúng là ở chỗ

– Với câu hỏi sử dụng “which”, câu trả lời sẽ được giới hạn giữa gợi ý được đề cập ngay trong câu nghi vấn.

– Còn câu hỏi với what thì giới hạn câu trả lời sẽ rộng hơn nhiều.

Ví dụ

Which will you have, bread or noodles ? (Bạn sẽ dùng bánh mì hay mì?)

Câu trả lời sẽ là một trong hai sự lựa chọn là bánh mì hay mì

What do you have for breakfast? (Bạn dùng gì cho bữa sáng?)

Câu trả lời sẽ rộng hơn, vì đồ ăn sáng có rất nhiều loại

– Ngoài ra, Which có thể dùng để đặt câu hỏi với which về người, còn what chỉ dùng để chỉ sự vật, hiện tượng. Còn câu hỏi với what có thể dùng để hỏi về đặc trưng, tính chất liên quan đến con người chứ không thể sử dụng trực tiếp để hỏi người.

Xem thêm :  Chỉ từ là gì? khái niệm, vai trò và cách dùng chỉ từ trong câu hiệu quả nhất

Ví dụ

Which friend are you close best? (Người bạn nào mà bạn thân nhất?)What do you like most about your best friend? (bạn thích nhất điều gì về bạn thân của mình)

C. Bài tập thực hành

Choose the right word to fill in each of the following blank.

1.

Xem thêm: Phân Biệt Lương Gross Salary Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

The exam _______ wasn”t difficult, but exam room was horrible.


5 phút thành thạo 4 đại từ chỉ định this-that-these-those [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản-Các loại từ#15]


Thành thạo 100% Ngữ Pháp Cơ Bản với bộ sách tự học tốt nhất, xem ngay tại: https://bit.ly/3eByV3i

• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/
Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề
Học tiếng Anh đơn giản và dễ hiều cùng Elight với với playlist tiếng Anh. Xem ngay tại đây tại đây:
1. Lộ trình học tiếng Anh người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anhh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Mỗi ngày xem 35 video học tiếng anh của elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.

Subscribe để nhận thông báo video mới
Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị. Subscribe elight ngay tại link này nhé https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1
Đại từ quan hệ trong tiếng Anh : không khó như bạn nghĩ
https://youtu.be/a9_a0kH1XYM
Sau nhiều bài học về ngữ pháp với Elight các bạn đã thấy khả năng ngữ pháp của mình có hiệu quả nên không nhỉ. Hãy dành chút thời gian để theo dõi cập nhập những bài học mới nhất của Elight nhé
Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói đến Đại từ quan hệ trong tiếng Anh. Các bạn đã sẵn sàng để học chưa nào ! Chúng ta bắt đầu học nhé
Đại từ quan hệ là một phần kiến thức rất quan trọng trong đề thi tốt nghiệp THPT, cùng ôn lại với Elight nhé:
1. Đại từ quan hệ Who
Who là đại từ quan hệ được dùng để thay thế cho danh từ chỉ người.
2. Đại từ quan hệ với Which
Which được dùng để thay thế cho danh từ chỉ đồ vật.
3. Đại từ quan hệ Whose
Trong trường hợp để thay thế cho tính từ sở hữu, ta sẽ dùng đến đại từ quan hệ Whose
4. Đại từ quan hệ Whom
Đây là đại từ quan hệ để thay thế cho một tân ngữ chỉ người.
5. Đại từ quan hệ That
Trong trường hợp bạn không muốn phải nhớ quá nhiều, hãy dùng ngay That. Bạn có thể sử dụng đại từ quan hệ này để thay thế cho Who và Which.
Lưu ý: THAT không dùng sau dấu phẩy ( , ) nhé !!!
Kết nối với Elight
Youtube ELight Vip members Group: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/
Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube\u0026utm_medium=description\u0026utm_campaign=daituquanhetrongtienganhkhongkhonhubannghi
Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/
Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/
Link FB cá nhân cô Kiều Trang: https://www.facebook.com/kieu.trang.1042
hoctienganh tienganh tienganhgiaotiep nguphaptienganh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button