Tổng Hợp

đối chiếu câu bị động trong tiếng anh và tiếng việt

Ngày đăng: 19/11/2014, 18:10

đối chiếu câu thụ động trong tiếng anh và tiếng việt . HaNoi Open University HaNoi Open University Faculty Of English Faculty Of English  . TÊN MÔN HỌC: NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU TÊN ĐỀ TÀI: ĐỐI CHIẾU CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Tất Thắng Hà Nội 2013 Page 1 Mục lục Mở màn 1. Lí do chọn đề tài………………………………………….4 2. Mục đích tìm hiểu…………………………………… 4 3. Đối tượng và phạm vi tìm hiểu……………………… 5 4. Phương pháp tìm hiểu…………………………………5 5. Bố cục…………………………………………………….5 Chương 1: Nền tảng lí luận 1.1 Khái niệm……………………………………………….6 1.1.1 Khái niệm về ngôn ngữ học đối chiếu……… 6 1.1.2 Khái niệm về ngôn ngữ học so sánh…………6 1.2 Lịch sử tạo dựng………………………………………7 1.2.1 Giai đoạn 1……………………………………7 1.2.2 Giai đoạn 2……………………………………8 1.2.3 Giai đoạn 3……………………………………8 Chương 2: Mô tả câu thụ động trong tiếng Anh và tiếng Việt. 2.1 Tư tưởng về câu thụ động trong trong tiếng Anh và tiếng Việt……………………………9 2.1.1 Khái niệm về câu thụ động trong tiếng Anh……………………………… 9 2.1.2 Khái niệm về câu thụ động Page 2 trong tiếng Việt…………………………………9 2.1.3 Tính năng dụng học của câu thụ động………….13 2.2 Một số dạng câu thụ động điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt………………………………14 Chương 3: Sự tương đồng và khác biệt trong câu thụ động của tiếng Anh và tiếng Việt. 3.1 Sự tương đồng…………………………………………….17 3.2 Sự khác biệt………………………………………………18 3.2.1 Theo khía cạnh các yếu tố ngôn ngữ……………… 18 3.2.2 Yếu tố ngoài ngôn ngữ………………………………19 Page 3 Mở Đầu 1. Nguyên nhân chọn đề tài Ngôn ngữ là phương thức giúp con người truyền tải thông tin với nhau trong cuộc sống. Nó phong phú và biến hóa vô vàn dựa trên các lối nói khác nhau và cách tư duy của từng người. Từ một câu, người nói có thể dùng nhiều cách khác nhau để truyền tải tới người nghe như cách nói trực tiếp, cách nói gián tiếp… Trong bài tiểu luận này, tôi muốn đề cập tới một lối nói khác “ cách nói bị đông”. Đây được coi là một trong những đề tài mà rất nhiều nhà ngôn ngữ học đã và đang tìm hiểu. Trong bài tìm hiểu này tôi chỉ trình bày một khía cạnh xoay quanh dạng câu thụ động trong tiếng Việt đồng thời so sánh đối chiếu câu thụ động trong tiếng Anh. 2. Mục đích tìm hiểu. Toàn cầu ngày tiến bộ, quốc gia Việt Nam nói riêng đang trên đà phát triển. Vì vậy việc hội nhập và tiếp nhận những điều mới mẻ có ích là rất trọng yếu. Hiện tại, tiếng Anh được coi là ngôn ngữ của toàn thị trường quốc tế,vì vậy nhu cầu học và dạy tiếng anh ngày càng tăng trưởng. Mục đích chọn đề tài “ so sánh và đối chiếu cách nói bị động trong Tiếng Anh và Tiếng Việt” nhằm giúp những người học và dạy ngoại ngữ nhận thấy sự khác biệt, hệ thống hóa tri thức và cách dụng dạng thụ động trong tiếng Anh tiếng Việt cho người tiêu dùng ngôn ngữ,nhất là sinh viên chuyên nghề tiếng Anh. Trong cùng một văn bản và văn cảnh thực hiện tuyên bố qua đố rút ra một số tổng kết về điều kiện sử dụng dạng thụ động một cách linh hoạt về cấu trúc ngữ pháp và logic ngữ nghĩa, đồng thời mang ra một số dạng thức ngôn ngữ đặc biệt được quy về dạng thụ động trong tiếng Anh. Page 4 3. Đối tượng và phạm vi tìm hiểu Trong bài tìm hiểu này, tôi chỉ tìm thấy sự giống và khác nhau của câu thụ động, các loại câu thụ động trong tiêng Anh và tiếng Việt nói chung và minh họa bằng cách nêu ra ví dụ trích đoạn. 4. Phương pháp tìm hiểu – Thu thập thông tin dữ liệu. – Phân tích tổng hợp so sánh đối chiếu. 5. Bố cục tiểu luận Bố cục: – Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Khái niệm. 1.1.1 Khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu. 1.1.2 Khái niệm ngôn ngữ học so sánh. 1.2 Lịch sử tạo dựng Qua 3 giai đoạn: +1.2.1 Giai đoạn thứ nhất. + 1.2.2 Giai đoạn thứ hai. + 1.2.3 Giai đoạn thứ ba. – Chương 2: MÔ TẢ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT. 2.1 Tư tưởng câu thụ động trong tiếng Anh và tiếng Việt. 2.2 Một số dạng thụ động điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt. – Chương 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÂU BỊ ĐỘNG CỦA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 3.1 Sự tương đồng. 3.2 Sự khác biệt. Page 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Trong quá trình sử dụng ngoại ngữ và dịch thuật, văn bản là công cụ không thể thiếu. Hiện tại, các thể loại văn bản Tiếng Việt và Tiếng Anh đang được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp. Ngữ pháp văn bản Tiếng Việt và Tiếng Anh là mục tiêu và đối tượng cần lưu ý nhất trong quá trình dạy và học tiếng Anh, cũng như dịch thuật Anh – Việt và Việt – Anh. 1.1 Khái niệm. 1.1.1 Khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu. Ngôn ngữ học đối chiếu còn có tên gọi khác là phân tích đối chiếu hay tìm hiểu đối chiếu. Ngôn ngữ học đối chiếu là một phân nghề của ngôn ngữ học, tìm hiểu so sánh hai hoặc nhiều hơn hai ngôn ngữ bất kì để xác nhận những điểm giống và khác nhau giữa hai ngôn ngữ đó, không tính đến vấn để các ngôn ngữ đó có quan hệ nguồn gốc hay thuộc cùng một loại hình hay không. 1.1.2 Khái niệm về ngôn ngữ học so sánh. Ngôn ngữ học so sánh ra đời do trường phái ngôn ngữ học Praha đề xướng vào năm 1924. Từ đó đến nay, nó phát triển khá mạnh ( vào năm 1950, 1960) phát triển mạnh vào châu Âu. Ngôn ngữ học so sánh hầu hết tìm sự giống và khác nhau giữa ngôn ngữ, tập trung vào tìm hiểu nguồn gốc. 1.2 Lịch sử tạo dựng 1.2.1 Giai đoạn thứ nhất Page 6 Ngôn ngữ học so sánh phát triển mạn mẽ vào cuối thế kỉ thứ 19. Nhiệm vụ của nó giai đoạn này là xác nhận nguồn gốc và quá trình phát triển của các ngôn ngữ toàn cầu. Theo các tìm hiểu ban đầu, thiết yếu phải có các tài liệu ngữ pháp so với các văn bản mang đặc tính chuyên nghề dưới dạng đối chiếu giữa tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ được học hoặc tìm hiểu tiếp nhận một cách nhanh chóng các tri thức tiên tiến bằng ngoại ngữ. Hơn thế nữa, trên nền tảng ngữ pháp được học, người học có thể nâng cao trình độ tri thức chuyên môn bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình và làm phong phú thêm ngôn ngữ dân tộc. Thực tiễn lịch sử phát triển của tri thức khoa học trổ tài một quá trình liên tục và có tính kế thừa. Nội dung của các thuật ngữ về tìm hiểu đối chiếu cũng được xác nhận trong quá trình phát triển biện chứng lịch sử đó. Thuật ngữ “đối chiếu” thường được dùng để chỉ phương pháp hoặc phân nghề tìm hiểu lấy đối tượng hầu hết là hai hay nhiều ngôn ngữ. Mục đích của tìm hiểu đối chiếu ngôn ngữ là làm sáng tỏ những nét tương đồng và không tương đồng hoặc chỉ làm sáng tỏ những nét không tương đồng của hai hay nhiều ngôn ngữ. Phép tắc tìm hiểu hầu hết của đối chiếu ngôn ngữ là phép tắc đồng đại. Trong các tài liệu bằng tiếng Nga, thuật ngữ “đối chiếu ngôn ngữ” (phương pháp đối chiếu, ngôn ngữ học đối chiếu) được mang vào sử dụng khá sớm bởi các nhà ngôn ngữ học như E.D.Polivanov (1933), V.D.Arakin (1946), V.H.Jaxeva (1960), V.G.Gak (1961), N.P.Fedorov (1961), O.C.Akanova (1966) và v.v. Từ 1970 đến nay, trong ngôn ngữ Page 7 học hiện đại, thuật ngữ được sử dụng nhiều hơn cả là “ngôn ngữ học đối chiếu” (contrastive linguistics). 1.2.2 Giai đoạn thứ hai Vào thời điểm này nó có tên gọi là ngôn ngữ học so sánh loại hình. Nhiệm vụ của nó là tìm và phân loại các ngôn ngữ phụ thuộc vào các dấu hiệu giống và khác nhau của cấu trúc ngôn ngữ và nó tìm thấy những phổ niệm( khái niệm) của các ngôn ngữ. Trong các tài liệu bằng tiếng Anh, lúc đầu được thông dụng là thuật ngữ “so sánh” (comparative) với nội dung đối chiếu. Từ năm 1960 trở về đây, thuật ngữ “ngôn ngữ học đối chiếu” (contrastive linguistics) khởi đầu được sử dụng thông dụng, dần dần thay thế cho thuật ngữ “so sánh” (comparative). Tuy nhiên, trong ngôn ngữ học Anh, các thuật ngữ truyền thống được dùng tương đối lâu dài. Ví du, trong các công trình của Haliday, Mackintơn, Tơrevưn và một số tác giả khác, thuật ngữ “so sánh” (comparative) vẫn được sử dụng đến năm 1961, còn Elie đã dùng thuật ngữ “comparative” với nghĩa đối chiếu cho đến năm 1966. 1.2.3 Giai đoạn thứ ba. Vào giai đoạn này, nó được gọi là ngôn ngữ đối chiếu. Vào những năm 50 của thế kỉ 20 ,ngôn ngữ học phát triển mạnh mẽ. nhiệm vụ chính của giai đoạn này là khắc phục những lỗi trong quá trình học của người địa phương. Theo từ điển nhiều tập Oxford (1933), tính từ “comparative” được khái niệm căn cứ vào cách sử dụng của từ này khoảng cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nội dung nghĩa thường nhấn mạnh đối chiếu những điểm khác nhau giữa hai hoặc hơn hai đối tượng được thăm dò, theo thời gian, thuật ngữ “đối chiếu” được sử dụng với nghĩa mở rộng để chỉ đúng hiện thực tìm hiểu đối chiếu ngôn ngữ. Page 8 Trong các tài liệu bằng tiếng Pháp, việc sử dụng thuật ngữ “đối chiếu” cũng diễn ra tương tự: thời kì đầu sử dụng thuật ngữ “comparée” và các từ phái sinh của nó. Sau đó, thuật ngữ “contrastive” được thay thế cho “comparative” mang nghĩa đối chiếu và ngày càng được sử dụng rộng rãi (Potie 1971, Duboa 1973, Gato 1974, Pioro 1977 và v.v.). Hiện tại, trong các tài liệu bằng tiếng Pháp thường sử dụng thông dụng thuật ngữ “linguistique contrastive” (hoặc differentielle). CHƯƠNG 2 MÔ TẢ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT. 2.1 Tư tưởng về câu thụ động trong tiếng Anh và tiếng Việt. 2.1.1 Khái niệm về câu thụ động trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh khái niệm thể được coi là một phạm trù ngữ pháp, tiếng Anh có 2 thể: thể chủ động và thụ động.Thể thụ động (passive voice) là một khái niệm phạm trù rất thông dụng trong ngữ pháp tiếng Anh, một phạm trù ngữ pháp mà tân ngữ của động từ đứng ở vị trí của chủ ngữ.có thể nhất định thể thụ động là một hiện tượng ngôn ngữ đã được mô tả khá cụ thể và đầy đủ trong tiếng Anh. Sơ đồ chuyển câu chủ động sang câu thụ động: Subject Verb Object Subject Be+ V-pp Object Cấu trúc rút gọn: BE + V-PP Page 9 Qua đó ta có thể dễ dàng nhận ra đâu là câu thụ động và khi chuyển từ thể chủ động sang thụ động, tân ngữ của động từ trong câu chủ động trở thành chủ ngữ của câu thụ động. Ví dụ: Chủ động : My father waters this flower. S V O Thụ động : This flower is watered by my father. S Be+ V-pp O Nhìn vào ví dụ trên ta thấy sự hoán đổi vị trí và vai trò trong câu của các phòng ban chủ ngữ, tân ngữ, vị ngữ trong câu. Cụ thể : – My father đóng vai trò là chủ ngữ (câu chủ động)  vai trò là vị ngữ ( câu thụ động) – This flower đóng vai trò là tân ngữ( câu chủ động)  vai trò là chủ ngữ ( câu thụ động) – Water là động từ chính ở dạng nguyên thể ( câu chủ động)  vai trò là động từ ở dạng phân từ ( câu thụ động). Nói nôm na, có sự chuyển hóa chủ ngữ, vị ngữ ,động từ ,và các thành phần khác trong câu, chuyển hóa thì trong câu thụ động của Tiếng Anh. 2.1.2 Khái niệm về câu thụ động trong tiếng Việt. Tiếng Việt là một ngôn ngữ phân tích tính, lấy ngữ pháp chủ từ và trật tự từ làm phương thức ngữ pháp cơ bản, các từ Tiếng Việt không đổi hình thái,kể cả động từ. Do vậy, không thể căn cứ vào dạng thức của động từ hoặc ngữ pháp để xác nhận dạng thức chủ động hay thụ động. Nếu căn cứ hoàn toàn vào cấu trúc ngữ pháp cũng không được bởi trong Page 10 […]… biệt trong Tiếng Việt Ông biện luận rằng có thể xác lập một cặp câu chủ động – thụ động tiếng Việt tương ứng về mặt dịch chuyển với cặp câu chủ động – bị động trong tiếng Pháp, và chỉ rõ mối quan hệ hình thức giữa các thành phần của mỗi cặp câu trong những thuật ngữ chung Ông cũng cho được, bị, do là những trợ từ thụ động Hoàng Trọng Phiến (1980) tư tưởng trong Tiếng Việt phương thức đối lập thụ động và. .. thụ động với cấu trúc “ing form” -VD: Human love being praised Page 16 – Dạng “ing- form” với ý nghĩa thụ động -VD: The grass need cutting CHƯƠNG 3: SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÂU BỊ ĐỘNG CỦA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 3.1 Sự tương đồng Tiếng anh – Câu thụ động chuyển hóa theo các thì tương ứng Tiếng Việt – Sử dụng các từ ngữ như được , bị ,do Cấu trúc: trợ động từ (be) + Cấu trúc: bị ,được, do + động. .. Tiếng anh Tiếng việt -Câu thụ động chuyển hóa theo các – Câu thụ động có chứa “bị/ được” có sự xuất hiện của chủ thể hành động thì tương ứng và -VD: My house is repainted by him / This đối thể hành động • Câu thụ động chứa bị được information was informed như một động từ độc lập, sau nó không xuất hiện một Page 14 đông từ nào khác VD: “Con được điểm 10” • Câu thụ động có chứa “bị /được” đứng trước một động. .. và chủ động không phải bằng con đường ngữ pháp thuần tuý mà bằng con đường từ vựng – ngữ pháp” Theo tác giả, quan hệ cú pháp trong câu thụ động tiếng Việt được dấu hiệu như sau: – Bổ ngữ đối tượng trong câu chủ động trở thành chủ ngữ trong câu thụ động tương ứng – Vị ngữ bao gồm các từ bị, được, do kèm theo động từ ngoại động – Chủ thể ở câu chủ động không bắt buộc phải xuất hiện trong câu thụ động tương… thụ động bởi thụ động là đặc trưng của các ngôn ngữ thiên chủ ngữ Theo các tác giả, tiếng Anh và các thứ tiếng Châu Âu khác là những ngôn ngữ “thiên chủ ngữ”, còn tiếng Việt có đủ những tính chất của một ngôn ngữ “thiên chủ đề”, vì thế rất khó có thể có cấu trúc thụ động Page 11 Những tác giả ủng hộ ý kiến tiếng Việt không có dạng thụ động và câu thụ động còn dựa trên tư tưởng rằng các động từ bị và. .. nghĩa “bị động” được nhận thấy mà không cần đến hình thái ngữ pháp quy định.Yếu tố thụ động được hiểu ngầm trong văn cảnh của lời nói hay văn bản 3.2.2 Yếu tố ngoài ngôn ngữ Page 18 Trong cả Tiếng Việt và Tiếng Anh , thức thụ động được dùng với mục đích nhấn mạnh vào thực tiễn, hành động, hay kết quả của một chuỗi hành động cấu trúc câu thụ động đóng vai trò trọng yếu trong tiếng Anh ,nhất là trong các… cách sử dụng của họ trong câu thụ động Do đó, ghi chú cảnh giác phải được trao cho người mới khởi đầu học tiếng Anh để tránh gây nhầm lẫn lâu dài KẾT LUẬN Mặc dù tìm hiểu về câu thụ động, tất cả chúng ta có thể thấy rằng ,ngôn ngữ thật là phức tạp và phong phú Bên cạnh những điểm tương đồng, điểm khác nhau Page 20 trọng yếu giữa thức bị động trong tiếng Anh và tiếng Việt là động từ trong tiếng Việt không tự bao… “Tôi bị mất tiền” – Câu bị động với tân ngữ là bổ ngữ -VD: She was called stupid – Câu bị động với động từ nguyên mẫu bị động Dạng câu này thường được dùng cùng với các từ đặc biệt và động từ khiếm khuyết.VD: She must be punished – Câu bị động với động từ nguyên mẫu quá khứ.VD: It must have been rained – Dạng bị động ở thể truyền khiến (Have something done).VD: He has his car washed -Dạng bị động nguyên… những động từ ngoại động chính danh, nên không thể coi chúng là dấu hiệu ngữ pháp biểu hiện quan hệ bị động. ) Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ủng hộ rằng, Tiếng Việt có thức bị động. Một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng trong tiếng Việt mặc dù không có phạm trù bị động với tư cách là một phạm trù hình thái học nhưng vẫn có cấu trúc bị động hay câu bị động Nguyễn Phú Phong (1976) thừa nhận bị động … rằng, cấu trúc câu bị động trong Tiếng Việt có thể không hoàn toàn giống với các như các nước phương Tây Nhưng cũng có những loại câu có thể gọi là câu thụ động với những dấu hiệu sau đây: Page 12 – Chủ ngữ của câu biểu thị đối tượng hành động chứ không phải là chủ thể hành động – Vị ngữ của câu thụ động do các động từ bị, được phụ trách – Sau vị ngữ là một cụm chủ – vị Ví dụ: Tp Hà Nội bị máy cất cánh . CHƯƠNG 2 MÔ TẢ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT. 2.1 Tư tưởng về câu thụ động trong tiếng Anh và tiếng Việt. 2.1.1 Khái niệm về câu thụ động trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh khái niệm. Chương 2: MÔ TẢ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT. 2.1 Tư tưởng câu thụ động trong tiếng Anh và tiếng Việt. 2.2 Một số dạng thụ động điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt. – Chương. Chương 2: Mô tả câu thụ động trong tiếng Anh và tiếng Việt. 2.1 Tư tưởng về câu thụ động trong trong tiếng Anh và tiếng Việt …………………………9 2.1.1 Khái niệm về câu thụ động trong tiếng Anh ……………………………

Xem Thêm :   Muốn trẻ thông minh hơn? Đừng bỏ qua 10 trò chơi trí tuệ cho trẻ em – Trường mầm non The Gold Beehive

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Background đẹp đơn giản làm hình nền hoặc thiết kế đồ họa

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button