Tổng Hợp

Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình dân dụng

HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG

YÊU CẦU:

1. Phân theo phòng ban công trình:

 • Phần ngầm (cốt 0.00 trở xuống),
 • phần nổi (cốt 0.00 trở lên),
 • phần hoàn thiện và phần xây dựng khác hoặc theo hạng mục công trình.

2. Phân theo nhóm có tính chất tương ứng nhau.

 • Công tác dọn dẹp mặt bằng,
 • phá dỡ;
 • Công tác đất;
 • Công tác cọc;
 • công tác ván khuôn; công tác cốt thép; công tác bê tông;
 • Công tác xây;
 • công tác trát;
 • công tác sơn; bả;
 • công tác chống thấm;
 • công tác ốp, lát;
 • Công tác cửa
 • Công tác trần….

3. Tên công tác phải ghi rõ tính chất của vật liệu, điều kiện thi công:

 • Tay nắm lan can cầu thang bằng gỗ căm xe;
 • Tay nắm lan can cầu thang bằng inox 304;
 • Cửa đi hai cánh hệ 1000, kính cường lực, khung nhôm sơn tĩnh điện…,
 • Trên cao, độ sâu, trên cạn, dưới nước….

4. Tên gọi của công tác xây dựng cần phải thích hợp với tên gọi trong hệ thống định mức dự toán.

HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHI TIẾT

XEM NHANH – HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG:

1. Công tác phá dỡ

2. Công tác đào, đắp

3. Công tác xây

4. Công tác bê tông

5. Công tác ván khuôn

6. Công tác cốt thép

7. Công tác cọc

8. Công tác khoan

9. Công tác làm đường

10. Công tác đường ống

11. Công tác kết cấu thép

12. Công tác kết cấu gỗ

13. Công tác hoàn thiện

14. Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

15. Công tác lắp đặt thiết bị công trình

16. Công tác dàn giáo phục vụ thi công

17. CÁC BIỂU MẪU THAM KHẢO ÁP DỤNG

1. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác phá dỡ:

 • Phân loại theo loại cấu kiện cần phá dỡ, loại vật liệu cần phá dỡ, biện pháp thi công và điều kiện thi công.
 • Trong tên công tác cần ghi chú về biện pháp chống đỡ (nếu có), khối lượng biện pháp chống đỡ và vận tải phế thải ra khỏi công trình được tính toán thành những công tác tách biệt.
 • Khối lượng vật liệu sau thời điểm phá dỡ nếu được tận dụng thì cần được ghi trong phần mô tả khoản mục công việc.

2. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác đào, đắp:

 • Khối lượng đào: Bóc tách theo nhóm, loại công tác, loại bùn, cấp đất, đá, độ sâu đào, bề rộng của hố đào, điền kiện thi công, biện pháp thi công (thủ công hay thuộc máy).
 • Khối lượng đắp: Bóc tách theo nhóm, loại công tác, theo loại vật liệu đắp (đất, đá, cát..) cấp đất đá, độ dày của lớp vật liệu đắp, độ chặt yêu cầu khi đắp, điều kiện thi công, biện pháp thi công (bằng thủ công hay thuộc máy)
 • Khối lượng công tác đào đắp được tính theo kích thước trong bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, không tính thêm độ nở rời, co ngót hoặc hao hụt.
 • Trường hợp đào đất để đắp thì khối lượng đất đào bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển hóa từ đất đào sang đất đắp.
 • Trường hợp mua đất rời để đắp thi khối lượng đất rời dùng để đắp được xác nhận căn cứ vào khối lượng đất đo tại nơi đắp nhân với hệ số tơi xốp của đất (bằng khối lượng thể tích khô của đất theo yêu cầu thiết kế chia cho khối lượng thể tích khô xốp ngoài hiện trường).
 • Khối lượng đào, đắp không bao gồm khối lượng các công trình ngầm chiếm chỗ (đường ống kỹ thuật, cống thoát nước…).
 • Trong khối lượng đào không tính riêng khối lượng các loại đất/đá mà khác với cấp đất/đá đang thực hiện đo bóc nếu khối lượng đó nhỏ hơn 1m³.
 • So với công tác đào, đắp móng công trình nhà cao tầng, công trình thủy công, trụ cầu, mố cầu, hầm, các công trình theo tuyến, nền đất yếu thì trong phần mô tả đào, đắp cần ghi rỗ biện pháp thi công phục vụ đào, đắp như làm cừ chống sạt lở.. (nếu có).
 • Việc tận dụng vật liệu sau thời điểm đào (nếu có), phương án vận tải vật liệu đào ra khỏi công trình cần được ghi cụ thể trong phần mô tả của khoản mục công việc.

3. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác xây:

 • Phân loại riêng theo loại vật liệu xây (gạch, đá…), mác vữa xây, chiều dày khối xây, chiều cao công trình, theo phòng ban công trình và điều kiện thi công.
 • Khối lượng xây bao gồm cả phần nhô ra và các cụ thể link gắn liền với khối xây, không phải trừ các khoảng trống trong khối xây có diện tích < 0,25m².
 • Độ dày của tường không bao gồm lớp ốp mặt, lớp phủ mặt phẳng (lớp trát). Độ dày của tường vát là độ dày trung bình của tường đó.
 • Xây tường độc lập có chiều dài ≤ 4 lần chiều dày tường được tính là xây cột, trụ.
 • Khối lượng cột, trụ gắn với tường, được thiết kế cùng một loại vật liệu với tường, thực hiện thi công cùng với xây tường, thì tính vào khối lượng tường.

Xem Thêm :   Uống nghệ với mật ong nhiều có tốt không? Nên uống nghệ mật ong vào lúc nào?

4. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác bê tông

 • Phân loại theo phương thức sản xuất bê tông (bê tông trộn tại chỗ, bê tông thương phẩm)
 • Theo loại bê tông sử dụng (bê tông đá dăm, bê tông át phan, bê tông chịu nhiệt, bê tông bền sunfat…), theo Kích thước vật liệu (đá, sỏi, cát…)
 • Theo mác vữa bê tông,
 • Theo cụ thể phòng ban kết cấu (móng, tường, cột…)
 • Theo chiều dày khối bê tông, theo chiều cao công trình, theo cấu kiện bê tông (bê tông đúc sẵn),
 • Theo điều kiện thi công và biện pháp thi công.
 • So với một số công tác bê tông đặc biệt còn phải được đo bóc, phân loại theo cấu kiện, chiều cao cấu kiện, đường kính cấu kiện.
 • Khối lượng bê tông tính cả các phần nhô ra, không trừ cốt thép, dây buộc, bản mã, các phòng ban ứng suốt trước và các cụ thể tượng tự, phải trừ đi các khe giãn nở, các lỗ rỗng trên mặt phẳng kết cấu bê tông có thể tích to hơn 0,1m³; chỗ giao nhau giữa các kết cấu được tính một lần.
 • Cột, trụ nối với tường, nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông với tường và không có yêu cầu phải đúc riêng thì tính như phòng ban của tường.
 • Phần bê tông giao giữa cột và dầm nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông và không có yêu cầu phải đúc riêng thì tính như phòng ban của cột.
 • Phần bê tông dầm, cột, vách nằm trong tấm sàn nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông với tấm sàn và không có yêu cầu phải đúc riêng thì tính như phòng ban của sàn.
 • Những yêu cầu đặc biệt về các biện pháp dầm, bảo trì hoặc biện pháp kỹ thuật xử lý đặc biệt theo thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm, phương án vận tải bê tông (cự ly, loại xe), tỷ lệ cấp phối bê tông cần được ghi rõ.

5. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác ván khuôn

 • Phân loại theo vật liệu sử dụng làm ván khuôn (thép, gỗ, gỗ dán phủ phin…).
 • Khối lượng ván khuôn được tính theo tiết diện mặt phẳng cấu kiện bê tông cần phải lắp ván khuôn và phải trừ các khe giãn nở, các lỗ rỗng trên mặt phẳng kết cấu bê tông có diện tích to hơn 1m2, chỗ giao nhau Móng – cột – dầm – trần… được tính một lần.
 • So với ván khuôn theo tấm định hình khi thi công theo yêu cầu kỹ thuật có kích thước to hơn 3m2 không phải trừ diện tích ván khuôn các lỗ rỗng trên mặt phẳng kết cấu bê tông.
 • Ván khuôn để lại công trình cần được nêu rõ trong phần mô tả của khoản mục công tác ván khuôn.

6. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác cốt thép

 • Phân loại theo loại thép (thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép theo cụ thể phòng ban kết cấu (móng, cột, tường…) và điều kiện thi công.
 • Phân loại theo chiều cao cấu kiện.
 • Khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông link và khối lượng cốt thép biện pháp thi công như thép chống giữa hai lớp cốt thép… (nếu có).
 • Các thông tin cường độ tiêu chuẩn, hình dạng mặt phẳng và các dấu hiệu về nhận dạng khác cần được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng xây dựng.

7. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác cọc

 • Phân loại theo:

– Vật liệu chế tạo cọc (cọc tre, gỗ, bê tông cốt thép, thép),

– Kích thước cọc (chiều dài mỗi cọc, đường kính, tiết diện),

– Biện pháp đóng cọc,

– Độ sâu đóng cọc,

– Cấp đất đá,

– Điều kiện thi công (trên cạn, dưới nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn)

– Biện pháp thi công (thủ công, thi công thuộc máy).

 • Độ sâu đóng cọc được đo xuôi theo trục của cọc từ điểm khởi đầu tiếp xúc với mặt đất tới cao độ mũi cọc.
 • Các thông tin liên quan đến các yêu cầu thiết yếu khi đóng cọc, nối cọc, phá dỡ đầu cọc cần được ghi rõ.
 • So với kết cấu cọc Barrete hay cọc bê tông cốt thép đúc sẵn tại hiện trường, việc bóc tách khối lượng Bê tông, cốt thép, ván khuôn cọc được tính như đã hướng dẫn ở các mục trên.
 • Các ống vách để lại vĩnh viễn phải được ghi rõ trong bảng tính.

8. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác khoan

 • Phân loại theo:

– Đường kính lỗ khoan,

– Chiều sâu khoan,

– Điều kiện khoan (khoan trên cạn hay khoan dưới nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn),

– Cấp đất, đá;

Xem Thêm :   Hiểu rõ về bệnh Giang Mai trong 5 phút

– Phương pháp khoan (khoan thẳng, khoan xiên);

– Thiết bị khoan (khoan xoay, khoan guồng xoắn, khoan lắc…), kỹ thuật sử dụng bảo vệ thành lỗ khoan (ống vách, bentonit…).

 • Chiều sâu khoan được đo xuôi theo lỗ khoan, tính từ điểm khởi đầu tiếp xúc với mặt đất (so với khoan trên cạn) hoặc từ mặt nước (so với khoan dưới nước) đến cao độ đáy hố khoan.
 • Các thông tin về công tác khoan: Chiều sâu khoan, cấp đất đá, điều kiện khi khoan: khoan trên cạn, dưới nước, độ sâu mực nước, vận tốc dòng chảy, mực nước thủy triều lên và xuống, chiều sâu ngàm vào đá, chiều dài ống vách phụ (nếu có),… cần được ghi rõ trong Bảng tính.

9. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác làm đường

 • Phân loại:

– Loại đường (bê tông xi măng, bê tông át phan, láng nhựa, cấp phối…),

– Trình tự của kết cấu (nền, móng, mặt đường),

– Chiều dày của từng lớp,

– Biện pháp thi công.

 • Khối lượng làm đường khi đo bóc phải trừ các khối lượng lỗ trống trên mặt đường (như hố ga, hố thăm hoặc tương tự) có diện tích to hơn 1m2. Các chỗ giao nhau được tính một lần.
 • Các thông tin về loại vật liệu, chiều dày các lớp cấp phối, mặt cắt ngang đường, lề đường cần được ghi rõ trong Bảng tính.
 • Khối lượng công tác vỉa hè, dải phân cách, lan can phòng hộ, sơn kẻ, diện tích trồng cỏ, hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, hệ thống chiếu sáng… được tính riêng.
 • Các công tác xây, bê tông, cốt thép…thuộc công tác làm đường cũng tính toán đã hướng dẫn ở trên

10. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác đường ống

 • Phân loại

– Theo loại ống,

– Kích thước ống,

– Vật liệu chế tạo (bê tông, gang,…).

 • Chiều dài của đường ống được đo xuôi theo đường trung tâm của đường ống.
 • Chiều dài của đường ống cấp nước phân phối, thoát nước được đo bao gồm chiều dài có phụ kiện và van.
 • Chiều dài đường ống thoát nước (mưa, bẩn) không tính chiều dài ở các hố ga, hố thu và hố thăm chiếm chỗ.
 • Khối lượng sơn ống được tính bằng chiều dài nhân với chu vi của đoạn ống được sơn không trừ hoặc thêm các mặt bích, van, giá treo và các phụ kiện nhô lên khác.
 • Vật liệu, kiểu nối, đường kính ống và yêu cầu lót ống được nêu rõ trong Bảng tính.

11. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác kết cấu thép

 • Phân loại:

– Mẫu mã thép,

– Đặc tính kỹ thuật của thép,

– Kích thước kết cấu,

– Các kiểu link (hàn, bu lông…),

– Các yêu cầu kỹ thuật thiết yếu khi gia công, lắp dựng, biện pháp gia công, lắp dựng (thủ công, cơ giới, trụ chống tạm khi lắp dựng kết cấu thép …).

 • Khối lượng kết cấu thép bao gồm:

– Khối lượng của các thanh thép, các tấm thép tạo thành.

– Khối lượng mối nối chồng theo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật,

– khối lượng cắt xiên, cắt vát các đầu hoặc các khối lượng khoét bỏ để tạo ra các rãnh, lỗ hoặc khắc hình trên mặt phẳng kết cấu thép mà mỗi lỗ có diện tích nhỏ hơn 0,1m2

– Khối lượng bu lông, đai ốc, con kê nhưng không bao gồm khối lượng các bu lông, cụ thể gá lắp, lắp ráp tạm thời.

 • Khi tính toán diện tích sơn các phòng ban kết cấu kim loại, không tính toán cụ thể cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc và các cụ thể tương tự.
 • So với kết cấu thép có yêu cầu sơn bảo vệ trước khi lắp đặt thì khối lượng sơn được bổ sung thêm khối lượng sơn vá, dặm hoàn thiện sau thời điểm lắp đặt.

12. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác kết cấu gỗ

 • Phân loại:

– Nhóm gỗ,

– Cụ thể phòng ban kết cấu (vì kèo gỗ, xà gồ gỗ, cầu phong gỗ, dầm gỗ, kết cấu gỗ mặt cầu,…)

– Kích thước cấu kiện, cụ thể link, mối nối trong kết cấu không gian

– Theo điều kiện thi công và biện pháp thi công.

 • Khối lượng bao gồm cả mối nối, mối ghép bằng gỗ.
 • So với sàn, vách, trần gỗ không trừ khối lượng khoảng trống, lỗ rỗng có diện tích nhỏ hơn 0,25m2.
 • Không tính các vật liệu dùng để chống đỡ khi lắp dựng kết cấu gỗ như đà giáo, thanh chống,…
 • Chiều dài của các phòng ban gỗ được đo là tổng chiều dài không trừ mối nối và mối ghép.
 • Khối lượng các vật liệu kim khí để tăng cường độ cứng cho kết cấu gỗ và mối nối bằng sắt thép, bu lông, neo, tăng đơ, đinh… và các lớp hoàn thiện mặt phẳng được đo bóc riêng.
 • Vật liệu, loại và kích thước của đồ gá lắp được nêu rõ trong Bảng tính.

13. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác hoàn thiện

 • Phân loại:

– Công việc cần hoàn thiện (trát, láng, ốp, lát, sơn, mạ, làm cửa, làm trần, làm mái…)

– Chiều dày mặt phẳng cần hoàn thiện (trát, láng, sơn, mạ…),

– Mẫu mã đặc tính kỹ thuật vật liệu sử dụng hoàn thiện (loại vữa, mác vữa, loại gỗ, loại đá, loại tấm trần, loại mái…),

 • Cụ thể phòng ban kết cấu (dầm, cột, tường, trụ, trần, mái…),
 • Điều kiện thi công và biện pháp thi công.
 • Khối lượng công tác hoàn thiện khi đo bóc phải trừ đi khối lượng các lỗ rỗng, khoảng trống không phải hoàn thiện có diện tích to hơn 0,25m2. Các chỗ giao nhau được tính một lần.
 • Các thông tin về đặc tính kỹ thuật của vật liệu cần được ghi rõ trong Bảng tính.

Xem Thêm :   CHUONG 2 Thống Kê Trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị

Công tác trát, láng

 • Là khối lượng mặt phẳng cần hoàn thiện được xác nhận tiếp xúc với nền của kết cấu bao gồm cả khe nối trơn, các bờ, các góc, chỗ giao cắt phẳng, các phần lõm vào, lồi ra…
 • Khối lượng các gờ chỉ, các phào và các vật liệu dùng để link phục vụ công tác trát, láng như các miếng giữ góc, các sợi, các lưới thép được tính riêng.

Công tác lát, ốp

 • Là khối lượng mặt phẳng cần ốp, lát của kết cấu bao gồm cả chỗ nối, các gờ, các góc, lát tạo đường máng và rãnh, lát trên đường ống dẫn ngầm và nắp hố thăm, lát vào các khung và lát xung quanh các đường ống, dầm chìa và tương tự…
 • Khối lượng các cụ thể trang trí ở gờ, ở các góc và chỗ giao nhau được tính riêng.

Công tác cửa

 • Khối lượng được đo bóc theo loại cửa và theo phòng ban của cửa như khung cửa, cánh cửa, các thanh nẹp, các tấm nẹp trang trí, hộp cửa, vật liệu chèn khe (nếu có), các loại khóa, các loại phụ kiện tự đóng, mở…
 • Các thông tin như vật liệu cửa (cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa nhựa, cửa cuốn…), tính chất loại vật liệu (nhóm gỗ, vật liệu kim loại,…), phương pháp link, dấu hiệu vị trí lắp dựng (tường gạch, tường bê tông, kết cấu gỗ…), xử lý mặt phẳng và hoàn thiện trước khi lắp dựng cần được ghi rõ trong Bảng tính.

Công tác trần

 • Tính toán theo loại trần (bao gồm tấm trần, hệ dầm trần, khung treo, các thanh giằng, miếng đệm, thanh viền …) và không bao gồm miệng thổi, miệng hút, đèn chiếu sáng, báo khói… thuộc hệ thống kỹ thuật công trình được gắn vào trần.
 • Khối lượng trần có thể tính riêng theo tấm tràn và hệ dầm trần, khung treo…

Công tác mái

 • Tính theo loại mái, mặt phẳng cần lợp mái ứng với từng khối lượng theo phòng ban của mái như vì kèo, giằng vì kèo, xà gồ, cầu phong, lớp mái
 • Theo vật liệu sử dụng (gồm cả làm úp nóc, bờ chảy).

14. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.

 • Khối lượng lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình như cấp điện, nước, thông gió, cấp nhiệt, điện nhẹ, báo cháy, chữa cháy… được đo bóc, phân loại theo từng loại vật tư, phụ kiện của hệ thống kỹ thuật công trình theo thiết kế sơ đồ của hệ thống, có tính đến các điểm cong, gấp khúc theo cụ thể phòng ban kết cấu, theo các modul lắp đặt, theo kiểu link, theo biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu lắp đặt).

15. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác lắp đặt thiết bị công trình

 • Phân loại tính toán:

– Loại thiết bị,

– Tổ hợp,

– Hệ thống thiết bị cần lắp đặt

– Theo các modul lắp đặt

– Theo kiểu link

– Theo biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu lắp đặt)…

 • Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình bao gồm toàn bộ các phụ kiện để hoàn thiện tại chỗ, các thiết bị, tổ hợp, hệ thống thiết bị theo thiết kế và phục vụ công tác xác minh, chạy thử, vận hành tạm.

16. Hướng dẫn bóc tách khối lượng – Công tác dàn giáo phục vụ thi công

 • Khối lượng dàn giáo tính toán bao gồm cả công tác lắp dựng và tháo dỡ được đo bóc theo mẫu mã dàn giáo (dàn giáo tre, gỗ, thép và dàn giáo công cụ), theo mục đích sử dụng (dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập…) và thời gian sử dụng dàn giáo.
 • Chiều cao dàn giáo là chiều cao từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến độ cao lớn nhất đảm bảo đủ điều kiện thuận tiện để thi công.
 • Đo bóc khối lượng dàn giáo thép công cụ phục vụ thi công thì ngoài các phép tắc nói trên cần lưu ý một số quy định cụ thể như sau:

– Dàn giáo ngoài được tính theo diện tích hình chiếu đứng trên mặt ngoài của kết cấu.

– Dàn giáo trong được tính theo diện tích hình chiếu bằng của kết cấu và chỉ được tính so với các công tác có chiều cao to hơn 3,6m theo phép tắc lấy chiều cao dàn giáo 3,6m làm gốc và cứ mỗi khoảng tăng thêm 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn, khoảng tăng chưa đủ 0,6m không được tính khối lượng.

– Dàn giáo hoàn thiện trụ và cột độc lập được tính theo chu vi mặt cắt cột, trụ cộng thêm 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ.

Trên đây là nội dụng nội dung Hướng dẫn bóc tách khối lượng của diaocalibaba.vn/, nếu bạn thấy nội dung bổ sung thêm tri thức giúp ích cho bạn, hãy chia sẽ nội dung đến những người bạn của mình nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn thành công.

Nội dung nội dung căn cứ Quyết định 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 về việc Hướng dẫn Đo bóc khối lượng xây dựng công trình của Bộ xây dựng và Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

17. CÁC BIỂU MẪU THAM KHẢO ÁP DỤNG:

Viết bài: Thảo chi

Nội dung có thể bạn quan tâm

1. Các bước lập dự toán xây dựng công trình

2. Dịch vụ nhận lập dự toán và bóc tách khối lượng

3. 6 lợi nhuận của việc lập dự toán

4. Định mức 12-2021-Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 (có hiệu lực từ 15/10/2021)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Top 10 bài văn kể lại một trải nghiệm của em ngắn gọn

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button