Tổng Hợp

kiem tra vat ly 12 dao dong co

Bạn đang xem: kiem tra vat ly 12 dao dong co Tại Website vuongquocdongu.com

Mời các bạn đọc, quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra vật lý 12 Dao động cơ do vuongquocdongu.com sưu tầm, với các câu hỏi lý thuyết vô cùng bổ ích kết hợp với những bài tập vận dụng bao quát toàn bộ kiến thức trọng tâm trong chương 1 Dao động cơ môn vật lý 12. Hy vọng, qua những câu hỏi này sẽ nhằm giúp các bạn ôn lại toàn bộ kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước những bài kiểm tra, kỳ thi sắp tới.

✅ Dao động cơ là gì? ⭐  Là sự lặp đi lặp lại nhiều lần một trạng thái bình thường của một vật nào đó.
✅ Dao động cơ học là gì? ⭐ Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian và lặp đi lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng. Dao động cơ học là một biến thiên liên tục giữa 2 năng lượng động năng và thế năng.

– Các loại dao động trong cơ học vật lý là:

+ Dao động tự do

+ Dao động tắt dần

kiem tra vat ly 12 dao dong co

VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN Lớp:………………… ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Mơn thi: Vật lí 12_Dao động Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề: 156 Câu Con lắc đơn l = 2m, m = 100g dao động nơi g = 10m/s2 Biết lực căng dây cực đại lắc 1,267N, lắc A 0,1335J B 0,8665J C 2,534J D 0,267J Câu Một lắc đơn chiều dài 1m treo vào trần xe chuyển động nhanh dần đường nằm 10 ngang với gia tốc a = m/s2 Cho g = π2 m/s2, dao động điều hòa xe lắc chu kì A 2s B 1,86s C 1,5s D 1,2s Câu Một vật m gắn với lò xo dao động với chu kì 2s Cắt lò xo làm hai phần mắc song song treo vật vào chu kì dao động vật là: A 4s B 1s C 0,5s D 2s Câu Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng ngoại lực B vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian D Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương Câu Khi nói dao động cưỡng bức, câu sai? A Biên độ dao đông cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng tần số riêng hệ B Khi tượng cộng hưởng xảy biên độ ngoại lực tăng đến giá trị cực đại C Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực thay đổi tuần hồn D Khi chu kì lực cưỡng chu kì dao động riêng hệ tượng cộng hưởng xảy Câu Khi nói dao động tắt dần câu sau không đúng? A Trong môi trường khác thời gian dao động tắt dần chu kì dao động riêng khơng thay đổi B Nguyên nhân dao động tắt dần ma sát C Trong mơi trường khác thời gian dao động tắt dần khác D Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ dao động A = 5cm chu kì dao động T = 2s Nếu cho lắc dao động với biên độ A’ = 10cm chu kì dao động là: A T’ = 2s B T’ = 4s C T’ = 1s D T’ = 3s   Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình dao động x  4cos  0,5 t   cm , thời điểm 3  vật qua vị trí li độ x = -2cm theo chiều âm lần thứ 2012 kể từ vật khởi đầu dao động A 8043,3s B 4023,3s C 8046s D 4026s Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm chu kì 1s Lúc t = vật qua vị trí cân theo chiều âm trục tọa độ Trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm ban đầu vật quãng đường A 55,76cm B 48cm C 50cm D 42cm Câu 10 Một lắc đơn thả khơng vận tốc đầu từ vị trí li độ góc α0 Khi lắc qua vị trí cân vận tốc lắc xác nhận công thức: A v  gl (cos  cos ) B v  gl (1  cos  ) VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C v  2mgl (1  cos  ) D v  gl (2  3cos ) Câu 11 Khi nói mối quan hệ chuyển động tròn dao động điều hòa, giải đáp sau khơng đúng? A Khi chất điểm chuyển động vòng vật dao động điều hòa thực dao động B Vận tốc chuyển động tròn vận tốc dao động điều hòa C Tọa độ góc chuyển động tròn tương ứng với pha ban đầu trong dao động điều hòa D Một vật dao động điều hòa coi hình chiếu chuyển động tròn xuống đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo Câu 12 Con lắc đơn dao động với biên độ góc α0 Biết tỉ số lực căng dây max Tìm biên độ góc α0? A 300 B 600 C 450 D 750 Câu 13 Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m = 100g lò xo độ cứng k = 10N/m Ban đầu giữ vật vị trí lò xo nén đoạn buông nhẹ để vật dao động tắt dần Hệ số ma sát vật nặng mặt phẳng ngang 0,1; lấy g = 10m/s2 Khi vật qua điểm O1 mà lực đàn hồi cân với lực ma sát vận tốc vật đạt 60cm/s Vận tốc vật đạt qua O1 lần thứ hai quãng đường vật đến dừng lại A 20 3cm / s 24cm B 60 cm/s 24cm C 20 3cm / s 25cm D 20cm/s 25cm Câu 14 Con lắc lò xo nằm ngang, khối lượng cầu tăng lần tần số lắc A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 15 Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang, li độ vật v = 62,8cm/s; li độ vật cực đại a = m/s2 Lấy π2 = 10 Thời gian ngắn để vật chuyển động từ x = đến x = -10cm bao nhiêu? 1 1 s s A B C s D s 24 12 Câu 16 Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn chu kì dao động riêng T1 = 2,5s T2 = 1,5s; chu kì dao động lắc thứ ba chiều dài độ dài trung bình cộng chiều dài hai lắc là: A 9,28s B 0,283s C 2,06s D 0,00928s Câu 17 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 Thế lắc động vị trí li độ góc 0 0 0  A    B    C    D    2 2 Câu 18 Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m = 100g lò xo độ cứng k = 0,01N/cm dao động tắt dần chậm từ thời điểm t = vật cách vị trí lò xo khơng biến dạng 10cm Trong q trình dao động, lực cản tác dụng vào vật độ lớn không đổi 10-3N Vận tốc lớn vật sau thời điểm t = 21,4s A cm/s B 5,7π cm/s C 10 cm/s D 5π cm/s Câu 19 Chọn câu sai nói dao động điều hòa chất điểm A Vận tốc dao động điều hòa biến thiên tần số góc với li độ B Khi vật từ vị trí cân đến vị trí biên, vật chuyển động chậm lại C Động chuyển hóa qua lại lẫn nhau, vật bảo toàn D Li độ chất điểm dao động điều hòa biến thiên theo định luật dạng cosin dạng sin theo thời gian   Câu 20 Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với phương trình: x  8sin  20t   cm Lấy g = 10m/s2 2  Biết chiều dài lớn lò xo dao động 92,5cm Chiều dài tự nhiên lắc A 84,5cm B 90cm C 82cm D 87cm Câu 21 Một xe máy chạy đường mơ cao cách 5m Khi xe chạy với vận tốc 15km/h xe bị xóc mạnh Tính chu kì dao động riêng khung xe A 1,2s B 4,2s C 2,4s D 2s VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 22 Chu kì biến thiên lắc đơn giá trị A phần ba chu kì dao động B chu kì dao động C hai lần chu kì dao động D phần hai chu kì dao động Câu 23 Hãy chọn giải đáp nói dấu hiệu dao động cưỡng A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn B Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Năng lượng mà ngoại lực phân phối lớn lượng bị lực cản môi trường D Biên độ dao động cưỡng đạt cực đại tần số ngoại lựccưỡng tần số dao động riêng hệ Câu 24 Một vật dao động điều hòa với biên độ A Biết quãng đường ngắn mà vật khoảng T thời gian (với T chu kì dao động) 11,716cm Biên độ dao động giá trị bao nhiêu? A 20cm B 8cm C 10cm D 15cm Câu 25 Một vật khối lượng m treo vào lò xo Vật dao động điều hòa với tần số f1 = 12Hz Khi treo thêm gia trọng ∆m = 10g vào lò xo tần số dao động f2 = 10,95Hz Khối lượng ban đầu vật độ cứng lò xo là: A m = 25g, k = 144N/m B m = 75g, k = 216N/mC m = 100g, k = 576N/m D m = 50g, k = 288N/m Câu 26 Con lắc đơn chu kì dao động T treo lắc vào trần thang máy đứng yên Cho thang g máy xuống nhanh dần với gia tốc a = Gọi T’ chu kì dao động lắc thang máy chuyển động Tỉ số T T’ 3 3 A B C D 2 Câu 27 Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động lực tác dụng A đổi chiều B giá trị lớn C giá trị nhỏ D Câu 28 Một lắc lò xo treo thẳng đứng độ cứng k = 40N/m, cầu khối lượng m = 100g dao động điều hòa với biên độ A = 3cm Lấy g = 10m/s2 Lực đàn hồi nhỏ trình vật dao động A Fmin = 2N B Fmin = 0,02N C Fmin = 0,2N D Fmin = 0N Câu 29 Khi xảy cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B với tần số lớn tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu 30 Hai lắc đơn độ dài chúng lệch 22cm, dao động nơi Trong khoảng thời gian, lắc thứ thực 30 dao động toàn phần, lắc thứ hai thực 36 dao động toàn phần Độ dài lắc nhận giá trị sau đây: A 50cm; 72cm B 78cm; 110cm C 72cm; 50cm D 88cm; 110cm Câu 31 Một lắc đơn m = 100g dao động với biên độ góc 450 nơi g = 10m/s2 Lực căng dây vị trí động là: A 1,25N B 1,52N C 1,346N D 1,146N -7 Câu 32 Đặt lắc đơn tích điện q = 4.10 C chiều dài l = 1m vào điện trường phương thẳng đứng hướng xuống m = 100g Cường độ E = 25.105V/m g = 10m/s2 Chu kì dao động lắc 3 2  2 s s s A B C D s 5 5 Câu 33 Chọn câu sai phát biểu sau A So với lắc lò xo treo thẳng đứng, lực kéo độ lớn cực đại lò xo chiều dài lớn B Chu kì dao động riêng lắc lò xo khơng phụ thuộc vào tọa độ địa C Cũng lắc lò xo, treo thẳng đứng chu kì dao động lớn treo nằm ngang D Biên độ dao động lắc lò xo phụ thuộc vào cách kích thích dao động Câu 34 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lò xo độ cứng k = 40N/m, vật nặng khối lượng 200g Ta kéo vật từ vị trí cân hướng xuống đoạn buông nhẹ cho vật dao VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí động Viết phương trình dao động vật, chiều dương trục tọa độ hướng xuống lấy gốc tọa độ vị trí cân đối, gốc thời gian lúc vật khởi đầu dao động A x  5sin 10 2t   cm B x  5sin 10 2t   cm         C x  5sin  10 2t   cm D x  5sin  10 2t   cm 2 2   Câu 35 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số biên độ pha ban đầu A1, A2, 1     rad , 2  rad Dao động tổng hợp biên độ 9cm Khi A2 giá trị cực đại A1 A2 giá trị là: A A  3cm ; A2=18cm B A1=18cm; A2=9cm C A  3cm ; A2=9cm D A1=9cm; A  3cm Câu 36 Một lắc lò xo (vật nặng khối lượng 100g, lò xo độ cứng K = 40 N/m) chịu tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn F = F0cos2πt Nếu ta tăng tần số ngoại lực biên độ dao động lắc lò xo A tăng giảm B tăng C giảm D giảm tăng Câu 37 Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số phương trình x1, x2,  x3 Biết x12  6cos( t  )cm ; x 23  6cos( t    )cm ; x13  cos( t  )cm Khi li độ dao động x1 đạt giá trị cực đại li độ dao động x3 A 0cm B 3cm C cm D cm Câu 38 Hai chất điểm dao động điều hòa trục tọa độ Ox, coi trình dao động hai chất điểm khơng va chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm   x1  6cos(4t  )cm x  6cos(4t  )cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai 12 vật là: A 4cm B 6cm C 8cm D ( –4)cm Câu 39 Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 100N/m vật khối lượng 250g, dao động điều hòa với biên độ 6cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân đối, khoảng thời gian vật quãng đường 6cm kể từ lúc vật khởi đầu dao động  3   s s A B C s D s 40 10 Câu 40 Lập phương trình vật dao động điều hòa, biết thời điểm ban đầu vật qua vị trí x=3cm theo chiều âm; khoảng thời gian ngắn để động lại 0,25s quãng đường ngắn để động lại lần 6cm     A x  3cos  8 t   cm B x  3cos  8 t   cm 6 3       C x  6cos  2 t   cm D x  6cos  2 t   cm 3 3   ……….HẾT……… Lời giải mã đề: 156 VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D B B C B A A C A 10 B 11 B 12 B 13 A 14 C 15 C 16 C 17 A 18 B 19 B 20 C 21 A 22 D 23 D 24 A 25 D 26 A 27 B 28 D 29 A 30 C 31 D 32 D 33 C 34 C 35 A 36 A 37 A 38 B 39 A 40 D … x3 Biết x12  6cos( t  )cm ; x 23  6cos( t    )cm ; x13  cos( t  )cm Khi li độ dao động x1 đạt giá trị cực đại li độ dao động x3 A 0cm B 3cm C cm D cm Câu 38 Hai chất điểm dao động… độ Ox, coi q trình dao động hai chất điểm khơng va chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm   x1  6cos(4t  )cm x  6cos(4t  )cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai 12 vật… giá trị A phần ba chu kì dao động B chu kì dao động C hai lần chu kì dao động D phần hai chu kì dao động Câu 23 Hãy chọn giải đáp nói dấu hiệu dao động cưỡng A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc

kiem tra vat ly 12 dao dong co

Xem Thêm :   Kinh Nghiệm Du Lịch Côn Đảo Tự Túc A, Du Lịch Côn Đảo Tự Túc Từ A Đến Z

 

– Xem thêm –

Xem thêm: kiem tra vat ly 12 dao dong co, kiem tra vat ly 12 dao dong co

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Du Lịch
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  2500+ mẫu chữ ký “độc đáo” đơn giản mà đẹp theo tên bạn

Related Articles

Back to top button