Giáo Dục

Liên từ trong tiếng anh và cách dùng đầy đủ nhất

Liên từ phụ thuộc

Ví dụ

– AFTER / BEFORE: dùng để diễn tả thời gian, một việc xảy ra sau/trước một việc khác – sau / trước khi

 • He watches TV after he finishes his work.

  Anh ấy xem TV sau khi hoàn thành công việc của mình.

ALTHOUGH / THOUGH / EVEN THOUGH: dùng để biểu thị hai hành động trái ngược nhau về mặt logic – mặc dù

+ Lưu ý: Although / though / even though dùng với mệnh đề, ngoài ra còn có thể dùng despite và in spite of + phrase, despite the fact that và in spite of the fact that + clause để diễn đạt ý tương đương

 • Although he is very old, he goes jogging every morning.  

  Mặc dù ông ấy đã già, ông ấy vẫn đi bộ vào mỗi buổi sáng.

 • Despite his old age, he goes jogging every morning.

  Mặc dù tuổi già, ông ấy đi chạy bộ mỗi sáng.

AS: dùng để diễn tả hai hành động cùng xảy ra – khi; hoặc diễn tả nguyên nhân – bởi vì

 • As this is the first time you are here, let me take you around (= because)

  Vì đây là lần đầu tiên bạn ở đây, hãy để tôi đưa bạn đi dạo.

AS LONG AS: dùng để diễn tả điều kiện –chừng nào mà, miễn là

 •  “I don’t care who you are, where you’re from, don’t care what you did as long as you love me” (Backstreet boys)

  Tôi không quan tâm bạn là ai, bạn đến từ đâu, không quan tâm bạn đã làm gì miễn là bạn yêu tôi

Xem thêm :  Cảm nhận bài thơ xa ngắm thác núi lư của lý bạch.>

AS SOON AS: dùng để diễn tả quan hệ thời gian – ngay khi mà

 • As soon as the teacher arrived, they started their lesson.

  Ngay khi giáo viên đến, họ bắt đầu bài học.

BECAUSE / SINCE: dùng để diễn tả nguyên nhân, lý do – bởi vì

Lưu ý: Because / since dùng với mệnh đề, ngoài ra có thể dùng because of / due to + phrase để diễn đạt ý tương đương.

 • I didn’t go to school today because it rained so heavily.

  Hôm nay tôi không đi học bởi vì trời mưa rất nhiều.

 • I didn’t go to school today because of the heavy rain.

  Hôm nay tôi không đi học vì mưa lớn.

EVEN IF: dùng để diễn tả điều kiện giả định mạnh –kể cả khi

 • Even if the sky is falling down, you’ll be my only” (Jay Sean).  

  Ngay cả khi bầu trời xụp đổ, bạn sẽ mãi là người duy nhất của tôi”

IF / UNLESS: dùng để diễn tả điều kiện – nếu / nếu không

 • The crop will die unless it rains soon.

  Nếu trời không sớm có mưa thì hoa màu sẽ chết

ONCE: dùng để diễn tả ràng buộc về thời gian – một khi

 • Once you’ve tried it, you cannot stop.

  Một khi bạn đã thử nó, bạn không thể dừng lại.

NOW THAT: dùng để diễn tả quan hệ nhân quả theo thời gian – vì giờ đây

 • Baby, now that I’ve found you, I won’t let you go.

  Cưng à, vì bây giờ anh đã tìm thấy em, anh sẽ không để em đi nữa.

Xem thêm :  Nên học ngành gì hiện nay? top các ngành nghề nên học nhất?

SO THAT / IN ORDER THAT: dùng để diễn tả mục đích – để

 • We left early so that we wouldn’t be caught in the traffic jam.

  Chúng tôi ra sớm để không bị kẹt xe.

UNTIL: dùng để diễn tả quan hệ thời gian, thường dùng với câu phủ định – cho đến khi

 • He didn’t come home until 2.00 a.m. yesterday.

  Anh ấy đã không về nhà cho đến 2 giờ sáng hôm qua.

WHEN: dùng để diễn tả quan hệ thời gian – khi

 • When she cries, I just can’t think!

  Khi cô ấy khóc, Tôi không biết nghĩ gì nữa!

WHERE: dùng để diễn tả quan hệ về địa điểm – nơi

 • I come back to where I was born.

  Tôi trở lại nơi tôi sinh ra.

WHILE: dùng để diễn tả quan hệ thời gian – trong khi; hoặc sự ngược nghĩa giữa 2 mệnh đề – nhưng (= WHEREAS)

 • I was washing the dishes while my sister was cleaning the floor.

  Tôi đang rửa chén đĩa trong khi chị tôi đang dọn dẹp sàn nhà

IN CASE / IN THE EVENT THAT: dùng để diễn tả giả định về một hành động có thể xảy ra trong tương lai – trong trường hợp, phòng khi.

 • In case it will rain, please take an umbrella when you go out.

  Trong trường hợp trời mưa, vui lòng mang ô dù khi đi ra ngoài.


Nạp 2500 Từ Vựng Sau 3 Tháng Mà Không Cần Ghi Chép Hay Học Thuộc


Xem thêm :  Phép lai hai cặp tính trạng

Tìm hiểu cách học Eng Breaking tại https://bit.ly/2IKvM0g
Mình đã ghi nhớ gần 2500 từ vựng mà không cần phải ghi chép hay học thuộc lòng.
Nhớ cực lâu với phương pháp học tự nhiên
Tìm hiểu ngay tại https://bit.ly/2IKvM0g
=======
Music: www.bensound.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button