Tổng Hợp

Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức

Để buổi Hội nghị cán bộ công nhân viên chức chức năm học 2020 – 2021 thành công rực rỡ, không thể thiếu kịch bản, lời dẫn, cũng như bài phát biểu. Vậy mời các bạn cùng tham khảo 3 mẫu lời dẫn chương trình Hội nghị cán bộ công nhân viên chức trong nội dung dưới đây.

Hội nghị Cán bộ công chức được tổ chức thường niên hàng năm tại các trường học, nền tảng giáo dục trên toàn quốc, nhằm tổng kết năm học cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.


Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 1

I. Tổ chức (Đ/c …..):

1. Chào cờ:

Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức nhà trường đứng dậy làm lễ chào cờ.

– Nhạc (Đ/c………)

– Hát Quốc ca (toàn bộ đại biểu, cán bộ, viên chức).

* Xin kính mời các quý vị đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

2. Giới thiệu đại biểu – Tuyên bố nguyên nhân

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm học 2019 – 2020 đã kết thúc, Trường THCS …………….. tiếp tục lập được những thành tựu đáng trân trọng, tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND tp tặng giấy khen xác nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, Liên đoàn Lao động tp……. tặng giấy khen cho công đoàn nhà trường. Liên đội thiếu niên được Hội đồng Đội tp xác nhận là Liên đội mạnh, nhiều cá nhân tiêu biểu được UBND, Liên đoàn lao động, Công đoàn nghề giáo dục và huấn luyện tp …… tặng giấy khen.

Để nhận xét tổng quan kết quả đã đạt được và nêu ra những tồn tại cần khắc phục của năm học vừa qua đồng thời xây dựng plan chỉ đạo mang ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Dưới sự chỉ đạo của nghề GDvàamp;ĐT tp Hoà Bình, hôm nay trường THCS ……………………… tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2020 – 2021.

Về dự Hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu:

* Về phía địa phương có:

1…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

* Về phía Phòng GDvàamp;ĐT tp có:

1…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

*Về phía nhà cung cấp bạn có:

1…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………….

Đề xuất toàn thể hội nghị nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý!

Về dự Hội nghị hôm nay có ……… đồng chí cán bộ công chức của nhà trường đủ tư cách là đại biểu chính thức của Hội nghị.

Xin được nhiệt liệt nghênh đón!

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị trù bị ngày…. tháng…. năm 2020 đã thống nhất đề cử:

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

 1. Đồng chí: ……………………… – Hiệu trưởng

 2. Đồng chí: ……………………… – Chủ tịch Công đoàn

 3. Đồng chí: ………………………. – Giáo viên

+ Thư ký hội nghị

Đồng chí ………………………………. – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tin tưởng bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

4. Đoàn chủ tịch điều hành:

Đ/c ……………..:

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí!

Mở màn nội dung chương trình hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ………………….- Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày bản giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và plan chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Xin kính mời đồng chí.

Đ/c ……………………….:

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ……………………… chủ tịch công đoàn nhà trường giải trình tổng hợp ý kiến tham gia và kiến nghị của cán bộ công chức nhà trường trong thời gian chuẩn bị đại hội:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Đ/c ………….:

Trả lời các ý kiến của cán bộ công chức nhà trường (nếu có).

III. ĐỒNG CHÍ chủ tịch CĐ

* Giải trình thu chi quỹ phúc lợi

Tiếp theo chương trình

* Giới thiệu đồng chí …………………. thay mặt Ban thanh tra nhân dân lên giải trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020. Xin kính mời đồng chí.

IV. Thông báo khen thưởng

Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể các đồng chí, tất cả chúng ta vừa được nghe đồng chí .Hiệu trưởng nhà trường giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Với sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí cán bộ công chức, trường THCS …………………được UBND TP…….. xác nhận danh hiệu “Tập thể tiên tiến”, công đoàn trường được Liên đoàn Lao động tp Hòa Bình tặng Giấy khen, một số đồng chí được xác nhận danh hiệu thi đua cá nhân. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ………………………. lên đọc các Quyết định khen thưởng.

* Về tập thể:

+ Nhà trường: Mời đồng chí . Hiệu trưởng nhà trường lên nhận Giấy khen tặng danh hiệu “Tập thể tiên tiến”của Chủ tịch UBND TP.

Xin kính mời các đồng chí có tên sau lên nhận danh hiệu CSTĐ, LĐTT năm học 2019 – 2020.

…………………………………………………………………………

+ Công đoàn trường: Mời đồng chí …………………… – Chủ tịch Công đoàn lên nhận Giấy khen của Liên đoàn Lao động tp…….

Xin trân trọng kính mời đồng chí …………………………………….lên trao………

* Về cá nhân:

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng công đoàn: Đ/C: ……………………………….. – Chủ tịch công đoàn trường

+ Công đoàn……. khen : …………………………………………

Xin trân trọng kính mời đồng chí ……………………… lên trao…………………….

+ Công đoàn nghề GD tp…………… tặng giấy khen cho các đồng chí công đoàn viên xuất sắc ……………………………………………………….

Xin trân trọng kính mời đồng chí: ………………………………………… lên trao thưởng.

V. ĐỒNG CHÍ …………………

1. Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể hội nghị

Năm học 2019 – 2020 dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng – chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp của nghề giáo dục tp, nhất là sự nỗ lực của …. đồng chí cán bộ giáo viên, công nhân viên trường THCS ………………………… đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong mọi hoạt động, tiêu biểu là hoạt động dạy và học. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. đồng chí …………………… . . sẽ lên trao đổi với Hội nghị về vấn đề này.

Xin kính mời đồng chí.

2. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Hội nghị vừa được nghe đồng chí A nêu một số phương án để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, để chất lượng mũi nhọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi đạt kết quả xin mời đồng chí ……………………………… có ý kiến

Xin kính mời đồng chí

3. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học công tác giáo dục học sinh rất trọng yếu, với lòng yêu nghề mến trẻ các thầy giáo thầy giáo luôn tận tụy với học sinh,việc chăm sóc giáo dục thường xuyên, bám sát học sinh trong nhà trường đó là các thầy giáo thầy giáo làm công tác chủ nhiệm lớp. Sau đây thầy giáo ……………….. . là một giáo viên làm công tác chủ nhiệm rất nhiều năm sẽ có một số ý kiến đóng góp về vấn đề này. Xin kính mời đồng chí

4. Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể hội nghị

Năm học 2019 – 2020 nhà trường đã đẩy mạnh các trào lưu thi đua, các cuộc vận động xã hội. Đội ngũ thầy thầy giáo là yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Công đoàn nhà trường phối phối hợp với các ban nghề đoàn thể trong nhà trong nhà trường phát động tốt các trào lưu thi đua. Năm học 2019 – 2020 công đoàn nhà trường đã được liên đoàn tp ……. tặng khen

Sau đây đồng chí …………………………… – Chủ tịch công đoàn nhà trường sẽ lên trình bày ý kiến về vấn đề này – Xin kính mời đồng chí

5. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS tự hào phấn khởi được xác nhận liên đội mạnh nhiều năm qua. Hoạt động đội của trường luôn luôn được đẩy mạnh. Năm học vừa qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, BGH nhà trường, hoạt động đoàn đội đã trổ tài được tính tiên phong gương mẫu, mang hoạt động học tập, tu dưỡng của học sinh ngày càng ổn định và có kỷ cương nề nếp. Để đẩy mạnh hoạt động đoàn đội và nâng cao chất lượng đội viên, mỗi tất cả chúng ta phải làm gì và làm như vậy nào? Đồng chí – Tổng phụ trách Đội sẽ phát biểu ý kiến

Xin kính mời đồng chí.

VI. ĐỒNG CHÍ ………….

1. Giới thiệu đại biểu phát biểu

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo nghề, địa phương hôm nay nhà trường rất vinh dự được đón đồng chí: …………………………………. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí: …………………………………………….lên phát biểu ý kiến chỉ đạo.

* Tiếp thụ ý kiến phát biểu

2. Biểu quyết kpi phấn đấu năm học.

Kpi phấn đấu năm học:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

VII. ĐỒNG CHÍ CĐ

1. Giới thiệu tổ bầu cử lên làm việc: Ban thanh tra nhân dân trường THCS nhiệm kỳ 2019 – 2020 đã hoàn thiện nhiệm vụ, để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, xác minh cùng thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021. Hội nghị trù bị ngày…. tháng …năm 2020 đã thống nhất bầu các đồng chí có tên sau vào Tổ bầu cử:

– Đồng chí: …………………….. – Tổ trưởng

– Đồng chí: …………………….. – Uỷ viên

– Đồng chí: ……………………….. – Uỷ viên.

Xin mời Tổ bầu cử lên làm việc:

– Trong thời gian kiểm phiếu đồng chí ………………điều khiển văn nghệ.

– Tổ bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu và mời Ban thanh tra nhân dân ra mắt.

Phát động thi đua (HT)

2. Giới thiệu đồng chí ……………………………… – Thư ký hội nghị thông qua nghị quyết.

3. Bế mạc

Kính thưa các vị đại biểu – Thưa toàn thể hội nghị

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, xây dựng nghị quyết, kí cam kết trách nhiệm giữa giáo viên với nhà trường quyết tâm thực hiện tốt kpi cơ bản năm học 2020 – 2021. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị, xin kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị đứng lên làm lễ chào cờ.


Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 2

I. Chào cờ

Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức nhà trường đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm chào cờ chào!

Quốc ca

Xin kính mời các quý vị đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

1. Tuyên bố nguyên nhân:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí!

Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia, năm học với đề tài “Đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục và đào tạo“, toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“.

Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức, để học sinh noi theo.

Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo……………….., trường……………….. tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2020 – 2021 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

2. Giới thiệu đại biểu:

Thay mặt tập thể cán bộ công chức trường Tiểu học Bình Sơn xin nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu về dự Hội nghị cán bộ công chức của trường năm học 2020 – 2021.

Xem Thêm :   [Tổng hợp] Các cách chèn nhạc vào Powerpoint siêu độc đáo

Xem thêm :  Top 100 bài thơ lục bát về mẹ tình cảm sâu lắng được yêu thích nhất

Vinh dự cho phép tôi được trân trọng giới thiệu:

Đ/c:……………………………………………………………

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c: …………………………………………………………..

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c:……………………………………………………………

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Cùng …. cán bộ công nhân viên chức của trường có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

3. Thông qua dự kiến chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị:

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị trù bị ngày….. tháng…… năm 2020 đã thống nhất đề cử:

 • Đoàn Chủ tịch gồm:

Đồng chí:…………………………… – Hiệu trưởng

Đồng chí:…………………………… – Phó Hiệu trưởng

Đồng chí:…………………………… – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

 • Thư ký hội nghị:

Đồng chí…………………………… – Giáo viên

Đồng chí …………………………… – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

4. Thông qua chương trình Hội nghị

 • Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

 • Báo cáo của Chủ tịch công đoàn về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị.

 • Báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính của năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021.

 • Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020, kế hoạch năm học 2020 – 2021.

 • Giải lao.

 • Thảo luận xây dựng báo cáo.

 • Hiệu trưởng trả lời ý kiến của Cán bộ công chức – viên chức (CBCC- VC).

 • Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường.

 • Tuyên dương khen thưởng giáo viên, HS năm học 2019 – 2020.

 • Ý kiến của đại biểu.

 • Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học.

 • Thông qua nghị quyết Hội nghị.

 • Bế mạc.

II. Đoàn chủ tịch điều hành (Nội dung)

Đ/c …………….:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các đồng chí!

Để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả của mình đã đạt được trong năm học trước, một chặng đường phấn đấu, đã đạt được. Đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục thêm trong năm 2020 – 2021. tôi xin trân trọng mời thầy ……………………– Hiệu trưởng nhà trường lên Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Xin kính mời đồng chí!

2. Báo cáo của Chủ tịch công đoàn về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………. – Chủ tịch công đoàn nhà trường lên Báo cáo về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị.

Xin kính mời đồng chí!

3. Báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính của năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021

Thiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………………kế toán nhà trường lên Báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính của năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021.

Xin kính mời đồng chí!

4. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ 2019 – 2020 và kế hoạch năm học 2020 – 2021

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………………. đại diện cho ban thanh tra nhân dân lên đọc Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ 2019 – 2020 và kế hoạch năm học 2020 – 2021.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

5. Giải lao

6. Thảo luận xây dựng báo cáo

Vừa qua toàn thể hội nghị đã được nghe các báo cáo của nhà trường, công đoàn, kế toán, thanh tra nhân dân. Để các bản báo cáo trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Bây giờ hội nghị xin ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và các đồng chí trong hội nghị.

7. Hiệu trưởng trả lời ý kiến của CBCC – VC

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………..- Hiệu trưởng nhà trường lên trả lời ý kiến của các đồng chí.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

8. Thông qua một số nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ………………- Hiệu trưởng nhà trường lên Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

9. Đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng Giáo viên, học sinh năm học 2019 – 2020

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………..chủ tịch công đoàn nhà trường lên đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh năm học 2019 – 2020.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

10. Thông qua các tiêu chí và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học 2020 – 2021

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………… chủ tịch công đoàn nhà trường lên Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học 2020 – 2021.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

11. Ý kiến phát biểu của đại biểu

Về dự với hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể hội nghị đồng chí:………………………… lên phát biểu ý kiến.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

12. Thông qua nghị quyết Hội nghị

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí………………thay mặt đoàn thư ký lên Thông qua nghị quyết Hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Nếu hội nghị nhất trí với nghị quyết Hội nghị vừa được thông qua thì xin cho ý kiến biểu quyết bằng giơ tay. 100% nhất trí. Như vậy từ hôm nay chúng ta sẽ thực hiện theo đúng nghị quyết.

13. Bế mạc

Sau những giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chúng ta đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học trước, đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Để đạt được những thành tích chúng ta cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và nhà nước giao phó. Thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các đồng chí cán bộ công nhân viên chức sức khỏe, đoàn kết, thi đua và dành nhiều thắng lợi trong năm học mới.

Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị ở lại ăn bữa cơm thân mật đầu năm học cùng với nhà trường tại văn phòng nhà trường.


Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 3

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa Đ/C ……………… – BTCB

Kính thưa toàn thể các đ/c

Căn cứ công văn số ……….. hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học ………… ngày … tháng … năm ….. của Công đoàn giáo dục …….;

Thực hiện nhiệm vụ năm học …………. của trường mầm non …………

Được sự chỉ đạo của chi bộ trường MN. Hôm nay BGH và BCH Công trường MN TH Tổ chức nghị viên chức năm học ………… nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị viên chức ………….. Xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ……………….

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu: Đồng chí ………………. – Bí thư chi bộ

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong hội đồng sư phạm trường MNTH

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị

Để Hội nghị thành công, Hội nghị bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế nhà trường và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị CBCC được cử với số lượng là 3 người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là 3 người đề nghị cho biểu quyết.Đại biểu nào không đồng ý hoặc cố ý kiến khác xin cho biểu quyết.

Như vậy Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch hội nghị là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch. Hoặc cho phép BTC dự kiến danh sách đoàn CT

Nếu các đại biểu nhất trí BTC kiến danh sách đoàn chủ tịch xin cho biểu quyết

(Xin cảm ơn các đ/c)

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1/ Đc ………………… – BTCB – HT

2/ Đc …………………. – PHT – CTCĐ

3/ Đc …………………. – Bí thư chi đoàn – Tổ phó chuyên môn

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết – Đại biểu nào có ý kiến khác không,

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu 2 đ/c có tên sau:

+ …………………

+ ………………… – làm thư ký Hội nghị.

Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến bằng biểu quyết

Đại biểu nào có ý kiến khác không ( Không có)

Xin cảm ơn các đ/c.

Xin mời đoàn thư ký lên vị trí làm việc

III. Tiến hành Hội nghị

1. Thông qua chương trình làm việc của hội nghị

2. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c …………….. – BTCB – HT lên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học ……………. và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học …………. Báo cáo việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, các loại quỹ phúc lợi

3. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………………… – PHT – Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cán bộ giáo viên, nhân viên để Hiệu trưởng trả lời trước Hội nghị.

– Thông qua Quy chế phối kết hợp giữa BGH và công đoàn nhà trường. Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng, Quy chế thu chi tài chính công đoàn

4. Sau đây xin kính mời đ/c ……………..- Trưởng ban TTND lên Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học ……………………..

5. Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ……………… – Chủ tịch công đoàn báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đua năm học .…………….. và phát động thi đua năm học ……………………

6. Tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo trên. (Đ/c Hiệu trưởng chủ trì phần thảo luận)

7. Thông qua nghị quyết Hội nghị (gồm các chỉ tiêu thi đua).

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đc ………………… thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học ………………..

Kính thưa Đại hội

Hội nghị đã nghe toàn văn Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm học …………….. và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý khác không (Không có) Xin cảm ơn các đ/c

8. Tổ chức ký cam kết thi đua.

Kính thưa toàn thể các đ/c sau đây xin mời toàn thể các đ/c sẽ đăng ký thi đua năm học ………………. và ký cam kết thực hiện các cuộc vận động

9. Bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị CBCC trường ……… năm học …………….. đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các đ/c CBGV và NV đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến giúp Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính chúc toàn thể các đ/c sức khỏe hạnh phúc và thành công!

Xem Thêm :   Phương pháp học tiếng Anh cho người mất gốc hiệu quả

Xem thêm :  Tháng 7 nên đi du lịch ở đâu Việt Nam và nước ngoài?

Để buổi Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức năm học 2020 – 2021 thành công rực rỡ, không thể thiếu kịch bản, lời dẫn, cũng như bài phát biểu. Vậy mời các bạn cùng tham khảo 3 mẫu lời dẫn chương trình Hội nghị cán bộ công nhân viên chức trong bài viết dưới đây.

Hội nghị Cán bộ công chức được tổ chức thường niên hàng năm tại các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn quốc, nhằm tổng kết năm học cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.


Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 1

I. Tổ chức (Đ/c …..):

1. Chào cờ:

Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức nhà trường đứng dậy làm lễ chào cờ.

– Nhạc (Đ/c………)

– Hát Quốc ca (tất cả đại biểu, cán bộ, viên chức).

* Xin kính mời các quý vị đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

2. Giới thiệu đại biểu – Tuyên bố lý do

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm học 2019 – 2020 đã kết thúc, Trường THCS …………….. tiếp tục lập được những thành tích đáng trân trọng, tập thể nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, Liên đoàn Lao động tp……. tặng giấy khen cho công đoàn nhà trường. Liên đội thiếu niên được Hội đồng Đội tp xác nhận là Liên đội mạnh, nhiều cá nhân tiêu biểu được UBND, Liên đoàn lao động, Công đoàn nghề giáo dục và huấn luyện tp …… tặng giấy khen.

Để nhận xét tổng quan kết quả đã đạt được và nêu ra những tồn tại cần khắc phục của năm học vừa qua đồng thời xây dựng plan chỉ đạo mang ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Dưới sự chỉ đạo của nghề GDvàamp;ĐT tp Hoà Bình, hôm nay trường THCS ……………………… tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2020 – 2021.

Về dự Hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu:

* Về phía địa phương có:

1…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

* Về phía Phòng GDvàamp;ĐT tp có:

1…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

*Về phía nhà cung cấp bạn có:

1…………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………….

Đề xuất toàn thể hội nghị nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý!

Về dự Hội nghị hôm nay có ……… đồng chí cán bộ công chức của nhà trường đủ tư cách là đại biểu chính thức của Hội nghị.

Xin được nhiệt liệt nghênh đón!

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị trù bị ngày…. tháng…. năm 2020 đã thống nhất đề cử:

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

 1. Đồng chí: ……………………… – Hiệu trưởng

 2. Đồng chí: ……………………… – Chủ tịch Công đoàn

 3. Đồng chí: ………………………. – Giáo viên

+ Thư ký hội nghị

Đồng chí ………………………………. – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tin tưởng bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

4. Đoàn chủ tịch điều hành:

Đ/c ……………..:

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí!

Mở màn nội dung chương trình hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ………………….- Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày bản giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và plan chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Xin kính mời đồng chí.

Đ/c ……………………….:

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ……………………… chủ tịch công đoàn nhà trường giải trình tổng hợp ý kiến tham gia và kiến nghị của cán bộ công chức nhà trường trong thời gian chuẩn bị đại hội:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Đ/c ………….:

Trả lời các ý kiến của cán bộ công chức nhà trường (nếu có).

III. ĐỒNG CHÍ chủ tịch CĐ

* Giải trình thu chi quỹ phúc lợi

Tiếp theo chương trình

* Giới thiệu đồng chí …………………. thay mặt Ban thanh tra nhân dân lên giải trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020. Xin kính mời đồng chí.

IV. Thông báo khen thưởng

Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể các đồng chí, tất cả chúng ta vừa được nghe đồng chí .Hiệu trưởng nhà trường giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Với sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí cán bộ công chức, trường THCS …………………được UBND TP…….. xác nhận danh hiệu “Tập thể tiên tiến”, công đoàn trường được Liên đoàn Lao động tp Hòa Bình tặng Giấy khen, một số đồng chí được xác nhận danh hiệu thi đua cá nhân. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ………………………. lên đọc các Quyết định khen thưởng.

* Về tập thể:

+ Nhà trường: Mời đồng chí . Hiệu trưởng nhà trường lên nhận Giấy khen tặng danh hiệu “Tập thể tiên tiến”của Chủ tịch UBND TP.

Xin kính mời các đồng chí có tên sau lên nhận danh hiệu CSTĐ, LĐTT năm học 2019 – 2020.

…………………………………………………………………………

+ Công đoàn trường: Mời đồng chí …………………… – Chủ tịch Công đoàn lên nhận Giấy khen của Liên đoàn Lao động tp…….

Xin trân trọng kính mời đồng chí …………………………………….lên trao………

* Về cá nhân:

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng công đoàn: Đ/C: ……………………………….. – Chủ tịch công đoàn trường

+ Công đoàn……. khen : …………………………………………

Xin trân trọng kính mời đồng chí ……………………… lên trao…………………….

+ Công đoàn nghề GD tp…………… tặng giấy khen cho các đồng chí công đoàn viên xuất sắc ……………………………………………………….

Xin trân trọng kính mời đồng chí: ………………………………………… lên trao thưởng.

V. ĐỒNG CHÍ …………………

1. Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể hội nghị

Năm học 2019 – 2020 dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng – chính quyền, sự chỉ đạo trực tiếp của nghề giáo dục tp, nhất là sự nỗ lực của …. đồng chí cán bộ giáo viên, công nhân viên trường THCS ………………………… đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong mọi hoạt động, tiêu biểu là hoạt động dạy và học. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. đồng chí …………………… . . sẽ lên trao đổi với Hội nghị về vấn đề này.

Xin kính mời đồng chí.

2. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Hội nghị vừa được nghe đồng chí A nêu một số phương án để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, để chất lượng mũi nhọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi đạt kết quả xin mời đồng chí ……………………………… có ý kiến

Xin kính mời đồng chí

3. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học công tác giáo dục học sinh rất trọng yếu, với lòng yêu nghề mến trẻ các thầy giáo thầy giáo luôn tận tụy với học sinh,việc chăm sóc giáo dục thường xuyên, bám sát học sinh trong nhà trường đó là các thầy giáo thầy giáo làm công tác chủ nhiệm lớp. Sau đây thầy giáo ……………….. . là một giáo viên làm công tác chủ nhiệm rất nhiều năm sẽ có một số ý kiến đóng góp về vấn đề này. Xin kính mời đồng chí

4. Kính thưa các vị đại biểu – thưa toàn thể hội nghị

Năm học 2019 – 2020 nhà trường đã đẩy mạnh các trào lưu thi đua, các cuộc vận động xã hội. Đội ngũ thầy thầy giáo là yếu tố quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Công đoàn nhà trường phối phối hợp với các ban nghề đoàn thể trong nhà trong nhà trường phát động tốt các trào lưu thi đua. Năm học 2019 – 2020 công đoàn nhà trường đã được liên đoàn tp ……. tặng khen

Sau đây đồng chí …………………………… – Chủ tịch công đoàn nhà trường sẽ lên trình bày ý kiến về vấn đề này – Xin kính mời đồng chí

5. Kính thưa các vị đại biểu – thưa hội nghị

Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS tự hào phấn khởi được xác nhận liên đội mạnh nhiều năm qua. Hoạt động đội của trường luôn luôn được đẩy mạnh. Năm học vừa qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, BGH nhà trường, hoạt động đoàn đội đã trổ tài được tính tiên phong gương mẫu, mang hoạt động học tập, tu dưỡng của học sinh ngày càng ổn định và có kỷ cương nề nếp. Để đẩy mạnh hoạt động đoàn đội và nâng cao chất lượng đội viên, mỗi tất cả chúng ta phải làm gì và làm như vậy nào? Đồng chí – Tổng phụ trách Đội sẽ phát biểu ý kiến

Xin kính mời đồng chí.

VI. ĐỒNG CHÍ ………….

1. Giới thiệu đại biểu phát biểu

Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo nghề, địa phương hôm nay nhà trường rất vinh dự được đón đồng chí: …………………………………. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí: …………………………………………….lên phát biểu ý kiến chỉ đạo.

* Tiếp thụ ý kiến phát biểu

2. Biểu quyết kpi phấn đấu năm học.

Kpi phấn đấu năm học:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

VII. ĐỒNG CHÍ CĐ

1. Giới thiệu tổ bầu cử lên làm việc: Ban thanh tra nhân dân trường THCS nhiệm kỳ 2019 – 2020 đã hoàn thiện nhiệm vụ, để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, xác minh cùng thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021. Hội nghị trù bị ngày…. tháng …năm 2020 đã thống nhất bầu các đồng chí có tên sau vào Tổ bầu cử:

– Đồng chí: …………………….. – Tổ trưởng

– Đồng chí: …………………….. – Uỷ viên

– Đồng chí: ……………………….. – Uỷ viên.

Xin mời Tổ bầu cử lên làm việc:

– Trong thời gian kiểm phiếu đồng chí ………………điều khiển văn nghệ.

– Tổ bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu và mời Ban thanh tra nhân dân ra mắt.

Phát động thi đua (HT)

2. Giới thiệu đồng chí ……………………………… – Thư ký hội nghị thông qua nghị quyết.

3. Bế mạc

Kính thưa các vị đại biểu – Thưa toàn thể hội nghị

Qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, xây dựng nghị quyết, kí cam kết trách nhiệm giữa giáo viên với nhà trường quyết tâm thực hiện tốt kpi cơ bản năm học 2020 – 2021. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị, xin kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị đứng lên làm lễ chào cờ.


Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 2

I. Chào cờ

Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức nhà trường đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm chào cờ chào!

Quốc ca

Xin kính mời các quý vị đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

1. Tuyên bố nguyên nhân:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí!

Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia, năm học với đề tài “Đổi mới cơ bản – toàn diện giáo dục và huấn luyện“, toàn nghề giáo dục tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“.

Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức, để học sinh noi theo.

Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Huấn luyện……………….., trường……………….. tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2020 – 2021 nhằm nhận xét quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

2. Giới thiệu đại biểu:

Thay mặt tập thể cán bộ công chức trường Tiểu học Bình Sơn xin nhiệt liệt nghênh đón quý vị đại biểu về dự Hội nghị cán bộ công chức của trường năm học 2020 – 2021.

Vinh dự cho phép tôi được trân trọng giới thiệu:

Đ/c:……………………………………………………………

Đề xuất hội nghị nhiệt liệt nghênh đón!

Đ/c: …………………………………………………………..

Đề xuất hội nghị nhiệt liệt nghênh đón!

Đ/c:……………………………………………………………

Đề xuất hội nghị nhiệt liệt nghênh đón!

Xem Thêm :   5 cách làm miến xào ngon như ngoài hàng mà không bị dính

Xem thêm :  [Trả lời] Tuổi Ngọ hợp, khắc với tuổi nào trong làm ăn và kết hôn?

Cùng …. cán bộ công nhân viên chức của trường có mặt đông đủ. Đề xuất tất cả chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

3. Thông qua dự kiến chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị:

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị trù bị ngày….. tháng…… năm 2020 đã thống nhất đề cử:

 • Đoàn Chủ tịch gồm:

Đồng chí:…………………………… – Hiệu trưởng

Đồng chí:…………………………… – Phó Hiệu trưởng

Đồng chí:…………………………… – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

 • Thư ký hội nghị:

Đồng chí…………………………… – Giáo viên

Đồng chí …………………………… – Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết – giơ tay)

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tin tưởng bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

4. Thông qua chương trình Hội nghị

 • Giải trình kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

 • Giải trình của Chủ tịch công đoàn về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong nhà cung cấp.

 • Giải trình plan thu – chi tài chính của năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021.

 • Giải trình của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2020, plan năm học 2020 – 2021.

 • Giải lao.

 • Thảo luận xây dựng giải trình.

 • Hiệu trưởng trả lời ý kiến của Cán bộ công chức – viên chức (CBCC- VC).

 • Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường.

 • Tuyên dương khen thưởng giáo viên, HS năm học 2019 – 2020.

 • Ý kiến của đại biểu.

 • Thông qua các kpi và biểu quyết kpi thi đua năm học.

 • Thông qua nghị quyết Hội nghị.

 • Bế mạc.

II. Đoàn chủ tịch điều hành (Nội dung)

Đ/c …………….:

1. Giải trình kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các đồng chí!

Để tất cả chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu của mình đã đạt được trong năm học trước, một quãng đường phấn đấu, đã đạt được. Đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục thêm trong năm 2020 – 2021. tôi xin trân trọng mời thầy ……………………– Hiệu trưởng nhà trường lên Giải trình kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Xin kính mời đồng chí!

2. Giải trình của Chủ tịch công đoàn về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong nhà cung cấp

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………. – Chủ tịch công đoàn nhà trường lên Giải trình về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong nhà cung cấp.

Xin kính mời đồng chí!

3. Giải trình plan thu – chi tài chính của năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021

Thiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………………kế toán nhà trường lên Giải trình plan thu – chi tài chính của năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021.

Xin kính mời đồng chí!

4. Giải trình của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ 2019 – 2020 và plan năm học 2020 – 2021

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………………. đại diện cho ban thanh tra nhân dân lên đọc Giải trình của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ 2019 – 2020 và plan năm học 2020 – 2021.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

5. Giải lao

6. Thảo luận xây dựng giải trình

Vừa qua toàn thể hội nghị đã được nghe các giải trình của nhà trường, công đoàn, kế toán, thanh tra nhân dân. Để các bản giải trình trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Hiện giờ hội nghị xin ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và các đồng chí trong hội nghị.

7. Hiệu trưởng trả lời ý kiến của CBCC – VC

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí…………..- Hiệu trưởng nhà trường lên trả lời ý kiến của các đồng chí.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

8. Thông qua một số nội quy, quy chế đơn vị, nhà cung cấp

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ………………- Hiệu trưởng nhà trường lên Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

9. Đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng Giáo viên, học sinh năm học 2019 – 2020

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………..chủ tịch công đoàn nhà trường lên đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh năm học 2019 – 2020.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

10. Thông qua các tiêu chuẩn và biểu quyết kpi thi đua năm học 2020 – 2021

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí……………… chủ tịch công đoàn nhà trường lên Thông qua các kpi và biểu quyết kpi thi đua năm học 2020 – 2021.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

11. Ý kiến phát biểu của đại biểu

Về dự với hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể hội nghị đồng chí:………………………… lên phát biểu ý kiến.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

12. Thông qua nghị quyết Hội nghị

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí………………thay mặt đoàn thư ký lên Thông qua nghị quyết Hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Nếu hội nghị nhất trí với nghị quyết Hội nghị vừa được thông qua thì xin cho ý kiến biểu quyết bằng giơ tay. 100% nhất trí. Như vậy từ hôm nay tất cả chúng ta sẽ thực hiện theo đúng nghị quyết.

13. Bế mạc

Sau những giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, tất cả chúng ta đã nghe các giải trình kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học trước, đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Để đạt được những thành tựu tất cả chúng ta cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng trào lưu thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thiện công tác giáo dục mà Đảng và nhà nước giao phó. Thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các đồng chí cán bộ công nhân viên chức sức khỏe, đoàn kết, thi đua và dành nhiều thắng lợi trong năm học mới.

Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị ở lại ăn bữa cơm thân mật đầu năm học cùng với nhà trường tại văn phòng nhà trường.


Lời dẫn chương trình Hội nghị viên chức – Mẫu 3

I. Tuyên bố nguyên nhân, giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa Đ/C ……………… – BTCB

Kính thưa toàn thể các đ/c

Căn cứ công văn số ……….. hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học ………… ngày … tháng … năm ….. của Công đoàn giáo dục …….;

Thực hiện nhiệm vụ năm học …………. của trường mầm non …………

Được sự chỉ đạo của chi bộ trường MN. Hôm nay BGH và BCH Công trường MN TH Tổ chức nghị viên chức năm học ………… nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị viên chức ………….. Xây dựng và bàn biện pháp thực hiện plan năm ……………….

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu: Đồng chí ………………. – Bí thư chi bộ

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong hội đồng sư phạm trường MNTH

Đề xuất tất cả chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị

Để Hội nghị thành công, Hội nghị bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tiễn nhà trường và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị CBCC được cử với số lượng là 3 người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đại biểu nào tán thành số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là 3 người đề xuất cho biểu quyết.Đại biểu nào không tán thành hoặc cố ý kiến khác xin cho biểu quyết.

Như vậy Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch hội nghị là 3 người. Đề xuất Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch. Hoặc cho phép BTC dự kiến danh sách đoàn CT

Nếu các đại biểu nhất trí BTC kiến danh sách đoàn chủ tịch xin cho biểu quyết

(Xin cảm ơn các đ/c)

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1/ Đc ………………… – BTCB – HT

2/ Đc …………………. – PHT – CTCĐ

3/ Đc …………………. – Bí thư chi đoàn – Tổ phó chuyên môn

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đại biểu nào tán thành danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề xuất cho biểu quyết.

Đại biểu nào không tán thành cho biểu quyết – Đại biểu nào có ý kiến khác không,

Đề xuất Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu 2 đ/c có tên sau:

+ …………………

+ ………………… – làm thư ký Hội nghị.

Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến bằng biểu quyết

Đại biểu nào có ý kiến khác không ( Không có)

Xin cảm ơn các đ/c.

Xin mời đoàn thư ký lên vị trí làm việc

III. Tiến hành Hội nghị

1. Thông qua chương trình làm việc của hội nghị

2. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c …………….. – BTCB – HT lên giải trình tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học ……………. và phương hướng, nhiệm vụ, kpi, biện pháp thực hiện của năm học …………. Giải trình việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, các loại quỹ phúc lợi

3. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………………… – PHT – Chủ tịch công đoàn giải trình tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cán bộ giáo viên, nhân viên để Hiệu trưởng trả lời trước Hội nghị.

– Thông qua Quy chế phối phối hợp giữa BGH và công đoàn nhà trường. Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng, Quy chế thu chi tài chính công đoàn

4. Sau đây xin kính mời đ/c ……………..- Trưởng ban TTND lên Giải trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học ……………………..

5. Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ……………… – Chủ tịch công đoàn giải trình về trào lưu thi đua, kết quả thi đua năm học .…………….. và phát động thi đua năm học ……………………

6. Tổ chức thảo luận đóng phản hồi kiến cho các giải trình trên. (Đ/c Hiệu trưởng chủ trì phần thảo luận)

7. Thông qua nghị quyết Hội nghị (gồm các kpi thi đua).

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đc ………………… thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học ………………..

Kính thưa Đại hội

Hội nghị đã nghe toàn văn Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đại biểu nào tán thành với những kpi chính năm học …………….. và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề xuất cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý khác không (Không có) Xin cảm ơn các đ/c

8. Tổ chức ký cam kết thi đua.

Kính thưa toàn thể các đ/c sau đây xin mời toàn thể các đ/c sẽ đăng ký thi đua năm học ………………. và ký cam kết thực hiện các cuộc vận động

9. Bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng tốt. Hội nghị CBCC trường ……… năm học …………….. đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân tình cảm ơn toàn thể các đ/c CBGV và NV đã đến dự, chỉ đạo và đóng phản hồi kiến giúp Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính chúc toàn thể các đ/c sức khỏe hạnh phúc và thành công!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button