Thủ Thuật

Mẹ ơi con đã già rồi tùng dương, xem lời bài hát mẹ tôi

Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát… Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Nhập bất kể thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD : … Hệ thống tương hỗ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD:… Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấuNhập bất kể thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD : … Hệ thống tương hỗ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bạn đang xem: Mẹ ơi con đã già rồi tùng dương

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ conMẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưaNgày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổNgày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơNgày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôiNgày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng.Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.ĐK:Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xaTrời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơiMẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặtMẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ conMẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưaNgày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổNgày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơNgày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôiNgày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng.Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.ĐK:Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xaTrời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơiMẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi ngồi trông áng mây vàngMẹ ơi hãy dắt con theo ối a để con mãi mãi bên mẹ.Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xaTrời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơiTrèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu?Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?

Xem thêm :  Ảnh mưa đẹp

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ conMẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưaNgày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổNgày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơNgày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôiNgày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng.Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.ĐK:Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xaTrời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơiMẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặtMẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ conMẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưaNgày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổNgày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơNgày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôiNgày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng.Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.ĐK:Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xaTrời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơiMẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi ngồi trông áng mây vàngMẹ ơi hãy dắt con theo ối a để con mãi mãi bên mẹ.Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xaTrời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơiTrèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu?Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?

Bạn đang đọc: Mẹ Ơi Con Đã Già Rồi Tùng Dương, Xem Lời Bài Hát Mẹ Tôi

Xem thêm : Dùng Dấu Phẩy Để Phân Cách Chỉnh Dấu Phẩy Trong Excel, Hướng Dẫn Thay Đổi Thiết Lập Phần Thập Phân *
me oi con da gia roi con ngoi nho me khoc nhu tre conme oi con da gia roi con ngoi ngo ngan nho ngoi nha xuangay xua cha ngoi uong ruou, me ngoi dan ao.ngoai kia, mua dong cay bang la dongay xua chi hat vu vo nhung cau ca co cho em nam mongay xua me dap cho con tam khan quang co am hoi me toingay xua ben giuong cha nam me ngoi xa vang.nhin cha, thuong cha chi lon khong thanh.dk:bien song thet gao mot ngay nho me song trao khoi xatroi gio may ngan mot ngay khoc me trang tan sao roime oi the gioi menh mong, menh mong khong bang nha minh.tuoi tho nhu chiec goi em, em cho tuoi gia up matme oi con da gia roi con ngoi nho me khoc nhu tre conme oi con da gia roi con ngoi ngo ngan nho ngoi nha xuangay xua cha ngoi uong ruou, me ngoi dan ao.ngoai kia, mua dong cay bang la dongay xua chi hat vu vo nhung cau ca co cho em nam mongay xua me dap cho con tam khan quang co am hoi me toingay xua ben giuong cha nam me ngoi xa vang.nhin cha, thuong cha chi lon khong thanh.dk:bien song thet gao mot ngay nho me song trao khoi xatroi gio may ngan mot ngay khoc me trang tan sao roime oi the gioi menh mong, menh mong khong bang nha minh.du cho phu quy vinh quang, vinh quang khong bang co me.treo len day nui thien thai oi a me toi ngoi trong ang may vangme oi hay dat con theo oi a de con mai mai ben me.me oi the gioi menh mong, menh mong khong bang nha minh.du cho phu quy vinh quang, vinh quang khong bang co me.bien song thet gao mot ngay nho me song trao khoi xatroi gio may ngan mot ngay khoc me trang tan sao roitreo len day nui thien thai oi a me toi ve dau?ngan nam may trang bay theo oi a me oi me ve dau?
me oi con da gia roi con ngoi nho me khoc nhu tre conme oi con da gia roi con ngoi ngo ngan nho ngoi nha xuangay xua cha ngoi uong ruou, me ngoi dan ao.ngoai kia, mua dong cay bang la dongay xua chi hat vu vo nhung cau ca co cho em nam mongay xua me dap cho con tam khan quang co am hoi me toingay xua ben giuong cha nam me ngoi xa vang.nhin cha, thuong cha chi lon khong thanh.dk : bien tuy nhiên thet gao mot ngay nho me tuy nhiên trao khoi xatroi gio may ngan mot ngay khoc me trang tan sao roime oi the gioi menh mong, menh mong khong bang nha minh.tuoi tho nhu chiec goi em, em cho tuoi gia up matme oi con da gia roi con ngoi nho me khoc nhu tre conme oi con da gia roi con ngoi ngo ngan nho ngoi nha xuangay xua cha ngoi uong ruou, me ngoi dan ao.ngoai kia, mua dong cay bang la dongay xua chi hat vu vo nhung cau ca co cho em nam mongay xua me dap cho con tam khan quang co am hoi me toingay xua ben giuong cha nam me ngoi xa vang.nhin cha, thuong cha chi lon khong thanh.dk : bien tuy nhiên thet gao mot ngay nho me tuy nhiên trao khoi xatroi gio may ngan mot ngay khoc me trang tan sao roime oi the gioi menh mong, menh mong khong bang nha minh.du cho phu quy vinh quang, vinh quang khong bang co me.treo len day nui thien thai oi a me toi ngoi trong ang may vangme oi hay dat con theo oi a de con mai mai ben me.me oi the gioi menh mong, menh mong khong bang nha minh.du cho phu quy vinh quang, vinh quang khong bang co me.bien tuy nhiên thet gao mot ngay nho me tuy nhiên trao khoi xatroi gio may ngan mot ngay khoc me trang tan sao roitreo len day nui thien thai oi a me toi ve dau ? ngan nam may trang bay theo oi a me oi me ve dau ? 

Xem thêm :  Cảm nhận của em về đoạn trích cảnh ngày xuân


Mẹ Ơi Con Đã Già Rồi, Con… | Mẹ Tôi (Trần Tiến) | Cover Ngô Thành Dương | Audio Video


Mẹ Ơi Con Đã Già Rồi, Con… | Mẹ Tôi (Trần Tiến) | Cover Ngô Thành Dương | Audio Video
Người phụ nữ bạn yêu thương nhất, và cũng là người yêu thương bạn nhất, chính là mẹ.
Một Sáng tác còn mãi với thời gian của Nhạc sĩ Trần Tiến.
Link gốc: https://youtu.be/hxMnuYfOUIM
► Edited by 1 9 9 7.
✪ Follow 1 9 9 7
→YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6n5WSWRGSskhW68LrUHLIQ
► Giúp mình đạt 10,000 Subscriber với ạ. Mình cảm ơn rất rất nhiều…

Lyric:
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
Ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ
Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em em làm thơ
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm ơi mẹ tôi
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng.
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.
ĐK:
Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăm ngàn sao rơi
Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt
Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em em làm thơ
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm ơi mẹ tôi
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng.
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.
Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ ngồi trông áng mây vàng
Mẹ ơi hãy dắt con theo ối a để con mãi mãi bên mẹ.
Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.
Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu?
Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?
► Mình không sở hữu audio cũng như hình ảnh sử dụng trong video. Nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào về bản quyền hình ảnh cũng như âm nhạc có trong video mong chủ sở hữu liên hệ trực tiếp cho mình qua mail: fbthanhcong@gmail.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Back to top button