Giáo Dục

“neither nor là gì”? “either or là gì”? [chi tiết cách sử dụng]

neither nor và Either or là những cấu trúc tiếng Anh phổ biến nhưng lại dễ gây nhầm lẫn cho người dùng bởi sự “na ná giống nhau” của chúng. Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt được cách dùng Neither nor và Either or sao cho đúng và nhanh nhất nhé!

Cấu trúc Neither nor và cách dùng

– Neither … nor ở đây được hiểu là “không… cũng không”. Nó diễn tả khả năng không xảy ra hoặc không được chọn với hai đối tượng/sự vật/sự việc được người nói đề cập tới tức là phủ định đồng thời cả hai đối tượng được nhắc đến.

neither nor

– Công thức Neither nor: Neither N1 nor N2 (không … cũng không …/ Cả … và … đều không).

Ví dụ: My father likes neither wine nor beer (Bố tôi không thích rượu cũng không thích bia)

– Vị trí của Neither … nor trong câu: dù đứng ở vị trí nào nó đều  mang nghĩa “không … cũng không”. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý:

 • Đứng ở vị trí đầu câu

Neither … nor đứng ở vị trí này cần lưu ý về cách chia động từ theo đối tượng/sự vật/sự việc thứ 2. Công thức là: Neither N1 nor N2 + V (chia theo N2) …

neither nor là gì

Ví dụ: Neither Hung or his friends are going to the party tonight. (Cả Hùng và các bạn của anh ấy đều không tới buổi tiệc tối nay)

 • Đứng ở vị trí giữa câu

Neither…nor đứng ở vị trí này để nối hai danh từ hoặc hai đại từ. Được sử dụng dễ dàng hơn so với việc đứng ở đầu câu. Cấu trúc sử dụng như sau:

Neither + Danh từ Nor + Danh từ

Neither + Đại từ Nor + Đại từ

Ví dụ: I eat food including neither onion nor garlic. (Tôi không ăn thực phẩm có chứa hành cũng như là tỏi.)

Cấu trúc Either or và cách dùng

– Ngược lại với Neither … nor mang nghĩa phủ định, cấu trúc Either … or trong tiếng Anh mang nghĩa khẳng định. Nó chỉ khả năng có thể xảy ra hoặc sự lựa chọn của một trong hai đối tượng, sự vật, sự việc được người nói nhắc đến trong câu.

either or là gì

– Cấu trúc của Either … or: Either N1 or N2 (hoặc … hoặc)

– Ví dụ: My little brother wants two buy either a blue robot or a brown robot (Em trai của tôi muốn mua hoặc là con rô bốt màu xanh hoặc là con rô bốt màu nâu)

Xem thêm :  Học xăm chân mày và những điều cần biết khi học

– Các vị trí đứng của Either … or trong câu là:

 • Đứng ở đầu câu

Khi Either … or đứng ở vị trí đầu câu thì chúng ta cần lưu ý về cách chia động từ theo danh từ đi sau “or”. 

Either N1 or N2 + V (được chia theo N2)…

Ví dụ: Either Linh or her little sister is invited to the party tonight (Hoặc Linh hoặc em gái của cô ấy sẽ được mời tham gia bữa tiệc tối nay)

 • Đứng ở giữa câu

Either … or đứng ở vị trí này để nối 2 danh từ hoặc 2 đại từ với nhau.

Either + Danh từ + or + Danh từ

Either + Đại từ + or + Đại từ

Ví dụ: Mrs.Brown usually eats bread or rice for breakfast (Bà Brown thường ăn bánh mì hoặc cơm vào bữa sáng)

Phân biệt Neither nor và Either or

Cả hai cấu trúc này thường xuất hiện rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong các đề kiểm tra. Tuy nhiên nó vẫn thường xuyên gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Vậy sự khác biệt giữa hai cấu trúc này là gì?

cách dùng neither nor và either or

Về bản chất

Neither…nor mang ý nghĩa phủ định còn Either … or mang ý nghĩa khẳng định

Ví dụ:

Neither Nam nor An likes this flower (Cả Nam và An đều không thích loại hoa này)

Either Nam or An likes this flower (Nam hoặc An thích loại hoa này)

Về cách sử dụng

Do nằm ở 2 dạng câu khẳng định hoặc phủ định nên ngữ nghĩa của 2 cấu trúc này cũng sẽ hoàn toàn đối lập nhau. 

Either … or được dùng với mục đích đưa ra sự lựa chọn, hoặc là A hoặc là B.

Neither…nor được dùng với mục đích phủ định cả 2 trường hợp.

Ví dụ:

Either Hoa or Lan will join this class (Hoặc Hoa hoặc Lan sẽ tham gia lớp học này)

Neither Hoa nor Lan will join this class (Cả Hoa và Lan sẽ không tham gia lớp học này)

Cách dùng Either Neither

Ngoài việc đi thành cặp như neither … nor hay either … or thì Either và Neither có thể đứng một mình và vẫn mang ý nghĩa như trên. Cụ thể như sau:

cách dùng either neither

 • “Neither” đứng một mình

Khi đứng một mình thì “neither” vẫn mang tính phủ định trong không và diễn đạt ý nghĩa là không đối tượng nào hay không ai trong 2 đối tượng được nhắc đến.

Xem thêm :  How to calculate the mean value

Tuy nhiên với cách sử dụng này thì danh từ hoặc đại từ đứng sau “neither” phải ở dạng số ít, đồng thời động từ ở trong câu cũng được chia theo chủ ngữ.

Ví dụ: Neither my sister could come to pick me up after school. (Cả 2 chị gái của tôi đều không thể tới đón tôi sau giờ học.)

 • “Either” đứng một mình

“Either” là gì? Trong trường hợp này “either” mang nghĩa khẳng định, chỉ một người, một vật trong số những người, vật được nhắc đến trong câu. Danh từ hoặc đại từ ở sau “either” được dùng ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ.

Ví dụ: Either person in this group is her son (Một trong số những người ở nhóm này là con trai cô ấy)

Bài tập Neither nor và Either or

Bài 1: Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng Neither…nor hoặc Either … or

 1. In this match, he _______ win _______ lose. It depends on his.

 2. _______ Binh  _______ Tam will help you with your homework. They are both busy right now.

 3. This is my final offer. She _______ take it _______ leave it.

 4. When she goes to Billie restaurant, She will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are her favorites.

 5. His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.

 6. He needs _______ your help _______ your compassion. He can perfectly handle my work all alone.

 7. _______ Thanh _______ Minh will write the report. Just ask one of them.

 8. _______ you return the stuff you had stolen _______ I’ll call the cop.

 9. My mother can _______ read _______ write. She is illiterate.

 10. She can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

 1. Either …or

 2. Neither … nor

 3. Either … or

 4. Either … or

 5. Neither … nor

 6. Neither … nor

 7. Either … or

 8. Either … or

 9. Neither … nor

 10. Neither … nor

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. Neither Tung nor her sister … going to the cinema yesterday

A. is       B. are    C. were 

2. … her mother or her father is a doctor.

A. Neither    B. Either     C. Not

3. She doesn’t go on a picnic this weekend and I don’t, …

A. too      B. neither    C. either

4. Tung should prepare for the upcoming exams and … should you

Xem thêm :  Cách sao chép trên máy tính, sao chép và dán văn bản cũng như hình ảnh

A. either     B. neither       C. so

5. I don’t like watching TV, …

A. either     B. too     C. neither

6. X: “They don’t think he told the truth.” 

    Y: “…”

A. Neither do I.     B. So do I     C. Me, to

7. X: “My sister likes listening to music so much.” 

    Y: “…”

A. So am I.       B. I do, too.     C. Neither do I.

8. X: “I can’t go to the park tomorrow.”

    Y: “…”

A. So can I.       B. Neither can I.       C. I don’t, either.

9. X: “She’s good at drawing.”

    Y: “…”

A. So am I.       B. So do I.      C. Neither am I.

10. X: “You don’t do your housework.” 

      Y: “…”

A. You do, either.      B. You don’t, either.      C. Neither don’t you.

Đáp án:

 1. C

 2. B

 3. C

 4. C

 5. A

 6. A

 7. B

 8. B

 9. A

 10. B

Bài 3: Viết lại các câu sau với nghĩa tương đương

 1. Ngoc doesn’t like bananas. I don’t like bananas either. (Neither)

Đáp án: Neither Ngoc nor I like bananas

 1. We could have dinner at home. We could also go out to eat. (either)

Đáp án: We could either have dinner at home or go out to eat.

 1. She doesn’t like cats or dogs. (neither)

Đáp án: She likes neither cats nor dogs.

 1. We are going to buy one of these dresses. One is white, the other is black. (either)

Đáp án: We are going to buy either the white dress or the black one.

 1. Kien hasn’t got a laptop. Joe hasn’t got one, either. (Neither)

Đáp án: Neither Kien nor Joe has got a laptop.

Trên đây là những kiến thức cơ bản liên quan đến Neither nor hay Either or. Hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ được cách sử dụng những cấu trúc này. Đừng quên thường xuyên theo dõi https://mayruaxemini.vn/ để cập nhật cho mình những thông tin hay nhất, mới nhất nhé.

5

/

5

(

1

bình chọn

)


Daily Spoken English 41: Either…or; Neither…nor: Coi chừng sai – Tiếng Anh giao tiếp- Thắng Phạm


► Subscribe kênh Thắng Phạm tại đây ► https://bit.ly/3oZMFsY
Tham gia nhóm Zalo để gặp gỡ và trao đổi thêm với team hỗ trợ của Lang Kingdom, vui lòng bấm vào đây: https://joinzalo.langkingdom.com/
Theo dõi Thắng Phạm thêm tại đây!!
Fanpage ► fb.com/ThangPhamTV
Email ► langster247@gmail.com
Zalo ► joinzalo.langkingdom.com
© Bản quyền thuộc về \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button