Tổng Hợp

NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH

Ngày đăng: 04/08/2015, 17:45

Mục lụcMỞ ĐẦU3LỜI NÓI ĐẦU31.Tính cấp thiết của đề tài32.Mục đích nghiên cứu43.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu54.Phuơng pháp nghiên cứu55. Bố cục bài nghiên cứu5NỘI DUNG6CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRUYỀN THỐNG61.1Lịch sử tạo dựng của văn nghệ múa rối nước và quá trình phát triển của văn nghệ múa rối nước.61.1.1.Lịch sử tạo dựng của văn nghệ múa rối nước.61.1.2.Quá trình phát triển cúa văn nghệ múa rối nước.71.2Múa rối nước – đặc sản văn hóa Việt.71.2.1Nghệ thuật múa rối nước.71.2.2Giá trị tinh hoa của văn nghệ múa rối nước14CHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH172.1Thực trạng khai thác văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch………………………………………………………………………………………….172.2Du khách với văn nghệ múa rối nước Việt Nam.202.3 Hiệu quả khai thác văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch………………………………………………………………………………………….222.3.1 Hiệu quả khai thác văn nghệ muá rối nước của Làng rối Đào Thục222.3.2 Hiệu quảkhai thác văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịchcủa quốc gia………………………………………………………………………………………………………………………..21CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH283.1: Ý nghĩa của việc tạo dựng sản phẩm du lịch so với văn nghệ múa rối nước283.2. Một số phương án để nâng cao chất lượng sản phẩm múa rối nước trong hoạt động du lịch………………………………………………………………………….…….303.2.1. Phối hợp giao thoa giữa tính truyền thống và tính hiện đại303.2.2. Xây dựng các tiết mục trình diễn ngắn gọn, súc tích, mới mẻ, tiêu biểu323.2.3. Tạo môi trường trình diễn rối nước gần với tự nhiên333.2.4.Mang văn nghệ múa rối nước vào các chương trình du lịch353.2.5. Thông tin, tuyên truyền, tuyên truyền văn nghệ múa rối nước39 ĐỀ TÀI: NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH Mục lục 1 MỞ ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm. Đó là những trang quật cường chống giặc ngoại xâm không hề khuất phục,là những trang bền chắc giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc. Toàn cầu còn chưa hết tò mò vì một Việt Nam nhỏ nhắn kiên trì chống giặc ngoại xâm để phải ngạc nhiên trước sức thay đổi nhanh chóng của gương mặt kinh tế của quốc gia này. So với toàn cầu, quốc gia nhỏ nhắn này luôn là một thắc mắc đầy huyền bí. Và nền văn hóa này phải hàm chứa những giá trị trí não hết sức mê hoặc, cần tìm hiểu khai phá… Lịch sự dân tộc đã minh chứng Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người, là nơi sản sinh ra nền văn minh lúa nước – đặc thù Đông Nam Á- Việt Nam cũng là nơi hấp thụ phát huy tinh hoa văn hóa Nho giáo, Phât giáo…Theo cách tách biệt rất Việt Nam. Có thể nói rằng, tất cả chúng ta đang có cái may mắn kế thừa di sản văn hóa hết sức tinh hoa và được cả toàn cầu ngưỡng mộ – đây chính là những gì lạ lùng mới mẻ mê hoặc so với khách du lịch. Đặc biệt nó có ý nghĩa to lớn giữ gìn bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc. Mới lạ trong số đó là văn nghệ dân gian gia truyền vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, trong đó có văn nghệ múa rối nước. Đó là đứa con trí não mới mẻ ra đời từ cuộc sống lao động sinh hoạt và văn hóa dân gian của cư dân lúa nước miền Bắc, là những sáng tạo thẩm mỹ mới mẻ mang đậm màu sắc Việt Nam. Đó cũng là một trong những nguồn tài nguyên nhân vă quí giá cho sự phát triển của du lịch 1.Tính cấp thiết của đề tài Từ khi mở cửa hội nhập với toàn cầu đất Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi: kinh tế tăng trưởng nhanh, gương mặt xã hội có nhiều đổi mới, cuộc sống của người dân có nhiều cải tổ… Tuy nhiên, quốc gia đang đứng trước bao nhiêu thách thức, một trong những vấn 2 đề trọng yếu mà quốc gia đang phải đối mặt đó là sự đe dọa của văn hóa ngoại lai so với nền văn hóa gia truyền của dân tộc. Ngày nay, tất cả chúng ta khó có thể tìm thấy bóng hình của tầng lớp thanh niên trên các sân khấu gia truyền của dân tộc như: sân khấu tuồng, chèo, cải lương, múa rối nước… Họ còn mải mê với vũ trường, băng đĩa nhập ngoại, phim ảnh bạo lực của Mỹ hay với các thể loại phim tình cảm Hàn Quốc… Vậy liệu họ còn có là chính họ, họ có thể đứng vững được để bảo vệ và xây dựng quốc gia không? Trong khi những gì là bản sắc là riêng có của dân tộc đã bị mai một, đã bị mất đi. Do vậy yêu cầu bức thiết đặt ra là: Tất cả chúng ta phải giữ gìn và phát huy bản sắc riêng của dân tộc để không bị hòa tan trong toàn cầu. Hơn nữa tất cả chúng ta thấy rằng trong những năm gần đây du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ: Ngàng du lịch trở thành môt ngàng kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Đó là do tất cả chúng ta có nhiều thế mạnh về văn hóa với hàng ngàn năm lịch sử. Các nước đến với tất cả chúng ta là do họ còn lạ lẫm với văn hóa Việt Nam, với bản sắc Việt Nam với những gì của riêng Việt Nam. Do vậy vốn văn hóa gia truyền như: lễ hội, trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, các loại hình văn nghệ truyền thống trong đó có múa rối nước đang được khôi phục lại để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Xuất phát từ tình hình thực tiễn nói trên, chúng tôi đã quyết định chọn đề tài : “ Nghệ thuật múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch” làm nội dung tìm hiểu của mình nhằm góp phần bảo tồn duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quốc gia và trong hoàn cảnh toàn thế giới hóa hiện tại. 2.Mục đích tìm hiểu Nội dung không ngoài mục đích tuyên truyền loại hình sân khấu múa rối nước – một loại hình sân khấu gia truyền riêng có ở Việt Nam ra với đồng bọn toàn cầu để họ thấy được cái mới mẻ mang đậm đà bản sắc dân tộc để từ đó có thể thu hút họ đến với Việt Nam. Và cũng từ đó góp phần thu lợi nhuận xúc tiến nghề du lịch phát triển. 3 Đồng thời thông qua việc tìm hiểu văn nghệ múa rối nước trong hoạt động du lịch, tổng kết và mang ra những phương án giữ gìn phát huy văn nghệ này trong cuộc sống đương đại. 3.Đối tượng, phạm vi tìm hiểu Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội văn nghệ múa rối nước cũng có nhiều thay đổi để thích hợp với hoàn cảnh chung nhưng trong phạm vi nội dung này cúng tôi muốn đề cập đến văn nghệ múa rối nước truyền thống. Phạm vi tìm hiểu: Nhà hát múa rối nước Việt Nam 361 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội; Làng múa rối nước Đào Thục, Thụy Lâm, Hà Nội 4.Phuơng pháp tìm hiểu Phương pháp tìm hiểu đa số được sử dụng là phương pháp sử dụng kết quả tìm hiểu, nhận xét tổng kết của các nghề liên quan như: lịch sử văn hóa văn nghệ, văn hóa dân gian, văn hóa du lịch. Ngoài ra,còn sử dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng việc xây dựng các phiếu điều tra, bảng hỏi. Cuối cùng là phương pháp thực tiễn tại các buổi trình diễn văn nghệ múa rối nước phục vụ du lịch tại : Nhà hát múa rối nước Việt Nam 361 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội; Làng múa rối nước Đào Thục, Thụy Lâm, Hà Nội 5. Bố cục bài tìm hiểu Mở màn Nội dung Chương 1: Giới thiệu về văn nghệ múa rối nước truyền thống Chương 2: Văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch Chương 3: Những phương án nhằm khai thác có hiệu quả văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch. Tổng kết Tài liệu tham khảo 4 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRUYỀN THỐNG 1.1 Lịch sử tạo dựng của văn nghệ múa rối nước và quá trình phát triển của văn nghệ múa rối nước. 1.1.1 Lịch sử tạo dựng của văn nghệ múa rối nước. Bắt nguồn từ nông thôn Việt Nam, là sáng tạo mới mẻ của cư dân vùng châu thổ sông Hồng, được manh nha từ quá trình khắc chế, tôn tạo nước; là thú vui thanh nhã của những người dân lao động đơn sơ, thật thà, chất phác. Cùng với những đồ đạc đơn sơ như cái cày, cái cuốc, chiếc chõng tre; cùng với phong cảnh thơ mộng hữu tình nơi làng quê có cây đa, giếng nước, mái đình, những đàn trâu thung thăng gặm cỏ ngoài triền đê, phía xa xa cánh đồng đàn sáo ríu ríu cất cánh, đàn cò trắng dập dờn như múa, tiếng sáo diều mục đồng vang âm du dương trong gió chiều; cùng với cái sôi động của những đám rước, múa lân chan hòa tiếng cười con trẻ trong trẻo … múa rối nước đã nhẹ nhõm tạo dựng trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt, kết tinh muôn vàn ước mong giản dị của bao thế hệ người Việt tha thiết yêu quê. Múa rối có ở nhiều quốc gia nhưng múa rối nước duy nhất chỉ có ở Việt Nam, có nhiều ý kiến, ý kiến khác nhau về nguồn gốc tạo dựng của văn nghệ múa rối nước ở Việt Nam Xuất hiện từ đời Lý (1010-1225) thịnh hành và có trình độ khá cao. Chứng cứ ghi tại bia tháp Sùng Thiện Diên Linh, chùa Diên Linh Tự (Hà Nam ngày nay), dựng năm 1121, trong đó có đoạn viết: “Thả rùa vàng đội ba ngọn núi, trên mặt sóng dập dờn. Phơi mai vân để lộ bốn chân, dưới dòng sông lờ lững, liếc mắt nhìn lên bờ, cúi xét bầu trời lồng lộng. Trông vách dựng cheo leo, dạo nhạc thiều réo rắt. Cửa động mở ra thần tiên xuất hiện. Ðều là dáng điệu thiên cung, há phải phong tư trần thế. Vươn tay nhỏ dâng khúc Hồi phong, nhăn mày thúy ngợi ca vận tốt. Chim quý từng đàn ca múa, thú lành từng đội xênh xang.” 5 Ý kiến: Múa rối nước xuất hiện trước tiên ở Chùa Thầy thời Lý, đây là nơi có điều kiện phát triển múa rối nước sớm vì nơi đây có hồ Long Trì và thủy đình (là nơi sau này thường xuyên tổ chức múa rối khi có lễ hội ). Đặc biệt nơi đây có 1 pho tượng có thể tự cử động được mỗi khi mở nắp là tượng bật dậy. Đây chính là nền tảng để tin rằng múa rối bắt nguồn từ đây. Bắt nguồn ở Trung Quốc, với những con rối thường khắc các hình vị vua đấng Man Di, tướng tá quân lính…và chỉ khắc từ mông trở lên, không có chân … 1.1.2 Quá trình phát triển cúa văn nghệ múa rối nước. Gồm 6 giai đoạn Thời kỳ chỉ là hình thức trò chơi của nhân dân lao động, thợ thủ công, không thông dụng rộng rãi (chỉ trong phạm vi gia đình, dòng họ), khoảng thế kỷ XI Tạo dựng các gánh, phường rối trình diễn rộng rãi trong các lễ hội lớn, được vua chúa nghe đến và phát triển rầm rộ. Lan rộng khắp các vùng đồng bằng Bắc Bộ, có sự thi đấu, giao lưu, tổ chức học hỏi, bổ sung kĩ thuật giữa các phường rối Sau cách mạng tháng Tám, các phường hội tan tác dần, con rối bị đốt cháy, phá hủy nhiều trong chiến tranh. Hòa bình lập lại ở Đông Dương ( 1954), đây là thời kì phục hồi lại các làng rối, những kịch bản trước tiên được dàn dựng có quy mô lớn thuộc đoàn thực nghiệm tìm hiểu phát triển và nâng cao trình độ múa rối, múa rối Trung Ương : Thi hóa rồng, Trần Hưng Đạo bình nguyên… Hiện tại, đang trong công tác bảo tồn và phát triển múa rối nước -1 đặc sản của VN qua các hoạt động trình diễn, tuyên truyền … 1.2 Múa rối nước – đặc sản văn hóa Việt. 1.2.1 Văn nghệ múa rối nước. Dấu hiệu: Văn nghệ trò rối nước có những dấu hiệu khác với múa rối thông thường: dùng mặt nước làm sân khấu (gọi là nhà rối hay thủy đình), phía sau có phông che, xung quanh trang trí cờ, quạt, voi, lọng, cổng hàng mã trên “sân khấu” là những con rối (được làm bằng gỗ) trình diễn nhờ sự điều khiển của những người phía sau phông thông qua hệ thống sào, dây Trình diễn rối nước không thể thiếu những tiếng trống, tiếng pháo phụ trợ. 6 Phương thức hoạt động: 1. Sân khấu và nhà buồng trò Sân khấu – Dùng nước làm nơi quân rối diễn trò – Sân khấu ngoài trời – Là khoảng mặt nước giữa buồng trò và nơi xem, dài khoảng 10 -15mđược đánh dấu bằng mành cửa buồng trò ở phía sau, hai hàng lan can thấp ( khoảng 0,2m ) ở hai bên. – Sân khấu thường trống trơn khi chưa có trò, chỉ thực sự hoàn chỉnh khi vào chương trình trình diễn và mất đi ngay sau thời điểm chấm hết tiết mục cuối cùng. – Dưới mặt nước là nhiều hệ thống cọc dây của máy điều khiển các trò dây. Phần lớn các hệ thống cọc dây này đều từ buồng trò chạy ngầm ra, theo yêu cầu trò diễn trong phạm vi sân khấu đã định để gây ngạc nhiên – Sân khấu múa rối nước gia truyền không có phông trang trí, dùng ngay tấm mành của buồng trò làm phông hậu. Những hàng lan can, những cái cờ, cái lọng , cái cổng chào tô điểm cho sân khấu rối. Nhà buồng trò (nhà rối/ thủy đình) – Là một công trình được xây dựng vững chắc, hài hòa giữa ao hồ, tượng trưng cho mái đình của vùng nông thôn VN, là nơi các nghệ nhân ngồi giấu mình điều khiển con rối. – Bố cục: + Kiểu tám mái chồng diêm, mái cắt ra làm hai phần, giữa có khoảng cáchlòng buồng trò hình vuông, chia thành 3 không gian (giữa rộng, hai bên hẹp), 4 cột cái đỡ mái trên, 12 cột con đỡ mái dưới, nền hai bên gian (cao hơn mặt nước) có tường che ba bề, dùng làm nơi để quân, đánh trò, nghỉ ngơi…. + Nền gian giữa ngập nước, hai mặt trước, sau đều bỏ trống, khi diễn mới treo mành che. – Ngoài ra, còn có buồng trò lưu động, làm bằng phên tre, kích thước và hình thức đều phỏng theo buồng trò cố định trên. 2. Quân rối và máy điều khiển Quân rối : Các con rối được làm bằng gỗ, thường là gỗ sung (gỗ sung nhẹ, nổi trên nước được. Gỗ sung phải có số tuổi từ 4 đến 5 năm mới thích hợp, vì nếu gỗ non quá thì dễ bị mục) . Rối cao không quá 50cm và được điêu khắc một cách tinh xảo. 7 được sơn phết lộng lẫy bằng sơn ta để không bị đổi màu khi xuống nước và không thấm nước. mỗi con rối là một tác phẩm điêu khắc của các nghệ nhân. Họ phải tìm hiểu kịch bản, phác ra trên giấy một hình tượng rối với đủ tính chất, thần sắc cùng vóc dáng, trang phục thích hợp với nhân vật, sau đó mới đến giai đoạn đục khắc trên gỗ. tạc liền một khối gỗ / chắp lại, có 2 phần : phần thân và phần đế gắn liền nhau . Phần thân là phần nổi lên mặt nước trổ tài nhân vật, còn phần đế là phần chìm dưới mặt nước giữ cho rối nổi bên trên và là nơi lắp máy điều khiển cho quân rối cử động Do nước hủy hoại, các con rối chỉ được sử dụng nhiều lắm là 100 buổi diễn. Vì thế, quân rối nước là sản phẩm của văn nghệ điêu khắc gỗ dân gian, vừa giàu tính hiện thực, vừa mộc mạc, đằm thắm, trữ tình, vừa tươi tắn, ngộ nghĩnh, mang lại cho người xem một cái nhìn thuần hậu giản dị và rất đỗi thơ mộng. Máy điều khiển : Kỹ thuật điều khiển tạo thành hành động của quân rối nước trên sân khấu nên được coi trọng, là mấu chốt của văn nghệ múa rối. Máy điều khiển được giấu trong lòng nước, lợi dụng sức nước, tạo sự điều khiển từ xa, cống hiến cho người xem nhiều ngạc nhiên kỳ diệu. Nước làm cho con rối sinh động, làm cho chúng tươi tắn. Nước đã tham gia cùng diễn với con rối như một nhận xét: “Nước cũng là một nhân vật của múa rối.” Mặt nước êm ả với đàn vịt bơi, trở thơ mộng mộng trong làn khói kì ảo khi lũ tiên nữ giáng trần múa hát. Nhưng mặt nước cũng sôi động trong những trận chiến lửa, những con rồng vây vàng xuất hiện. Nghệ nhân rối nước đứng trong buồng trò thao tác bằng cây sào hoặc giật con rối bằng hệ thống dây. Phương thức nhờ nước để con rối hoạt động, nhờ nước giấu đi bộ máy và cách điều khiển là sáng tạo tuyệt vời. Báo nước ngoài viết: “Con rối được điều khiển bằng sự khéo léo khó mà tưởng tượng. Con rối như có phép thuật điều khiển.” Hay đúng hơn, con rối chính là sự hóa thân đầy sáng tạo của những nghệ nhân tài ba với văn nghệ múa rối nước Việt Nam. 3. Trò, tích trò và nhân vật Trò : – Trò diễn là điều kiện sống còn của phường rối, phường rối không thể hoạt động nếu không có trò diễn. Chính vì thế, bất kỳ phường rối nào cũng luôn luôn không ngừng sáng tạo ra những trò mới lạ. 8 – Trò diễn tạo ra các sở thích riêng cho các phường rối và là một tổng thể hoàn chỉnh quy tụ toàn bộ các trò diễn trong một nét văn hoá chung của người Việt. – Trong kho tàng trò rối nước của Việt Nam, có 30 tiết mục gia truyền và hàng trăm tiết mục rối hiện đại, mô tả: + Những sinh hoạt đời thường với những hoạt cảnh nhỏ nhỏ, đơn giản, thân thiện như: công việc nhà nông- câu ếch, giã gạo; cáo bắt vịt … + Lễ hội: múa rồng, múa sư tử, rước kiệu, đấu vật, đánh võ, chọi trâu… – Một số trò cổ vẫn còn gìn giữ và trình diễn như: Kim Quy đốt là xí, Đấu ngựa cửa sóc, Trò cắm cờ, Múa tiên, Đi cày, Múa rồng, múa rắn…. Tích trò: – Lấy từ các sự tích trong dân gian – Truyền thuyết, cổ tích: Thạch Sanh đánh chằn tinh, Tấm Cám, Lê Lợi trả gươm … Nhân vật : Hình tượng các con rối thường là: – Người nông dân – Người người hùng lịch sử – Nhân vật thần linh – Các con vật … Toàn bộ đều thân thuộc, đơn sơ, thân thiện trong tâm thức của người Việt. 4. Âm nhạc Tác dụng: phù trợ chắp cánh cho con rối biểu cảm nội tâm, tình huống sân khấu. Mở màn thường là những làn điệu chèo/ dân ca đồng bằng Bắc Bộ của các nghệ sĩ tham gia lồng tiếng cho nhân vật rối. Dùng các bộ gõ của dân tộc: trống cái, não bạt, mõ, pháo, tù, ốc, sáo, bộ gõ, đàn tranh hoặc tam thập lục, đàn bầu … tạo tiếng động mạnh giữ tiết tấu và khuấy động không khí buổi diễn, kích động mạnh mẽ cả người diễn và người xem với những động tác thành thạo lúc khoan thai nhẹ nhõm, lúc vội vàng dồn dập. Ngoài ra, các nghệ nhân còn sử dụng nhiều loại pháo như pháo nổ, pháo hoa, pháo dây, pháo vịt nhằm tạo ra không khí sôi động và màu sắc lung linh kì ảo cho buổi diễn. 5. Phường hội và nghệ nhân Phường hội Hầu hết phát triển ở các làng xã quanh kinh thành Thăng Long và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. như Đào Thục, Đào Xá – Huyện Đông Anh, chùa Nành – Gia Lâm, Phường rối nước xã Thanh Hải – Thanh Hà – Hải Dương …. Nhà hát múa rối Thăng Long, nhà hát múa rối TW 9 Sân khấu múa rối nước Rồng Vàng (tp. Hồ Chí Minh) … Nghệ nhân. Đa số là những người dân lao động đơn sơ, được kế thừa và tiếp nối tinh hoa của thế hệ trước, không được huấn luyện trường lớp quy củ bài bản. Người nghệ nhân đứng trong buồng trò để điều khiển con rối: Thao tác từng cây sào, thừng, vọt hoặc giật con rối bằng hệ thống dây sắp xếp ở bên ngoài/ dưới nước. – Bàn tay điều khiển của người nghệ nhân quyết định sự thành công hay thất bại của con rối nước. – Đứng suốt trong làn nước lạnh ngang hông để điều khiển các con rối – Gian nan, nhọc nhằn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, trổ tài tình yêu và nhiệt huyết với nghề. Các phường rối nước gia truyền của Bắc Bộ Một số phường rối nổi tiếng : 1. Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội Làng Gia – làng Thầy tham gia với những tục lệ khá thượng cổ Thời gian: từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 3 Âm lịch. Người làng Thầy cắt ba mẫu ruộng cho làng Gia. Người làng Gia lưu truyền rằng thủy tổ của nghề rối nước là thiền sư Từ Đạo Hạnh thời Lý. Để tưởng nhớ công ơn vị thủy tổ, trong gian thượng điện chùa Thầy, phía trái có pho tượng Từ Đạo Hạnh được tạo tác theo dạng có thể cử động đứng lên ngồi xuống khi đóng hoặc mở cửa khám thờ. Mọi trai đinh đều có quyền lợi vào phường rối, con rối diễn xong cho vào bồ rồi cất ở đình, coi đó là tài sản chung của làng. 2. Hồng Phong, Hải Dương Nằm ở phía Tây Nam huyện Ninh Giang, có 4 thôn: Bồ Dương, Đồng Hội, Động Trạch, Quang Rực. Ở đây văn nghệ múa rối nước đã xuất hiện từ rất sớm. Nguyên nhân: 10 […]… linh của người dân đất Việt CHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 2.1 Tình trạng khai thác văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch Thập kỉ 90 là thời kì hoàng kim của múa rối đi xuất ngoại.Hiện tại múa rối vẫn đang được quan tâm và phát triển tương đối rộng rãi với một đội ngũ các nhà cung cấp trình diễn văn nghệ múa rối không chuyên và chuyên nghiệp tương… NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 3.1: Ý nghĩa của việc tạo dựng sản phẩm du lịch so với văn nghệ múa rối nước Như tất cả chúng ta đã biết thì bất kể một văn nghệ truyền thống nào cũng cần phải có du lịch để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tinh túy nhất đến người xem Và múa rối nước là một trong những loại hình được khai thác nhiều nhất ở Việt Nam Việc tạo dựng sản phẩm du. .. làng rối gia truyền phục vụ khách du lịch chuyên nghiệp nhất cả nước Tuy nhiên, phường rối vẫn cần những sự trợ giúp hơn nữa trong thu hút du lịch hơn nữa, để nghệ nhân có thu nhập ổn định hơn, qua đó, giúp văn nghệ rối nước được bảo tồn, phát triển 2.3.2Hiệu quảkhai thác văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch của quốc gia Việc mang văn nghệ truyền thống trở thành sức hút so với du. .. thác văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch 2.3.1Hiệu quả khai thác văn nghệ muá rối nước của Làng rối Đào Thục Từ chỗ mỗi năm chỉ trình diễn vài lần vào dịp năm mới, lễ hội, thì hôm nay, có những ngày phường rối nước Đào Thục, xã Thuỵ Lâm – huyện Đông Anh, diễn đến 2 – 3 suất phục vụ khách du lịch gần xa Trong số đó, rất nhiều khách du lịch quốc tế tìm đến Đào Thục 20 vừa để xen rối. .. sân khấu múa rối Còn ở trong nước hiện tại, hầu hết trong mọi tour du lịch cho khách tham quan nước ngoài dừng chân tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh, đều có chương trình xem trình diễn múa rối nước. Riêng tại Phường múa rối nước dân gian Đào Thục, trung bình mỗi tháng trung bình có khoảng 20 – 25 chương trình trình diễn múa rối để phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước Thông qua các tiết mục múa rối nước, khán… dựng múa rối nước trở thành sản phẩm du lịch phục vụ đề án nâng cấp tuyến du lịch nội thành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việc làm này không chỉ nhằm thu hút khách tham quan, mà còn là hướng đi đúng, góp phần bảo tồn nghệ thuật múa rối nước – một loại hình văn hóa dân gian mới mẻ của dân tộc rong buổi Đoàn văn nghệ Múa rối Hải Phòng trình diễn giới thiệu và lấy ý kiến về chương trình múa rối nước, … giả trong nước và quốc tế Nét đặc sắc và riêng có của văn nghệ rối nước Đồng Ngư là hầu hết các tích trò đều sử dụng lới hát dân ca Quan họ 1.2.2 Giá trị tinh hoa của nghệ thuật múa rối nước Múa rối nước là sản phẩm tinh tế của cư dân văn hoá gốc nông nghiệp lúa nước Múa rối nước trổ tài tri thức dân gian trong sáng tạo văn nghệ Do sinh sống nơi địa hình trũng úng, người nông dân quen với nước, … khách duy trì được hoạt động tương đối tốt và thường xuyên Qua điều tra trên diện rộng các phường múa rối nước dân gian, cũng như các kì liên hoan múa rối nước toàn quốc,cùng việc xem xét hoạt động trình diễn múa rối nước của các nhà cung cấp cho ta thấy rõ,trào lưu trình diễn múa rối nước dân gian và tác động của nó đang được duy trì ở nhiều tỉnh thành trên miền Bắc Những địa phương vốn không có múa rối nước. .. nên sự hấp dẫn, mê hoặc so với khách tham quan khi thưởng thức loại hình văn nghệ này Nói đến khách du lịch thì tất cả chúng ta không chỉ tính đến khách du lịch nước ngoài mà tất cả chúng ta phải tính cả số lượng khách du lịch trong nước Bởi lẽ khách du lịch nội địa họ cũng có nhu cầu xem rối nước, họ cũng muốn được thưởng thức văn nghệ mới mẻ, lâu đời này So với khách du lịch nước ngoài do thời gian và điều kiện… khách du lịch nước ngoài thì muốn tìm hiểu, thẩm nhận nền văn hóa dân tộc truyền thóng của Việt Nam Nói chung của gách du kịch trong nước và ngoài nước đều có nhu cầu được sống được sống với văn nghệ múa rối nước trong môi trường tự nhiên Chất thiên nhiên trong múa rối nước nên được khai thác và làm cho nó ngày càng mê hoặc và hấp dẫn hơn với khách du lịch Trước kia, Hà Nội đã trình diễn rối nước . văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch. Tổng kết Tài liệu tham khảo 4 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƯỚC TRUYỀN THỐNG 1.1 Lịch sử tạo dựng của văn nghệ. đầu Nội dung Chương 1: Giới thiệu về văn nghệ múa rối nước truyền thống Chương 2: Văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch Chương 3: Những phương án nhằm khai thác có hiệu quả nghệ. ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 2.1 Tình trạng khai thác văn nghệ múa rối nước trong hoạt động kinh doanh du lịch. Thập kỉ 90 là thời kì hoàng kim của múa rối đi xuất ngoại.Hiện tại múa rối vẫn đang được

Xem Thêm :   Tính năng ‘Ưu đãi’ trên MoMo cải tiến nhằm tăng trải nghiệm người dùng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Số Đếm Từ 1 Đến 1000 Bằng Tiếng Anh ❤️️ Cách Học Đếm

Related Articles

Back to top button