Giáo Dục

Phương trình hóa học

Bạn đang xem: Phương trình hóa học Tại Website vuongquocdongu.com

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: 380 – 500°C Dung môi: dung dịch Na2O, NO2

Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
NaNO2 (Natri nitrit), O2 (oxi), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NaNO3 (Natri Nitrat), biến mất.

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ NaNO3 Ra NaNO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaNO3 (Natri Nitrat) ra
NaNO2 (Natri nitrit)


Xem tất cả phương trình điều chế từ NaNO3 (Natri Nitrat) ra NaNO2 (Natri nitrit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaNO3 Ra O2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaNO3 (Natri Nitrat) ra
O2 (oxi)


Xem tất cả phương trình điều chế từ NaNO3 (Natri Nitrat) ra O2 (oxi)

Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.

Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu

Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.

Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm :  Bài thơ nói với con - nội dung, dàn ý, bố cục, tác giả - ngữ văn lớp 9


Xem tất cả Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi minh họa

+

O2

Câu 1. Thí nghiệm

Một chén sứ có khối lượng m1 gam. Cho vào chén một hợp chất X, cân lại thấy có khối lượng m2 gam. Nung chén đó trong không khí đến khối lượng không đổi, rồi để nguội chén, cân lại thấy nặng m3 gam, biết m1 < m3 < m2. Có bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây thỏa mãn thí nghiệm trên: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)2 và FeS2 ?

A. 5
B. 6
C. 4
D. 3


Xem đáp án câu 1

A. 5B. 6C. 4D. 3

Câu 2. Ứng dụng

Ta tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl.

(2) Nhiệt phân KClO3.

Nung hỗn hợp:

(3) CH3COONa + NaOH/CaO.

(4) nhiệt phân nano3.

Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi rường là:

A. (1) và (3)
B. (1) và (2)
C. (2) và (3)
D. (2) và (4)


Xem đáp án câu 2

A. (1) và (3)B. (1) và (2)C. (2) và (3)D. (2) và (4)

Câu 3. Phản ứng hóa học

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nung hỗn hợp gồm Fe và NaNO3 trong khí trơ.

(2) Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng.

(3) Đốt dây Al trong bình kín chứa đầy khí CO2.

(4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3 loãng.

Xem thêm :  Soạn bài việt bắc - phần 2: tác phẩm

(5) Nung hỗn hợp bột gồm CuO và Al trong khí trơ.

Số thí nghiệm có thể xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại là

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5


Xem đáp án câu 3

A. 3B. 4C. 2D. 5

Câu 4. Thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường

Ta tiến hành các thí nghiệm sau:

MnO2 tác dụng với dung dịch HCl (1).

Nhiệt phân KClO3 (2).

Nung hỗn hợp: CH3COONa + NaOH/CaO (3).

Nhiệt phân NaNO3(4).

Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là:

A. (1) và (3).
B. (1) và (2).
C. (2) và (3).
D. (1) và (4).


Xem đáp án câu 4

A. (1) và (3).B. (1) và (2).C. (2) và (3).D. (1) và (4).


Nhiệt phân muối nitrat NaNO3


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button