Giáo Dục

Ôn tập chương 2 đại số 10

ôn tập chương 2 đại số 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.78 KB, 4 trang )

Ôn tập chương II
Người đăng: Nguyễn Linh – Ngày: 07/07/2017

Bài học với nội dung: Ôn tập chương II. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, Tech12h sẽ tóm
tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng,
đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức
I. Sự biến thiên hàm số bậc nhất

Hàm số y=f(x) gọi là đồng biến (tăng) trên khoảng (a;b) nếu:

∀x1,x2∈(a;b):x1
f(x1)x2)

Hàm số y=f(x) gọi là nghịch biến (giảm) trên khoảng (a;b) nếu:

∀x1,x2∈(a;b):x1
f(x1)>f(
x2)

Hàm số y=f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu:

∀x∈D=>−x∈D
;f(−x)=f(x)

Hàm số y=f(x) với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu:

∀x∈D=>−x∈D
;f(−x)=−f(x)

Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

II. Hàm số bậc hai
Định lí

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: Trang 50 – sgk đại số 10
Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số cho bởi công thức.
Từ đó hai hàm số y=x+1(x+1)(x2+2) và y=1×2+2 có gì khác nhau?
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 2: Trang 50 – sgk đại số 10
Thế nào là hàm đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a; b) ?

Xem thêm :  Chia đa thức cho đa thức: lý thuyết, ví dụ và bài tập

=> Xem hướng dẫn giải
Câu 3: Trang 50 – sgk đại số 10
Thế nào là một hàm số chẵn ? Thế nào là một hàm số lẻ ?
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 4: Trang 50 – sgk đại số 10

Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số : y=ax+b, trong mỗi trường hợp a >
0 ; a < 0.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 5: Trang 50 – sgk đại số 10
Chỉ ra khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số: y=ax2+bx+c, trong mỗi trường hợp
a > 0 ; a < 0.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 6: Trang 50 – sgk đại số 10
Xác định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y=ax2+bx+c.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 7: Trang 50 – sgk đại số 10
Xác định tọa độ giao điểm của parabol y=ax2+bx+c với trục tung. Tìm điều kiện để
parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại mỗi điểm và viết tọa độ của các giao
điểm trong mỗi trường hợp.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 8: Trang 50 – sgk đại số 10
Tìm tập xác định của các hàm số:
a) y=2x+1+x+3−−−−−√
b) y=2−3x−−−−−√−11−2x√
c) y={1x+3(x≥1)2−x−−−−−√(x<1)
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 9: Trang 50, 51 – sgk đại số 10
Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:
a) y=12x−1
b) y=4−2x
c) y=x2−−√
d) y=|x+1|
=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 51 – sgk đại số 10
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:
a) y=x2−2x−1
b) y=−x2+3x+2
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 11: Trang 51 – sgk đại số 10
Xác định a, b biết đường thẳng y=ax+b đi qua hai điểm A(1 ; 3) và B(-1 ; 5)
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 12: Trang 51 – sgk đại số 10
Xác định a, b, c biết parabol y=ax2+bx+c
a) Đi qua ba điểm A(0 ; -1), B(1 ; -1), C(-1 ; 1);
b) Có đỉnh I(1 ; 4) và đi qua điểm D(3 ; 0).
=> Xem hướng dẫn giải

Xem thêm :  Soạn bài thạch sanh | hay nhất soạn văn 6 kết nối tri thức, cánh diều


Toán học 10 – Ôn tập chương 2 Đại số – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (HAY NHẤT)


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button