Giáo Dục

Giáo án bài phát biểu theo chủ đề

Ngày đăng: 12/09/2017, 00:02

A- C ng c lý thuy tủ ố ế Theo em th nào là phát bi u ế ể theo ch đ ?ủ ề • Là phát bi u b ng l i theo m t ể ằ ờ ộ ch đ đã đ c đ nh tr củ ề ượ ị ướ • Ph m vi phát bi u theo ch đ r t ạ ể ủ ề ấ r ngộ – Phát bi u trong cu c h p l pể ộ ọ ớ – Phát bi u trong m t bu i sinh ể ộ ổ ho t chuyên đạ ề – Phát bi u trong m t cu c h i ể ộ ộ ộ th o .ả Hãy trình bày các b c ướ chu n b phát bi u?ẩ ị ể 1- Xác đ nh n i dung c n phát bi uị ộ ầ ể • N i dung c n phát bi u c n ph i bám ộ ầ ể ầ ả sát ch đ chínhủ ề • Không nên lan man xa ch đ chínhủ ề • N i dung phát bi u có th là m t khía ộ ể ể ộ c nh n m trong ch đ chínhạ ằ ủ ề 2- D ki n đ c ng phát bi uự ế ề ươ ể • Xác đ nh l i phát bi u s có nh ng n i ị ờ ể ẽ ữ ộ dung nào • Xác đ nh th t trình bày các ý c a n i ị ứ ự ủ ộ dung B- H ng d n th c hành ướ ẫ ự phát bi u theo ch để ủ ề Hoạt động 1: Chọn chủ đề chung của hội thảo Chủ đề: Thanh niên học sinh làm gì để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện phát biểu theo chủ đề I- Các bước chuẩn bị phát biểu 1.Xác định nội dung cần phát biểu Ví dụ: Chủ đề: Thanh niên học sinh làm gì để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông – Nội dung: – Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nư ớc ta – Tai nạn giao thông gây ra nhiều hậu quả tai hại – Nguyên nhân của tai nạn giao thông – Các giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông? 2. Dự kiến đề cương phát biểu Ví dụ: Chọn đề tài khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yêú của tai nạn giao thông + Cần xác định đúng nội dung vì một chủ đề có thể có nhiều nội dung. + Để phát biểu tốt, có chất lượng phải chuẩn bị nội dung mình phát biểu. Phần mở đầu – Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng, đe doạ đến tính mạng, tài sản và sự phát triển của đất nước ta. – Đi ẩu là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông + Nội dung – Những biểu hiện của đi ẩu – Những tai nạn giao thông do đi ẩu – Những biện pháp chống hành vi do đi ẩu để đảm bảo an toàn giao thông + Kết luận:- Thanh niên và học sinh cần gương mẫu, chấm dứt hành vi đi ẩu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà Chỳ ý Đề cương bài phát biểu được sắp xếp theo 3 phần: + Mở đầu + Nội dung + Kết luận II- Phát biểu ý kiến Phát biểu ý kiến cần qua các bước cơ bản sau: – Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát biểu. – Trình bày nội dung đề cương theo dự kiến. – Nói lời kết thúc và cảm ơn. * Lưu ý – Phát biểu phải có mục đích rõ ràng, động cơ lành mạnh trong sáng – Chú ý đến đối tưượng nghe lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ – Chú ý đến đối tượng nghe lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ – Nội dung phát biểu đúng trọng tâm nhiều thông tin, không trùng lặp với người khác. Trường hợp người phát biểu trước trùng với ý kiến của mình thì mình thể hiện quan điểm đồng ý hay bác bỏ – Trong khi phát biểu cần có cử chỉ, giọng nói sao cho phù hợp. […]… phát biểu cần có cử chỉ, giọng nói sao cho phù hợp ýgG III- Kết luận GTY AQH Khái niệm: Phát biểu theo chủ đề là trình bày bằng AQHJAQJQA miệng có nội dung đã chuẩn bị đưược báo trưước hưư ớng vào một đề tài (phạm vi) hoặc chủ đề nào đó * Ghi nhớ: SGK III/ Luyện tập – Tiết 27: Làm văn Ngày dạy: ./ /10 Ngày soạn: / /10 PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ A Mục tiêu: Giúp HS: – Hiểu yêu cầu, cách thức phát biểu theo chủ đề – Có kĩ trình bày ý kiến trước tập thể phù hợp với chủ đề nói tới B Phương pháp – phương tiện: Phương pháp: Trao đổi, thảo luận, HS trình bày ý kiến Phương tiện: GV: Giáo án HS: Bài thảo luận HS C Tiến trình dạy: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC GHI CHÚ HĐ1: HdHS chuẩn bị cho việc * Đề tài: phát biểu Chi đoàn tổ chức hội thảo “Thanh TT1: GV nêu đề tài: niên, học sinh cần làm để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông” Em phát biểu ý kiến tham gia hội thảo TT2: GV hướng dẫn HS bước I Các bước chuẩn bị chuẩn bị phát biểu Xác định nội dung cần phát biểu Mỗi nhóm GV: Yêu cầu HS: Xác định nội * Gợi ý: dung phát biểu thuộc phạm vi chủ – Tai nạn giao thông lựa chọn nội đề trên? xảy trầm trọng nước ta để HS: Trao đổi, xác định nd – Tai nạn giao thông gây nhiều dung trình bày GV: Yêu cầu nhóm nhận xét, hậu nghiêm trọng GV nhận xét chung, định hướng – Những nguyên nhân dẫn đến tai lại: nạn giao thông – Các giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông TT3: GV nêu vấn đề: Giả sử Dự kiến đề cương phát biểu chọn nội dung “Khắc phục tình * Gợi ý trạng ẩu, nguyên nhân chủ yếu Đề cương “Khắc phục tình trạng tai nạn giao thông” em dự ẩu, nguyên nhân chủ yếu tai kiến đề cương cho lời phát biểu nạn giao thông” ntn? – Mở đầu: HS: Trao đổi nhóm, phát biểu + Tai nạn giao thông GV: Yêu cầu bổ sung, GV nhận xảy trầm trọng, đe dọa đến xét chung, định hướng: tính mạng, tài sản phát triển đất nước TT4: HS thảo luận nhóm nhỏ, đại diện nhóm phát biểu ý kiến GV lưu ý thêm trước HS phát biểu: Để chủ động phát biểu cần tìm hiểu đối tượng tham gia hội thảo, hình dung trước số tình để điều khiển giọng điệu, cử cho phù hợp HĐ2: Hd HS phát biểu ý kiến TT1: GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến sau nhấn mạnh bước cần tiến hành phát biểu HS : Tiến hành phát biểu TT2: GV nêu câu hỏi nhận xét sau HS phát biểu ý kiến: – Đề tài phát biểu có phù hợp với chủ đề hay không? – Nội dung phát biểu có mới? – Lời phát biểu có phù hợp với ngôn ngữ nói hay không? Nó kết hợp với cử chỉ, điệu ntn? HS: Thảo luận nhóm, phát biểu GV: Nhận xét chung, sau yêu cầu HS: Để phát biểu ý kiến theo chủ đề hiệu quả, phát biểu + Đi ẩu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông – Nội dung: + Những biểu ẩu + Những hậu ẩu + Những biện pháp khắc phục hành vi ẩu – Kết luận: Thanh niên, học sinh cần gương mẫu chấm dứt hành vi ẩu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mang lại hạnh phúc cho thân cho người II Phát biểu ý kiến Các bước tiến hành: – Giới thiệu khái quát nội dung phát biểu – Trình bày nội dung theo đề cương dự kiến – Nói lời kết thúc, cảm ơn – Lưu ý điều chỉnh thái độ, giọng điệu cho phù hợp Để phát biểu ý kiến theo chủ đề hiệu cần: – Lựa chọn nội dung phù hợp với chủ đề chung – Dự kiến nội dung chi tiết, xếp thành đề cương để phát biểu – Khi phát biểu cần điều chỉnh thái độ, cử chỉ, giọng nói cho phù hợp cần đạt điều gì? HS: Khái quát, rút kết luận GV: Nhận xét, định hướng lại: với nội dung diễn tả cảm xúc người phát biểu * Luyện tập Bài tập – sgk Gợi ý: – Nêu ý kiến phản bác quan niệm sai lầm hạnh phúc – Tán đồng phân tích sâu ý kiến HĐ3: Hd luyện tập đắn TT1: GV yêu cầu HS đọc bt – – Phát biểu quan niệm riêng sgk thân hạnh phúc GV gợi ý để HS làm bt TT2: HS tiến hành lập đề cương ngắn gọn, trình bày tiết bám sát Dặn dò: – Bài cũ: + Nắm cách thức phát biểu theo chủ đề + Hoàn thành bt2 để trình bày tiết bám sát – Bài mới: “Đất Nước” – Nguyễn Khoa Điềm, “Đất nước” – Nguyễn Đình Thi + Đọc kĩ phần tiểu dẫn, nắm tiểu sử tác giả xuất xứ đoạn trích + Đọc văn bản, xem thích từ khó + Trả lời câu hỏi phần hướng dẫn học bài- sgk I. Tim hiểu chung I. Tim hiểu chung Phần đầu ND sách giáo khoa trinh bày nội dung gi? * Phát biểu theo chủ đề: Nội dung đã được báo trước. (có sự chuẩn bị ) * Phát biểu tự do: tức thời không báo trước. ( không có sự chuẩn bị ) 1. Yªu cÇu chung – Ph¸t biÓu theo chñ ®Ò, Ph¸t biÓu tù do CÇn chó ý nh­ng yªu cÇu nµo khi ph¸t biÓu? – Môc ®Ých ®éng c¬ cña viÖc ph¸t biÓu. – Dèi t­îng ng­êi nghe. – Néi dung ph¸t biÓu. – C¸ch ph¸t biÓu. ? Ph¸t biÓu theo chñ ®Ò 2. Yêu cầu riêng 2. Yêu cầu riêng Yêu cầu? * Lựa chon nội dung cho phù hợp với sở trường của minh. * Cần suy nghĩ và chuẩn bị các nội dung cụ thể sẽ trinh bày. * Lập đề cương phát biểu * Phát biểu bằng miệng, không đọc. Ph¸t biÓu tù do – Phát biểu tự do Yêu cầu? * Xác định hoàn cảnh, đối tượng, nội dung. * Phản xạ nhanh trước đối tượng, hoàn cảnh. Luyện tập Luyện tập Bài tập 1: Tinh huống. Bài tập 1: Tinh huống. * Phát biểu theo chủ đề: Nội dung đã được báo trước. (có sự chuẩn bị ) * Phát biểu tự do: tức thời không báo trước. ( không có sự chuẩn bị ) Bài tập 2: Bài tập 2: Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp Vào đại học có phải là con đường lập nghiệp duy nhất của thanh niên hay không? duy nhất của thanh niên hay không? Thảo luận nhóm Mở bài: Vào đại học là một trong những con đư ờng lập nghiệp của thanh niên. Nhưng không phải là duy nhất. Thân bài: Thân bài: – Trong thực tế có nhiều hướng để thanh niên lập – Trong thực tế có nhiều hướng để thanh niên lập nghiệp: nghiệp: + Tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, TH chuyên + Tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, TH chuyên nghiệp. nghiệp. + Học nghề. + Học nghề. + Vừa học vừa làm. + Vừa học vừa làm. => Lựa chọn phải Phù hợp với trình độ và khả => Lựa chọn phải Phù hợp với trình độ và khả Năng. Năng. Tuần 9. Tiết 29.Làm văn Ngày soạn. PHÁT BIỂU THEO CHỦ ĐỀ. A.Mục tiêu.Giúp hs. -Hiểu được yêu cầu,cách thức phát biểu theo chủ đề. -Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề cần nói tới. B.Phương pháp-phương tiện. -Học sinh trao đổi và trả lời câu hỏi. -Cho học sinh phát biểu trước lớp với một chủ đề nhất định. -Chọn chủ đề phù hợp với học sinh… C.Tiến trình bài dạy. -Kiểm tra bài cũ. “Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ việt bắc” -Giới thiệu bài mới. Hoạt động I .Hs đọc sgk. TT1 Chủ đề của cuộc hội thảo bao gồm những nội dung cơ bản nào? I.Tìm hiểu đề: 1.Đề bài. *Chi đoàn tổ chức hội thảo với chủ đề “thanh niên học sinh làm gì đẻ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông”Anh (chị) hãy phát biểu ý kiến đóng góp cho hội thảo. *Nội dung cần đạt. -Những hậu quả nghiêm trọng của việc tai nạn giao thông. -Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. TT2 Cho biết những nội dung cần thiết để chuẩn bị phát biểu? TT3 Nêu những yêu cầu của phát biểu ý kiến? -Những giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.(trọng tâm) -Tuyên truyền ý thức chấp hành luật lệ giao thông. -Phối hợp với các cấp chính quyền xử lí những người cố tình vi phạm luật giao thông. -Tăng cường công tác giáo dục về luật an toàn giao thông. 2. Các bước chuẩn bị phát biểu: *Xác định đúng nội dung cần phát biểu. -Chủ đề buổi hội thảo -Những nội dung chính của chủ đề -Lựa chọn nội dung cần phát biểu *Dự kiến đề cương phát biểu. -Mở đầu: Giới thiệu chủ đề phát biểu -Nội dung: Xác định nội dung và sắp xếp theo trình tự hợp lí. *Kết thúc: Khái quát lại nội dung đã phát biểu,nhấn mạnh nội dung chính. 3.Phát biểu ý kiến: -Phát biểu phải hướng vào người nghe,nêu lên ý kiến riêng của mình song phải phù hợp với chủ đề phát biểu. -Trình bày nội dung phát biểu theo đề cương dự Hoạt động II Hs làm bài tập (sgk). TT1 Hs làm bài tập 1 sgk? TT2 Hs làm bài tập 2 sgk? Hoạt động III. Củng cố. kiến. -Lời phát biểu ngắn gọn,có ví dụ ninh hoạ… -Trong quá trình phát biểu cần điều chỉnh thái độ,giọng nói…theo phản ứng của người nghe… II.Luyện tập: 1.Bài tập 1.sgk. *Ý chính cần đạt.Tuổi trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về hạnh phúc. -Làm theo ý thích của mình. -Kiếm được nhiều tiền… -Được cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí. -Hài hoà giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc cộng đồng. -Mang đến niềm vui cho mọi người. -Có nhiều bạn tốt… 2.Bài tập 2.sgk. *Ý chính cần đạt. -Vào đại học là một trong những cách lập thân tốt nhất trong thời đại ngày nay song đó không phải là cách duy nhất. -Không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào được đại học. -Thanh niên ngày nay có nhiều cách lập thân khác như:học nghề,làm kinh tế gia đình… -Việc lập thân phải phụ thuộc vào điều kiện của -Những yêu cầu cơ bản của phát biểu theo chủ đề. -Có kĩ năng phát biểu theo chủ đề trong đời sống hằng ngày… mỗi người nhưng phải có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống… III.Dặn dò: *Chuẩn bị bài “Đất Nước”(Nguyễn Khoa Điềm) Tuần ,Tiết25, Ngày soạn 5.9, Ngày dạy11.9.08,Gv Trần Công Hân,Yersin Đà Lạt Đọc văn: Phát biểu theo chủ đề A.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : Hiểu yêu cầu,cách thức phát biểu theo chủ đề 2 . Kó năng : Có một số kó năng cơ bản phát biểu theo chủ đề. 3. Thái độ : Trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề thảo luận va tình huống giao tiếp B.Trọng tâm và Phương pháp: I.Trọng tâm: -Nội dung phát biểu đúng chủ đề,cách trienå khai ý kiến chủ động thuyết phục II.Phương pháp: Tổ chức cho học sinh phát biểu C.Chuẩn bò: 1.Công việc chính: @.Giáo viên: SGK,SGV,GA @.Học sinh: Chuẩn bò bài mới:Chuẩn bò bài phát biều với chủ đề:Thanh niên học sinh cần làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông(Thực hiện mục I trong bài học) 2.Nội dung tích hợp: Buổi sinh hoạt Chi Đoàn D.Tiến trình: 1.n đònh ,sỉ số: 2.Bài cũ: 3.Bài mới: Vì sao các em lúng túng và không đạt hiệu quả khi phát biểu trước nhiều người trong những cuộc họp và ngày lễ… Hoạt động của giáo viên và học sinh . Nội dung cần đạt @GV ghi chủ đề phát biểu lên bảng!HS đọc chủ đề. GV: cho ví dụ 1 nội dung a? @Các nhóm thảo luận và chọn ra 1 nội dung cân phát biểu theo chủ đề?(8 phút) @4 HS đại diện cho 4 nhóm lên bảng ghi nội dung cần phát biểu? #GV kiểm tra,nhận xét @HS dựa vào phần hướng dẫn Đề cương ở SGK để xây dựng đề cương phát biểu của mình theo nội dung phát biểu đã chọn và đã chuẩn bò trước ở nhà!! #.GV:Gợi ý bằng ví dụ bên!! @.HS chuẩn bò lên phát biểu trước lớp về nội dung bản thân đã chọn!! #GV:gọi lần lượt 4 HS lên phát biểu(GV ngồi phía dưới lớp học) để quan sát,nhận xét! #.GV nhận xét 4 bài phát biểu của HS(Về hình thức phát biểu,Về nội dung phát biểu) GV:chốt lại cách phát biểu theo chủ đề!!! HS xây dựng Đề cương phát biều qua 2 chủ đề ở 2 bài tập SGK GV:kiểm tra,cho điểm,nhận xét Chốt lại kiến thức bài học *Chủ đề phát biểu: “Thanh niên học sinh cần làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông” I. Các bước chuẩn bò phát biểu: 1. Xác đònh nội dung cần phát biểu : Ví dụ: a.Cần phải học Luật giao thông b.Vấn đề then chốt là phải có ý thức chấp hành Luật giao thông c.Vai trò của học sinh trong việc tham gia giao thông d.Nguyên nhân của tai nạn giao thông,Cách khắc phục tai nạn giao thông e.Vấn đề văn hóa giao thông trong một xã hội văn minh f.Khắc phục tình trạng đi ẩu,nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông 2.Dự kiến Đề cương phát biểu Nội dung:Khắc phục tình trạng đi ẩu,nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông Gơi ý: -Ý 1:Tình trạng đi ẩu của thanh niên học sinh hiện nay:đi xe máy,đi xe đạp,đi bộ – Ý 2:Tình trạng đó đã gây tai nạn giao thông như thế nào(số liệu cụ thể) -Ý 3:Nguyên nhân của tình trạng đi ẩu(phân tích) -Ý 4:Biện pháp khắc phục tình trạng đi ẩu + Đối với Chính phủ +Đối với BGH nhà trường +Đối với Đoàn trường + Đối với gia đình + Đối với cá nhân học sinh II.Phát biểu ý kiến 1.Giới thiệu khái quát nội dung phát biểu 2.Trình bày Nôi dung theo Đề cương đã chuẩn bò 3.Nói lời cám ơn,kết thúc *Lưu ý:Cử chỉ,thái độ,giọng nói, những người phát biểu trước III. Luyện tập: Bài 1: Bài 2 4 .Củng cố: Các bước để phát biểu theo chủ đề 5 . Dặn dò : Đọc và trả lời câu hỏi học bài bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu @.Câu hỏi kiểm tra: 1.Nêu các ý về bài phát biểu ? 2.Ý nào sau đây không có trong bài phát biểu theo chủ đề? a. Giới thiệu khái quát nội dung phát biểu b. Trình bày Nôi dung theo A- C ng c lý thuy tủ ố ế Theo em th nào là phát bi u ế ể theo ch đ ?ủ ề • Là phát bi u b ng l i theo m t ể ằ ờ ộ ch đ đã đ c đ nh tr củ ề ượ ị ướ • Ph m vi phát bi u theo ch đ r t ạ ể ủ ề ấ r ngộ – Phát bi u trong cu c h p l pể ộ ọ ớ – Phát bi u trong m t bu i sinh ể ộ ổ ho t chuyên đạ ề – Phát bi u trong m t cu c h i ể ộ ộ ộ th o .ả Hãy trình bày các b c ướ chu n b phát bi u?ẩ ị ể 1- Xác đ nh n i dung c n phát bi uị ộ ầ ể • N i dung c n phát bi u c n ph i bám ộ ầ ể ầ ả sát ch đ chínhủ ề • Không nên lan man xa ch đ chínhủ ề • N i dung phát bi u có th là m t khía ộ ể ể ộ c nh n m trong ch đ chínhạ ằ ủ ề 2- D ki n đ c ng phát bi uự ế ề ươ ể • Xác đ nh l i phát bi u s có nh ng n i ị ờ ể ẽ ữ ộ dung nào • Xác đ nh th t trình bày các ý c a n i ị ứ ự ủ ộ dung B- H ng d n th c hành ướ ẫ ự phát bi u theo ch để ủ ề Hoạt động 1: Chọn chủ đề chung của hội thảo Chủ đề: Thanh niên học sinh làm gì để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện phát biểu theo chủ đề I- Các bước chuẩn bị phát biểu 1.Xác định nội dung cần phát biểu Ví dụ: Chủ đề: Thanh niên học sinh làm gì để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông – Nội dung: – Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng ở nư ớc ta – Tai nạn giao thông gây ra nhiều hậu quả tai hại – Nguyên nhân của tai nạn giao thông – Các giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông? 2. Dự kiến đề cương phát biểu Ví dụ: Chọn đề tài khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yêú của tai nạn giao thông + Cần xác định đúng nội dung vì một chủ đề có thể có nhiều nội dung. + Để phát biểu tốt, có chất lượng phải chuẩn bị nội dung mình phát biểu. Phần mở đầu – Tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trầm trọng, đe doạ đến tính mạng, tài sản và sự phát triển của đất nước ta. – Đi ẩu là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông + Nội dung – Những biểu hiện của đi ẩu – Những tai nạn giao thông do đi ẩu – Những biện pháp chống hành vi do đi ẩu để đảm bảo an toàn giao thông + Kết luận:- Thanh niên và học sinh cần gương mẫu, chấm dứt hành vi đi ẩu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà Chỳ ý Đề cương bài phát biểu được sắp xếp theo 3 phần: + Mở đầu + Nội dung + Kết luận II- Phát biểu ý kiến Phát biểu ý kiến cần qua các bước cơ bản sau: – Giới thiệu khái quát nội dung sẽ phát biểu. – Trình bày nội dung đề cương theo dự kiến. – Nói lời kết thúc và cảm ơn. * Lưu ý – Phát biểu phải có mục đích rõ ràng, động cơ lành mạnh trong sáng – Chú ý đến đối tưượng nghe lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ – Chú ý đến đối tượng nghe lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ – Nội dung phát biểu đúng trọng tâm nhiều thông tin, không trùng lặp với người khác. Trường hợp người phát biểu trước trùng với ý kiến của mình thì mình thể hiện quan điểm đồng ý hay bác bỏ – Trong khi phát biểu cần có cử chỉ, giọng nói sao cho phù hợp. … HS phát biểu ý kiến TT1: GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến sau nhấn mạnh bước cần tiến hành phát biểu HS : Tiến hành phát biểu TT2: GV nêu câu hỏi nhận xét sau HS phát biểu ý kiến: – Đề tài phát biểu. .. điệu cho phù hợp Để phát biểu ý kiến theo chủ đề hiệu cần: – Lựa chọn nội dung phù hợp với chủ đề chung – Dự kiến nội dung chi tiết, xếp thành đề cương để phát biểu – Khi phát biểu cần điều chỉnh… Nhận xét chung, sau yêu cầu HS: Để phát biểu ý kiến theo chủ đề hiệu quả, phát biểu + Đi ẩu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông – Nội dung: + Những biểu ẩu + Những hậu ẩu + Những biện

Xem thêm :  Tổng hợp bài tập dòng điện không đổi lớp 11

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo án bài phát biểu theo chủ đề, Giáo án bài Phát biểu theo chủ đề, Giáo án bài Phát biểu theo chủ đề


Ngữ văn 12 – Làm văn: Phát biểu theo chủ đề


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button