Tổng Hợp

Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố tại Hà Nội

Ngày đăng: 03/11/2017, 14:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – NGUYỄN CẨM TÚ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ẨM THỰC ĐƢỜNG PHỐ TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – NGUYỄN CẨM TÚ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ẨM THỰC ĐƢỜNG PHỐ TẠI HÀ NỘI Luận văn Thạc sĩ chuyên nghề Du lịch Mã số: Thí điểm Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Triệu Thế Việt Hà Nội – 2017 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG .2 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ tìm hiểu Đối tượng phạm vi tìm hiểu Phương pháp tìm hiểu 5 Đóng góp luận văn 6 Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .7 1.1 Lịch sử tìm hiểu vấn đề 1.2 Văn hóa du lịch văn hóa 1.3 Những vấn đề liên quan đến ẩm thực văn hóa ẩm thực 13 1.4 Ẩm thực đường phố 21 1.5 Điều kiện phát triển du lịch ẩm thực đường phố Hà Nội 28 1.6 Một số học kinh nghiệm khai thác ẩm thực đường phố phục vụ du lịch 30 1.7 Nhiệm vụ đặt việc phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố Hà Nội 32 Tiểu kết chƣơng 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC ẨM THỰC ĐƢỜNG PHỐ TRONG KINH DOANH DU LỊCH TẠI HÀ NỘI .37 2.1 Tổng quan ẩm thực đường phố Hà Nội 37 2.2 Tình trạng khai thác ẩm thực đường phố du lịch Hà Nội 43 2.3 Nhận xét 76 Tiểu kết chƣơng 81 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ẨM THỰC ĐƢỜNG PHỐ TẠI HÀ NỘI 82 3.1 Căn đề xuất phương án 82 3.2 Các phương án cụ thể 89 3.3 Một số kiến nghị 100 Tiểu kết chƣơng 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .109 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích PGS.TSKH Phó giáo sư Tiến sĩ khoa học UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc ICOMOS Hội đồng Di tích Di Quốc tế WHO Tổ chức Y tế Toàn cầu FAO Tổ chức Lương thực Nơng nghiệp Liên Hiệp Quốc CHXNCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 2.1 Tên bảng Nhu cầu khách tham quan sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố Hà Nội Số Trang 46 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong nhiều năm trở lại đây, ẩm thực văn hóa ẩm thực ln coi tài nguyên du lịch đáng quý Đã có nhiều quốc gia giới Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp,Ý… thành công việc xây dựng văn hóa ẩm thực thương hiệu du lịch quốc gia Việt Nam với ẩm thực phong phú, phong phú, chứa đựng tính văn nghệ cao hồn tồn có đầy đủ điều kiện khả để phát triển thương hiệu du lịch thơng qua ẩm thực văn hóa ẩm thực Nói tới văn hóa ẩm thực Việt Nam khơng thể khơng nhắc tới văn hóa ẩm thực Hà Nội Vùng đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi kết tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam Người Hà Nội vốn lại sành ăn, sành mặc, sành chơi mà sơ chế ăn tinh xảo khéo léo Người xưa thường nói “ăn Bắc, mặc Kinh”, ẩm thực Hà Nội tinh tế cách sơ chế thưởng thức Mỗi ăn khơng mang nét đẹp riêng, mùi vị riêng mà mang tâm tình lòng người sơ chế Bởi mà ẩm thực Hà Nội văn nghệ mà thưởng thức thưởng thức nét văn hóa tách biệt tìm thấy Hà Nội Dễ thấy việc tìm hiểu ẩm thực nhu cầu tất yếu, thích thú chí thích thú đa số khách du lịch Đặc biệt với nơi mà ẩm thực văn hóa, văn nghệ Hà Nội việc thưởng thức tìm hiểu ẩm thực lại bỏ qua Sẽ khơng tròn vẹn ẩm thực Hà Nội văn hóa khách du lịch thưởng thức không gian quán ăn khách sạn với “mâm cao cỗ đầy” mà quên không gian thưởng thức khác thú vị thu hút khơng khơng gian qn xá vỉa hè Hồn tồn khơng phải ngẫu nhiên mà ẩm thực đường phố Hà Nội nằm danh sách 10 vị trí ẩm thực đường phố mê hoặc châu Á trang du lịch uy tín Mỹ bình chọn Đây lợi tiềm khơng phải quốc gia có Văn hóa vỉa hè thứ văn hóa ăn sâu vào tiềm thức người Việt Nam Đặc biệt với thủ Hà Nội 36 phố phường trải nghiệm ẩm thực đường phố trở nên thú vị khách tham quan phối hợp việc thưởng thức ẩm thực việc ngắm nhìn khơng gian cổ kính khu phố cổ vốn tiếng Hà Thành Ẩm thực đường phố Hà Nội phong phú phong phú, từ ăn truyền thống nức tiếng thủ đô phở, bún chả, bún thang, bánh cuốn…, tới ăn du nhập lẩu,bít tết, thịt nướng…, thức quà ăn vặt mang đậm chất Hà Nội nộm, chè, bánh rán, hoa dầm… có, đầy đủ khơng gian cởi mở, phóng khống, ồn mà náo nhiệt Trải nghiệm ẩm thực đường phố trải nghiệm tự nhiên nhất, chân thực người Hà Nội Tìm tòi ẩm thực đường phố để thấy Hà Nội hàng nghìn năm tuổi vơ đại trẻ trung Bên cạnh văn hóa ẩm thực Hà Nội văn hóa ẩm thực đường phố Hà Nội tài nguyên du lịch thật tiềm lại nhà tìm hiểu văn hóa quan tâm tìm hiểu Nếu khai thác cách tài ngun du lịch hồn tồn góp phần thu hút làm phong phú thêm cho lựa chọn khách tham quan đến thăm quan du lịch thủ đô Với lý tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triền sản phẩm du lịch Ẩm thực đường phố Hà Nội”làm đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ tìm hiểu * Mục đích tìm hiểu Thông qua việc tìm hiểu tình trạng khai thác ẩm thực đường phố du lịch Hà Nội, luận văn góp phần xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố phục vụ phát triển du lịch Tp Hà Nội * Nhiệm vụ tìm hiểu – Hệ thống hóa vấn đề lý luận ẩm thực, văn hóa ẩm thực, ẩm thực đường phố khai thác ẩm thực đường phố phục vụ du lịch – Phân tích nhận xét tình trạng khai thác ẩm thực đường phố kinh doanh du lịch Hà Nội – Đề phương án nhằm phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố phục vụ phát triển du lịch Tp Hà Nội Đối tƣợng phạm vi tìm hiểu * Đối tượng Đối tượng tìm hiểu luận văn vấn đề ẩm thực, ẩm thực đường phố, văn hóa ẩm thực văn hóa ẩm thực đường phố * Phạm vi tìm hiểu – Phạm vi không gian: Tìm hiểu ẩm thực đường phố văn hóa ẩm thực đường phố địa bàn khu vực trung tâm Tp Hà Nội (tập trung đa số phạm vi xung quanh khu vực phố cổ Hà Nội) – Phạm vi thời gian: Các số liệu tìm hiểu sử dụng luận văn tính từ năm 2010 hết năm 2015 Phƣơng pháp tìm hiểu Để thực nhiệm vụ đặt ra, phương pháp tìm hiểu đa số sau sử dụng: – Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu Phương pháp dùng để thu thập tài liệu có liên quan đến vấn đề lý luận Các tài liệu sử dụng bao gồm giáo trình, đề tài tìm hiểu viết có liên quan đến vấn đề ẩm thực văn hóa ẩm thực Hà Nội Đây sở lý luận tạo tiền đề cho việc giải vấn đề mà luận văn mang – Phương pháp điền dã Phương pháp tác giả dùng để thu thập số liệu thông tin từ thực tiễn nhằm minh chứng tăng thêm tính xác thực cho luận văn Sử dụng phương pháp tác giả tiến hành tìm hiểu thực địa nhằm nắm bắt tình trạng khai thác ẩm thực đường phố thủ từ có sở đề phương án phát huy giá trị ẩm thực đường phố văn hóa ẩm thực đường phố Hà Nội phục vụ du lịch – Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp thực đa số thông qua việc sử dụng bảng hỏi khách du lịch hộ kinh doanh ẩm thực đường phố địa bàn Hà Nội nhằm điều tra nhu cầu khách du lịch, mức độ ưng ý họ sản phẩm ẩm thực đường phố có Hà Nội Mặt khác để nhận xét mức độ tham gia sở kinh doanh ẩm thực đường phố vào hoạt động kinh doanh du lịch Hà Nội Đóng góp luận văn Về lý luận, vấn đề xung quanh ẩm thực văn hóa ẩm thực nói chung, đề tài hệ thống hóa vấn đề ẩm thực đường phố, văn hóa ẩm thực đường phố khai thác văn hóa ẩm thực đường phố kinh doanh du lịch Về thực tiễn, đề tài tình trạng khai thác ẩm thực đường phố Hà Nội từ đề số phương án cụ thể đóng góp cho phát triển hoạt động kinh doanh du lịch thủ Bố cục luận văn Ngồi phần mở màn, tổng kết, tài liệu tham khảo phụ lục, phần nội dung luận văn bao gồm chương Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Chương 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ TRONG KINH DOANH DU LỊCH TẠI HÀ NỘI Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ TẠI HÀ NỘI CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lịch sử tìm hiểu vấn đề Các cụ xưa thường nói “Có thực vực đạo” Từ xa xưa ẩm thực nhu cầu vô thiết yếu người Nếu trước kinh tế xã hội chưa phát triển, người chăm vào việc mưu sinh ăn uống cần no đủ ngày kinh tế xã hội phát triển hơn, mức sống nâng cao rõ rệt, người mưu sinh khởi đầu có nhu cầu thưởng thức sống, ăn ngon mặc đẹp du lịch dần trở thành nhu cầu thiết yếu mà ẩm thực nhận xét tài nguyên mê hoặc góp phần thu hút khách du lịch So với ẩm thực văn hóa ẩm thực Hà Nội, ln đề tài thu hút nhà tìm hiểu văn hóa du lịch Bởi lẽ kể từ kinh thành Thăng Long đời, trải qua hàng nghìn năm lịch sử với biết biến cố thủ đô Hà Nội nơi hội tụ tinh hoa quốc gia, nơi gặp mặt anh tài, vùng đất tiêu biểu văn hóa, trị, kinh tế, xã hội, trái tim quốc gia Việt Nam Sinh sống nơi trung tâm nên lối sống, cách thưởng thức mùi vị sống người Hà Nội nhận xét lịch tinh tế Lẽ đương nhiên ẩm thực, văn hóa ẩm thực người Hà Nội “tinh tế” mới mẻ đặc biệt Viết ẩm thực Hà Nội, phải kể tới tác phẩm văn học tiếng “Món ngon Hà Nội” tác giả Vũ Bằng, “Hà Nội ba mươi sáu phố phường” tác giả Thạch Lam, “Cảnh sắc hương vị đất nước” tác giả Nguyễn Tuân… Trong tác phẩm ẩm thực Hà Nội khắc họa đa số theo cách mô tả từ màu sắc, mùi vị xúc cảm, cảm nhận thưởng thức Yếu tố văn hóa đặc biệt du lịch không tác giả đề cập tới nhiều tác phẩm Dưới hướng nhìn văn hóa, có nhiều cơng trình tìm hiểu có giá trị ẩm thực văn hóa ẩm thực Hà Nội Có thể kể tới tác Nguyễn Thị Bảy với sách Ẩm thực dân gian Hà Nội; Đỗ Thị Hảo với sách Ẩm thực Thăng Long Hà Nội; hay Đào Hùng với sách Mẩu truyện ẩm thực hướng nhìn lịch sử… Những tác phẩm tập trung tìm hiểu sâu dấu hiệu ăn Hà Nội, cách người Hà Nội sơ chế, cách người Hà Nội thưởng thức ăn lý người Hà Nội lại ăn thưởng thức ăn Đây yếu tố trọng yếu góp phẩn mang ẩm thực văn hóa ẩm thực Hà Nội trở thành tài nguyên du lịch đáng quý Tuy nhiên hầu hết tác phẩm tác giả không mang phương án nhằm khai thác có hiệu nguồn tài nguyên sản phẩm du lịch Dưới hướng nhìn du lịch khởi đầu có cơng trình tìm hiểu ẩm thực Hà Nội sản phẩm du lịch Ở bậc đại học kể tới đề tài “Khảo sát văn hóa ẩm thực Hà Nội phục vụ khách du lịch” tác giả Vũ Đình Chinh, sinh viên khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, đề tài “Khảo sát văn hóa ẩm thực phục vụ du lịch nội thành Hà Nội” tác giả Ngọc Anh, sinh viên khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tuy nhiên đề tài tìm hiểu đơn sơ, tập trung đa số vào thăm dò tình trạng không mang đánh phương án phát triển ẩm thực Hà Nội nhằm phục vụ du lịch Ở bậc thạc sỹ, viết ẩm thực Hà Nội kể tới đề tài: “Khai thác văn hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm, Hà Nội” tác giả Lê Ngọc Quỳnh Mai bảo vệ năm 2015 trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đây đề tài tìm hiểu có giá trị, ngồi việc giới thiệu tương đối đầy đủ ẩm thực tiếng Hà Nội, tác giả nêu vị trí mà khách du lịch tìm tới để thưởng thức ăn Bên cạnh đề tài có thăm dò tỉ mỉ sở vật chất, nguồn nhân lực, hoạt động tuyên truyền, truyền bá vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội Đây tiền đề trọng yếu để tác giả mang phương án cụ thể cho việc khai thác văn hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tuy nhiên, đề tài tập trung thăm dò tình trạng khai thác ẩm thực phục vụ du lịch PHỤ LỤC Phụ lục Bản đồkhu Phố cổ Hà Nội 112 113 Phụ lục 2: MỘT SỐ QUÁN ĂN ĐƢỜNG PHỐ NỔI TIẾNG TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM THỦ ĐÔ HÀ NỘI Tên ăn Địa Đặc Điểm Phở Gia Truyền 49 Bát Đàn Nhắc đến phở bò ngon, người sành hẳn không nhắc đến phở Bát Đàn Nửa kỷ trôi qua, ngần năm thương hiệu phở Bát Đàn gắn bó người dân Thủ đô Tô phở Bát Đàn đặc trưng cho phở bò Hà Nội nguyên gốc, thơm phức, béo ngậy, nước dung veo, miếng thịt bò tươi hồng, mềm mịn, đầy đặn Trải qua ngần thời gian phở Bát Đàn lưu giữ vị phở truyền thống với nước lèo thơm nức vừa vừa Lẩu Thái Lạ Quán 6A Hàng Lược Quán lẩu nằm phố Hàng Lược, phía bên tay phải với biển to đùng dễ dàng nhận thấy Quán tiếng với lẩu Thái, coi “linh hồn” quán Một đĩa lẩu Thái đầy đủ nhìn qua thực khơng có đặc biệt có ngun liệu thân thuộc thịt bò, thịt gà, ngao, mực tơm; có thêm sườn sụn bạn yêu cầu Nhưng lẩu Thái ngon đậm đà Nước dùng có mùi thơm xả, vị béo ngậy chua chua cộng thêm cảm nghĩ tê tê nơi đầu lưỡi vị cay vốn có đặc trưng Lẩu Thái Nồi lẩu bưng ra, nước dùng sóng sánh, bốc khói nghi ngút bên cạnh đĩa hải sản mực, cá, tơm… tươi roi rói Nếm qua chút nước dùng, bạn cảm thấy bị “thơi miên” thưởng thức với hải sản tươi ngon, thịt bò đỏ au, béo béo Mùi vị lẩu Thái không giống lẩu khác, dễ quen, dễ ăn dễ “nghiền” Bún Thang Bà Đức 48 Cầu Gỗ Dọc phố Cầu Gỗ hàng chục quán bán bún thang tấp nập đêm ngày Nói chất lượng thật khó để nhất định hàng ngon Thế người Hà Nội quen dùng bún cửa hiệu số 48 Cầu Gỗ Đó hàng bún có thâm 114 niên hàng chục năm nghề, gắn bó với hệ người dân Hà Nội Kể đến nước dùng hầm từ xương phải chuẩn bị từ tối hôm trước, sau cho vào tủ lạnh để đơng sáng hơm sau đem bỏ hết phần mỡ đơng phía đi, lấy nước phần nước lại Hay ninh phải ý kiểm sốt lửa ln mức độ vừa phải, khơng muốn nhanh mà đun to lửa Bún Ngan Nhàn Số 10 ngõ Trung Yên, Hàng Bạc Gọi quán gia tài bún ngan Nhàn có vài ba bàn ghế nhựa thấp đặt thành hàng dài bên lề đường ngõ Trung Yên Với vật dụng hai nồi nước dùng, tô bún, khay thịt ngan với gia vị, chủ qn cho đời bán bún siêu ngon khó lòng cưỡng lại.Nước dùng ninh từ xương ngan, thêm nấm khơ nên ăn cảm nhận vị thật,lại có mùi thơm nấm khơng phải từ gia vị nhiều quán khác Miếng thịt ngan ninh mềm, ăn kèm với mọc, măng khô không bị ngán Cứ đến tầm 11h trưa người dân khu phố lại nhìn thấy hình ảnh hàng chục người xếp hàng để đợi đến lượt ăn bún Bún Chả Ngõ 74 Hàng Quạt Chỉ quán ăn vỉa hè với vài bàn ghế bày dọc ngõ, thịt nướng tẩm ướt cách khéo léo, chả tiếng thực khách ưa thích hay gọi chả viên, miếng chả dẹt nhỏ nhỏ xinh xinh, nước vàng cháy sén bên nên ăn có mùi thơm nồng nàn thích, bên thịt lại mềm, giữ nguyên hương gia vị tẩm ướt cẩn trọng Bún chả Hàng Quạt lẩn khuất khu phố cổ đông đúc với mùi vị đặc biệt Bún Đậu ngõ 31 Hàng Khay Ngõ vào quán ngắn thong sang phố Bà Triệu Đường hẹp, lỗi dẫn vào hai người ngược chiều tránh khó Tuy nhiên bạn khơng phải thất vọng chất lượng đồ ăn bún đậu nom sẽ, đặt mẹt xinh xinh có lót 115 chuối bên Đi riêng mẹt nhỏ, đơi mẹt to Nếu gọi suất đầy đủ, nhân viên cho bạn đủ bún, đậu, thịt chân giò, thịt ba rọi, chả cốm, giò tai, dồi chiên, rau sống kèm,… kẹo cao su Keo cao su cho khách thơm miệng sau ăn mắm tơm dậy mùi Dù khách có đơng khơng lười Dò tai, chả cốm phải chiên thật già, vàng rộm Đậu không dán sẵn hay “lướt ván” qua loa thành miếng nhỏ chiên ngập mỡ giòn tan tứ phía Bít Tết Hà Cúc Số Hòe Nhai Ngày xưa quán gian nhà nhỏ tầng với diện tích bé tí, đủ chứa vài ba bàn, khách đến phải chen chúc nhau, ngồi sát sít, chí phải ngồi tràn vỉa hè đủ chỗ Tuy nhiên vài năm trở lại đây,quán mở rộng thêm Một suất bít tết đầy đủ gồm có trứng ốp la, thịt bò, pate khoai tây chiên Thịt bò tẩm ướp thơm, ăn mềm, mà không dai tí Ăn kèm với bít tết bánh mì dưa dưa chuột muối Nước sốt đậm đà, ăn lần nhớ Vị từ mì chính, khơng hẳn từ thịt bò, thứ hỗn hợp mà khiến bao người ngây ngất, sanh sánh, hòa quyện mùi vị thơm ngon Bò Nướng Xuân Xuân 47 Mã Mây Quán chẳng khang trang, đẹp đẽ, chất nhà cổ lâu năm không tu sửa Ở thịt bò nầm ướp đàn đĩa, ăn kèm cà tím, hành tây, hành hoa cà chua chin đỏ Bếp lửa hồng bếp cồn viên dạng nén, an toàn không gây mùi độc hại Đặt vị nướng nên bếp cho nóng già, thêm chút dầu đậu nành thả thịt , cà chua với hành hoa, hành lên, vừa nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn Để có thêm mùi thơm độ ngậy, bạn bỏ thêm vào chảo bơ Thịt bò mềm chấm gia vị chanh cay cay, cà chua man mát, tỏi thơm nồng mùi hăng hắc hành hoa hòa quyện tạo ra vị ngon đến ngất người, thật khó quên 116 Ốc Luộc Hà Trang Số Đinh Liệt Quán ốc luộc Hà Trang mang nét riêng mà không nơi đâu có Tuy quán vỉa hè khách vào tấp nập, làm cho phố Đinh Liệt trở nên đông đúc sôi động hết Cả ngõ nồng nàn thơm dịu mùi chanh từ ốc luộc nhà chị Ốc to, béo, tròn, khơng bùn sạn, thịt ốc chắc, giòn Ốc sau rửa bùn đất luộc gừng, sả, ớt, chanh nên dậy mùi thơm phức Điểm đặc biệt từ bát nước chấm ngon có hương thơm ngào ngạt gừng sả, vị đường hòa quyện với vị mặn mắm, vị chua quất, cay ớt hài hòa, vừa miệng Qn khơng dùng chanh mà thay vào quất nên thơm mà không chua Nước chấm đậm đà vừa miệng nhận xét ngon nhì Hà Nội Xơi Chè Bà Thìn 93 Hàng Bồ Để thống kê Hà Nội có hàng chè điều gần Thế số nhiều hàng quán cộng với đủ loại chè du nhập từ nơi vốn phong phú màu sắc lẫn mùi vị, quán bà Thìn dù có vài loại truyền thống từ nguyên liệu đậm chất Bắc đỗ xanh, đỗ đen, hạt sen có chỗ đứng riêng Quán tiếng xơi chè nấu theo kiểu truyền thống Xơi đồ dẻo, thơm, có màu vàng thật ngon mắt khơng nát, khơng dính bết chẳng rời rạc, ăn miếng thấy chất lượng miếng Chè để ăn kèm thường có chè bà cốt chè hoa cau ln giữ nóng nồi chun dụng Nhìn bát chè vàng nâu màu mật ong, trộn với miếng xơi vàng rộm ăn có vị thơm ngòn chè, có chút cay nồng gừng mà kiềm lòng cho Hoa Quả Dầm Hạnh Sinh Tố, 24 Tô Tịch Hạnh sinh tố quán to phố “hoa dầm” Tô Tịch, mang đặc trưng bật quán vỉa hè phố cổ Mỗi cốc hoa dầm dường hội tụ đầy đủ loại trái từ khắp miền quốc gia Quán mở đến gần 20 năm, hai quán mở bán hoa 117 dầm phố Tô Tịch Mỗi ly hoa dầm quán có nhiều màu sắc mùi vị khác như: dâu tây, mít, xồi, lê, bơ, táo, long, dưa hấu, nhãn, dứa, mãng cầu tùy thuộc cách sơ chế tùy thuộc mùa loại hoa Chúng xắt thành miếng nhỏ, cho vào cốc thủy tinh tạo thành thứ màu sắc bảy sắc cầu vồng trông mê hoặc Khác với nhiều đồ uống khác, hoa dầm không dùng đường mà cho sữa nước cốt dừa để tạo vị đậm thơm ngậy Cuối cho đá giăm trộn mát lạnh Đá lạnh xát nhuyễn giúp cân vị cốc hoa dầm, tạo ra vị mát, thanh thưởng thức Trà Chanh Khu Phố Nhà Thờ Có thể nói, trà chanh Nhà Thờ vị trí trà chanh có view đẹp Hà Nội với khơng gian rộng rãi, thống mát, vừa phảng phất sắc màu cổ kính với tòa villa Pháp cổ, hay Nhà thờ Lớn uy nghiêm, vừa mang nét đại, trẻ trung cửa hiệu ẩm thực, sắm sửa theo phong thái mới, hay ồn áo, náo nhiệt bạn niên ưa tụ tập nơi tối Cũng với thứ đồ uống này, thưởng thức vị trí khác bạn khơng có cảm nghĩ đặc biệt đâu Ngồi nhâm nhi trà chanh với đĩa hạt dưa cắn nhí nhách, hay gói kẹo, ngắm nhìn dòng người, xe cộ qua lại đường xung quanh Nhà thờ Lớn, trải nghiệm lý thú Cafe Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân; 91 Nguyễn Hữu Huân Cafe Lâm nghe đến quán Café cổ Hà Nội Nằm lòng khu phố cổ, Cafe Lâm lặng lẽ tồn nhịp chảy thời gian, thay đổi phố phường Hà Nội Cafe Lâm tiếng mùi vị khen khét mà thoải mái café rang, mùi vị Cafe đặc trưng mà quán có Cafe lựa chọn kỹ có phối hợp thật tài tình để mang lại cảm nghĩ đậm đà khó tả, mùi thơm nồng nàn mà cần uống 118 lần, ta khó quên Ấn tượng mà Cafe Lâm để lại sau lần đến thật khác Nhưng hình ảnh nhà ngói đỏ cũ kỹ, giản đơn, tranh đo độ dài năm tháng mùi vị ấm áp ly Cafe thơm phức 119 Phụ lục 3: Mẫu bảng hỏi khách quốc tế nhu cầu sử dụng dịch vụ quán ăn ẩm thực đƣờng phố địa bàn trung tâm thủ đô Hà Nội QUESTIONAIRE Dear visitor, The purpose of this questionnaire is to collect information about your (tourists) thinking and evaluation about Hanoi street food and culinary tourism in Hanoi I hope that through this brief survey, your answers will be helpful in enhancing our services and meeting your needs Your response will only be used for survey purposes Your participation in this study is voluntary We make sure that all your personal information will not be saved so that you can feel confident to answering the questions Instruction: – For multiple choice questions: please giving a tick before your answer -For open question: please filling the gap your idea QUESTION CONTENT How many times have you enjoyed street food in Hanoi? The first The third – the fifth The second More than the fifth Did you discover and enjoy street food by your own or joining the tour? By my own By joining the tour Which of the following are information channels that you know the place for Hanoi street food? Leaflet/ Advertising Friends/ relatives Newspaper/ Magazine Internet Other sources Do you like using food at restaurant or street vendor? At restaurant At street vendor 120 In your opinion, which is the most impressive thing about Hanoi street food? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… How can you evaluate about the quality of the facilities (furniture, crockery , equipment such as fans ) at the street food stalls that you used the service ? Very good Good Normal Bad How can you evaluate about the quality of the food at the street food stalls that you used the service in Hanoi? Very good Good Normal Bad How can you evaluate about food safety and quality assurance? Very good Good Normal Bad What is your expectation about street food? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10 Do you want to come back to enjoy Hanoi street food if you have an other chance? ( if not, please give me the reason)? Yes No Reason: …………………………………………………………………………… Thanks for your co-operation! 121 Phụ lục 4: Mẫu bảng hỏi dành cho hộ kinh doanh ẩm thực đƣờng phố địa bàn khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội tham gia họtrong hoạt động kinh doanh du lịch Hà Nội PHIẾU ĐIỀU TRA Xin trân trọng kính chào anh/chị! Dưới bảng thắc mắc thăm dò nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn tham gia phục vụ quán ăn đường phố anh/chị vào hoạt động kinh doanh du lịch Hà Nội Những thông tin trao đổi tuyệt đối giữ kín nhằm mục đích tìm hiểu Sự tham gia anh/chị vào tìm hiểu hoàn toàn tự nguyện Tơi kì vọng thơng tin có từ anh/chị góp phần nhỏ cho việc nhận xét tham gia quán ăn đường phố vào hoạt động kinh doanh du lịch thủ đô Bản điều tra không lưu lại thông tin cá nhân từ người hỏi để đảm bảo anh/chị cảm thấy yên tâm thoải mái trả lời thắc mắc Cách trả lời: Vui lòng đánh dấu vào vng tương ứng với lựa chọn NỘI DUNG KHẢO SÁT Quán ăn đường phố anh/chị có thường xuyên tiếp đón phục vụ khách tham quan nước ngồi hay khơng? Có Khơng Anh/chị có cảm thấy khó khăn tiếp đón phục vụ khách tham quan nước ngồi hay khơng? Có Khơng Nếu thường xun có khách du lịch nước ngồi tới quán ăn đường phố anh/chị để thưởng thức ẩm thực anh/chị có sẵn sàng phục vụ hay không? Sẵn sàng Không Xin chân tình cảm ơn hợp tác anh (chị)! 122 Phụ lục 5: Ảnh minh họa MỘT SỐ HÌNH ẢNH ẨM THỰC ĐƢỜNG PHỐ HÀ NỘI (Nguồn: Sưu tầm) Thịt bò bít tết Bò nướng 123 Bún ngan Bún đậu 124 Lẩu Thái Ốc luộc 125 Phố “Tây” Tạ Hiện Phở Bát Đàn 126

Xem Thêm :   Kitesurfing in Vietnam: 9 Best Spots for 2019

Xem thêm :  Mẹo chơi game one piece – hải tặc đại chiến

– Xem thêm –

Xem thêm: Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố tại Hà Nội, Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố tại Hà Nội, Phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực đường phố tại Hà Nội

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Du Lịch

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button