Giáo Dục

Toán lớp 7 tập 2 – giải bài tập toán lớp 7 tập 2 hay nhất

Toán lớp 7 Tập 2 – Giải bài tập Toán lớp 7 Tập 2 hay nhất

Giải bài tập Toán lớp 7 Tập 2 hay nhất

Video Giải Toán 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 7 Tâp 2 hay nhất [có kèm video bài giải] được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 7 Tập 2 Đại số và Hình học giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 7.
Bên cạnh đó là các bài tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 [có kèm video bài giảng] và bộ bài tập trắc nghiệm theo bài học có lời giải chi tiết cùng với trên 100 dạng bài tập Toán lớp 7 với đầy đủ phương pháp giải giúp bạn ôn
luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Hãy quan sát bảng 1 để biết cách lập một bảng số liệu thống kê ban đầu trong các trường hợp tương tự. Chẳng hạn như điều tra số con trong từng gia đình (ghi theo tên các chủ hộ) trong một xóm, một phường,…

Lời giải

Ví dụ như điều tra số con trong từng gia đình trong một xóm, người điều tra sẽ thu thập số liệu sau đó lập bảng số liệu

Bảng số liệu gồm một số thông tin cơ bản: số thứ tự, tên chủ hộ, số con trong từng gia đình theo tên chủ hộ của một xã

Ta có bảng mẫu:

STT Tên chủ hộ Số con
1 Trần Văn An 2
2 Nguyễn Đức Bình 1
3 Lê Cường 3
4 Phạm Minh Đức 2
5 Bùi Huy Minh 0
6 Tô Hải Nam 1
7 Nguyễn Xuân Quý 3
8 Trần Bình Phước 1
9 Trần Đức Thọ 2
10 Đoàn Quang Thành 0

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì ?

Lời giải

Nội dung điều tra trong bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 5: Trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ?

Lời giải

Trong bảng 1, đơn vị điều tra là mỗi lớp. Trong bảng có 20 lớp, do đó có 20 đơn vị điều tra

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị ? Hãy đọc dãy giá trị của X.

Lời giải

Số các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra nên dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả 20 giá trị

Dãy giá trị của X là: 35; 30; 28; 30; 30; 35; 28; 30; 30; 35; 35; 50; 35; 50; 30; 35; 35; 30; 30; 50

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được ? Nêu cụ thể các số khác nhau đó.

Xem thêm :  Giải phương trình bằng phương pháp thế – cẩm nang ôn luyện hiệu quả

Lời giải

Có 4 số khác nhau trong cột số cây trồng được. Đó là các số: 35; 30; 28; 50

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Có bao nhiêu lớp (đơn vị) trồng được 30 cây (hay giá trị 30 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X) ? Hãy trả lời câu hỏi tương tự như vậy với các giá trị 28, 50.

Lời giải

Có 8 lớp trồng được 30 cây hay giá trị 30 xuất hiện 8 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

Có 2 lớp trồng được 28 cây hay giá trị 28 xuất hiện 2 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

Có 3 lớp trồng được 50 cây hay giá trị 50 xuất hiện 3 lần trong dãy giá trị của dấu hiệu X

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 6: Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó cùng tần số của chúng.

Lời giải

Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có 4 giá trị khác nhau

Các giá trị và tần số của chúng là:

Giá trị 30 – tần số: 8

Giá trị 35 – tần số: 7

Giá trị 28 – tần số: 2

Giá trị 50 – tần số: 3

Bài 1 (trang 7 sgk toán 7 tập 2): Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp, số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường. Số con trong từng gia đình sống gần nhà em …).

Lời giải:

Cuộc điều tra 1: Lớp 7A có 42 học sinh, trong lần kiểm tra học kì I vừa qua, số điểm bài kiểm tra môn Toán như sau:

Điểm 4 5 6 7 8 9 10
Số bài 6 7 6 7 4 7 5

Cuộc điều tra 2: Thống kê chiều cao (tính bằng cm) của 12 học sinh trong đội bóng đá của trường được ghi lại trong bảng dưới đây:

149 150 149 152 152 150
151 153 149 155 154 152

………………………………

………………………………

………………………………

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 2 trang 9: Quan sát bảng 7. Hãy vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng: Ở dòng trên, ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần.

Ở dòng dưới, ghi các tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.

Lời giải

Ta có bảng sau:

Giá trị 98 99 100 101 102
Tần số 3 4 16 4 3

Bài 5 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2): Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm, sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Xem thêm :  Phân tích bài thơ nói với con

Tần số (n)

N =

Bảng 10

Lời giải:

Ví dụ thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp như sau:

STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

1
Trần Anh
15 – 01 – 2010
16
Trần Quân
11 – 02 – 2010

2
Nguyễn Bình
02 – 11 – 2010
17
Bùi Quý
13 – 03 – 2010

3
Phạm Cường
05 – 02 – 2010
18
Phạm Thành
02 – 09 – 2010

4
Trần Đức
25 – 01 – 2010
19
Lê Tùng
19 – 05 – 2010

5
Nguyễn Đạt
27 – 11 – 2010
20
Bùi Trâm
10 – 03 – 2010

6
Lê Đình
14 – 03 – 2010
21
Tô Trang
11 – 04 – 2010

7
Hà Hương
06 – 10 – 2010
22
Hoàng Trang
16 – 10 – 2010

8
Phạm Linh
08 – 12 – 2010
23
Bùi Trang
26 – 10 – 2010

9
Trần Mai
11 – 03 – 2010
24
Hà Thảo
28 – 04 – 2010

10
Vũ Ngọc
16 – 11 – 2010
25
Vũ Thảo
05 – 09 – 2010

11
Phạm Như
30 – 04 – 2010
26
Mai Yến
01 – 08 – 2010

12
Trần Phương
01 – 06 – 2010
27
Phạm Xoan
02 – 07 – 2010

13
Nguyễn Phượng
27 – 07 – 2010
28
Nguyễn Xinh
15 – 06 – 2010

14
Vũ Quỳnh
30 – 08 – 2010
29
Trần Vũ
18 – 10 – 2010

15
Lê Quang
15 – 12 – 2010
30
Tô Vân
22 – 05 – 2010

Những bạn có cùng tháng sinh xếp thành một nhóm, ta có bảng sau:

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số (n)
2
2
4
3
2
2
2
2
2
4
3
2
N=30

Bài 6 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2): Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 11:

Bảng 11

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó lập ra bảng “tần số”.

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yêu thuộc khoảng nào? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu?)

Lời giải:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu: Số con của mỗi gia đình. Bảng “tần số” về số con

Số con 0 1 2 3 4
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

b) Nhận xét:

– Số con của mỗi gia đình chủ yếu thuộc vào khoảng từ 0 đến 4 người con.

– Số gia đình đông con (từ 3 con trở lên) là 7 chiếm tỉ lệ: 7/30 tức 23,3%.

………………………………

………………………………

………………………………

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Xem thêm :  Soạn bài hoàng lê nhất thống chí (chi tiết)>

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 | Để học tốt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 7 (Tập 1 & Tập 2) và một phần dựa trên quyển sách Giải bài tập Toán 7Để học tốt Toán lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Toán học lớp 7 – Bài 1 – Thu thập số liệu thống kê, tần số


Toán học lớp 7 Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số
Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất . Từ đó giúp các em có một nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển tư duy và trí tuệ và giúp các em đạt được những ước mơ của riêng mình . Chúc các em thành công.
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) có đầy đủ chương trình dạy của 3 môn khối B là TOÁN – HÓA –SINH , nếu em nào bị mất kiến thức cơ bản hãy nhanh chân vào đăng kí để lấy lại kiến thức , đồng thời cả thầy và cô có trên 10 năm kinh nghiệm để hướng dẫn tận tình trên các clip đã phát và trên trang cá nhân FACEBOOK .
Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) là hoàn toàn miễn phí các em nhé , mau mau đăng kí để học thôi .
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=jjmh8wtwkC0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY8ZFrhrAyzCzuo5x9YIrAm
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 9 :
https://www.youtube.com/watch?v=1v13xgCAJr4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lY0iwtos1VSPMF4FSuiZ4l
▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=wfMX0za5WbA\u0026list=PLCd8j6ZYo0lZCN2kNj8hER6G7qYKk9Jmz
▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 9:
https://www.youtube.com/watch?v=91QYJK2gXG4\u0026list=PLCd8j6ZYo0lbqP2uVWNYqsIL_nLMV2HzY
▶ Danh sách các bài học HÓA HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYj4aXZby1k8rOYG_73Fb3L

▶ Danh sách các bài học SINH HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lZ06yJpcx2z5X87V5HSTXUV
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC lớp 8:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lYaVvkI0VXe9rwIgsYw78dG
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/watch?v=CvQs6Hpzv6I\u0026list=PLCd8j6ZYo0lYp2u8igDarK_gOq3AZZ_xI
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 7 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbZpOTHAvpljZqe3rAnvQy
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( ĐẠI SỐ ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=F4pCnUHd_G0\u0026list=PLCd8j6ZYo0lb1MNlwtvKn8Po6NwDQDim
▶ Danh sách các bài học TOÁN HỌC ( HÌNH HỌC ) lớp 6 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCd8j6ZYo0lbwm8pL2Dvr7xs23FovsKXI
☞ Cảm ơn các em đã xem video!
☞ Nếu có câu hỏi nào về bài học các em hãy comment bên dưới nhé ? thanks so much ♥
───────────────────
▶ Đăng ký để học Kênh THẦY QUANG ( TOÁN HÓA SINH ) miễn phí và cập nhật các bài học mới nhất:
https://www.youtube.com/channel/UCvclE98tzIK1SiIp8vYa2ew?sub_confirmation=1
@@@
Facebook của thầy Quang :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014579804319
Đăng kí khóa học online tại đây :
https://docs.google.com/forms/d/1NuLmRNvnVJRmS8TK83NgXbucevpTMBOfYIXz7QRVqw/edit
@@@ Các nhà quảng cáo nếu có nhu cầu quảng cáo sản phẩm trên kênh thầy quang ( TOÁN HÓA SINH ) thì liên hệ qua gmail :
quangleloigl@gmail.com . Thank you

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button