Tổng Hợp

Tải ngay các mẫu phiếu thu mới nhất 2021 cùng cách viết cho bạn

1. Mẫu phiếu thu là gì và vai trò của mẫu phiếu nhu

Mẫu phiếu thu được hiểu đơn giản là một dạng hóa đơn trổ tài giao dịch đã hoàn thiện so với khoản tiền đó. Mẫu phiếu thu là một nguồn tài liệu kế toán trọng yếu trong quá trình làm việc của các kế toán doanh nghiệp. Trong hầu hết các trường hợp, khi một giao dịch kinh doanh được thực hiện, một tài liệu được tạo ra có chứa các cụ thể của từng giao dịch.Các tài liệu này có được tên của họ từ thực tiễn rằng chúng là nguồn gốc của thông tin được ghi vào sổ kế toán. Tài liệu nguồn kế toán bao gồm mẫu phiếu thu séc, hóa đơn, hóa đơn, biên lai và nhiều hơn nữa, và được sản xuất hàng ngày trong các hoạt động tài chính của doanh nghiệp; chúng nên được lưu giữ trong hồ sơ sổ sách kế toán hay trong chính những mẫu phiếu thu – chi của doanh nghiệp.

Cả hai bên là doanh nghiệp hoặc người tham gia vào giao dịch sẽ thu được một bản sao của mẫu phiếu thu hay những tài liệu kế toán được sản xuất. Nhằm mục đích chứng thực và đảm bảo những thông tin được mang ra. Các tài liệu đó sẽ có đủ loại hình dạng, kích thước, màu sắc và loại giấy. Chúng có thể trên giấy vật lý hoặc các tệp điện tử như PDF, mẫu phiếu thu excel, mẫu phiếu thu doc, mẫu phiếu thu file word, … Tuy nhiên, riêng mẫu phiếu thu sẽ in trên giấy là văn bản bản cứng có giá trị pháp lý và được công chứng bởi đơn vị công bố và xác nhận của các cá nhân liên quan.

Nhìn chung, mẫu phiếu thu cơ bản sẽ bao gồm các thông tin sau:

– Ngày giao dịch

– Số lượng

– Tên của cả doanh nghiệp / người thực hiện giao dịch

– Một số tham chiếu như biên lai hay séc đi kèm, …

– Mô tả về giao dịch

Mẫu phiếu thu cũng chính là một chứng từ hợp pháp có giá trị trước pháp luật. Mẫu phiếu thu trổ tài những giao dịch giữa bên mua và bên bán. Đi kèm với mẫu phiếu thu sẽ là một số hóa đơn tài chính, tấm séc, … có giá trị chứng thực cho mẫu phiếu thu đó. Cụ thể:

Biên lai trả tiền: Biên lai trả tiền sẽ được công bố khi khách hàng đó thanh toán bằng tiền mặt, số vốn sẽ được xác thực và minh chứng sau đó mang vào biên lai được lên để ghi chép lại thông tin giao dịch. Đây được coi là một nguồn tài liệu thống kê dành cho kế toán.

Trong hồ sơ sổ sách kế toán, kế toán viên nên giữ lại các biên lai hoặc các bản sao biên lai mà họ đã nhận từ người chuyển tiền. Và trái lại, bên cạnh bản sao mẫu phiếu thu, người trả tiền cũng nên giữ lại bản biên lai chuyển tiền cho mình. Người trả tiền nên giữ các biên lai họ được mang trong hóa đơn hoặc thư mục ngân hàng của họ. Không có gì ngăn cản người bán từ một ngày nào đó quay lại với người mua và yêu cầu thanh toán nếu biên lai không lúc nào được phát hành để minh chứng rằng thanh toán đã được thực hiện. Điều này đặc biệt đúng so với những người thuê nhà trả tiền mặt cho chủ nhà (ngay cả khi bạn biết và tin tưởng chủ nhà vì mọi người có thể quên mọi thứ một cách dễ dàng).

2. Thông tin cụ thể về mẫu phiếu thu tiên tiến nhất hiện tại

Mẫu phiếu thu tiên tiến nhất hiện tại là Mẫu số 01 – TT ( Công bố theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) hay còn được gọi là mẫu phiếu thu theo quyết định 48. Vậy xoay quanh mẫu phiếu thu theo quyết định 48 này có những điều gì lưu ý cho bạn?

2.1. Những bên liên quan trong mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu sẽ trổ tài thông tin chính là thông tin về các khoản thu trong quá trình làm việc của doanh nghiệp hay người nào đó trong nhà cung cấp doanh nghiệp đó. Còn mẫu phiếu thu góp vốn

Trong mẫu phiếu thu sẽ xuất hiện những thông tin trọng yếu đó chính là thông tin của các bên liên quan cơ bản bao gồm:

– Người nộp tiền: là người thực hiện thanh toán hoặc trả tiền cho một doanh nghiệp khác.

– Người thu tiền: là người hoặc doanh nghiệp được thanh toán, chính là người nhận tiền. Thông thường, người thu tiền sẽ kiêm luôn là người lập phiếu.

– Người lập phiếu: người lập phiếu là người lập ra phiếu thu này, thông thường người lập phiếu chính là người thu tiền

– Thủ quỹ: Là người nhận tiền, và cũng chính là người mang tiền mà kế toán nhận hoặc người lập phiếu vào kho.

– Kế toán và giám đốc: Là người kiểm chứng cuối cùng của văn bản hành chính mẫu phiếu thu.

2.2. Form mẫu phiếu thu tiên tiến nhất

Form mẫu phiếu thu chuẩn nhất hiện tại cũng chính là mẫu phiếu thu của bộ tài chính là Mẫu số 01 – TT ( Công bố theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) hay còn được gọi là mẫu phiếu thu theo quyết định 48.

Nhìn chung mẫu phiếu thu này bao gồm các thông tin người nộp tiền như họ và tên người nộp tiền, địa chỉ, nguyên nhân nộp tiền, số vốn: Thông tin đơn vị nhà cung cấp nhận như: địa chỉ doanh nghiệp, nhà cung cấp hay tên doanh nghiệp, số mẫu phiếu thu, …

Một trong những thông tin trọng yếu cần phải có trong mẫu phiếu thu đó là chữ kỹ các thành phần: giám đốc, kế toán trưởng, người nộp tiền, người lập phiếu, thủ quỹ.

3. Những tài liệu trọng yếu đi kèm trong mẫu phiếu thu là gì?

Có nhiều loại tài liệu đi kèm chứng thực cho các mẫu phiếu thu được gọi là tài liệu nguồn. Dưới đây là danh sách các tài liệu đi kèm chức thực cho các mẫu phiếu thu được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng thường xuyên trong các mẫu phiếu thu như sau:

Bảng báo giá: Doanh nghiệp có thể yêu cầu báo giá từ những người bán khác nhau cho các mặt hàng họ muốn mua.Các báo giá sẽ được xem xét, thảo luận và mang ra quyết định về việc người bán sẽ mua sản phẩm từ đâu, thường dựa trên ai là người rẻ nhất. Hay đơn giản nhưng báo giá này sẽ có vai trò trọng yếu trong chứng thực các đơn hàng.

Đơn hàng: Khi một doanh nghiệp cần mua một mặt hàng, nó sẽ hoàn thiện một mẫu đơn đặt mua. Mẫu đơn đặt mua có thể đơn giản như một tờ A5 từ một quyển sách trùng lặp hoặc nó có thể là một mẫu được phân phối bởi người bán thông qua website hoặc mục lục trực tuyến của nó. Các hình thức đặt mua sẽ không luôn luôn hiển thị ngân sách vì người mua có thể không biết ngân sách khi đặt mua.

Biên lai ship hàng: trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp hoặc nhà sản xuất sẽ yêu cầu một biên lai ship hàng với các mặt hàng được vận tải, đăng hoặc giao trong mẫu phiếu thu của mình. Những tài liệu này sẽ có mô tả về các mặt hàng đang được giao để người mua có thể xác minh nó so với đơn đặt mua của họ ngay khi nó đến.

Hóa đơn bán hàng và mua hàng: Khi một mặt hàng được bán, người bán sẽ phát hành một tài liệu phân phối toàn bộ các cụ thể của việc bán hàng. Hóa đơn bán và mua hàng được xem là tài liệu trọng yếu nhất khi thống kê mẫu phiếu thu của doanh nghiệp.Một ví dụ là thanh toán được nhận không muộn hơn 30 tháng sau ngày xuất hóa đơn. Người bán nhập tài liệu vào hệ thống của họ dưới dạng hóa đơn bán hàng. Người mua sẽ nhập nó vào hệ thống của họ dưới dạng hóa đơn mua hàng.

Ghi chú tín dụng và ghi nợ: Nếu người mua quyết định không giữ một mặt hàng mà trả lại cho người bán, người bán sẽ mang ra một lưu ý đặc biệt để hiển thị số vốn được hoàn trả. Trong hệ thống sổ sách kế toán của nhà sản xuất, đây được gọi là ghi chú tín dụng vì nó làm giảm số vốn khách hàng còn nợ. Trong hệ thống sổ sách kế toán của khách hàng, nó được gọi là giấy ghi nợ vì nó làm giảm số vốn họ nợ người bán.

Séc: séc là một loại giấy bạc đặc biệt đại diện cho tiền mặt đang được khách hàng thanh toán. Séc yêu cầu chữ ký của người ký hợp đồng ủy quyền của tài khoản ngân hàng mà séc được phát hành. Mỗi tờ séc có một số đặc biệt trên đó cần được ghi vào hệ thống sổ sách kế toán. Tên của người được trả tiền nên được viết trên séc. Nếu nó bị bỏ trống, tất cả những ai cũng có thể điền nó bằng tên riêng của họ và gửi séc, do đó trộm cắp tiền.

Biên lai: Một khi khách hàng đã trả tiền hóa đơn của họ , các nhà sản xuất có thể phát hành một nhận . Biên lai là chứng cớ cho thấy thanh toán đã được thực hiện, đó là một ý tưởng tốt khi thanh toán tiền mặt. Biên lai thường được tự động phân phối khi mua một cái gì đó từ một cửa tiệm.

Phiếu gửi hoặc nhận tiền: Khi khách hàng thanh toán bằng séc hoặc tiền mặt, người bán sẽ viết một phiếu gửi tiền ngân hàng sẽ được mang đến ngân hàng và xuất trình cùng với séc và tiền mặt. Phiếu gửi tiền sẽ hiển thị tổng số vốn được gửi cộng với việc chia nhỏ số vốn séc và tiền mặt. Ngân hàng sẽ lập biên bản thanh toán để nó hiển thị trên bảng sao kê ngân hàng của người trả tiền như một khoản thanh toán thu được, và trên bảng sao kê ngân hàng của khách hàng như một khoản thanh toán được thực hiện.

Riêng so với mẫu phiếu thu góp vốn thì một trong những văn bản cực kỳ trọng yếu đi kèm đó là biên bản góp vốn của các cổ đông trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm: Việc làm chuyên viên kế toán

4. Tải mẫu phiếu thu mẫu phiếu thu chuẩn, các mẫu phiếu thu tiên tiến nhất

Tổng hợp những mẫu phiếu thu chuẩn nhất hiện tại cho bạn:

 

– Tải mẫu phiếu thu theo thông tư 200:

mau-phieu-thu (1).doc

– Tải Mẫu phiếu thu theo thông tư 107:

mau phieu thu – TT107-2017.doc

– Mẫu phiếu thu theo quyết định 48:

– mau-phieu-thu (2).doc

– Mẫu phiếu thu excel:

mau-phieu-thu (1).xls

– Download mẫu phiếu thu theo thông tư 79:

Mẫu phiếu thu – TT79.doc

Mẫu phiếu thu chính là một chứng từ hợp pháp có giá trị trước pháp luật. Mẫu phiếu thu trổ tài những giao dịch giữa bên mua và bên bán. Đi kèm với mẫu phiếu thu sẽ là một số hóa đơn tài chính, tấm séc, … có giá trị chứng thực cho mẫu phiếu thu đó. Kì vọng rằng thông qua nội dung này bạn đã nắm rõ về mẫu phiếu thu và những thông tin liên quan cho bạn. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Xem Thêm :   35 mặt hàng kinh doanh online đem lại hiệu quả tốt nhất hiện nay

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm :  Đặc sản đà lạt

Related Articles

Back to top button