Tổng Hợp

Giáo án toán học 5 – ôn tập: tính chất cơ bản của phân số

Cập nhật lúc: 23:23 20-11-2018
Mục tin: LỚP 6

Trong bài viết này, các em sẽ được làm quen với các tính chất cơ bản của phân số. Phần lý thuyết cho các em biết tính chất khi nhân hoặc chia tử và mẫu của phân số cho cùng một số thì phân số đó sẽ biến đổi như thế nào. Phần bài tập ngoài những bài ôn tập cơ bản, còn có bài toán đố để các em vận dụng khả năng sáng tạo của mình.

Xem thêm: Phân số bằng nhau

LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

A. LÝ THUYẾT

* Tính chất cơ bản của phân số:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.

\(\frac{a}{b} = \frac{{a.m}}{{b.m}}\), với m ∈ Z và m ≠0.

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

\(\frac{a}{b} = \frac{{a:n}}{{b:n}}\), với n ∈ ƯC(a;b).

Lưu ý: Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với -1 thì ta được một phân số bằng nó có tử và mẫu lần lượt là đối số của tử số và mẫu số của phân số đã cho.

Nói cách khác, nếu ta đổi dấu cả tử và mẫu của một phân số thì được phân số bằng phân số đã cho.

Xem thêm :  Hình ảnh anime đơn giản, hình nền anime đơn giản mà đẹp

B. BÀI TẬP

Bài 1

Điền số thích hợp vào ô trống.

 2016-01-11_091733

Hướng dẫn giải.

Hai đẳng thức đầu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

 2016-01-11_092236

Bài 2

Điền số thích hợp vào ô vuông.

 2016-01-11_092555

Bài 3

Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút   b) 30 phút    c) 45 phút
d) 20 phút   e) 40 phút    g) 10 phút    h) 5 phút.

Hướng dẫn giải.

 

2016-01-11_093337

2016-01-11_093348

2016-01-11_093459

Bài 4:

Đố: Ông đang khuyên cháu điều gì?

 2016-01-11_093619

Hướng dẫn giải: Có công mài sắt có ngày nên kim.

Bài 5Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Lời giải:

Ta có: – 4 : 4 = – 1; 8 : 4 = 2. Vậy (-4)/8 = (-1)/2

Ta có: 3.2 = 6; 5.2 = 10. vậy 3/5 = 6/10

Để có một phân số bằng phân số đã cho thì tử và mẫu cùng chia cho một giá trị. Vì bài toán có mẫu chia cho 4 nên mẫu cũng chia cho 4

Khi đó ta có: 24 : 4 = 6; -16 : 4 = -4 . Vậy (-16)/24 = (-4)/6

Để có một phân số bằng phân số 5/7 mà có tử là 15 thì ta phải nhân tử với 3, khi đó ta phải nhân mẫu với 3

Ta có: 5.3 = 15; 7.3 = 21. Vậy 5/7 = 15/21

Bài 6Khi nào thì một phân số có thể viết dưới dạng một số nguyên?

Lời giải:

Một phân số có thể viết được dưới dạng một số nguyên khi tử số là bội của mẫu số hay tử chia hết cho mẫu.

Bài 7:  Một vòi nước chảy 3 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy cùng 1 giờ; 59 phút; 127 phút thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể?

Xem thêm :  Nằm mơ thấy rắn cắn tay may mắn hay xui xẻo? đánh con gì?

Lời giải:

Ta có: 1 giờ = 60 phút; 3 giờ = 180 phút. Vậy:

– Trong 1 giờ, lượng nước chiếm 60/180 = 1/3 của bể.

– Trong 59giờ, lượng nước chiếm 59/180 của bể.

– Trong 127 giờ, lượng nước chiếm 127/180 của bể.

Bài 8: Trên hành tinh của chúng ta đại dương nào lớn nhất?

Em hãy điền các số thích hợp vào ô trống để có các đẳng thức đúng. Sau đó, viết các chữ số tương ứng với các chữ số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi nêu trên.

 

Lời giải

 

 

Bài 9Cho biểu thức: \(A = \frac{3}{{n – 2}}\)

Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số

Tìm các số nguyên n để biểu thức A là một số nguyên

Lời giải:

A là một phân số khi và chỉ khi n – 2 ≠0 ⇒ n ≠2

A là số nguyên khi và chỉ khi 3 chia hết cho (n – 2) hay (n – 2) ∈ Ư(3)

Ta có: Ư(3) = {-3 ; -1 ; 1 ; 3}

n – 2 = -3 ⇒ n = -1

n – 2 = -1 ⇒ n = 1

n – 2 = 1 ⇒ n = 3

n – 2 = 3 ⇒ n = 5

vậy n ∈ {-1; 1 ; 3 ; 5} thì A là số nguyên

Bài 10Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:


Toán 5 bài 2: Ôn tập tính chất cơ bản của phấn số.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button