Giáo Dục

Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. vị trí và cách dùng

Chúng ta đã từng được học qua bài giới từ chỉ thời gian và vị trí. Tương tự chúng ta cũng có trạng từ chỉ thời giantrạng từ chỉ nơi chốn. Cùng iievietnam.org tìm hiểu xem trạng từ sẽ khác giới từ như thế nào nhé! Kiến thức bên dưới rất bổ ích và cần thiết.

Trạng từ chỉ thời gian

Khái niệm

Trạng từ chỉ thời gian (Adverb of Time) sẽ diễn tả khi nào hành động xảy ra và xảy ra trong bao lâu.

Ví dụ: He arrived and then we went out for lunch. (Anh ấy đến và sau đó chúng tôi đã ra ngoài ăn trưa)

Ví dụ: We have been waiting for Bob since 8am. (Chúng tôi đã chờ Bob từ lúc 8 giờ sáng đến giờ)

Cách dùng – Vị trí

 • Lately (gần đây), now (bây giờ), yesterday (hôm qua), today (hôm nay), tomorrow (ngày mai), recently (gần đây), soon (ngay), then (sau đó), eventually (cuối cùng), afterwards (sau này), since (từ khi), at once (lập tức), till (đến),…

Những trạng từ chỉ thời gian này có thể nằm ở đầu câu hoặc cuối câu. Khi nằm cuối câu thường là dùng với trạng từ till hoặc câu mệnh lệnh (imperative).

Ví dụ: I have to send letter soon. (Tôi phải gửi thư ngay)

Ví dụ: We visited our grandparents last week / Last week, we visited our grandparents.

(Chúng tôi thăm ông bà vào tuần trước)

Ví dụ: Learn now! (Học ngay đi)

Ví dụ: I haven’t received your postcard yet. I’ll wait till this Friday. (Tôi vẫn chưa nhận được bưu thiếp của bạn. Tôi sẽ chờ đến thứ 6 này)

Ví dụ: Eventually he won the first prize / He won the first prize eventually. (Cuối cùng anh ta đã giành được giải nhất)

 • Những trạng từ chỉ thời gian như early (sớm), late (trễ), before (trước), immediately (ngay tức khắc) thường đứng cuối câu.

Ví dụ: She went to school early. (Anh ấy đã đi đến trường sớm)

Ví dụ: I will reply my manager’s email immediately. (Tôi sẽ phản hồi thư của quản lý ngay lập tức)

Ví dụ: We have never been to Europe before. (Chúng tôi chưa bao giờ đến châu Âu trước đây)

Lưu ý: Immediatelybefore có thể đặt ở đầu câu nếu chúng đóng vai trò là liên từ.

Ví dụ: Immediately you scream we will go home. (Ngay khi con la hét ầm ĩ chúng ta sẽ về nhà)

Ví dụ: Before you leave, remember to lock the door. (Trước khi bạn rời khỏi, nhớ khóa cửa)

Cách dùng – Vị trí trạng từ chỉ thời gian

 • Trạng từ chỉ thời gian for (khoảng bao lâu), ever since (mãi từ đó), since (kể từ khi) dùng trong câu thì hoàn thành. Các trạng từ cho biết thời gian bao lâu thường được đặt ở cuối câu. FOR theo sau bởi khoảng thời gian, SINCE đi kèm với 1 mốc thời gian hoặc 1 sự việc cụ thể.

Ví dụ: We have not gone out for dinner since Monday. (Chúng ta chưa đi ra ngoài ăn tối kể từ hôm thứ 2)

Xem thêm :  Toán lớp 7 tập 1 - giải bài tập toán lớp 7 tập 1 hay nhất

Ví dụ: Jim hasn’t driven his car since he broke his leg. (Jim không lái xe hơi kể từ lúc anh ta gãy chân)

Ví dụ: Thompson has been studying at the university for 3 years. (Thompson đã học tại trường đại học đến nay được 3 năm rồi)

 • Trạng từ chỉ thời gian YET (chưa) thường nằm ở cuối câu phủ định hoặc câu hỏi. YET đa phần được đặt sau động từ và túc từ ngắn (nếu có). Trong trường hợp túc từ gồm nhiều từ dài thì YET có thể để giữa trợ động từ và động từ thường.

Ví dụ: I haven’t finished my homework yet. (Tôi chưa hoàn thành xong bài tập về nhà)

Ví dụ: Have you met him yet? (Bạn có gặp anh ta chưa?)

Ví dụ: Tracy hasn’t yet compiled the dossier we told her. (Tracy chưa nộp hồ sơ mà chúng ta đã nói cô ấy)

 • Trạng từ thời gian STILL (vẫn) thể hiện sự liên tục của hành động. STILL được dùng trong cả câu khẳng định, phủ định và câu nghi vấn.

Trong câu khẳng định, STILL đặt trước động từ thường và sau động từ to be và các trợ động từ (might, will, have). STILL nằm trước động từ thường trong câu hỏi. Khi dùng STILL trong câu phủ định, ta có ý muốn nhấn mạnh sự liên tục của hành động mang tính phủ định.

Ví dụ: Lisa is still waiting for the bus. (Lisa vẫn đang chờ xe buýt)

Ví dụ: They might still want some. (Họ có thể vẫn muốn dùng1 ít)

Ví dụ: Do you still work for the national bank? (Bạn có vẫn đang làm việc cho ngân hàng nhà nước không?)

Ví dụ: Mike still doesn’t remember. (Mike vẫn còn không nhớ)

Thứ tự của trạng từ chỉ thời gian

thứ tự trạng từ chỉ thời gian

Trong trường hợp ta muốn sử dụng nhiều trạng từ chỉ thời gian một lúc thì thứ tự của các trạng từ này như sau:

 • Bao lâu + Tần suất: I sleep for 8 hours every day. (Tôi ngủ 8 tiếng mỗi ngày)
 • Tần suất + Khi nào: This newspaper was published daily last month. (Tờ báo này đã được xuất bản mỗi ngày vào tháng trước)
 • Bao lâu + Khi nào: She was in Canada for 3 months last year. (Cô ấy đã ở Canada 3 tháng vào năm ngoái)
 • Bao lâu + Tần suất + Khi nào: I’m going to work in a bakery for 5 days every week next month. (Tôi dự định sẽ làm việc ở tiệm bánh 5 ngày mỗi tuần vào tháng sau)

Trạng từ chỉ nơi chốn

Khái niệm

Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverb of Place) cho người đọc, người nghe biết địa điểm xảy ra sự việc, hành động.

Ví dụ: How many students are here? (Có bao nhiêu em học sinh ở đây?)

Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverb of Place)

Cách dùng – Vị trí

 • Trạng từ chỉ nơi chốn thường nằm ở cuối câu.

Ví dụ: The children are inside their room. (Lũ trẻ đang ở trong phòng của chúng nó)

Ví dụ: Don’t throw trash our of the window. (Đừng ném rác ra ngoài cửa sổ)

Ví dụ: I looked for mobile phone everywhere. (Tôi đã tìm cái điện thoại di động khắp mọi nơi)

 • Trong văn viết đôi khi trạng từ chỉ nơi chốn có thể đặt đầu câu.
Xem thêm :  Lịch sử 12 bài 3: các nước đông bắc á

Ví dụ: At the corner of the street there is a supermaket. (Ở góc đường có 1 cái siêu thị)

 • Nếu câu vừa có trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn thì

  trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước trạng từ chỉ thời gian

  .

Ví dụ: Peter came here 2 hours ago. (Peter đã đến đây cách đây 2 tiếng)

Ví dụ: We arrived at the stadium early. (Chúng tôi đã đến sân vận động sớm)

 • SOMEWHERE (nơi nào đó), ANYWHERE (bất kì nơi nào) nằm ở cuối câu, dùng trong cả câu khẳng định, phủ định và nghi vấn.

Ví dụ: I’ve seen them somewhere. (Tôi đã gặp họ ở 1 nơi nào đó)

Ví dụ: I can’t see my pencil case anywhere. (Tôi không thấy hộp bút ở đâu cả)

Ví dụ: Are you going somewhere on the vacation? (Bạn sắp đến 1 nơi nào vào kì nghỉ hả?)

Riêng NOWHERE (không nơi nào) chỉ xuất hiện trong câu trả lời ngắn hoặc đặt đầu câu trong câu khẳng định và sau đó là dạng câu đảo ngữ.

Ví dụ: Where are you going next week? Nowhere. (Bạn định đi đâu vào tuần tới? Không đi đâu cả)

Ví dụ: Nowhere can you find more beautiful dress than this. (Không nơi nào mà bạn có thể tìm thấy cái đầm đẹ hơn nơi này)

 • Trạng từ chỉ nơi chốn HERE (ở đây), THERE (ở đó) có thể đứng đầu câu với cấu trúc như sau:

Here / There + V + S

Động từ ở đây thường sử dụng là be / come / go.

Cách dùng – Vị trí trạng từ chỉ nơi chốn

Ví dụ: Here is Carol. (Đây là Carol)

Ví dụ: There is David. (Đó là David)

Ví dụ: Here comes the bus. (Đây là nơi xe buýt đến)

Lưu ý: Nếu chủ ngữ là đại từ (pronoun) hoặc somewhere, something,…thì chủ ngữ nằm ngay sau giới từ chỉ nơi chốn here / there

Ví dụ: Here it goes. (ĐÚNG) (Nó đi rồi)

Here goes it. (SAI)

Ví dụ: There is someone who is knocking the door. (Có ai đó đang gõ cửa)

– Here và There vẫn có thể đặt ở cuối câu như trật tự 1 câu bình thường nhưng không có ý nhấn mạnh như việc đặt chúng ở đầu câu để bắt đầu cho 1 mệnh đề và nó cũng mang 1 ý nghĩa khác.

Ví dụ: Carol is here có nghĩa là Carol ở trong văn phòng/tòa nhà/thành phố nào đó nhưng Here is Carol lại hàm ý muốn giới thiệu Carol vừa mới xuất hiện, đây là Carol.

– Khi gọi điện thoại, có thể sử dụng cấu trúc tên + here để giới thiệu.

Ví dụ: (Lisa on phone) Hello, is that Kay? Lisa here / This is Lisa.

(Lisa gọi điện thoại) Xin chào, đó có phải là Kay không? Lisa đây.

 • Những các trạng từ chỉ nơi chốn như down (xuống), away (xa), around (vòng quanh), out (ngoài),…đi kèm với động từ chỉ sự chuyển động và một danh từ làm chủ ngữ. Khi đó ta có hình thức của dạng câu đảo ngữ.

Ví dụ: Around ran the boys. (Tụi con trai chạy vòng quanh)

Ví dụ: Down fell a mango. (1 quả xoài rơi xuống)

Lưu ý: Nếu chủ ngữ là 1 đại từ (pronoun) thì chủ ngữ đặt ngay sau các giới từ chỉ nơi chốn nêu trên.

Ví dụ: Away they went. (Họ đã đi xa)

Nội dung liên quan:

? Trạng từ chỉ mức độ

? Trạng từ chỉ cách thức

? Trạng từ nghi vấn, số lượng và quan hệ

? Trạng từ chỉ tần suất

Bài tập

Bài tập 1: Sắp xếp câu theo đúng trật tự

1) seen / haven’t / I / recently / them

2) angry / then / was / he

3) she / Where / want / go / today / does / to?

4) her / met / at / we / concert / afterwards / the

5) yesterday / do / What / you / did?

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1) I looked………..but couldn’t find my keys.

A. round B. away C. here

2) Today is the last day of vacation. I’m going……..to school.

A. before B. back C. down

3) ………..comes the train.

A. Somewhere B. That C.Here

4) Look over……..! Is that Cathy?

A. that B. there C. here

5) Her son is crying. She took the child………

A. outside B. inside C. nowhere

Đáp án:

Bài tập 1:

1) I haven’t seen them recently.

2) He was angry then.

3) Where does she want to go today?

4) We met her at the concert afterwards.

5) What did you do yesterday?

Bài tập 2:

1) A            2) B               3) C               4) B              5) A

Chúng ta tìm hiểu tất cả kiến thức về trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn trong Tiếng Anh. Các trạng từ trong Tiếng Anh phong phú và cách dùng cũng khá linh hoạt, tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng cho chính xác. Chúc các bạn vận dụng thành thạo 2 trạng từ này trong giao tiếp và các đề thi.

Ngữ Pháp


Các trạng từ trong tiếng anh: vị trí và cách dùng [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Các loại từ #8]


Học sách và Nhớ 1000 từ vựng đủ mọi chủ đề, tăng ngay 34 điểm thi trong 2 tháng. Tìm hiểu ngay: https://bit.ly/3BnX2fJ

• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/

Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề
1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Mỗi ngày xem 35 video học tiếng anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
Subscribe để nhận thông báo video mới
Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, subscribe Elight ngay tại link này nhé: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

Các trạng từ trong tiếng anh: vị trí và cách dùng
https://youtu.be/cDvkCmloxmo
Một trong những loại từ làm \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button