Giáo Dục

Trắc nghiệm sinh 7 bài 5: trùng biến hình và trùng giày

Câu 1. trùng biến hình di chuyển như thế nào?

A. Thẳng tiến

B. Xoay tròn

C. Vừa tiến vừa xoay

D. Cách khác

Câu 2. Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức

A. Phân đôi

B. Tiếp hợp

C. Nảy chồi

D. Phân đôi và tiếp hợp

Câu 3. Trùng giày lấy thức ăn nhờ

A. Chân giả

B. Lỗ thoát

C. Lông bơi

D. Không bào co bóp

Câu 4. Tiêu hóa thức ăn ở trùng giày nhờ

A. Men tiêu hóa

B. Dịch tiêu hóa

C. Chất tế bào

D. Enzim tiêu hóa

Câu 5. Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là

A. Thức ăn – không bào tiêu hóa – ra ngoài mọi nơi

B. Thức ăn – miệng – hầu – thực quản – dạ dày – hậu môn

C. Thức ăn – màng sinh chất – chất tế bào – thẩm thấu ra
ngoài

D. Thức ăn – miệng – hầu – không bào tiêu hóa – không bào co
bóp – lỗ thoát

Câu 6. Hình thức sinh sản ở trùng giày là

A. Phân đôi

B. Nảy chồi

C. Tiếp hợp

D. Phân đôi và tiếp hợp

Câu 7. Điều nào sau đây KHÔNG phải điểm giống nhau của trùng
biến hình và trùng giày

A. Chỉ có 1 nhân

B. Là động vật đơn bào, thuộc nhóm động vật nguyên sinh.

C. Cơ thể không có hạt diệp lục

D. Dị dưỡng.

Câu 8. Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai?

A. Trùng giàu di chuyển nhờ lông bơi.

B. Trùng biến hình luôn biến đổi hình dạng.

C. Trùng biến hình có lông bơi hỗ trợ di chuyển.

D. Trùng giày có dạng dẹp như đế giày.

Câu 9. Trong các đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày,
trùng roi và trùng biến hình?

A. Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.

Xem thêm :  Hướng dẫn soạn bài sự phát triển của từ vựng

B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào.

C. Có khả năng tự dưỡng.

D. Di chuyển nhờ lông bơi.

Câu 10. So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị
trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua

A. bất cứ vị trí nào trên cơ thể như ở trùng biến hình.

B. không bào tiêu hoá.

C. không bào co bóp.

D. lỗ thoát ở thành cơ thể.

Câu 11. Trong các động vật nguyên sinh sau, loài động vật
nào có hình thức sinh sản tiếp hợp?

A. Trùng giày.

B. Trùng biến hình.

C. Trùng roi xanh.

D. Trùng kiết lị.

Câu 12. Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến
hình là

A. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 1 nhân.

B. trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 3 nhân.

C. trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 2 nhân.

D. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 3nhân.

Câu 13. Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những
vai trò sau ? 1. Di chuyển2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.3. Tấn công con mồi.4. Nhận
biết các cá thể cùng loài.Phương án đúng là:

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 4

D. 1, 4

Câu 14. Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có
cấu tạo đơn giản nhất?

A. Trùng roi

B. Trùng biến hình.

C. Trùng giày

D. Trùng bá

Câu 15. Trùng biến hình di chuyển bằng:

A. Roi bơi

B. Chân giả

C. Lông bơi

D. Không có cơ quan di chuyển

Câu 16. Trùng biến hình có tên gọi như vậy là do

A. Di chuyển bằng chân giả làm cơ thể thay đổi hình dạng

B. Cơ thể cấu tạo đơn giản nhất

C. Cơ thể trong suốt

D. Không nhìn thấy chúng bằng mắt thường

Câu 17. Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và
tiêu hoá mồi : (1) : Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên
sinh. (2) : Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi. (3) : Không bào
tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá. (4) : Khi một
chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…). Em hãy sắp xếp các giai
đoạn trên theo trình tự hợp lý ?

Xem thêm :  Lực ma sát là gì? lực ma sát có tác dụng gì?

A. (4) – (2) – (1) – (3).

B. (4) – (1) – (2) – (3).

C. (3) – (2) – (1) – (4).

D. (4) – (3) – (1) – (2).

Câu 18. Trùng biến hình sinh sản bằng cách

A. Phân đôi

B. Phân ba

C. Phân bốn

D. Phân nhiều

Câu 19. Hình dạng của trùng giày là:

A. Đối xứng

B. Không đối xứng.

C. Dẹp như chiếc giày

D. Có hình khối như chiếc giày

Câu 20. Trùng giày di chuyển bằng?

A. Lông bơi

B. Roi

C. Biến đổi chất nguyên sinh

D. Hình thành chân giả

Câu 21. Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những
vai trò sau ? 1. Di chuyển. 2. Dồn thức ăn về lỗ miệng. 3. Tấn công con mồi. 4.
Nhận biết các cá thể cùng loài. Phương án đúng là:

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 3, 4.

D. 1, 4

Câu 22. So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị
trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua

A. bất cứ vị trí nào trên cơ thể như ở trùng biến hình.

B. không bào tiêu hoá.

C. không bào co bóp.

D. lỗ thoát ở thành cơ thể

Câu 23. Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến
hình là

A. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 1 nhân.

B. trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 3 nhân.

C. trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 2 nhân.

D. trùng biến hình có 2 nhân, trùng giày có 3 nhân

Xem thêm :  Các công thức hóa học từ lớp 8 đến lớp 12 bạn cần phải nhớ

Câu 24. Trùng giày và trùng roi có đặc điểm giống nhau là:

A. Cơ thể đơn bào

B. Có thể di chuyển

C. Có hạt diệp lục

D. Cả A, B

Câu 25. Trong các đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày,
trùng roi và trùng biến hình?

A. Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.

B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào.

C. Có khả năng tự dưỡng.

D. Di chuyển nhờ lông bơi

Câu 26. Trùng giày khác với trùng biến hình và trùng roi ở đặc
điểm:

A. Có chân giả

B. Có roi

C. Có lông bơi

D. Có diệp lục

Câu 27. Cơ thể động vật nguyên sinh nào có hình dạng không ổn
định?

A. Trùng roi

B. Trùng giày

C. Trùng biến hình

D. Cả a,b đúng

Câu 28. Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là

A. Tự dưỡng

B. Dị dưỡng

C. Tự dưỡng và dị dưỡng

D. Kí sinh

Câu 29. Trùng biến hình di chuyển được nhờ

A. Các lông bơi

B. Roi dài

C. Chân giả

D. Không bào co bóp

ĐÁP ÁN

Câu        Đáp án  Câu        Đáp
án

Câu 1     A             Câu 16   A

Câu 2     A             Câu 17   A

Câu 3     C             Câu 18   A

Câu 4     D             Câu 19   D

Câu 5     D             Câu 20   A

Câu 6     D             Câu 21   A

Câu 7     A             Câu 22   D

Câu 8     C             Câu 23   C

Câu 9     B             Câu 24   D

Câu 10   D             Câu 25   B

Câu 11   A             Câu 26   C

Câu 12   C             Câu 27   C

Câu 13   A             Câu 28   B

Câu 14   B             Câu 29   C

Câu 15   B                            

 

Related posts:


Trung bien hinh bat moi – Trùng biến hình bắt trùng giày – Sinh học 7


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button