Giáo Dục

Unit 3 lớp 10 reading – bài dịch people’s background

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 3 Lớp 10

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Can name some scientists and their specialisations?

2. Have you ever heard of Marie Curie? (Bạn đã từng nghe nói về Marie Curie?)

3. What do you know about her? (Bạn biết gì về bà ấy?)

Guide to answer

1. I know four scientists: Louis Pasteur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, and Alexander Fleming.

  • Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist and biologist.
  • Michael Faraday (1791-1867) was an English chemist and physicist.
  • Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanist, known as “the Father of Genetics”.
  • Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist (nhà vi khuẩn học).

2. Yes. I’ve read some books about her.

3. Marie Curie was born in Warsaw. Poland, in 1867. In 1891, she came to Paris and studied at the Sorbonne. a world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne and she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband’s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

2. While You Read Unit 3 Lớp 10

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

2.1. unit 3 lớp 10 reading Task 1

Match the words or phrases in A with their meanings in B. (Ghép các từ hoặc cụm từ ở A với nghĩa của chúng ở B.)

A
B

1. with flying colours

2. determine

3. mature

4. ease

5. harbour

a. having a fully developed mind

b. keep in the mind

c. very well, with a very high mark/grade

d. make less severe

e. find out exactly by making calculations 

Xem thêm :  Hướng dẫn giải bài 17 18 19 20 21 trang 14 15 sgk toán 9 tập 1

 

Guide to answer

1-c

2-e

3-a

4-d

5-b

2.2. Unit 3 Lớp 10 Reading Task 2

Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information. (Xác định xem những phát biểu này là đúng (T) hay sai (F). Sửa các thông tin sai.)

1. Marie went to school in Warsaw.

2. Her dream was to become a private tutor.

3. At the Sorbonne, she studied very well.

4. She married Pierre Curie in 1894.

5. She was the first woman professor at the Sorbonne.

Guide to answer

1. T

2. F

=> Her dream was to become a scientist.

3. T

4. F

=> She married Pierre Curie in 1985.

5. T

2.3. Unit 3 Lớp 10 Reading Task 3

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. When and where was Marie Curie born? (Marie Curie sinh năm nào và ở đâu?)

2. What kind of student was she? (Bà ấy là dạng học sinh gì?)

3. Why did she work as a private tutor? (Tại sao bà ấy đã làm giáo viên dạy kèm riêng?)

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry? (Bà ấy đã nhận Giải Nobel Hóa học về cái gì?)

5. Was the prize her real joy? Why/why not? (Giải thưởng có phải là niềm vui thực sự của bà ấy? Tại sao/Tại sao không?)

Guide to answer

1. Marie Curie was born in Warsaw, Poland, in 1867.

2. She was a brilliant and mature student.

3. She worked as a private tutor to cam money for her study tour abroad.

4. She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining ihe atomic weight of radium.

5. No, it wasn’t. Her real joy was “easing human suffering”.

3. After You Read Unit 3 Lớp 10

Work in groups. Below are five adjectives we may use to describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to prove each of them. (Làm việc nhóm. Dưới đây là 5 tính từ chúng ta có thể sử dụng để miêu tả Marie Curie. Tìm những chứng cứ từ đoạn văn để chứng minh từng từ trong chúng.)

Xem thêm :  7 hằng đẳng thức đáng nhớ và các dạng toán áp dụng

Guide to answer

1. strong-willed: có ý chí mạnh mẽ

In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

2. ambitious: có nhiều tham vọng

As a brilliant and mature student, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

3. hard-working: chăm chỉ, siêng năng

To save money for a study tour abroad, she had to work as a private tutor.

4. intelligent: thông minh

She earned a physics degree with flying colours, and went on to take another degree in mathematics. She became the first woman to receive a PhD from the Sorbonne.

5. humane: nhân đạo

Her real joy was “easing human suffering”.

4. Bài dịch Reading Unit 3 Lớp 10

Marie Curie sinh ở Warsaw vào ngày 7 tháng 11 năm 1867. Bà nhận được nền giáo dục phổ thông ở các trường địa phương và sự rèn luyện về khoa học từ người cha.

Là một sinh viên lỗi lạc và trưởng thành, bà ôm ấp giấc mơ làm một nghề về khoa học, điều đó không thể được cho một phụ nữ vào thời của bà. Để dành tiền cho chuyến du học ở nước ngoài, bà phải làm giáo viên dạy kèm riêng và việc học của bà bị gián đoạn.

Cuối cùng vào năm 1891. với số liền ít ỏi để sống. Marie đến Pa-ri để thực hiện giấc mơ của mình tại Đại học Sorbonne. Dù điều kiện sống khó khăn, bà làm việc vô cùng cần cù. Bà đạt được một văn bằng Vật lý với điểm rất cao và tiếp tục một văn bằng nữa về Toán học. Bà gặp Pierre Curie ở Trường Vật lý năm 1894 và năm sau họ cưới nhau. Từ đó trở đi, họ làm việc chung với nhau trong công việc nghiên cứu. Năm 1903, Marie trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Sorbonne.

Xem thêm :  Bài soạn bếp lửa (chi tiết), soạn bài bếp lửa của bằng việt

Sau cái chết bi thảm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm trách vị trí chồng bà đã đạt được ở Sorbonne. Như thế bà là phụ nữ đầu tiên là giáo sư đại học ở Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, bà được nhận Giải Nobel Hóa học về xác định trọng lượng nguyên tử của chất Ra-đi. Nhưng niềm vui thật sự của bà là “làm giảm đi đau khổ của con người”. Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm giấc mơ nhân đạo của bà trở thành sự thật.


Tiếng Anh 10 – Unit 3 Music – Skills Reading – Cô Nguyễn Thanh Hoa (HAY NHẤT)


? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
?Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Tiếng Anh 10 Unit 3 Music Skills Reading
Unit 3 Music Skills Reading là bài học quan trọng trong chương trình Tiếng Anh 10. Video bài giảng này, cô sẽ hướng dẫn các em hiểu rõ các kiến thức cần nhớ. Qua đó, giúp các em giải bài tập bằng phương pháp nhanh và dễ hiểu nhất. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Còn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Đăng kí mua khóa học của VietJack tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
vietjack, tienganh10, unit3
▶ Danh sách các bài giải SGK Tiếng Anh 10 Cô Nguyễn Thanh Hoa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveKxPvg_Eo3s2BGWEFB31
▶ Danh sách các bài giải SGK Toán học 10 Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcRHouRUh4EmJVK9xrXmJM8

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button