Giáo Dục

Sinh học 6: bài 48: vai trò của thực vật đối với đời sống con người ?

vai trò của thực vật với đời sống con người

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.35 MB, 21 trang )

GV: Phạm Văn Long

Kiểm tra bài
cũ:
h2:Nêu vai trò
của thực vật đối với động vật?
+Cung cấp o xy cho động vật hô hấp.
+Cung cấp thức ăn cho nhiều động vật-và bản thân những
động vật nầy là thức ăn cho động vật khác.
+Cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

Tiết59:

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT
ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG
CON NGƯỜI (tt)
II-VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI:
1-NHỮNG CÂY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG:

S
T
T

THẢO LUẬN NHÓM HOÀN THÀNH BẢNG SAU ĐỂ BiẾT THỰC VẬT
CÓ THỂ CUNG CẤP CHO CHÚNG TA NHỮNG GÌ TRONG ĐỜI SỐNG
HẰNG NGÀY.
TÊN CÂY

1

Lúa

2

Lim

CÂY
LƯƠNG
THỰC

CÂY
THỰC
PHẨM

CÂY ĂN
QuẢ

CÂY
CÔNG
NGHIỆP

CÂY
LẤY
GỖ

CÂY
LÀM
THUỐC

CÂY
LÀM
CẢNH

CÔNG
DỤNG
KHÁC

x
x

3

Nho

x

4

Dứa

x

5

Tỏi

6

Hoa
mai

7

Mướp

x
x

x
x

x

CÂY LƯƠNG THỰC

caây saén

Caây ngoâ

Caây luùa mì

CÂY THỰC PHẨM

Cây bí đỏ

Caây caø roát

CÂY ĂN QUẢ

Cây ổi

Cây xoài

Cây na

CÂY CÔNG NGHIỆP

Cây cao su

Cây mía

Cây cà phê

CÂY LẤY GỖ

Xem thêm :  Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ ( tái bản )

Cây bách

Cây xoan

Caây mít

CÂY LÀM THUỐC

CAÂY NHAØU

Cây nhân sâm

Cây tỏi

Cây tía tô

CÂY LÀM CẢNH

Cây mai

Cây đào

Cây phong lan

Cây đỗ quyên

CÂY LÀM GIA VỊ

CHANH

CÂY ỚT

Tiết59:

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (tt)
II-VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI:
1-NHỮNG CÂY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG:
+Thực vật, nhất là thực vật hạt kín có công dụng nhiều mặt và có ý
nghĩa kinh tế rất lớn:
-Cho gỗ dùng trong xây dựng và công nghiệp.
-Cung cấp lương thực,thực phẩm.
-Làm thuốc,làm cảnh.
là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá,chúng ta cần phải bảo vệ và
phát triển nguồn tài nguyên đó để làm giàu cho Tổ Quốc.

II-VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON
NGƯỜI
1-NHỮNG CÂY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG:
2-NHỮNG CÂY CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE CON NGƯỜI:
Bên cạnh nhũng cây có ích cũng còn một số ít cây có hại cho
sức khỏe con người. Qua thông tin SGK tr 155, 156, các em
hãy nêu tên các cây nào và tác hại của chúng.

CAÂY CAÀN SA

CAÂY THUOÁC PHIEÄN

CAÂY THUOÁC LAÙ

MỘT SỐ CÂY CĨ HẠI CHO SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Trong nhựa cây thuốc
phiện có chứa Moocphin
và herôin là những chất
độc nguy hiểm gây
nghiện, nếu lạm dụng có
hại đến sức khỏe và gây
ngạt thở tử vong.

Xem thêm :  Tính chất hóa học của kim loại lớp 9

QUẢ CÂY THUỐC PHIỆN

CÂY THUỐC PHIỆN

CÂY CẦN SA

Mặt khác còn gây hậu
quả xấu cho gia đình và
xã hội.
Cây cần sa có tác hại
giống như cây thuốc
phiện.

MỘT SỐ CÂY CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Cây thuốc lá là cây công nghiệp: lá
dùng để chế thuốc hút, chất nicotin
dùng để chế thuốc trừ sâu.
*Nếu dùng thuốc lá nhiều ảnh
hưởng đến hô hấp -> gây ung thư
phổi.

Cây thuốc lá

NGOÀI RA CŨNG CÒN MỘT SỐ CÂY RẤT ĐỘC ĐỐI VỚI
CON NGƯỜI

Lưu ý:
Nhiều khi tác dụng 2 mặt của
thực vật lại thể hiện ngay trên
cùng một cây. Vd: cây trúc đào
có lá rất độc, ăn có thể nguy
hiểm nhưng lại cho hoa đẹp dùng
làm cảnh.

Cây trúc đào

Hiện nay nhà nước ta có chủ trương gì để hạn chế tác hại của
cây thuốc phiện,cây cần sa và cây thuốc lá?
+Tuyên truyền giáo dục nhân dân thấy rõ tác hại của thuốc
lá, thuốc phiện và cần sa.
+Xóa bỏ các vùng trồng cây thuốc phiện, cấm trồng cần sa
trong gia đình, nơi công cộng.
+Cấm hút thuốc lá nơi công cộng, cơ quan,xí nghiệp.
+Giảm bớt nhà máy sản xuất thuốc lá hoặc chuyển sang chế
biến thuốc trừ sâu.
+Tăng thuế đối với các nhà máy chế biến thuốc lá trong
nước, cấm nhập khẩu thuốc lá ngoại.
+Tổ chức y tế thế giới (WHO) lấy ngày 31/5 hằng năm là

Xem thêm :  Luyện từ và câu lớp 4: danh từ chung là gì ? danh từ chung

ngày chống hút thuốc lá vì sức khỏe con người và cộng đồng
xã hội.

II-VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI
VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
1-NHỮNG CÂY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG:
2-NHỮNG CÂY CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE CON NGƯỜI:
Cây thuốc lá,cây thuốc phiện,cây cần sa….chúng ta cần phải
cẩn thận trong khai thác và sử dụng.

CỦNG CỐ
Câu1:Thực vật có vai trò gì trong đời sống con người?
A-cung cấp gỗ trong xây dựng và các nghành công nghiệp.
B-cung cấp thức ăn và thuốc chữa bệnh cho con người.
C-Một số thực vật cũng gây hại cho con người.
D-Cả a,b,c.
Câu2:Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?
-Trong thuốc lá có nhiều chất độc đặc biệt là chất nicotin được dùng
để chế thuốc trừ sâu, nếu hút thuốc lá thì chất nicotin thấm vào cơ thể
gây ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp-> gây ung thư phổi.
-Trong quả cây thuốc phiện có chứa chất Mocphin và Hêroin là
những chất độc khi sử dụng dễ gây nghiện, khi đã nghiện ->gây hậu
quả xấu đến bản thân, gia đình và xã hội.

Nhiệm vụ về nhà

+Học và trả lời câu hỏi (SGK)
+Đọc mục(Em có biết)trang 156 sgk.
+Sưu tầm một số hình ảnh về thực vật quý hiếm.
+Xem, soạn bài:Bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

Video liên quan


Vai trò của thực vật


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button