Tổng Hợp

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

Ngày đăng: 11/09/2021, 10:56

VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH. Đưa thực trạng hiện nay, nguyên nhân và từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị để giúp cho tín dụng thuê mua được phát triển hơn và nêu rõ vai trò của tín dụng thuê mua đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHỦ ĐỀ: VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH BÀI LÀM PHẦN MỞ ĐẦU Thực đường lối đổi kinh tế, năm qua kinh tế Viêt Nam đạt thành tựu to lớn, mức độ tăng trưởng nhanh tương đối ổn định Chúng ta thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước cho phát triển kinh tế – xã hội, bước hội nhập với giới khu vực, nâng cao vai trò vị trí Việt Nam thị trường quốc tế Để đáp ứng nhu cầu đổi kỹ thuật công nghệ, đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải có nguồn vốn lớn- nguồn vốn tài trợ trung dài hạn Một nguồn vốn tín dụng th mua- hình thức tài trợ tín dụng thơng qua cho th tài sản lớn máy móc, thiết bị… Đây phương thức giao dịch lâu đời, đóng vai trị tài trợ kinh tế phát triển Tín dụng thuê mua giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kịp thời đại hóa sản xuất, theo kịp tốc độ phát triển công nghệ trường hợp thiếu vốn Tại Việt Nam, tín dụng thuê mua ngân hàng nhà nước cho áp dụng thí điểm theo QĐ số 149/QD-NHNN ngày 17/5/1995 Đến ngày 2/5/2001 Chính Phủ ban hành Nghị định 16/ND-CP tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài Các tổ chức tín dụng th mua hoạt động có hiệu ngày đóng góp cách tích cực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nước Nhận thấy quan trọng hoạt động tín dụng thuê mua doanh nghiệp, nhóm em xin vào nghiên cứu để tài: “Vai trị tín dụng th mua doanh nghiệp sản xuất kinh doanh” Đề tài gồm phần: Phần 1:Lý luận chung tín dụng thuê mua doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Phần 2:Thực trạng hoạt động tín dụng thuê mua PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN DỤNG Tín dụng quan hệ sử dung vốn lẫn người cho vay người vay dựa nguyên tắc hoàn trả Dựa vào chủ thể quan hệ tín dụng chia thành hình thức sau: Tín dụng thương mại; Tín dụng ngân hàng; Tín dụng nhà nước; Tín dụng th mua 2.LÝ LUẬN CHUNG TÍN DỤNG THUÊ MUA 2.1.Khái niệm, đặc điểm Tín dụng thuê mua quan hệ tín dụng nảy sinh cơng ty tài (cơng ty cho th tài chính) với người sản xuất kinh doanh hình thức cho thuê tài sản Công cụ hợp đồng th mua cơng ty cho th tài bên thuê Đặc điểm tín dụng thuê mua: -Đối tượng tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài máy móc, phương tiện -Chủ thể cơng ty cho th tài (người cho thuê), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân (người th) Tín dụng th mua có hình thức sau: -Thuê vận hành hình thức thuê tài sản thời gian ngắn khoảng năm trở xuống -Th tài hình thức th tài sản thời gian dài năm -Bán tái th hình thức đặc biệt tín dụng thuê mua [1, tr.114] 2.2 Nội dung hoạt động tín dụng thuê mua -Tín dụng thuê mua cho vay tài sản cố định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh bên thuê tài sản -Người cho thuê tài sản thường công ty tài (hoặc cơng ty cho th tài chính) người thuê tài sản doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trực tiếp tham gia vào trình sản xuất lưu thơng hàng hóa Trong quan hệ người cho vay người cho thuê tài sản người vay người thuê tài sản Người cho thuê tài sản mua tài sản, thiết bị theo yêu cầu người thuê nắm giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê Người thuê sử dụng tài sản thuê toán tiền thuê suốt thời hạn thỏa thuận hợp đồng Người th tài sản đổi thiết bị, cơng nghệ vốn hạn chế, tránh rủi ro giảm giá trị tài sản Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê có quyền chọn mua tài sản thuê với giá thấp giá trị tài sản thuê thời điểm mua lại -Điều khiển thuê dễ dàng Tín dụng th mua khơng u cầu quy trình kiểm sốt chặt chẽ doanh nghiệp thuê tài sản tín dụng ngân hàng, thủ tục đơn giản, khơng cần tài sản đảm bảo -Thời hạn thuê ngắn hạn dài hạn Bên thuê lựa chọn hình thức thuê vận hành thời gian ngắn thuê tài với thời hạn thuê chiếm phần lớn thời gian hữu dụng tài sản (từ 60-75% vòng đời tài sản) -Phạm vi hoạt động hẹp Tín dụng thuê mua thực cơng ty tài (hoặc cơng ty cho th tài chính) với doanh nghiệp có nhu cầu th tài sản -Chi phí thuê tài sản cao Giá tín dụng thuê mua cao so với thị trường cho vay dài hạn hệ thống tín dụng ngân hàng [1, tr.114-115] 2.3.Vai trị tín dụng th mua 2.3.1.Đối với kinh tế -Góp phần tích cực vào việc huy động vốn, hỗ trợ kinh tế phát triển Thu hút vốn tạm thời thành phần kinh tế, cá nhân khuyến khích định chế tài trung gian đầu tư vốn để kinh doanh, giúp kinh tế khai thác sử dụng vốn triệt để Nó cịn kênh thu hút vốn đầu tư bên ngồi thơng qua việc tiếp nhận nguồn vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp tổ chức tài tín dụng quốc tế – Thúc đẩy cải tiến khoa học kỹ thuật, đổi trang thiết bị công nghệ, đưa đất nước tiến nhanh đường công nghiệp hóa – đại hóa Thơng qua cho th tài chính, loại máy móc thiết bị đại đưa vào doanh nghiệp nơi, lĩnh vực, thành phần kinh tế góp phần nâng cao trình độ tay nghề kiến thức cho người lao động – Khuyển khích doanh nghiệp, cá nhân gặp khó khăn vốn mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, điều kiện để phát triển kinh tế, tăng thu nhập giải việc làm cho người lao động, giải vấn đề xã hội khác 2.3.1 Đối với người cho thuê – Đem lại nhiều lợi ích so với hình thức tài trợ khác – Có mức độ an toàn cao quyền sở hữu tài sản thuộc người cho thuê nên họ có quyền kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản – Không bị giam toàn vốn suốt thời gian cho thuê Số vốn thu hồi được, bên cho thuê sử dụng đầu tư vào cơng trình khác 2.3.2 Đối với người thuê (các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) – Không cần phải chấp tài sản hay ký quỹ bảo đảm: khơng địi hỏi phải có số vốn lớn có máy móc thiết bị sản xuất kinh doanh – Thuê tài đáp ứng nhu cầu tài trợ 100% giá trị thiết bị cho doanh nghiệp, từ khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư chiều rộng chiều sâu, làm tăng lực sản xuất doanh nghiệp kinh tế nói chung -Cho phép người thuê đại hóa sản xuất theo kịp tốc độ phát triển cơng nghệ mới; Có thể giúp doanh nghiệp th không bị đọng vốn tài sản cố định; Chi phí th hợp lý: phí th tài thấp lãi suất ngân hàng – Phương thức tốn tiền th linh hoạt: tốn vào thời gian đầu dự án toán nhiều vào năm sau… – Thông tin tư vấn tài sản: có thơng tin xác đa dạng tài sản từ công ty cho th tài chính, nhờ tiết kiệm nhiều thời gian chi phí q trình tìm kiếm lựa chọn tài sản – Khấu hao tài sản th nhanh lợi ích thuế, khơng ảnh hưởng đến hạn mức tín dụng; thủ tục thuê đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian triển khai – Trong trường hợp bán thuê lại tài sản thuê, tái cấu nguồn vốn bổ sung vốn lưu động hay chuyển dịch vốn đầu tư có hiệu cao 2.4.Ưu, nhược điểm tín dụng thuê mua -Ưu điểm: Điều kiện thuê dễ dàng; giúp doanh nghiệp đổi thiết bị, cơng nghệ vốn cịn hạn chế; tránh ứ đọng vốn tròn tài sản cố định; rút ngắn thời gian triển khai đầu tư đáp ứng kịp thời hội kinh doanh; cho phép người thuê hoãn thuế -Nhược điểm: phạm vi hẹp; chi phí thuê mua cao so với tín dụng ngân hàng PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG THUÊ MUA 1.THỰC TRẠNG Tính đến 30/12/2020, Việt Nam có 16 cơng ty cho th tài , có cơng ty trực thuộc hiệp hội cho th tài Việt Nam cơng ty 100% vốn nước ngồi cơng ty liên doanh Xét quy mô vốn, công ty cho thuê tài Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đứng đầu với mức vốn điều lệ 7,328.0 tỷ đồng Mặc dù dư nợ cho thuê tài tăng trưởng mức 16% năm 2018, tỷ trọng dư nợ cho thuê tài chính/tổng tín dụng kinh tế mức thấp, khoảng 0,27% Sang năm 2020, ảnh hưởng dịch Covid-19, dư nợ đạt xấp xỉ 1,9%, thấp mức tăng trưởng 2,6% vào kỳ năm 2019 Trong báo cáo hoạt động công bố VPBank, lãi trước thuế tháng đầu năm Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) đạt xấp xỉ 3.200 tỉ đồng, giảm so với gần 3.500 tỉ đồng kì năm trước Sự sụt giảm lợi nhuận cho dễ hiểu bối cảnh dịch Covid-19 Cụ thể, tháng đầu năm, tổng giải ngân FE Credit đạt 45.000 tỉ đồng, giảm 18% so với kì năm trước Tính đến 30/9, tổng dư nợ tăng 6,4%, nửa năm ngối Hình 1: Tổng dư nợ Nguồn: Báo cáo Kết kinh doanh tháng đầu năm VPBank Cùng với sụt giảm doanh số, biên lợi nhuận cho vay cơng ty tài liên tục suy yếu, từ 31,3% vào năm 2019 xuống 26,7% quí III/2020, mức thấp kể từ năm 2018 Bên cạnh đó, nợ xấu FE Credit gia tăng nhanh chóng từ mức 6% vào cuối năm 2019 lên 6,9%, cao kể từ cuối năm 2017 Ngoài ra, số an toàn hoạt động công ty xuống Cụ thể, tỉ lệ nợ xấu đạt mức 6,77%, tăng mạnh so với số 5,44% vào cuối năm 2019 Đồng thời, tỉ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 54,5% xuống cịn 49,8% tỉ lệ an tồn vốn giảm 10,9% từ 11,2% Không FE Credit, cơng ty tài hàng đầu khác HDSaison chứng kiến kết kinh doanh xuống Theo số liệu SSI Research, lợi nhuận trước thuế HDSaison quí III đạt 219 tỉ đồng, giảm 5,9% so với kì năm trước Trong khi, chi phí dự phịng rủi ro tín dụng tăng gần 70% lên 351 tỉ đồng tháng đầu năm, tín dụng HDSaison tăng 8,3%, chưa nửa mức tăng 18,1% năm 2019 Ngoài ra, số an toàn hoạt động công ty xuống tháng vừa qua Cụ thể, tỉ lệ nợ xấu đạt mức 6,77%, tăng mạnh so với số 5,44% vào cuối năm 2019 Đồng thời, tỉ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 54,5% xuống 49,8% tỉ lệ an toàn vốn (CAR) giảm 10,9% từ mức 11,2% Nhìn chung, cơng ty tài chịu ảnh hưởng sâu sắc dịch Covid-19 Dẫn đến khó khăn doanh nghiệp sản xuất tiếp cận vốn vay, thị trường bị thu hẹp, khả tiếp cận khách hàng trở nên khó khăn, đến đứt gãy chuỗi cung cầu tồn cầu Có 71,06 % doanh nghiệp hỏi cho quy trình thủ tục vay vốn phức tạp; 51,32% doanh nghiệp cho khơng có tài sản chấp; 59,33% doanh nghiệp cho doanh nghiệp có nhiều dư nợ Nhận định khả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 thận trọng có khoảng 54,1% doanh nghiệp tỏ lạc quan với triển vọng tăng trưởng doanh thu 49,1% doanh nghiệp lạc quan với tăng trưởng lợi nhuận năm 2020, giảm 27,9% 29,9% so với số liệu khảo sát năm 2019 Trước tình hình đó, kịp thời đưa giải pháp giúp cho công ty cho thuê tài hồi phục phần quy mơ mạng lưới hoạt động Cụ thể: Thời gian Tổng tài sản có Vốn điều lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Vốn tự có thống kê Số tuyệt đối 31/1/2020 205.34 0,04 27.239 18,28 38.063,6 217.60 6,02 30.206 13,39 39,24 19,31 42,367.1 229.04 11,59 30.556 14,71 33,52 19,03 44.187,5 238.51 4,13 30.879 1,06 29,71 20,32 49.274,6 Bảng 2: Thông kê số tiêu (Đơn vị: tỷ đồng, %) 30/9/2020 31/12/202 28/2/2021 Tốc độ tăng trưởn g Số tuyệt đối Tốc độ vốn tăng ngắn trưởng hạn cho vay trung, dài hạn 2,25 37,37 an toàn vốn Số tuyệt đối Tốc độ tăng trưởn g 4.65 16.48 21,49 11,51 Tổng hợp số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các cơng ty tài ổn định giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thiếu hụt nguồn vốn có hội thuê tài chính, sản xuất nhiều hàng hóa đáp ứng nhu cầu Trong quý I/2020 dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh toàn thị trường bị âm sang quý II/ 2020 dương trở lại, đạt mức 73,4 nghìn tỷ đồng, gần với số q IV/2019 Trong 17/18 ngành có dịng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương, dẫn đầu ngành thực phẩm đồ uống nhờ tăng trưởng doanh thu nhóm bia, sữa, bất động sản Và sang quý I/2021, tình hình sản xuất kinh doanh đánh giá ổn định có cải thiện nhẹ so với quý IV/2020 Qua khảo sát, có 28,99% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt quý trước; có 34,78% đánh giá khó khăn 36,23% số doanh nghiệp cho ổn định Trong yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quý I/2021,có 8,93% doanh nghiệp cho gặp khó khăn tài Như vậy, vốn hay nói cách khác tín dụng th mua có ảnh hưởng định đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh NGUYÊN NHÂN -Hệ thống quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, đầy đủ song lại mâu thuẫn, chồng chéo, nhiều quy định cần phải luật hóa Các quy định sở hữu, tổ chức, hoạt động, vốn điều lệ văn cịn nhiều vấn đề phải bàn – Chính sách thuế chưa có ưu đãi thỏa đáng hoạt động cho thuê tài – Quy định đối tượng thuê hạn hẹp; hạn chế quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm – Chưa phát huy vai trò quảng bá, thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính: khảo sát 1.000 doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác 70% số doanh nghiệp trả lời họ biết chưa tìm hiểu dịch vụ th tài từ cơng ty cho th tài chính; gần 20% hồn tồn khơng biết dịch vụ tài -Về cấu tổ chức cơng ty cho th chưa có chun mơn sâu th tài chính, quy trình kiểm tra thẩm định phản ánh thực trạng khách hàng sơ sài, đơn giản dẫn đến rủi ro – Đăng ký sở hữu tài sản cho thuê tài chưa thuận lợi: phải làm nhiều thủ tục thời gian lâu thủ tục rườm rà Các quan hành nghiệp chưa tạo điều kiện tốt để công ty cho thuê tài làm thủ tục nhanh hiệu – Giá cho thuê (gồm tiền trích khấu hao tài sản th, phí, bảo hiểm ) cịn cao lãi suất th tài cịn phải cộng thêm chi phí lắp đặt, vận hành, bảo hiểm bên cho thuê phải bỏ – Hạn chế danh mục tài sản phép cho thuê tài GIẢI PHÁP ĐỀ RA 3.1 Đối với quan quản lý Nhà nước -Từng bước bổ sung, hồn thiện quy định hoạt động có liên quan đến dịch vụ cho thuê tài Luật tổ chức tín dụng văn hướng dẫn thi hành – Các sách hỗ trợ, ưu đãi để phát triển thị trường cho thuê tài Việt Nam – Tái cấu cơng ty tài nước – Tăng cường cơng tác giới thiệu đào tạo nghiệp vụ cho thuê tài chính… 3.2 Đối với cơng ty cho th tài – Tăng cường cơng tác quảng cáo, tiếp thị hoạt động cho th tài chính; đa dạng hình thức cho th, phương thức tốn; trang bị cơng cụ, phương tiện phù hợp với nhu cầu đại -Triển khai thêm sản phẩm Ngân hàng Nhà nước cho phép ; đưa mức lãi suất phù hợp doanh nghiệp cần hỗ trợ lãi suất sau đầu tư thuê tài -Xây dựng chiến lược khách hàng, loại tài sản cho thuê địa bàn hoạt động thời kỳ, giai đoạn cho phù hợp với tổ chức, chế quản lý điều hành -Tạo điều kiện cho công ty cho thuê tài hoạt đống đối ngoại vay vốn trực tiếp từ nước ngoài, tiếp cận nhanh ưu đĩa nguồn vốn quốc tế -Nâng cao chất lượng cán chuyên môn, chất lượng quản lý nghiệp vụ Đổi phương thức quản trị điều hành phù hợp với chế làm ăn mới… 3.3 Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dự án sản xuất kinh doanh có tính khả thi, nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp; toán tiền thuê đầy đủ hạn… KẾT LUẬN Trước thay đổi lớn kinh tế giới, đặc biệt xu hướng toàn cầu hóa hội nhập tác động mạnh mẽ đến kinh tế quốc gia Các nước 10 giới Việt Nam cần phải có cải tiến máy móc, thiết bị để mang lại lợi ích Vì ngành th tài kênh cung cấp tài trợ vốn Song Việt Nam dù hình thành từ năm 1996 tín dụng thuê mua chưa thực đem lại hiệu phát triển mạnh thị trường Vấn đề đặt nguyên nhân chưa phát triển, cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức biết đến tổ chức cho vay tín dụng trung, dài hạn, giải đáp tốn cân đối dịng tiền, tái cấu trúc nguồn vốn sử dụng nguồn vốn mục đích cho doanh nghiệp Và tiểu luận đưa thực trạng nay, nguyên nhân từ đưa giải pháp, kiến nghị để giúp cho tín dụng thuê mua phát triển nêu rõ vai trị tín dụng th mua doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 11 Danh mục tài liệu tham khảo 1.Phạm Ngọc Dũng, Đinh Xuân Hạng (2020), Giáo trình Tài – Tiền tệ, Nhà xuất Học viện Tài Phạm Văn Hùng (2020), Thị trường vốn, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Đức Nhượng (2020), Hoạt động thuê mua (Leasing) gì? Vai trị hoạt động th mua, theo vietnambiz.vn Tình hình hoạt động cơng ty tài tháng đầu năm 2020: Lợi nhuận giảm, nợ xấu gia tăng (2020) Kinh tế Thị trường tài 20/11/2020 https://taichinh.kinhtechungkhoan.vn Cơng ty tài chính: Lợi nhuận giảm, nợ xấu tăng ‘phi mã’ năm 2020 (2020) Tài – ngân hàng VNFinance 23/11/2020 vnfinance.vn Danh sách cơng ty tài (2021) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 5/2/2021 www.sbv.gov.vn Th tài chính: Gỡ khó tiếp cận vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp (2020) Tài Thời báo Tài 18/2/2020 … http://thoibaotaichinhvietnam.vn/ … tài: ? ?Vai trị tín dụng thuê mua doanh nghiệp sản xuất kinh doanh? ?? Đề tài gồm phần: Phần 1:Lý luận chung tín dụng thuê mua doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Phần 2:Thực trạng hoạt động tín dụng thuê. .. hệ tín dụng chia thành hình thức sau: Tín dụng thương mại; Tín dụng ngân hàng; Tín dụng nhà nước; Tín dụng thuê mua 2.LÝ LUẬN CHUNG TÍN DỤNG THUÊ MUA 2.1.Khái niệm, đặc điểm Tín dụng thuê mua. .. 2:Thực trạng hoạt động tín dụng thuê mua PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 1.KHÁI QT CHUNG VỀ TÍN DỤNG Tín dụng quan hệ sử dung vốn lẫn người cho

Xem Thêm :   Khảo sát kiếm tiền Vinaresearch online nhanh nhất 2021

Xem thêm :  Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột trong môn Địa lý từ A đến Z

– Xem thêm –

Xem thêm: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH., VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiếm Tiền Online

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button