Giáo Dục

Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1>


 • Bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng


 • Bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:


 • Bài 23 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Chứng minh rằng:


 • Bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị của biểu thức


 • Bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;


 • Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 8


 • Bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.


 • Bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức


 • Bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng:


 • Bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới


 • Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 7 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai sai ?


 • Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.


 • Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 5 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là các số tùy ý).


 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.


 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tính [a + (-b)]2 (với a, b là các số tùy ý).


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Với a và b là hai số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).

Xem thêm :  Top 2000+ những câu nói hay về tình bạn, stt tình bạn ý nghĩa và sâu sắc


Giải bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1


Giải bài 20 trang 12 sách giáo khoa toán 8 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai20trang12sgktoan8tap1c43a4594.html
Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:
{x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\\left( {x + 2y} \\right)^2}

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button