Tổng Hợp

Khóa học Java Cơ Bản – Java Core – Giá 2.400.000đ – Trung Tâm Java Master

Trung tâm Java là nơi giành cho toàn bộ những ai muốn theo đuổi Java. ( khóa học Java cơ bản ).

Java cơ bản hay còn gọi là Java Core là tiền đề cho lập trình Java Form, Java Website, Android sau này. 

I – Vì sao học Java?

 

 • Java là một ngôn ngữ lập trình máy tính bậc cao, được phát triển bởi Sun Microsystems, ra mắt lần đầu năm 1995. Java chạy trên đa nền tảng hệ điều hành. Code một lần, dùng được nhiều nơi.
 • Dễ tìm việc. Ở Việt Nam trung bình có tới 400 việc/1 tháng theo vietnamworks
 • Công việc ổn định, lâu dài, lương cao (>1000$ cho Senior Dev) cho ngân hàng, doanh nghiệp Nhật và Mỹ
 • Bạn tham khảo thêm về nguyên nhân nên chọn Java cho tương lai

II – Thời gian và ngân sách

 

 • Tổng thời gian trợ giúp online:3 tháng
 • Tổng thời gian học online:1 năm
 • Thời gian học:Học onine tại

  http://learn.trungtamjava.com/

 • Tổng học phí:Miễn phí
 • Học Offline:2.400.000 đ

  tại Hà Nội

 • Tổng thời gian học offline:3 tháng
 • Hình thức học:Kèm theo buổi tại trung tâm
 • Thời gian học:19h30 – 21h30 và 2-3 buổi /1 tuần
 • Liên hệ0986 983 766

  hoặc facebook.com/trungtamjava

III – Khóa học Java cơ bản

 

 • Giáo trình được soạn thảo theo thực tiễn kinh nghiệm đi làm
 • Loại bỏ những phần không trọng yếu, tập trung nâng cao cho tri thức đi làm.
 • Bám sát tiêu chuẩn của SCJP nâng cao (Oracle Sun Certified Java Programmer)
 • Bài học được tóm gọn để đảm bảo tiền đề cho toàn bộ Android, Java Website và Java Form

Phần 1: Lý Thuyết & miễn phí Trọn Bộ Video Online cụ thể  (10 buổi)

 1. Khái niệm Java cơ bản
  • Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP
  • Giới Thiệu ngôn ngữ lập trình Java
  • Setup môi trường Java co hệ điều hành windows
  • Thiết lập java Classpath cho windows
  • Tạo Project Java hello world trong Eclipse
  • Cấu trúc và Quy chuẩn Java Cơ bản
  • Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java
  • Toán Tử Cơ Bản Toán Học và Phép Gán trong Java
  • Cách Tạo Hàm và Sử dụng trong Java
  • Chuỗi trong Java
  • Hằng Số Trong Java
  • Tính Chu Vi và Diện Tích Các Hình trong java
  • Package và Import trong Java
  • Nhập Giá Trị Vào Từ Bàn Phím
  • Câu điều kiện if và toán tử so sánh
  • Câu điều kiện if else lồng nhau
  • Câu điều kiện switch
  • Toán từ điều kiện ? : trong Java
  • Mảng trong Java
  • Vòng lặp while
  • Vòng lặp do while
  • Vòng lặp for trong Java
  • Vòng lặp for each (for enhanced) trong Java
  • Câu lệnh break trong java
  • Câu lệnh continue trong java
  • Phép toán i++ và ++i trong Java
  • Giải phương trình bậc 2 trong Java
  • Thực hành tạo thắc mắc trắc nghiệm Java
  • Sắp xếp và tìm kiếm với mảng trong java
 2. Giới thiệu về Class và đối tượng
  • Class và Object trong Java
  • Biến và Hàm Instance (Object) trong Java
  • Constructor Java
  • Biến và Hàm Class hay Static
  • Các loại biến và Hàm trong Java
  • Quản lý truy cập và bảo mật trong Java
  • Bộ nhớ lưu trữ Stack và Heap trong Java
  • Tạo mảng của đối tượng trong Java
  • Sự khác nhau giữa giá trị null và 0 trong Java
  • Kế thừa trong Java
  • Quản lý truy cập và kế thừa trong Java
  • Từ khóa super và this
  • Phương thức Override và Overload method trong Java
  • Thực hành tạo danh sách nhân viên
  • Thực hành tính lương nhân viên
  • Thực hành tính lương nhân viên
  • Đa hình trong Java
  • Class Object trong Java
  • Ép kiểu đối tượng trong Java
  • Đóng gói trong java
  • Abstract Class trong Java
  • Phương thức abstract trong Java
  • Interface trong java
  • Kế thừa Interface trong Java
  • Wrapper Class và Autoboxing
  • Các hàm toán học trong Java
  • Ngày và Giờ trong Java
 3. Ngoại lệ, quản lý và bắt ngoại lệ
  • Giới thiệu về ngoại lệ, quản lý và bắt ngoại lệ trong Java
  • Anonymous Inner Class
  • Exception Ngoại lệ trong Java
  • try catch bắt lỗi exception trọng Java
  • Finally trong Exception
  • throw/throws một exception trong Java
  • Cách tạo một exceptions theo ý muốn
  • Cách tạo enum trong Java
  • Thread – đa luồng trong Java
  • Vòng đời của Thread trong Java
  • Synchronization Đồng bộ hoá Thread
  • Deadlock Thread trong Java
  • Đọc và Ghi File trong Java
  • Tạo thư mục và đọc ghi file
  • Tạo JAR file trong Java
  • Tổng kết khoá học Java Cơ Bản

Học online http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-java-co-ban

Phần 2: SQL Cơ bản (2 buổi)

 1. Giới thiệu về SQL
  • Phân biệt SQL, CSDL, Hệ quản trị CSDL
  • Setup hệ quản trị CSDL MySQL miễn phí
 2. Thao tác với CSDL, Bảng, Dữ Liệu
  • SQL thêm, sửa, xóa Cơ Sở Dữ Liệu và Bảng
  • Thêm, sửa, xóa dữ liệu trong Bảng
 3. Câu lệnh SELECT – Truy vấn dữ liệu
  • Làm quen câu lệnh SELECT – SELECT DISTINCT
  • Câu lệnh SELECT WHERE
  • Câu lệnh SELECT với toán tử AND, OR, NOT và ORDER BY
 4. Quan hệ Bảng – SQL Join
  • Các quan hệ Bảng trong CSDL
  • Câu lệnh SQL JOIN – Gộp các bảng dữ liệu
 5. Tổng kết khóa học
  • Thực hành tổng kết khóa học

Học Online http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-sql-co-ban

Phần 3: Java Nâng Cao (4 buổi)

 1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Hàm equals và hashCode trong Class
  • So sánh 2 đối tượng
  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • List – Arraylist
  • List – LinkedList
  • List – Vector
  • Sắp xếp các phần tử trong List
  • Comparable trong Java
  • Comparator trong Java
  • Iterator trong Java
  • Set – HashSet
  • Map – HashMap
  • StringBuilder và StringBuffer
  • Serializable Object trong Java
  • Lưu Object vào File trong Java
  • Định dạng Số trong Java
  • Định dạng tiền tệ trong Java
  • Định dạng ngày trong Java
  • Chuyển hóa ngày trong Java
 2. JDBC trong Java
  • Giới thiệu về JDBC
  • JDBC trong Java
  • Kết nối JDBC với MySql Server
  • Kết nối JDBC với Oracle
  • Kết nối JDBC với MS SQL
  • JDBC Statements và ResultSet
  • SELECT WHERE Statement JDBC
  • CREATE, DROP Statement JDBC
  • INSERT, UPDATE, DELETE Statement JDBC
  • PrepareStatement JDBC
  • SELECT, UPDATE, DELETE PrepareStatement JDBC
  • JDBC Transaction

Học online: http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-java-nang-cao

Phần 4: Java Swing (4 buổi) ( Thay bằng thực hành JDBC) – Xem online

 1. Java Swing
  • JComponent
  • Giới thiệu Java Swing
  • Java Swing – JFrame
  • Java Swing – JButton
  • Java Swing – JLabel
  • Java Swing – JTextField
  • Java Swing – JTextArea
  • Java Swing – JPasswordField
  • Java Swing – JCheckbox
  • Java Swing – JRadioButton
  • Java Swing – JTable
  • Java Swing – JList
  • Java Swing – JOptionPane
  • Java Swing – JFileChooser
  • Java Swing – JMenu, JMenuItem, JMenuBar
  • Java Swing – JPanel
  • Java Swing – JDialog
  • Java Swing – JScrollPane
 2. Java Swing – Layout
  • Java Swing – BorderLayout
  • Java Swing – GridLayout
  • Java Swing – FlowLayout
  • Java Swing – BoxLayout
  • Java Swing – CardLayout
  • Java Swing – Thực hành

Học online http://learn.trungtamjava.com/khoa-hoc-java-swing

Phần 5: Thực hành và bảo cáo tại trung tâm Java (4 buổi)

 1. Học cách phân tích yêu cầu bài toán theo hướng Java OOP
 2. Học cách xây dựng code cho chương trình từ phân tích.
 3. Phát triển code theo hướng cấu trúc Model – Service – Controller
 4. Giải trình và bảo vệ đồ án

Phần 6: Project giải trình

 1. Xây dựng hệ thống quản lý sách chuẩn mô hình Model – Service – Controller
  • Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm sách
  • Lưu trữ dữ liệu vào file và database.
 2. Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng sử dụng lại code
  • Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm khách hàng
  • Lưu trữ dữ liệu vào file và database.
  • Xuất file

IV – Những gì bạn đạt được tại trung tâm Java

 

 • Khóa học Java cơ bản sẽ truyền cho bạn sự hiểu biết toàn diện về Java
 • Setup và Coding Java thành thục
 • Phân tích và xây dựng bài toán chuẩn Java
 • Tối ưu sử dụng lại code.
 • Thành thục SQL và Java Swing
 • Tự tin phỏng vấn 100% đạt.
 • Nền tảng cho Android, Java Website

Sau thời điểm hoàn thiện khóa Java cơ bản, chúng ta nên học khóa Java Website để tiếp cận với công việc thực tiễn hơn. Bạn sẽ được nâng cao hơn về CSDL, Java website, J2EE.

Phía trên là những thông tin cần thiết về trung tâm Java. Cảm ơn bạn đã đọc, đừng quen theo dõi Vương Quốc Đồ Ngủ để cập nhật những thông tin hữu ích nhất.
Xem thêm :  Tiểu luận : Quan điểm của sinh viên về cuộc sống độc thân docx

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button