Giáo Dục

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (future perfect continuous)

5/5 – (2 bình chọn)

thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là gì? Cấu trúc và cách sử dụng như thế nào?…. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc đó. Đồng thời với những kiến thức bổ ích mà chúng tôi cung cấp dưới đây sẽ rất bổ ích cho các kì thi như TOEIC, IELT. Hãy cùng tham khảo nhé

Định nghĩa về Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future perfect continuous tense là thì được dùng để diễn tả một hành động, một sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tục cho đến một thời điểm xác định trong tương lai và vẫn đang diễn ra ở tương lai.

Ví dụ / Example :

 • By the 20th of next month, I will have been working for this company for 2 years (Đến ngày 20 tháng sau, tôi sẽ làm việc cho công ty này được 2 năm)
 • Next month, I will have been studying at this school for 3 years (Vào tháng sau, tôi sẽ học ở trường này được 3 năm)

thi-tuong-lai-hoan-thanh-tiep-dienThì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Các dạng của Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Dạng khẳng định

Cấu trúc

S + will + have + been + V – ing

Trong đó

 • S (Subject) là chủ ngữ
 • Will / have là trợ động từ
 • V – ing là động từ thêm ing

Ví dụ / Example

 • By this November, Rose will have been singing for 5 years (Tính đến tháng 11 năm nay, Rose đã đang làm ca sĩ được 5 năm)
 • They will have been living in this apartment for 2 years by the end of this years (Họ sẽ đang sống trong căn hộ này 2 năm vào cuối năm nay)

Dạng phủ định

Cấu trúc

S + will not / won’t + have + been + V – ing

Lưu ý: will not = won’t

Ví dụ / Example

 • By 8 p.m, she won’t have been studying for 2 hours (Đến 8 giờ tối nay, cô ấy sẽ đang không học trong 2 tiếng đồng hồ)
 • I won’t have been working for 5 months by November (Tôi sẽ đang không làm việc được 5 tháng tính đến tháng 11)

Dạng nghi vấn

Câu hỏi Yes, No / Yes or No question

Cấu trúc

Will + S (+ not) + have + been + V – ing +….

Trả lời

Yes, S + will / No, S + won’t

Ví dụ / Example

 • Will you have been working for 20 years when you retire? (Bạn sẽ đang làm việc được 20 khi bạn nghỉ hưu phải không?)
 • Will he not have been living in France for 2 years next month? (Anh ấy sẽ không sống ở Pháp trong 2 năm tính vào tháng tới phải không?)

Câu hỏi WH / WH question

Cấu trúc

WH + will + S + have + been + V – ing +…?

Ví dụ / Example

 • How long will he have been playing basketball by next month? (Anh ấy sẽ chơi bóng rổ được bao lâu tính đến tháng sau?)
 • How long will you have been living in Vietnam by next year? (Bạn sẽ sống ở Việt Nam được bao lâu tính đến năm sau?)

cong-thuc-thi-tuong-lai-hoan-thanh-tiep-dienCông thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – AMA

Xem thêm :  Vì sao giới trẻ mê mẩn sách nhà giả kim là gì

Cách dùng của Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

– Dùng để nhấn mạnh tính xảy ra liên tục của một hành động, sự việc so với hành động, sự việc khác diễn ra trong tương lai.

Ví dụ / Example

 • I will have been playing video games for 3 years when I am 18 years old (Tôi sẽ chơi trò chơi điện tử được 3 năm khi tôi 18 tuổi)
 • By the time I get home, they will have been talking for 30 minutes (Khi tôi về đến nhà thì họ sẽ nói chuyện với nhau được 30 phút rồi)

– Dùng để diễn tả một hành động, một sự việc sẽ xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm nào đó trong tương lai

Ví dụ / Example

 • He will have been study English for 10 years by the end of next month (Anh ấy sẽ học Tiếng Anh được 10 năm vào cuối tháng sau)
 • By the end of November this year, I will have been working for the company for 4 years (Tính đến cuối tháng 11 năm nay, tôi sẽ làm việc cho công ty được 4 năm)

cach-dung-thi-tuong-lai-hoan-thanh-tiep-dienCách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu nhận biết Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

– Bạn có thể dễ dàng nhận biết Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn bởi các trạng từ “by” thường đi cùng với chúng như :

By then: tính đến lúc nào đó

By this July: tính đến tháng 7 năm nay

By the end of this week / month / year: tính đến cuối tuần này / tháng này / năm này

By the time + mệnh đề ở hiện tại đơn. Ví dụ: By the time he comes back

Ví dụ / Example

By this July, Rose will have been staying in Paris for 4 month (Tính đến tháng 7 này, Rose sẽ đang ở Pari được 4 tháng)

Những lưu ý khi sử dụng Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

– Trong những mệnh đề bắt đầu bằng những từ ngữ chỉ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless,… thì không được sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn mà phải dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ / Example

Tim won’t be good basketball until he have been playing for as long as Tom (Tim sẽ không chơi bóng rổ giỏi cho đến khi anh ấy chơi lâu như Tom)

– Chú ý những từ ngữ không dùng ở dạng tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn như

State (từ chỉ trạng thái): be, cost, fit, mean, suit

Possession (từ sở hữu): belong, have

Senses (từ chỉ các giác quan): feel, hear, see, smell, taste, touch

Feelings (từ chỉ cảm xúc): hate, like, love, prefect, regret, want, wish      

Brain work (từ chỉ hoạt động trí não): believe, know, think, understand

Ví dụ / Example

 • Linda will have having university diploma by this time next year (Sai)
 • Linda will have had university diploma by this time next year (Linda sẽ đang có bằng đại học vào thời điểm này năm sau)
Xem thêm :  Lục vân tiên gặp nạn

– Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn có thể thay thế “will” bằng “be going to” để diễn đạt cùng một nội dung

Ví dụ / Example

You are going to have been waiting for more than 3 hours by the time his car arrives (bạn sẽ đợi hơn 3 giờ cho đến khi xe của anh ấy đến)

Câu bị động của Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Câu chủ động

Câu bị động 

Cấu trúc

S + will + have + been + V – ing + O  

Ví dụ/ Example: He will have been studying English for 5 years next week

Cấu trúc

S + will + have + been + being + VpII (quá khứ phân từ) + (by O)

 

Ví dụ / Example: English will have been being studied by him for 5 years next week

Xem lại Thì tương lai tiếp diễn

Cách phân biệt giữa thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn 

Cấu trúc

S + will + be + V – ing 

Cấu trúc

S + will + have + been + V – ing 

Cách dùng: Tương lai tiếp diễn diễn tả một hành động hoặc một sự việc xảy ra ở một thời điểm cụ thể xác định ở tương lai   
Ví dụ: She will be working at 7 a.m tomorrow (Cô ấy sẽ đang đi làm vào 7 giờ sáng ngày mai) 

Cách dùng: Dùng để diễn tả một hành động hoặc một sự việc xảy ra ở quá khứ và kéo dài đến thời điểm tương lai ở một khoảng thời gian xác định và vẫn đang diễn ra ở tương lai 
Ví dụ: By this July, Rose will have been staying in Paris for 4 month (Tính đến tháng 7 này, Rose sẽ đang ở Pari được 4 tháng) 

Dấu hiệu nhận biết:

At this time tomorrow, At this moment next year, At present next Sunday, At 8 p.m tomorrowIn the future, soon, tomorrow, tonightExpect, guess

 

Dấu hiệu nhận biết:

By then: tính đến lúc nào đó, By this July: tính đến tháng 7 năm nay, By the end of this week / month / year: tính đến cuối tuần này / tháng này / năm này, By the time + mệnh đề ở hiện tại đơn

. Ví dụ: By the time he comes back

 

Những bài tập cơ bản của Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn có đáp án

Bài tập

Lesson 1: Complete the following sentences by putting the verbs in brackets in the future perfect continuous (Hoàn thành những câu sau đây bằng cách chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)

1.By the end of the year I ______ (stay) here for 5 months.

2.By the end of this year we _______ (live) together for six years.

3.By the time next year, she _______ (study) for nine years.

4.By midnight we _______ (play) this video game for 24 hours.

5.She _______ (take) on the phone for the last couple of hours.

6.They _______ (look for) me all night long.

Xem thêm :  100+ stt về tình bạn, bạn thân, cap về tình bạn chất vui vẻ

7.He _______ (play) basketball all day long.

8.You ________ (watch) TV all the time.

9.He _______ (not sleep) all evening.

10.Will they _____ (wait) for me for 2 hours?

Lesson 2: Put the verbs in brackets in the future perfect continuous (Chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn)

1. Your sister (get) pregnant for 7 months?

2. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.

3. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.

4. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.

5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.

Đáp án

Lesson 1

1.will have been staying

2.will have been living

3.will have been studying

4.will have been playing

5.will have been talking

6.will have been looking

7.will have been playing

8.will have been watching

9.will not have been sleeping

10.Will they have been waiting

Lesson 2

1. Will your sister have been getting

2. Will have been writing

3. Will have been working

4. Will have been doing

5. Will have been cooking

Trên đây là tổng hợp của chúng tôi về Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn cũng như là những bài tập cơ bản về thì này. Hy vọng với những bí quyết học tiếng Anh mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tự học Tiếng Anh của mình. Chúc bạn thành công


Tương Lai Hoàn Thành & Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn // Chống Liệt tiếng Anh Ep. 14


? Ưu đãi giảm giá 50% cho mọi sỹ tử khi đăng kí trọn gói khóa học Ôn thi THPTQG trực tuyến tại: https://bit.ly/elethptb14
(Nhanh tay đăng kí để chinh phục kì thi quan trọng THPTQG với điểm số ngỡ ngàng nha!)
? Series Chống Liệt Môn Anh cùng Elight sẽ ra tập mới vào mỗi thứ 3 và thứ 5 nhé cả nhà! Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh của Elight, bấm chuông để không bỏ lỡ các bài học mới nhất từ Elight nhé
? Ôn luyện tiếng Anh THPT, tiếng Anh 12 trên website nơi tổng hợp các bài về từ vựng, mẹo học tập, bài tập, để học tốt … tại: https://elight.edu.vn/tienganhthpt/
\r
Elight ChốngLiệtTiếngAnh
─────── ✘ VIDEO \u0026 SERIES HAY ✘ ────────\r
\r
1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id\r
2. Hướng dẫn phát âm cho người mất gốc: https://goo.gl/O94uHk\r
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL\r
4. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW\r
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4\r
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh\r
\r
─────── ✘ ĐĂNG KÝ KÊNH NHẬN BÀI GIẢNG ✘ ────────\r
\r
Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, đăng ký kênh YouTube Elight ngay tại link này nhé: http://bit.ly/dangkykenhElight\r
\r
Hãy bấm \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button