Giáo Dục

Bài 17 trang 14 sgk toán 9 tập 1>


 • Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính.


 • Bài 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Rút gọn các biểu thức sau:


 • Bài 20 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


 • Bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Khai phương tích 12.30.40 được:


 • Bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính


 • Bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh.


 • Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:


 • Bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x biết:


 • Bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh


 • Bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đế số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đế số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (với a và b không âm)…


 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1. Tính


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Tính…


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh:

Xem thêm :  Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 11 unit 6: competitions


Giải bài 17 trang 14 sgk toán 9 tập 1


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button