Giáo Dục

Bài 20 trang 15 sgk toán 9 tập 1>


 • Bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Khai phương tích 12.30.40 được:


 • Bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính


 • Bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh.


 • Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:


 • Bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x biết:


 • Bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh


 • Bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đế số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đế số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9


 • Bài 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

  Rút gọn các biểu thức sau:


 • Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính.


 • Bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:


 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (với a và b không âm)…


 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1. Tính


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Tính…


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1

  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh:

Xem thêm :  Những người khốn khổ


Giải bài 20 trang 15 sgk toán 9 tập 1


Giải bài 20 trang 15 sách giáo khoa toán 9 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: https://loigiaihay.com/bai20trang15sgktoan9tap1c44a3082.html
Rút gọn các biểu thức sau:
a) \\sqrt{\\dfrac{2a}{3}} . \\sqrt{\\dfrac{3a}{8}} với a ≥ 0 ;
b) \\sqrt{13a}.\\sqrt{\\dfrac{52}{a}} với a \u0026gt; 0 ;
c) \\sqrt{5a}.\\sqrt{45a} 3a với a ≥ 0 ;
d) (3 a)^{2} \\sqrt{0,2}.\\sqrt{180a^{2}} .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button