Giáo Dục

Bài 4 trang 69 sgk toán 9 tập 1>


 • Bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền.


 • Bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2.


 • Bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b.


 • Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x và y trong mỗi hình sau


 • Bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B.


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Bài 1 – Chương 1 – Hình học 9


 • Bài 3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

  Hãy tính x và y trong hình sau


 • Bài 2 trang 68 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình dưới đây


 • Bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 1

  Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau


 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức


 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1

  Giải Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Chứng minh

Xem thêm :  Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầy đủ nhất – cách đọc bảng tuần hoàn hóa học


Giải bài 4 trang 69 sgk toán 9 tập 1


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button