Giáo Dục

Lý thuyết các tập hợp số lớp 10-có ví dụ và bài tập trắc nghiệmtự luyện

Lý thuyết các tập hợp số lớp 10

Chúng tôi giới thiệu lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm toán lớp 10. Học sinh tải về để học tốt kiến thức về tập hợp.

Tập hợp và phần tử

 Học sinh hệ thống lại các tập hợp số đã học và hiểu đúng mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số.– Hiểu đúng các kí hiệu (a; b); [a; b]; (a; b]; [a; b); (- ¥; b); (- ¥; b]; (a; +¥); [a; +¥); (-¥; +¥).

Năng lực 

-Năng lực tự chủ và tự học: Có kĩ năng lập kế hoạch tự học; kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

-Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có kĩ năng tổ chức nhóm; tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau

– Biểu diễn được các khoảng, đoạn, nửa khoảng trên trục số.

– Thực hành được bài toán tìm giao, hợp, hiệu của các khoảng đoạn và biểu diễn trên trục số.

Phẩm chất:

-Chăm chỉ:Chăm học, chịu khó đọc sách, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

-Trung thực: Trung thực trong quá trình làm bài, ghi chép bài

-Trách nhiệm: Trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thiết bị dạy học và học liệu:

Giáo viên:-Bảng vẽ các tập con thường dùng của tập số thực.-Phiếu học tập số 1; số 2. Học sinh: Ôn tập kể tên các tập hợp số đã học, vẽ biểu đồ quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số đã học.

Xem thêm :  Chất điểm là gì? tổng hợp các phương trình của chất điểm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU:

a)Mục tiêu: Ôn tập các tập hợp số đã học, xác định đúng quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số

b) Nội dụng: Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời 2 câu hỏi

            H1: Kể tên các tập hợp số đã học?

            H2: Dùng biểu đồ Ven thể hiện quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số?

 1. c) Sản phẩm:

            H1: Tập hợp số tự nhiên  ; số nguyên  ; số hữu tỉ  ; số vô tỉ  ; tập hợp số thực  

           *) Chuyển giao nhiệm vụ : GV nêu câu hỏi

*) Thực hiện:  HS suy nghĩ độc lập 

*) Báo cáo, thảo luận:  

– GV gọi cùng lúc 2 hs lên bảng trình bày câu trả lời của mình

 Các học sinh khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện câu trả lời.

*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:

– GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.

– Dẫn dắt vào bài mới.

 1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU:

H1: Kể tên các tập hợp số đã học?

H2: Dùng biểu đồ Ven thể hiện quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số?

            Hướng dẫn:

            H1: Tập hợp số tự nhiên  ; số nguyên  ; số hữu tỉ  ; số vô tỉ  ; tập hợp số thực

2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

 1. CÁC TẬP HỢP SỐ

Xem thêm :  Công thức tính số mol, bài tập mol

I – CÁC TẬP HỢP SỐ ĐÃ HỌC:

 1. Tập Hợp Các Số Tự Nhiên N:

 2. Tập Hợp Các Số Nguyên Z:

các số nguyên âm

 1. Tập Hợp Các Số Hữu Tỉ Q:

      Số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn, hoặc vô hạn tuần hoàn.

 1. Tập Hợp Các Số Thực R:

   II- CÁC TẬP CON THƯỜNG DÙNG CỦA R:

 • Khoảng:

 • Đoạn:

 • Nửa khoảng:

Lý thuyết các tập hợp số

CÁC TẬP HỢP SỐ

Tải về file PDF 

Tải về flie Word


Các tập hợp số – Bài 4 – Toán học 10 – Thầy Lê Thành Đạt (HAY NHẤT)


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button