Giáo Dục

Phân biệt đồng hóa và dị hóa, sự khác biệt giữa đồng hóa và dị hóa

đồng hóa và dị hóa là tập hợp các quá trình trao đổi chất, được xác định chung là chuyển hóa. Đồng hóa là tập hợp các phản ứng liê

*

NộI Dung:

Sự khác biệt chính – Đồng hóa và dị hóa

Đồng hóa và dị hóa là tập hợp các quá trình trao đổi chất, được xác định chung là chuyển hóa. Đồng hóa là tập hợp các phản ứng liên quan đến tổng hợp các phân tử phức tạp, bắt đầu từ các phân tử nhỏ bên trong cơ thể. Quá trình dị hóa là tập hợp các phản ứng liên quan đến sự phân hủy các phân tử phức tạp như protein, glycogen và triglyceride thành các phân tử đơn giản hoặc các monome như axit amin, glucose và axit béo tương ứng. Các Sự khác biệt chính giữa đồng hóa và dị hóa là đồng hóa là một quá trình xây dựng và dị hóa là một quá trình phá hủy.

Bạn đang xem: Phân biệt đồng hóa và dị hóa

Bài mikigame.vnết này giải thích,

1. Đồng hóa là gì – Định nghĩa, quy trình, giai đoạn, chức năng 2. Sự dị hóa là gì – Định nghĩa, quy trình, giai đoạn, chức năng 3. Sự khác biệt giữa đồng hóa và dị hóa là gì

Đồng hóa là gì

Tập hợp các phản ứng tổng hợp các phân tử phức tạp, bắt đầu từ các phân tử nhỏ được gọi là đồng hóa. Vì vậy, đồng hóa là một quá trình xây dựng. Phản ứng đồng hóa đòi hỏi năng lượng dưới dạng ATP. Chúng được coi là quá trình nội sinh. Sự tổng hợp của các phân tử phức tạp xây dựng các mô và cơ quan theo một quá trình từng bước. Những phân tử phức tạp này là cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và biệt hóa của các tế bào. Chúng làm tăng khối lượng cơ bắp và khoáng hóa xương. Nhiều hormone như insulin, hormone tăng trưởng và steroid có liên quan đến quá trình đồng hóa.

Ba giai đoạn có liên quan đến đồng hóa. Trong giai đoạn đầu tiên, tiền chất như monosacarit, nucleotide, axit amin và isoprenoid được sản xuất. Thứ hai, các tiền chất này được kích hoạt bằng ATP thành một dạng hoạt động. Thứ ba, các dạng phản ứng này được tập hợp thành các phân tử phức tạp như polysacarit, axit nucleic, polypeptide và lipid.

Các sinh vật có thể được chia thành hai nhóm tùy thuộc vào khả năng tổng hợp các phân tử phức tạp từ các tiền chất đơn giản. Một số sinh vật như thực vật có thể tổng hợp các phân tử phức tạp trong tế bào, bắt đầu từ một tiền chất carbon duy nhất như carbon dioxide. Chúng được gọi là tự dưỡng. Heterotrophs sử dụng các phân tử phức tạp trung gian như monosacarit và axit amin để tổng hợp polysacarit và polypeptide, tương ứng. Mặt khác, tùy thuộc vào nguồn năng lượng, các sinh vật có thể được chia thành hai nhóm là phototrophs và chemotrophs. Phototroph thu được năng lượng từ ánh sáng mặt trời trong khi chemotrophs lấy năng lượng từ quá trình oxy hóa các hợp chất vô cơ.

Xem thêm :  Khối xã hội gồm những môn nào? ngành nào? các ngành thuộc khối xã hội

Sự cố định carbon từ carbon dioxide đạt được bằng cách quang hợp hoặc hóa tổng hợp. Ở thực vật, quá trình quang hợp xảy ra thông qua phản ứng ánh sáng và chu trình Calmikigame.vnn. Trong quá trình quang hợp, glycerate 3-phosphate được sản xuất, thủy phân ATP. Glycerate 3-phosphate sau đó được chuyển đổi thành glucose bằng gluconeogenesis. Enzym glycosyltransferase trùng hợp các monosacarit để tạo ra monosacarit và glycans. Tổng quan về quang hợp được hiển thị trong Hình 1.

*

Hình 1: Quang hợp

Trong quá trình tổng hợp axit béo, acetyl-CoA được trùng hợp để tạo thành axit béo. Isoprenoid và terpen là những lipit lớn được tổng hợp bằng cách trùng hợp các đơn vị isopren trong quá trình chuyển hóa mevalonate. Trong quá trình tổng hợp axit amin, một số sinh vật có khả năng tổng hợp các axit amin thiết yếu. Axit amin được trùng hợp thành polypeptide trong quá trình sinh tổng hợp protein. Các con đường de novo và trục vớt có liên quan đến mikigame.vnệc tổng hợp các nucleotide, sau đó có thể được trùng hợp để tạo thành các polynucleotide trong quá trình tổng hợp DNA.

Dị hóa là gì

Tập hợp các phản ứng phá vỡ các phân tử phức tạp thành các đơn vị nhỏ được gọi là dị hóa. Vì vậy, dị hóa là một quá trình phá hủy. Phản ứng dị hóa giải phóng năng lượng dưới dạng ATP cũng như nhiệt. Chúng được coi là quá trình exergonic. Các đơn vị nhỏ của các phân tử được tạo ra trong quá trình dị hóa có thể được sử dụng làm tiền chất trong các phản ứng đồng hóa khác hoặc để giải phóng năng lượng bằng quá trình oxy hóa. Do đó, các phản ứng dị hóa được coi là tạo ra năng lượng hóa học theo yêu cầu của các phản ứng đồng hóa. Một số chất thải tế bào như urê, amoniac, axit lactic, axit axetic và carbon dioxide cũng được tạo ra trong quá trình dị hóa. Nhiều hormone như glucagon, adrenaline và cortisol có liên quan đến quá trình dị hóa.

Xem thêm :  35 kiểu tóc nhuộm màu than chì đẹp nhất 2021 nhất định bạn phải thử

Tùy thuộc vào mikigame.vnệc sử dụng các hợp chất hữu cơ như là nguồn carbon hoặc nhà tài trợ điện tử, các sinh vật được phân loại tương ứng là dị dưỡng và organotrophs. Heterotrophs phá vỡ các monosacarit như các phân tử hữu cơ, phức tạp trung gian để tạo ra năng lượng cho các quá trình tế bào. Các tổ chức phá vỡ các phân tử hữu cơ để tạo ra các electron, có thể được sử dụng trong chuỗi vận chuyển điện tử của chúng, tạo ra năng lượng ATP.

Các đại phân tử như tinh bột, chất béo và protein từ chế độ ăn uống được đưa lên và phân hủy thành các đơn vị nhỏ như monosacarit, axit béo và axit amin tương ứng trong quá trình tiêu hóa bởi các enzyme tiêu hóa. Monosacarit sau đó được sử dụng trong quá trình đường phân để tạo ra acetyl-CoA. Acetyl-CoA này được sử dụng trong chu trình axit citric. ATP được sản xuất bởi quá trình phosphoryl oxy hóa. Các axit béo được sử dụng để sản xuất acetyl-CoA bằng quá trình oxy hóa beta. Các axit amin hoặc được tái sử dụng trong quá trình tổng hợp protein hoặc bị oxy hóa thành urê trong chu trình urê. Quá trình hô hấp tế bào, chứa glycolysis, chu trình axit citric và phosphoryl hóa oxy hóa được thể hiện trong hình 2.

Hình 2: Hô hấp tế bào

Sự khác biệt giữa đồng hóa và dị hóa

Định nghĩa

Đồng hóa: Đồng hóa là quá trình trao đổi chất trong đó các chất đơn giản được tổng hợp thành các phân tử phức tạp.

Dị hóa: Quá trình dị hóa là quá trình trao đổi chất phá vỡ các phân tử lớn thành các phân tử nhỏ hơn.

Vai trò trong chuyển hóa

Đồng hóa: Đồng hóa là giai đoạn xây dựng của quá trình trao đổi chất.

Dị hóa: Sự dị hóa là giai đoạn phá hủy của quá trình trao đổi chất.

Yêu cầu năng lượng

Đồng hóa: Đồng hóa đòi hỏi năng lượng ATP.

Dị hóa: Sự dị hóa giải phóng năng lượng ATP.

Nhiệt

Đồng hóa: Đồng hóa là một phản ứng nội sinh.

Dị hóa: Phản ứng dị hóa là một phản ứng ngoại sinh.

Hormone

Đồng hóa: Estrogen, testosterone, hormone tăng trưởng, insulin, v.v … có liên quan đến quá trình đồng hóa.

Dị hóa: Adrenaline, cortisol, glucagon, cytokine, v.v … có liên quan đến quá trình dị hóa.

Sử dụng oxy

Đồng hóa: Đồng hóa là kị khí; nó không sử dụng oxy.

Xem thêm :  Điều kiện để có phản xạ toàn phần, lý thuyết phản xạ toàn phần

Dị hóa: Dị hóa là hiếu khí; nó sử dụng oxy.

Tác dụng lên cơ thể

Đồng hóa: Đồng hóa làm tăng khối lượng cơ bắp. Nó hình thành, sửa chữa và cung cấp các mô.

Dị hóa: Sự dị hóa đốt cháy chất béo và calo. Nó sử dụng hết thực phẩm được lưu trữ để tạo ra năng lượng.

Chức năng

Đồng hóa: Đồng hóa là chức năng lúc nghỉ ngơi hoặc ngủ.

Dị hóa: Dị hóa là chức năng tại các hoạt động cơ thể.

Chuyển đổi năng lượng

Đồng hóa: Năng lượng động học được chuyển đổi thành năng lượng tiềm năng trong quá trình đồng hóa.

Dị hóa: Năng lượng tiềm năng được chuyển đổi thành động năng trong quá trình dị hóa.

Quy trình

Đồng hóa: Sự đồng hóa xảy ra trong quá trình quang hợp ở thực vật, tổng hợp protein, tổng hợp glycogen và đồng hóa ở động vật.

Dị hóa: Sự dị hóa xảy ra trong quá trình hô hấp tế bào, tiêu hóa và bài tiết.

Ví dụ

Đồng hóa: Sự tổng hợp polypeptide từ axit amin, glycogen từ glucose và triglyceride từ axit béo là ví dụ cho các quá trình đồng hóa.

Dị hóa: Sự phân hủy protein thành axit amin, glycogen thành glucose và triglyceride thành axit béo là ví dụ cho các quá trình dị hóa.

Phần kết luận

Sự đồng hóa và dị hóa có thể được gọi chung là sự trao đổi chất. Đồng hóa là một quá trình xây dựng sử dụng năng lượng dưới dạng ATP. Nó xảy ra trong quá trình như quang hợp, tổng hợp protein, tổng hợp glycogen. Đồng hóa dự trữ năng lượng tiềm năng trong cơ thể, tăng khối lượng cơ thể. Quá trình dị hóa là một quá trình phá hủy giải phóng ATP có thể được sử dụng trong quá trình đồng hóa. Nó đốt cháy các phân tử phức tạp được lưu trữ, làm giảm khối lượng cơ thể. Sự khác biệt chính giữa đồng hóa và dị hóa là loại phản ứng liên quan đến hai quá trình.

Xem thêm: Cách Tách Đối Tượng Trong Corel Draw X8, Cách Tách Đối Tượng Trong Corel X6

Tài liệu tham khảo:1. Trao đổi chất. Wikipedia. Wikimedia Foundation, 12 tháng 3 năm 2017. Web. Ngày 16 tháng 3 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:1. Tổng quan về quang hợp đơn giản Đơn giản của Daniel Byer Mayer (mav) – phiên bản imageVector gốc của Yerpo – Công mikigame.vnệc riêng (GFDL) thông qua


Thế nào là ĐỒNG HÓA DỊ HÓA? Vai trò Protein trong việc hỗ trợ các chức năng quan trọng này


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button