Tổng Hợp

Văn khấn cúng đầu năm (kết hợp cúng vía tiên sư

Bạn đang xem: văn khấn cúng đầu năm (kết hợp cúng vía tiên sư Tại Website vuongquocdongu.com
Văn Khấn Cúng Đầu Năm (kết hợp cúng Vía Tiên Sư - Mồng Chín Tết)

Văn Khấn Cúng Đầu Năm (kết hợp cúng Vía Tiên Sư – Mồng Chín Tết)

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật!
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát!
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát!
Con xin kính lạy các Chư Phật, Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương, các Vị A La Hán, các Vị Thánh Tăng, các Vị Hộ Pháp!
 
Con xin kính lạy các Chư Vị Thần Linh:
– Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.
– Ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần.
– Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa Phúc Đức Tôn Thần.
– Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.
– Ngài Đông Trù Tư Mệnh Định Phúc Táo Phủ Thần Quân
– Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, cùng Liệt Vị Tôn Thần cai quản ở trong Xứ này; và các Chư Hương Linh – Vong Linh trong khuôn viên bổn xứ.
– Con xin kính lạy Ngài Thánh Sư, Tiên Sư và Tổ Sư!
 
Con xin kính lạy các Chư vị, các Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại, và các Oan Gia Trai Chủ, các nghiệp chướng, chướng duyên nhiều đời nhiều kiếp của các thành viên đang hiện diện buổi Nghi Pháp Lễ Cúng Đầu Năm của gia đình chúng con!
Hôm nay, ngày 13 tháng 02, năm 2019, (nhằm ngày Mồng Chín tháng Giêng năm Kỷ Hợi) (tức ngày Tân Tỵ tháng Bính Dần năm Kỷ Hợi);
Tại: …………… ……………………………………….. Quảng Nam.
 
Chúng con, gồm:
Con, tên là: …………………………….. ; sanh ngày: ……………..;
Tại: ………………………………Tam Kỳ, Quảng Nam;
Hiện ở tại: ……………………….. Tam Kỳ, Quảng Nam;
 
Hợp cùng toàn thể gia đình các thành viên đang hiện diện và tham gia dâng Lễ cúng cho buổi Nghi Pháp Lễ Cúng Đầu Năm của gia đình chúng con.
Chúng con lòng thành, dâng lên lễ vật hiến cúng nhằm kính cáo về việc:
Nhân dịp đầu năm mới, hòa cùng sự căng tràn sức sống của âm sắc mùa xuân, chúng con thức tâm được ý nghĩa về một cuộc sống trách nhiệm. Trên tinh thần ấy, hôm nay, chúng con góp tấm lòng thành, dâng lên lễ bạc, tổ chức Nghi Pháp Lễ Cúng Đầu Năm Mới.
Hôm nay là ngày 09 tháng Giêng, là ngày Vía Tiên Sư, chúng con sửa biện mâm lễ dâng cúng, bày tỏ lòng thành, tri ân sâu sắc công lao tiền nhân, và sự ban phước lực – ân điển của các Ngài trong suốt thời gian qua. Nhân ngày đầu năm mới, con xin cầu chúc các Ngài Khang Ninh Tinh Tấn; nguyện cầu xin các Ngài cho con tăng trưởng trí lực và sự nghiệp, gặp nhiều duyên may, nắm bắt vận hội để gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.
Chúng con xin kính lễ tạ, bày tỏ sự tôn kính, tri ân, nguyện cầu các Ngài tiếp tục ban phước gia ân cho năm mới sắp đến, cho chúng con vạn sự như ý, hạnh phúc bình an, phúc lộc thọ trường, khang ninh thịnh vượng.
 
Kính mong Chư Phật, Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương ban phước gia trì thần lực cho cuộc đất này, cho Bổn Xứ này, cho gia đình các thành viên trong thôn xóm, trong cộng đồng của chúng con và cho các Chư vị đang hiện diện, cư trú khu vực, trong bổn xứ này!;
Kính mong Chư Phật, Chư Bồ Tát, các Thánh Tăng, các A La Hán, các Hộ Pháp! ; Và kính mong các Chư Vị Gia Thần, các Chư Vị Thần Linh, Thánh Linh, Chư Hương Linh gia hộ, độ trì, giúp cho chúng con được: tổ chức pháp lễ cúng Cầu An – Cầu Siêu thành công.
Và xin cho gia đình các thành viên trong thôn xóm chúng con được: mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, may mắn, cát tường, phúc lộc thọ trường, khang ninh thịnh vượng, được giảm/giải mọi nghiệp chướng, chướng duyên và bệnh tật; được gieo nhân lành, duyên lành nhằm hướng đến có một cuộc sống có chất lượng cao hơn.
Con xin kính mời các Ngài chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và ban phước gia trì, gia hộ, độ trì cho chúng con.
Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (03 lần).
Con xin Hồi hướng và chú nguyện cho sự giác ngộ giải thoát và vãng sanh cực lạc, sự tịnh hóa nghiệp chướng, chướng duyên nhiều đời nhiều kiếp cho các: Chư Vị Gia Thần, các Chư Vị Thành Hoàng, các Chư Vị Thần Linh, Ngài Thổ Công, Thổ Địa và các Chư Vị, Chư Hương Linh trong khuôn viên bổn xứ; các Chư vị, các Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ Nội – Ngoại của các gia đình các thành viên trong cộng đồng thôn xóm chúng con!
Xin Chư Phật, Chư Bồ Tát ban phước gia trì cho những món Pháp Thực được dâng cúng này để những ai thọ nhận những món Pháp Thực này đều nhận được Chủng Tử Như Lai, hướng đến Giác Ngộ Giải Thoát của đạo Bồ Đề, thoát khỏi Vòng Lưu Chuyển Sanh Tử Luân Hồi.
 
Chúng con trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn chế nên có phạm phải lỗi lầm gì thì kính mong Bề Trên thương tình lượng thứ cho chúng con.
 
Kính cẩn cáo!
         
Nam mô A Đ Đà Phật! (03 lần)
 
Om Ma Ni Pad Me Hum! (x lần).
 
          Om AHum! (x lần)
 
 
 
 
 

Xem thêm :  Môi Xinh Với 7 Cách Làm Môi Hồng Tự Nhiên Không Cần Son


Văn Khấn Lễ Cầu An Đầu Năm Tại Nhà – Bộ Văn Khấn Lễ Cúng Đầu Năm ? Văn Khấn Cổ Truyền


Văn Khấn Lễ Cầu An Đầu Năm Tại Nhà Bộ Văn Khấn Lễ Đầu Năm ? Văn Khấn Cổ Truyền bài khấn Nôm
? Cách Tăng Giảm Tốc Độ Chạy Chữ Của Bài Văn Khấn Trên Kênh Youtube Văn Khấn Cổ Truyền https://youtu.be/5LF1u0QNxpk
? Tất cả các bài văn khấn được update liên tục tại \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button