Tổng Hợp

Ứng dụng nguyên tắc SMART trong việc thiết lập mục tiêu tại công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk

Ngày đăng: 11/12/2017, 21:28

MỤC LỤCMỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC SMART21.1.Mục đích của phép tắc SMART21.2.Những tiêu chuẩn của phép tắc SMART2CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SMART TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK52.1. Tổng quan về doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.52.1.1 Quá trình thành lập52.1.2. Các bước phát triển của doanh nghiệp.52.2. Ứng dụng phép tắc SMART trong việc thiết lập mục tiêu tại doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.62.2.1. SSpecific Tính cụ thể:62.2.2. MMeasurable Có thể đo đếm được:72.2.3. A Achievable Có thể đạt được bằng khả năng của mình:72.2.4. R Realistic Tính thực tiễn:82.2.5. T Time bound Có thời hạn để đạt được mục tiêu đã đề ra:8CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SMART TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK.103.1. Nhận xét việc ứng dụng phép tắc smart103.1.1. Ưu điểm103.1.2. Hạn chế113.2. Đề xuất giải pháp12KẾT LUẬN13DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO14 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC SMART 1.1 Mục đích phép tắc SMART 1.2 Những tiêu chuẩn phép tắc SMART CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SMART TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 2.1 Tổng quan doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk .5 2.1.1 Quá trình thành lập .5 2.1.2 Các bước phát triển doanh nghiệp 2.2 Ứng dụng phép tắc SMART việc thiết lập mục tiêu doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk 2.2.1 S-Specific – Tính cụ thể: 2.2.2 M-Measurable- Có thể đo đếm được: .7 2.2.3 A- Achievable- Có thể đạt khả mình: .7 2.2.4 R- Realistic- Tính thực tiễn: 2.2.5 T- Time bound- Có thời hạn để đạt mục tiêu đề ra: .8 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SMART TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 10 3.1 Nhận xét việc ứng dụng phép tắc smart 10 3.1.1 Ưu thế 10 3.1.2 Hạn chế 11 3.2 Đề xuất phương án 12 KẾT LUẬN 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .14 MỞ ĐẦU Quản trị yếu tố trọng yếu định đến thành công nhiều ngành nghề, đặc biệt ngành nghề kinh doanh Việc quản trị tốt vừa mang lại hiệu cao tạo động lực cho phát triển Chính vai trò trọng yếu hoạt động quản trị mà có nhiều nhà khoa học tìm hiểu biến thành mơn khoa học Hoạt động quản trị hiểu cách đơn giản là: “Quản trị nghệ thuật đạt mục đích thơng qua người khác” (Theo Mary Parker Follet) Như vậy, trước hoạt động quản trị diễn để tạo điều kiện cho diễn trước hết phải khởi đầu với việc xác nhận mục đích, mục tiêu Mỗi mục tiêu khác nhắm đến phương pháp quản trị khác để xác nhận mục tiêu đắn, thích hợp khơng dễ có phương pháp xác nhận mục tiêu thích hợp việc thiết lập mục tiêu trở lên dễ dàng Có mục tiêu thích hợp giúp đạt thành cơng nhanh chóng hiệu Và kinh doanh,phép tắc SMART công cụ để thiết lập mục tiêu hiệu giúp tạo động lực để đạt đến thành cơng Bởi tính đơn giản mà hiệu ngun tắc SMART nhiều doanh nghiệp vận dụng phép tắc việc thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp Nhưng phép tắc SMART thực gì? Gồm yếu tố gì? Và ứng dụng trình xây dựng mục tiêu? Những thắc mắc khiến chọn xây dựng đề tài: “ Ứng dụng nguyên tắc SMART việc thiết lập mục tiêu công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk” làm đề tài cho tiểu luận kết thúc học phần môn Quản trị học Với mục đích hiểu rõ mơn học để trả lời thắc mắc Ngoài phần mở màn, kết thúc, tiểu luận chia làm chương: CHƯƠNG 1: Giới thiệu chung phép tắc SMART CHƯƠNG 2: Ứng dụng phép tắc SMART việc thiết lập mục tiêu doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk CHƯƠNG 3: Nhận xét việc ứng dụng phép tắc SMART việc thiết lập mục tiêu doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC SMART 1.1 Mục đích phép tắc SMART Phép tắc SMART phép tắc sử dụng thông dụng kinh doanh đại ngành nghề khác đời sống tính hiệu Mọi người có sống sống để không cảm thấy hối tiếc điều mà muốn Điều trọng yếu để biến muốn thành thực phải đặt mục đích, mục tiêu cho thân Có thể có nhiểu mục tiêu: ngắn hạn, lâu dài đích đến chúng để phục vụ cho mục đích lớn cuối Vậy cần làm để đạt mục tiêu mà thân đặt cách hiệu với quãng thời gian mà có Quỹ thời gian khơng đổi khơng phải có khả tận dụng tối đa quỹ thời gian để đạt đến mục tiêu Bở cần tận dụng quỹ thời gian cho hiệu Phép tắc SMART- phép tắc giúp cho thân người phân tích lực thân, biết điểm mạnh nhược điểm để từ điều chỉnh mục tiêu phương hướng cho thích hợp với thân tương lai với đích đến cuối để hồn thành mục tiêu Nó coi cơng cụ để hoàn thiện mục tiêu Phép tắc SMART giúp quản trị mục tiêu theo tiêu chuẩn sau: – S- specific: tính cụ thể – M- measureable: đo đếm – A- achievable: đạt khả – R- realistic: tính thực tiễn – T- time bound: có thời hạn để đạt mục tiêu đề 1.2 Những tiêu chuẩn phép tắc SMART – S-Specific – Tính cụ thể: Mục tiêu đặt phải cụ thể định hướng cho hoạt động tương lai Cần phải biết muốn biết cần phải làm để đạt muốn Mục tiêu đề phải cụ thể, rõ ràng M-Measureable – Có thể đo đếm được: Đặt số cụ thể Càng cụ thể, q trình hồn thành mục tiêu diễn sn sẻ hiệu Ví dụ sinh viên đề mục đạt điểm học kỳ tới từ 3.0 trở lên vừa mục tiêu mà lại vừa đo đếm Cụ thể tổng điểm môn kỳ phải đảm bảo đủ số điểm, mà chia trung bình đủ 3.0 – A- Achieavable – Có thể đạt khả mình: Mục tiêu phải có tính thách thức để phấn đấu Nhưng mục tiêu phải thực tiễn, không cao xa với điều kiện để dễ dàng thực đượcđể dẫn theo thất bại Ví dụ sinh viên học lực bình thường việc đặt mục tiêu đạt 3.5 học kỳ tới mục tiêu xa vời, khơng thích hợp với trình độ học lực – R- Realistic – Tính thực tiễn: Tính cụ thể với tiêu chuẩn đạt yếu tố hồn tồn khác Có thể đạt tức khả đạt mục tiêu khả chủ quan, tính thực tiễn để nói đến việc làm liệu có thích hợp phục vụ cho mục tiêu mà đề hay khơng Ví dụ mục tiêu bạn đặt tăng cân, vòng tháng tăng 20kg, mục tiêu vượt khả cho phép, khơng thể tính thực tiễn – T- Time bound – Có thời hạn để đạt mục tiêu đề ra: Tức phải đặt thời hạn định, cụ thể để hoàn thiện mục tiêu đề Tùy thuộc vào mục tiêu, có mục tiêu ngắn hạn dài dạn Cần tối thiểu để hồn thành mục tiêu để mang thời hạn hợp lý cho thân Đặt thời hạn vừa tạo căng thẳng đồng thời tạo động lực để thân phấn đấu hoàn thiện mục tiêu cách hiệu mà với thời hạn đề Thời hạn cụ thể, có động lực để hồn thành mục tiêu cho hạn Ví dụ: việc giảm cân việc lâu dài, nên thời gian đặt tháng nữa, mang số cụ thể xúc tiến hồn thành tốt Tiểu kết: Ngun tắc SMART phép tắc đơn gian lại hiệu việc thiết lập mục tiêu, việc nắm vững vận dụng phép tắc cách hợp lý giúp cho mục tiêu dễ dàng thực hơn, tránh rủi ro gặp phải CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SMART TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 2.1 Tổng quan doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk Địa chỉ: Số 10, Đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp HCM Smartphone: (08) 54 155 555 Fax: (08) 54 161 226 Thư điện tử: [email protected] 2.1.1 Q trình thành lập Cơng ty cổ phần sữa Việt Nam có tên giao dịch Quốc tế : Vietnam dairy Products Joint – Stock Company Doanh nghiệp thành lập năm 1976 sở tiếp quản nhà máy Sữa cơ chế cũ để lại Cơng ty có trụ sở Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, tp Hồ Chí Minh Cơ cấu tổ chức gồm 17 nhà cung cấp trực thuộc Văn phòng Tổng số cán công nhân viên 4.500 người Chức : Sản xuất sữa dược phẩm từ Sữa Nhiều năm qua, với nỗ lực phấn đấu vượt bậc, Doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam tất mặt Thành tựu Cơng ty đóng góp tích cực vào phát triển nghiệp CNH-Hệ điều hành quốc gia 2.1.2 Các bước phát triển doanh nghiệp Giai đoạn 1976 – 1986: Sau tiếp quản nhà máy Sữa cơ chế cũ để lại sau năm 1975: nhà máy sữa Thống Nhất; nhà máy sữa Trường Thọ; nhà máy sữa Bột Dielac tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn phức tạp: máy móc thiết bị hư hỏng nhiều, phụ tùng thiếu thốn, nguyên liệu trống không Giai đoạn 1987 – 2005: Thời kỳ 1987 – 1996: Khôi phục nhà máy sữa bột Dielac vào năm 1988 Với việc đạt nhiều thành tựu theo chế mới, năm 1991 doanh nghiệp tặng Huân chương lao động hạng Nhì năm 1996 Nhà nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhất Thời kỳ 1996 – 2005: Giai đoan doanh nghiệp mở thị trường xuất sang nước Trung đông, SNG, thị trường khó tính EU Bắc Mỹ, kim ngạch xuất năm (khởi đầu xuất từ năm 1998) đạt 479 triệu đô la Mỹ Năm 2003, phát huy thành công đổi đồng thời thực đường lối kinh tế Đảng, cơng ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình cổ phần Giai đoạn 2005 – đến nay: Về kinh doanh: doanh nghiệp thực kế sách chiếm lĩnh 75% thị phần tồn quốc; mở rộng thị trường lấy thị trường nội địa làm trung tâm; Đẩy mạnh phủ điểm bán lẻ tất vùng, địa bàn lãnh thổ nước với mạng lưới mạnh bao gồm 183 npp, 94.000 điểm bán hàng phủ 64/64 tỉnh, tp Trong giai đoạn tới mục tiêu doanh nghiệp Vinamilk đạt mức lợi nhuận để trở thành 50 doanh nghiệp sữa lớn giới, với mục tiêu giai đoạn 2012 – 2017 đạt mức lợi nhuận tỷ USD 2.2 Ứng dụng phép tắc SMART việc thiết lập mục tiêu doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk 2.2.1 S-Specific – Tính cụ thể: Tính cụ thể mục tiêu thường xác nhận thắc mắc What (Làm gì)? Why (Tại phải làm)? How (Làm nào)? Khi trả lời thắc mắc, tạm yên tâm Mục tiêu mang tính “cụ thể” tuyên bố mục tiêu thể câu trả lời cho thắc mắc What – What (Làm gì)?: Đạt mức thu nhập tỷ USD trở thành 50 doanh nghiệp sữa hàng đầu giới giai đoạn từ năm 2012 đến 2017 – Why (Tại phải làm)?: Thỏa mãn yêu cầu phát triển doanh nghiệp khai thác cách hiệu nguồn lực mà cơng ty có – How (Làm nào)?: Phát triển quản trị nguồn nhân lực kế sách, trì quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển vững chắc, hoạch định thực thi ngành nghề quản lý tri thức 2.2.2 M-Measurable- Có thể đo đếm được: Mục tiêu cơng ty thể thông qua việc phấn đấu đạt mức lợi nhuận tỷ USD.Duy trì việc phân tách cổ tức hàng năm cho Cổ đông, với tỷ lệ cổ tức tối thiểu 30% mệnh giá Chiếm lĩnh 60% thị phần trường sữa Việt Nam giai đoạn từ năm 2012 đến 2017 Trở thành doanh nghiệp có cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp Trở thành doanh nghiệp có mơi trường làm việc mà nhân viên phát huy tốt khả năng, đóng góp vào thành tựu chung trở thành doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên nhận xét lý tưởng để làm việc Lọt top 50 doanh nghiệp sữa hàng đầu giới 2.2.3 A- Achievable- Có thể đạt khả mình: Hiện Vinamilk có 13 nhà máy Việt Nam, nhà máy Mỹ, New Zealand Campuchia, có 11 nhà máy sản xuất sữa chua nhiều sản phẩm dành cho phân khúc tách biệt sữa chua Probi, sữa chua Susu dành cho trẻ em, sữa chua Probeauty dành cho phái đẹp Với công suất lên đến 6,5 triệu hũ ngày, sau 23 năm đầu tư hệ thống sản xuất sữa chua công nghiệp chuyên nghiệp, dây chuyền sản xuất Vinamilk phân phối sữa chua cho gần 85% người tiêu dùng Việt Nam Với tỷ sản phẩm sữa loại phục vụ cho người tiêu dùng nước năm, sản phẩm Vinamilk diện 43 quốc gia giới năm qua.Vinamilk chiếm 30% thị phần sữa bột Việt Nam Đến năm 2016, Vinamilk doanh nghiệp có vốn hóa lớn thị trường chứng khốn Việt Nam với 8,5 tỷ USD Với nguồn lực cộng với nỗ lực toàn thể cán cơng nhân viên việc đạt mục tiêu mà cơng ty để hồn tồn có khả thực 2.2.4 R- Realistic- Tính thực tiễn: Trong nghề sữa, Vinamilk chiếm 55% thị phần sữa nước, 85% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa đặc, 40% thị phần sữa bột với 212.000 điểm bán lẻ 575 cửa hiệu phân phối trực tiếp Sản phẩm Vinamilk có mặt gần 1.500 siêu thị lớn nhỏ gần 600 cửa hiệu tiện lợi toàn quốc Đến nay, Vinamilk xuất 43 quốc gia vùng lãnh thổ, có quốc gia yêu cầu cao chất lượng sản phẩm dinh dưỡng Nhật, Canada, Mỹ, Úc Tổng đàn bò (bao gồm trang trại Vinamilk bà nông dân có ký kết): 120.000 con, phân phối khoảng 750 sữa tươi nguyên liệu ngày Dự kiến số bò Vinamilk có khoảng 160.000 vào năm 2017 200.000 vào năm 2020 với sản lượng sữa tươi nguyên liệu đến năm 2020 tăng trưởng gấp đôi Theo thống kê, năm 2015, thu nhập Vinamilk đạt 40.223 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 4.000 tỷ đồng Là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thị trường chứng khoán Việt Nam với tỷ USD (theo số liệu ngày 11/8/2016) Tính đến năm 2015 Vinamilk xếp thứ 49 toàn thị trường quốc tế thu nhập sản phẩm sữa (ước tính theo số liệu từ Euromonitor) Thực tiễn minh chứng qua số liệu, mục tiêu mà Vinamilk đề hoàn toàn mang tính thực tiễn, vào mà cơng ty đạt mục tiêu mà cơng ty đề sửa hoàn thiện 2.2.5 T- Time bound- Có thời hạn để đạt mục tiêu đề ra: Như nói trên, Mục tiêu mà doanh nghiệp đề doanh nghiệp phấn đấu thực giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017 Tiểu kết: Việc ứng dụng phép tắc SMART doanh nghiệp VINAMILK doanh nghiệp làm tương đối tốt có hiệu Những cơng ty đạt đến thời điểm kết trình tìm hiểu, vận dụng phép tắc SMART cách linh hoạt, thích hợp với dấu hiệu điều kiện doanh nghiệp CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SMART TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 3.1 Nhận xét việc ứng dụng phép tắc smart 3.1.1 Ưu thế Việc ứng dụng phép tắc smart việc thiết lập mục tiêu doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam có ưu hiểm trội: – Ưu thế Vinamilk xây dựng mục tiêu “thông minh”, phải thiết kế cách cụ thể, rõ ràng mục tiêu cụ thể, rõ ràng chứng tỏ khả đạt Vinamilk xác nhận rõ cho mục tiêu (S – Specific) thu nhập tỷ USD trở thành 50 doanh nghiệp sữa hàng đầu giới Đó cho thấy Vinamilk xác nhận cho đích rõ ràng để hướng tới Việc có mục tiêu rõ ràng cụ thể cốt để doanh nghiệp xây dựng kế sách để khai thác nguồn lực tổ chức – Việc định lượng mục tiêu cụ thể yếu tố trọng yếu để tổ chức nhắm đến mục tiêu Xây dựng mục tiêu số cụ thể giúp tổ chức nhận xét khả trạng thực mục tiêu Đây ưu thế trội phương thức smart Vinamilk ứng dụng thực tiễn để xây dựng mục tiêu cụ thể – Việc xác nhận tính khả thi tính thực tiễn phương thức smart mà vinamilk vận dụng nhận xét lại khách quan tiềm lực có tổ chức nhu cầu thị trường để từ xây dựng kế sách phát triển tổ chức thích hợp với nhu cầu thị trường khả Qua ta khắc phục hạn chế tổ chức nhanh chóng xác nhận thị trường xây dựng sách, kế sách thích hợp để đạt mục tiêu nhanh Tính trọng yếu phương pháp smart Time bound- Có thời hạn để đạt mục tiêu đề Việc xác nhận thời điểm hồn thành mục tiêu ln vấn đề hàng đầu việc Vinamilk xác nhận Time bound từ năm 2012 đến năm 2017 Rõ rang việc đề kế sách thực mục tiêu vòng năm 10 giúp cơng ty có plan, bước cụ thể để hoàn thiện mục tiêu đề Bên cạnh việc xác nhận thời hạn hồn thành mục tiêu theo gian đoạn năm giúp cơng ty tập trung tối đa nguồn lực để thực mục tiêu cách nhanh chóng, tiết kiệm, có nhiều động lực để hoàn thiện mục tiêu Đơn giản cách ứng dụng phép tắc Smart yếu tố trọng yếu, dễ ứng dụng phép tắc lại nhận xét khách quan tình trạng, tình hình tổ chức, thị trường, giúp nhà quản trị xây dựng hệ thống mục tiêu rõ ràng cụ thể 3.1.2 Hạn chế Đôi việc nhận xét theo ý chí chủ quan cá nhân, tập thể Đó nguyên nhân dẫn theo việc nhận xét sai lệch tính khả thi, tính thực tiễn xác nhận nguyên nhân Việc xây ứng dụng phép tắc Smart mà thiếu khách quan dẫn theo tổ chức sai lệch, phấn đấu mục tiêu khơng thích hợp, khơng với khả mà có Tại vinamilk việc thiết lập mục tiêu theo phép tắc smart ban lãnh đạo doanh nghiệp thực tốt nhiên chưa thực hoàn hảo phát huy cơng ty có Với tiềm cộng với đạt trước xác lập mục tiêu đến năm 2017 đạt thu nhập tỷ USD mà doanh nghiệp đề cho thấy phần thận trọng việc đề mục tiêu cơng ty Với đạt thời điểm năm 2012 việc đề mục tiêu thu nhập tỷ USD chưa tương xứng với phát triển doanh nghiệp Việc xác lập thời gian hoàn thiện mục tiêu năm từ năm 2012 đến năm 2017 thể tầm nhìn, hiệu minh chứng qua mà cơng ty đạt tồn nhiều hạn chế Hạn chế lớn việc xác lập thời gian không thực rõ ràng Cơng ty xác lập thời gian hồn thành mục tiêu theo giai đoạn lại thiếu mốc thời gian thực công việc cụ thể Cần phải thiết lập mốc thời gian nhỏ nằm mốc thời gian chung hồn thành cơng việc để bước thực mục tiêu có đạt hiệu cao kịp thời sửa chữa sai lầm để việc thực mục tiêu 11 diễn hiệu 3.2 Đề xuất phương án – Doanh nghiệp cần nhận xét đầy đủ biến động thị trường, mơi trường quản trị từ có phân tích yếu tố cách xác sau vận dụng phép tắc SMART vào thiết lập mục tiêu cho thích hợp – Nhận xét lực cơng ty cách khách quan từ đề mục tiêu nhằm tránh tình trangh đặt mục tiêu cao so với lực, tiềm lực doanh nghiệp đặt mục tiêu thấp, gây lãng phí nguồn lực cảu cơng ty – Vinamilk phải có định hướng cho mục tiếu, đạt mục tiêu đề trước thời hạn cần phải xây dựng ngày kế sách hoạch định để trì trí não hoạt động tổ chức Tránh dẫn theo việc đạt mục tiêu xong ỷ lại – Việc xác nhận khung thời gian thiết yếu, kèm theo tầm nhìn lâu dài Việc ứng dụng phép tắc smart cần thích hợp với kế sách lâu dài tổ chức Tiểu kết: Qua nhận xét ưu thế, nhược điểm việc ứng dụng phép tắc smart doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk ta đề số phương án thích hợp với tình hình ứng dụng thực tiễn phép tắc smart Việc nhận xét thiết yếu để tìm hạn chế từ nhằm xây dựng phát huy tổi ưu thế phép tắc, mang lại hiệu cao nhân cho tổ chức ứng dụng phép tắc smart hoạt động quản trị 12 KẾT LUẬN Phép tắc SMART phép tắc đơn gian lại hiệu việc thiết lập mục tiêu, việc nắm vững vận dụng phép tắc cách hợp lý giúp cho mục tiêu dễ dàng thực hơn, tránh rủi ro gặp phải Việc ứng dụng phép tắc SMART doanh nghiệp VINAMILK doanh nghiệp làm tương đối tốt có hiệu Những cơng ty đạt đến thời điểm kết trình tìm hiểu, vận dụng phép tắc SMART cách linh hoạt, thích hợp với dấu hiệu điều kiện doanh nghiệp Qua nhận xét ưu thế, nhược điểm việc ứng dụng phép tắc smart doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk ta đề số phương án thích hợp với tình hình ứng dụng thực tiễn phép tắc smart Việc nhận xét thiết yếu để tìm hạn chế từ nhằm xây dựng phát huy tổi ưu thế phép tắc, mang lại hiệu cao nhân cho tổ chức ứng dụng phép tắc smart hoạt động quản trị Trong thời gian tới doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc ứng dungh phép tắc Smart việc thiết lập mục tiêu để đảm bảo mục tiêu đề thích hợp với kế sách phát triển tiềm sẵn có cơng ty 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Sinh Phút, 2013 “Giáo trình quản trị học đại cương”, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội T.s Nguyễn Xuân Điền, 2014 “Giáo trình quản trị học”, Trường đại học Tài Chính, Hà Nội https://www.vinamilk.com.vn/vi/chien-luoc-phat-trien https://www.vinamilk.com.vn/vi/lich-su-phat-trien 14 … chung phép tắc SMART CHƯƠNG 2: Ứng dụng phép tắc SMART việc thiết lập mục tiêu doanh nghiệp cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk CHƯƠNG 3: Nhận xét việc ứng dụng phép tắc SMART việc thiết lập mục tiêu công. .. kiện doanh nghiệp CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SMART TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 3.1 Nhận xét việc ứng dụng phép tắc smart 3.1.1 Ưu thế Việc. .. Việc ứng dụng phép tắc smart việc thiết lập mục tiêu cơng ty cổ phần sữa Việt Nam có ưu hiểm trội: – Ưu thế Vinamilk xây dựng mục tiêu “thông minh”, phải thiết kế cách cụ thể, rõ ràng mục tiêu

Xem Thêm :   Một số chiến lược kinh doanh được doanh nghiệp áp dụng hiện nay

Xem thêm :  Local Brand Là Gì? Top Các Local Brand Việt Nam Nổi Tiếng 2021

– Xem thêm –

Xem thêm: Ứng dụng phép tắc SMART trong việc thiết lập mục tiêu tại doanh nghiệp cổ phần sữa việt nam vinamilk, Ứng dụng phép tắc SMART trong việc thiết lập mục tiêu tại doanh nghiệp cổ phần sữa việt nam vinamilk

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kĩ Năng Sống

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button